1397/08/28
12:34 ب.ظ
واگذاری حمل متوفی توسط امبولانس
واگذاری حمل متوفی توسط امبولانس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/27 مهلت دار
1397/08/27
13:27 ب.ظ
واگذاری حمل متوفی توسط امبولانس به بخش خصوصی
واگذاری حمل متوفی توسط امبولانس به بخش خصوصی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/27 مهلت دار
1397/08/21
12:21 ب.ظ
فروش 4 دستگاه امبولانس
فروش 4 دستگاه امبولانس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/19
14:07 ب.ظ
فروش 14 ردیف خودرو شامل: وانت 2کابین - امبولانس - کامیون زباله کش و...
1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/05
11:56 ق.ظ
فروش دو دستگاه خودرو به شرح : یک دستگاه تراکتور
فروش دو دستگاه خودرو به شرح : یک دستگاه تراکتور... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
10:13 ق.ظ
فروش 7 دستگاه خودرو 6 دستگاه امبولانس و یک
فروش 7 دستگاه خودرو 6 دستگاه امبولانس و یک... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/26
10:12 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 82 واقع در شهرستان
فروش یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 82 واقع در شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/26 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
واگذاری حمل متوفی توسط امبولانس به بخش خصوصی
واگذاری حمل متوفی توسط امبولانس به بخش خصوصی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/23
13:40 ب.ظ
واگذاری خدمات حمل جسد در باغ
واگذاری خدمات حمل جسد در باغ... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/23 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
واگذاری خدمات حمل متوفی به بخش خصوصی
واگذاری خدمات حمل متوفی به بخش خصوصی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/21
11:20 ق.ظ
فروش اموال به شرح : لوله 4 اینچ گازی از سالن مکانیک- خودرو اتش نشانی -
1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
10:35 ق.ظ
فروش یک دستگاه امبولانس مدل 2007 واقع در
فروش یک دستگاه امبولانس مدل 2007 واقع در... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:05 ب.ظ
فروش خودرو سواری پژو مدل 76 واقع در شهرستان
فروش خودرو سواری پژو مدل 76 واقع در شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/14
10:55 ق.ظ
فروش 2 دستگاه خودروی امبولانس مزدا با مدلهای ساخت 82-84 واقع در
1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/07
12:46 ب.ظ
فروش دو دستگاه خودروی امبولانس مزدا
فروش دو دستگاه خودروی امبولانس مزدا... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/05
17:46 ب.ظ
واگذاری خدمات حمل و نقل تغسیل
واگذاری خدمات حمل و نقل تغسیل... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/5 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
واگذاری حمل متوفی به بخش خصوصی
واگذاری حمل متوفی به بخش خصوصی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:13 ب.ظ
فروش خودرو امبولانس مدل 2008 رنگ سفید
فروش خودرو امبولانس مدل 2008 رنگ سفید... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:23 ب.ظ
واگذاری خدمات حمل متوفی به
واگذاری خدمات حمل متوفی به... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/24
15:40 ب.ظ
تجدید فروش خودروهای امبولانس
تجدید فروش خودروهای امبولانس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/21
16:12 ب.ظ
واگذاری خدمات حمل جسد
واگذاری خدمات حمل جسد... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/05/23
16:31 ب.ظ
فروش 8 دستگاه انواع خودرو
فروش 8 دستگاه انواع خودرو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/18
11:34 ق.ظ
فروش ماشین الات فرسوده در 7 ردیف واقع در
فروش ماشین الات فرسوده در 7 ردیف واقع در... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/16
11:11 ق.ظ
فروش سه دستگاه خودرو امبولانس..
فروش سه دستگاه خودرو امبولانس..... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/15
11:04 ق.ظ
فروش سه دستگاه خودروی امبولانس مدل 82 واقع در
فروش سه دستگاه خودروی امبولانس مدل 82 واقع در... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/10
14:37 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو امبولانس تویوتاهایس
فروش یک دستگاه خودرو امبولانس تویوتاهایس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/09
14:27 ب.ظ
فروش 1دستگاه امبولانس نیسان پاترول هایروف مدل 1374
فروش 1دستگاه امبولانس نیسان پاترول هایروف مدل 1374... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/8 اعلام نشده
1397/05/08
12:34 ب.ظ
فروش یک دستگاه امبولانس
فروش یک دستگاه امبولانس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/8 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
فروش 2دستگاه امبولانس مزدا مدل 79 تیپ 2000
فروش 2دستگاه امبولانس مزدا مدل 79 تیپ 2000... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/8 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
فروش یک دستگاه امبولانس نیسان پاترول
فروش یک دستگاه امبولانس نیسان پاترول... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/8 اعلام نشده
11:08 ق.ظ
فروش سه دستگاه خودرو امبولانس
فروش سه دستگاه خودرو امبولانس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/05/06
10:52 ق.ظ
فروش تعدادی از خودروهای اسقاطی و فرسوده
فروش تعدادی از خودروهای اسقاطی و فرسوده... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/5 تاریخ گذشته
1397/05/03
17:42 ب.ظ
فروش یک دستگاه فولوکس واگن امبولانس
فروش یک دستگاه فولوکس واگن امبولانس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/3 تاریخ گذشته
17:42 ب.ظ
فروش 14 دستگاه خودرو اسقاطی
فروش 14 دستگاه خودرو اسقاطی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/05/02
12:10 ب.ظ
واگذاری یک دستگاه اتوبوس درون
واگذاری یک دستگاه اتوبوس درون... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/31
08:27 ق.ظ
فروش انواع خودروها اونواع سواری و
فروش انواع خودروها اونواع سواری و... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/29
00:45 ق.ظ
فروش 7 خودرو سواری شامل امبولانس-وانت و موتور سیکلت و
فروش 7 خودرو سواری شامل امبولانس-وانت و موتور سیکلت و... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/4/28 اعلام نشده
1397/04/27
15:52 ب.ظ
فروش یک ستگاه کامیونت نیسان اتش نشانی با تجهیزات پمپ اب پاش
1397/4/27 اعلام نشده
1397/04/23
12:04 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو مزدا امبولانس مدل 83 واقع در
فروش یک دستگاه خودرو مزدا امبولانس مدل 83 واقع در... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/4/21 تاریخ گذشته
1397/04/20
17:06 ب.ظ
واگذاری حمل میت توسط امبولانس
واگذاری حمل میت توسط امبولانس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/4/20 اعلام نشده
1397/03/28
12:58 ب.ظ
فروش ماشین آلات فرسوده
فروش ماشین آلات فرسوده... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/3/28 تاریخ گذشته
1397/03/03
20:09 ب.ظ
فروش 1 دستگاه امبولانس دلیکا
فروش 1 دستگاه امبولانس دلیکا... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/3/3 تاریخ گذشته
1397/02/22
16:47 ب.ظ
واگذاری آمبولانس حمل
واگذاری آمبولانس حمل... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/2/22 تاریخ گذشته