1397/08/26
16:07 ب.ظ
فروش تعداد محدودی خودرو سواری و سنگین واقع در شهر
فروش تعداد محدودی خودرو سواری و سنگین واقع در شهر... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/26 مهلت دار
15:57 ب.ظ
فروش تعداد 85 دستگاه انواع خودرو سبک و سنگین و ماشین الات و موتورسیکلت
1397/8/26 مهلت دار
14:55 ب.ظ
فروش تعداد 85 دستگاه انواع خودرو سبک سنگین ماشین الات
فروش تعداد 85 دستگاه انواع خودرو سبک سنگین ماشین الات... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/26 مهلت دار
13:15 ب.ظ
فروش 23 دستگاه اتوبوس اویکو
فروش 23 دستگاه اتوبوس اویکو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/26 مهلت دار
12:24 ب.ظ
فروش خودرو کامیون کشنده مدل 91 واقع در شهرستان
فروش خودرو کامیون کشنده مدل 91 واقع در شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/26 مهلت دار
09:21 ق.ظ
واگذاری 1 دستگاه کامیون کمپرسی بی بن مدل 96 در حد صفر
واگذاری 1 دستگاه کامیون کمپرسی بی بن مدل 96 در حد صفر... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/26 اعلام نشده
08:52 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو کامیون کمپرسی سیستم بنز مدل 84 واقع در شهرستان
1397/8/24 مهلت دار
1397/08/24
15:08 ب.ظ
فروش یک دستگاه اتومبیل رونیز نقره ای مدل 82 واقع در شهرستان
1397/8/24 مهلت دار
10:45 ق.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات و نیمه سنگین واقع در شهرداری
فروش تعدادی از ماشین الات و نیمه سنگین واقع در شهرداری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/24 مهلت دار
09:10 ق.ظ
فروش خودروی خاور سوخت رسان - تانکر سوخت و ضایعات
فروش خودروی خاور سوخت رسان - تانکر سوخت و ضایعات... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
19:08 ب.ظ
فروش خودرو اتومبیل کامیون مدل 82 واقع در شهر
فروش خودرو اتومبیل کامیون مدل 82 واقع در شهر... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/23 مهلت دار
19:03 ب.ظ
فروش یک دستگاه کامیون باری فلزی مدل 95 واقع در شهرستان
فروش یک دستگاه کامیون باری فلزی مدل 95 واقع در شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/23 مهلت دار
1397/08/22
18:07 ب.ظ
فروش اتوبوس اسقاط
فروش اتوبوس اسقاط... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/22 مهلت دار
11:20 ق.ظ
فروش 1 دستگاه کامیون ایویکو مدل 1372 سفید روغنی
فروش 1 دستگاه کامیون ایویکو مدل 1372 سفید روغنی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/22 مهلت دار
11:19 ق.ظ
فروش یک دستگاه کامیون واقع در شهرستان
فروش یک دستگاه کامیون واقع در شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/22 مهلت دار
1397/08/21
12:18 ب.ظ
اجاره ماشین الات راهسازی شامل گریدر - غلطک- کامیون کمپرسی بنز
1397/8/21 اعلام نشده
09:10 ق.ظ
فروش کامیون سفید روغنی مدل 90
فروش کامیون سفید روغنی مدل 90... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/21 مهلت دار
1397/08/20
19:50 ب.ظ
فروش یک دستگاه کامیون کشنده سیستم دانگ فنگ مدل 90
فروش یک دستگاه کامیون کشنده سیستم دانگ فنگ مدل 90... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/20 مهلت دار
19:30 ب.ظ
فروش یک دستگاه کامیون زباله کش ایسوزو
فروش یک دستگاه کامیون زباله کش ایسوزو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/20 مهلت دار
09:24 ق.ظ
فروش تعداد یک دستگاه کمپرسی بنز 1924 شاسی مدل 95 واقع در شهرداری
1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/19
18:07 ب.ظ
فروش ماشین الات سبک و سنگین شامل اتوبوس302
فروش ماشین الات سبک و سنگین شامل اتوبوس302... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/19 مهلت دار
18:07 ب.ظ
فروش سه دستگاه اتوبوس
فروش سه دستگاه اتوبوس... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/19 مهلت دار
18:01 ب.ظ
فروش ملک مسکونی در 5 ردیف با کاربری مسکونی - یک دستگاه خودرو خاور شاسی 608 مدل 88 واقع
1397/8/19 مهلت دار
17:47 ب.ظ
فروش ماشین الات سبک و سنگین در 13 ردیف
فروش ماشین الات سبک و سنگین در 13 ردیف... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/19 مهلت دار
14:07 ب.ظ
فروش 14 ردیف خودرو شامل: وانت 2کابین - امبولانس - کامیون زباله کش و...
1397/8/19 اعلام نشده
14:04 ب.ظ
فروش خودرو اتوبوس شهری شهاب مدل 83
فروش خودرو اتوبوس شهری شهاب مدل 83... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/19 مهلت دار
1397/08/18
23:30 ب.ظ
فروش 1 دستگاه کامیون بغلدار سقف چادری مدل 89
فروش 1 دستگاه کامیون بغلدار سقف چادری مدل 89... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:42 ق.ظ
فروش یک دستگاه کامیونت ون نیسان ابی مدل 80 واقع در شهرستان
1397/8/15 مهلت دار
08:30 ق.ظ
فروش 1 دستگاه کامیون کشنده اسکانیه مدل 90
فروش 1 دستگاه کامیون کشنده اسکانیه مدل 90... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:29 ب.ظ
فروش یک دستگاه برفکوب
فروش یک دستگاه برفکوب... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/14 اعلام نشده
12:25 ب.ظ
فروش یک دستگاه کامیونت الوند
فروش یک دستگاه کامیونت الوند... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/14 مهلت دار
12:03 ب.ظ
فروش اتومبیل کامیونت مدل 72 واقع در شهرستان
فروش اتومبیل کامیونت مدل 72 واقع در شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/14 مهلت دار
09:08 ق.ظ
فروش 6 دستگاه اتومبیل فرسوده و مستهلک
فروش 6 دستگاه اتومبیل فرسوده و مستهلک... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/13
15:03 ب.ظ
فروش یک دستگاه کامیون زباله کش
فروش یک دستگاه کامیون زباله کش... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/13 مهلت دار
14:53 ب.ظ
فروش اقلام مازاد شامل کابل و لاستیک و ماشین الات سبک و سنگین و....
1397/8/13 اعلام نشده
1397/08/12
17:12 ب.ظ
فروش املاک با کاربری مسکونی در 5 ردیف و یک دستگاه خودرو شاسی
1397/8/12 مهلت دار
14:05 ب.ظ
فروش 4 دستگاه مینی بوس اسقاط مدل 80
فروش 4 دستگاه مینی بوس اسقاط مدل 80... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/12 مهلت دار
12:23 ب.ظ
فروش 1 دستگاه مینی بوس مدل 86
فروش 1 دستگاه مینی بوس مدل 86... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/12 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
فروش یک دستگاه کامیونت ایسوزو 5/2 تن مدل 89 واقع در
فروش یک دستگاه کامیونت ایسوزو 5/2 تن مدل 89 واقع در... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/12 اعلام نشده
1397/08/09
11:37 ق.ظ
فروش تعداد 20 دستگاه انواع خودرو سبک سنگین ماشین الات و
فروش تعداد 20 دستگاه انواع خودرو سبک سنگین ماشین الات و... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
15:30 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه کامیون باری واقع در شهرستان
فروش ششدانگ یک دستگاه کامیون باری واقع در شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/7 تاریخ گذشته
08:02 ق.ظ
فروش تعداد 15 دستگاه ماشین الات سنگین اسقاطی و فاقد اعتبار شماره گذاری
1397/8/6 اعلام نشده
1397/08/06
11:46 ق.ظ
فروش تعداد 15 دستگاه ماشین الات سنگین اسقاطی و فاقد اعتبار شماره گذاری
1397/8/6 اعلام نشده
11:38 ق.ظ
فروش ماشین الات سواری خدماتی و سنگین کارگاهی مازاد بر نیاز
1397/8/6 تاریخ گذشته
11:26 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو کامیون کشنده سیستم و تیپ اسکانیا اچ 113 مدل
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:18 ب.ظ
تعداد دو دستگاه اتوبوس بنز مدل 86 واقع در
تعداد دو دستگاه اتوبوس بنز مدل 86 واقع در... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/5 اعلام نشده
14:44 ب.ظ
فروش ماشین الات سواری خدماتی و سنگین کارگاهی مازاد بر نیاز واقع در
1397/8/5 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
فروش تعدادی پانزده دستگاه ماشین الات سنگین اسقاطی و
فروش تعدادی پانزده دستگاه ماشین الات سنگین اسقاطی و... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/3 اعلام نشده
12:14 ب.ظ
فروش تعدادی خودرو در 13 ردیف واقع در شهرستان
فروش تعدادی خودرو در 13 ردیف واقع در شهرستان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/3 اعلام نشده
12:12 ب.ظ
5 دستگاه کامیون باری
5 دستگاه کامیون باری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/8/3 تاریخ گذشته