1397/12/28
12:09 ب.ظ
فروش یک دستگاه امبولانس
فروش یک دستگاه امبولانس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/25
12:56 ب.ظ
فروش یک دستگاه امبولانس
فروش یک دستگاه امبولانس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/20
09:32 ق.ظ
ارائه خدمات امبولانس خصوصی در بیمارستان
ارائه خدمات امبولانس خصوصی در بیمارستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/20 اعلام نشده
1397/12/19
10:15 ق.ظ
ارائه خدمات امبولانس خصوصی در بیمارستان
ارائه خدمات امبولانس خصوصی در بیمارستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/19 اعلام نشده
1397/12/16
15:01 ب.ظ
بنز 911 اتش نشانی
بنز 911 اتش نشانی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/16 تاریخ گذشته
15:01 ب.ظ
فروش کامیون دو کابین اتش نشانی
فروش کامیون دو کابین اتش نشانی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/16 اعلام نشده
1397/12/13
09:45 ق.ظ
فروش یک دستگاه کامیون اتش نشانی
فروش یک دستگاه کامیون اتش نشانی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/11
08:20 ق.ظ
فروش کامیون دو کابین اتش نشانی
فروش کامیون دو کابین اتش نشانی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/9 اعلام نشده
1397/12/01
10:05 ق.ظ
فروش ماشین الات در 10 ردیف
فروش ماشین الات در 10 ردیف... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/1 اعلام نشده
1397/11/13
11:27 ق.ظ
فروش سه دستگاه امبولانس مزدا
فروش سه دستگاه امبولانس مزدا... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/10/29
10:30 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودردرو و امبولانس
فروش یک دستگاه خودردرو و امبولانس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/27
09:30 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو اسقاطی امبولانس
فروش یک دستگاه خودرو اسقاطی امبولانس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:40 ق.ظ
فروش کامیون اتش نشانی
فروش کامیون اتش نشانی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
20:46 ب.ظ
واگذاری خدمات حمل جسد در باغ رضوان واقع در
واگذاری خدمات حمل جسد در باغ رضوان واقع در... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
16:07 ب.ظ
فروش خودرو نیسان اتشنشانی
فروش خودرو نیسان اتشنشانی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/22
08:26 ق.ظ
فروش ایسوزو اتش نشانی
فروش ایسوزو اتش نشانی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:41 ب.ظ
فروش دستگاه ها شامل:تراکتور - ترنجر-مینی بوس
فروش دستگاه ها شامل:تراکتور - ترنجر-مینی بوس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/10/5 اعلام نشده
11:07 ق.ظ
فروش 3 دستگاه امبولانس مزدا
فروش 3 دستگاه امبولانس مزدا... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/09/28
14:17 ب.ظ
فروش 6 دستگاه خودرو سوری موسو و 13 دستگاه امبولانس بنز
فروش 6 دستگاه خودرو سوری موسو و 13 دستگاه امبولانس بنز... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/15
09:42 ق.ظ
فروش 3 دستگاه اموبولانس مزدا و 1 دستگاه وانت نیسان 2کابین پیکاپ
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/08/28
12:34 ب.ظ
واگذاری حمل متوفی توسط امبولانس
واگذاری حمل متوفی توسط امبولانس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/27
13:27 ب.ظ
واگذاری حمل متوفی توسط امبولانس به بخش خصوصی
واگذاری حمل متوفی توسط امبولانس به بخش خصوصی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/21
12:21 ب.ظ
فروش 4 دستگاه امبولانس
فروش 4 دستگاه امبولانس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/19
14:07 ب.ظ
فروش 14 ردیف خودرو شامل: وانت 2کابین - امبولانس - کامیون زباله کش و...
1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/05
11:56 ق.ظ
فروش دو دستگاه خودرو به شرح : یک دستگاه تراکتور
فروش دو دستگاه خودرو به شرح : یک دستگاه تراکتور... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/02
10:13 ق.ظ
فروش 7 دستگاه خودرو 6 دستگاه امبولانس و یک
فروش 7 دستگاه خودرو 6 دستگاه امبولانس و یک... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/26
10:12 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 82 واقع در شهرستان
فروش یک دستگاه خودروی وانت پیکان مدل 82 واقع در شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/26 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
واگذاری حمل متوفی توسط امبولانس به بخش خصوصی
واگذاری حمل متوفی توسط امبولانس به بخش خصوصی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/23
13:40 ب.ظ
واگذاری خدمات حمل جسد در باغ
واگذاری خدمات حمل جسد در باغ... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/23 تاریخ گذشته
11:12 ق.ظ
واگذاری خدمات حمل متوفی به بخش خصوصی
واگذاری خدمات حمل متوفی به بخش خصوصی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/21
11:20 ق.ظ
فروش اموال به شرح : لوله 4 اینچ گازی از سالن مکانیک- خودرو اتش نشانی -
1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/19
10:35 ق.ظ
فروش یک دستگاه امبولانس مدل 2007 واقع در
فروش یک دستگاه امبولانس مدل 2007 واقع در... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:05 ب.ظ
فروش خودرو سواری پژو مدل 76 واقع در شهرستان
فروش خودرو سواری پژو مدل 76 واقع در شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/14
10:55 ق.ظ
فروش 2 دستگاه خودروی امبولانس مزدا با مدلهای ساخت 82-84 واقع در
1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/07
12:46 ب.ظ
فروش دو دستگاه خودروی امبولانس مزدا
فروش دو دستگاه خودروی امبولانس مزدا... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/05
17:46 ب.ظ
واگذاری خدمات حمل و نقل تغسیل
واگذاری خدمات حمل و نقل تغسیل... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/5 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
واگذاری حمل متوفی به بخش خصوصی
واگذاری حمل متوفی به بخش خصوصی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:13 ب.ظ
فروش خودرو امبولانس مدل 2008 رنگ سفید
فروش خودرو امبولانس مدل 2008 رنگ سفید... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:23 ب.ظ
واگذاری خدمات حمل متوفی به
واگذاری خدمات حمل متوفی به... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/24
15:40 ب.ظ
تجدید فروش خودروهای امبولانس
تجدید فروش خودروهای امبولانس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/21
16:12 ب.ظ
واگذاری خدمات حمل جسد
واگذاری خدمات حمل جسد... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/05/23
16:31 ب.ظ
فروش 8 دستگاه انواع خودرو
فروش 8 دستگاه انواع خودرو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/18
11:34 ق.ظ
فروش ماشین الات فرسوده در 7 ردیف واقع در
فروش ماشین الات فرسوده در 7 ردیف واقع در... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/16
11:11 ق.ظ
فروش سه دستگاه خودرو امبولانس..
فروش سه دستگاه خودرو امبولانس..... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/15
11:04 ق.ظ
فروش سه دستگاه خودروی امبولانس مدل 82 واقع در
فروش سه دستگاه خودروی امبولانس مدل 82 واقع در... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/10
14:37 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو امبولانس تویوتاهایس
فروش یک دستگاه خودرو امبولانس تویوتاهایس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/09
14:27 ب.ظ
فروش 1دستگاه امبولانس نیسان پاترول هایروف مدل 1374
فروش 1دستگاه امبولانس نیسان پاترول هایروف مدل 1374... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/8 اعلام نشده
1397/05/08
12:34 ب.ظ
فروش یک دستگاه امبولانس
فروش یک دستگاه امبولانس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/8 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
فروش 2دستگاه امبولانس مزدا مدل 79 تیپ 2000
فروش 2دستگاه امبولانس مزدا مدل 79 تیپ 2000... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/8 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
فروش یک دستگاه امبولانس نیسان پاترول
فروش یک دستگاه امبولانس نیسان پاترول... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/5/8 اعلام نشده