1398/01/31
10:40 ق.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه کمپرسی بنز مدل 87
فروش ششدانگ یک دستگاه کمپرسی بنز مدل 87... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/31 مهلت دار
1398/01/29
14:42 ب.ظ
تعداد 4 دستگاه اتوبوس بین شهری بنز مدل C457
تعداد 4 دستگاه اتوبوس بین شهری بنز مدل C457... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/29 اعلام نشده
11:26 ق.ظ
فروش انواع خودرو سبک و سنگین - اقلام فرسوده سر رشته داری
1398/1/29 مهلت دار
10:58 ق.ظ
فروش8 دستگاه اتوبوس درون شهری بنز457
فروش8 دستگاه اتوبوس درون شهری بنز457... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/29 اعلام نشده
10:25 ق.ظ
فروش کامیون تانکر حمل مواد سوختنی مدل 63
فروش کامیون تانکر حمل مواد سوختنی مدل 63... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/29 مهلت دار
10:08 ق.ظ
فروش یک دستگاه بلدوزر- موتور برق- کمپرسورباد
فروش یک دستگاه بلدوزر- موتور برق- کمپرسورباد... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/29 مهلت دار
10:05 ق.ظ
فروش یک دستگاه جک کمپرسی تریلی با حجم 70 تن مدل
فروش یک دستگاه جک کمپرسی تریلی با حجم 70 تن مدل... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/29 اعلام نشده
1398/01/26
18:55 ب.ظ
فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی سیستم بنز مدل 82
فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی سیستم بنز مدل 82... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/26 اعلام نشده
18:37 ب.ظ
فروش سه دستگاه کامیون کمپرسی - کشنده بنز
فروش سه دستگاه کامیون کمپرسی - کشنده بنز... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/26 اعلام نشده
18:29 ب.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات مستعمل و فرسوده واحد
فروش تعدادی از ماشین الات مستعمل و فرسوده واحد... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/26 مهلت دار
11:49 ق.ظ
فروش سه دستگاه کامیون
فروش سه دستگاه کامیون... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/26 اعلام نشده
1398/01/25
09:40 ق.ظ
واگذاری بهره برداری خط اتوبوسرانی
واگذاری بهره برداری خط اتوبوسرانی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/25 اعلام نشده
1398/01/24
15:15 ب.ظ
فروش 10 دستگاه اتوبوس اسقاطی
فروش 10 دستگاه اتوبوس اسقاطی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/24 تاریخ گذشته
11:01 ق.ظ
واگذاری 6 دستگاه اتوبوس درون شهری
واگذاری 6 دستگاه اتوبوس درون شهری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/24 مهلت دار
10:45 ق.ظ
فروش یک دستگاه کامیون زباله کش فوتون شهرداری
فروش یک دستگاه کامیون زباله کش فوتون شهرداری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/24 مهلت دار
10:12 ق.ظ
واگذاری اتوبوس جهت فعالیت در خطوط شهری
واگذاری اتوبوس جهت فعالیت در خطوط شهری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/22
09:58 ق.ظ
فروش یک دستگاه کامیون مدل 93
فروش یک دستگاه کامیون مدل 93... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/22 مهلت دار
09:50 ق.ظ
فروش 8 دستگاه اتوبوس درون شهری شهرداری
فروش 8 دستگاه اتوبوس درون شهری شهرداری... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/22 اعلام نشده
09:48 ق.ظ
فروش 103دستگاه انواع اتوبوس سازمان
فروش 103دستگاه انواع اتوبوس سازمان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/22 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
فرشو 5 ردیف ماشین الات به همراه یک حلقه لاستیک لودر دارای رینگ
1398/1/22 مهلت دار
1398/01/21
14:59 ب.ظ
یک دستگاه ماشین الات شهرداری کامیون کمپرسی ایویکو یوروکارکو
1398/1/21 اعلام نشده
14:08 ب.ظ
تعداد 5 دستگاه ماشین الات سنگین عمرانی
تعداد 5 دستگاه ماشین الات سنگین عمرانی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/21 اعلام نشده
13:58 ب.ظ
فروش ششدانگ یک دستگاه کامیون
فروش ششدانگ یک دستگاه کامیون... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/21 مهلت دار
1398/01/18
15:32 ب.ظ
فروش یک دستگاه بنر911 اتش نشان
فروش یک دستگاه بنر911 اتش نشان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/18 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
واگذاری بهره برداری خط اتوبوسرانی
واگذاری بهره برداری خط اتوبوسرانی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1398/1/18 اعلام نشده
12:24 ب.ظ
فروش تعداد100 دستگاه خودرو سبک سنگین ماشین الات راهسازی و موتور سیکلت
1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/17
09:58 ق.ظ
واگذاری اتوبوس جهت فعالیت در خطوط شهری مرحله سوم 24 دستگاه اتوبوس اسکانیا
1398/1/17 اعلام نشده
1397/12/29
00:41 ق.ظ
فروش تعداد 32 کارتن کامل و یک کارتن حاوی 4 بسته 5 عددی وصله اپارات لاستیک خودرو
1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/28
11:47 ق.ظ
فروش اموال توقیف شده :مینی بوس هیوندا اکروز - کامیون کمپرسی - اتوبوس بنز
1397/12/27 تاریخ گذشته
10:39 ق.ظ
فروش تعداد 52 دستگاه اتوبوس ایویکو 25 دستگاه اتوبوس بنز 457
1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/27
16:26 ب.ظ
فروش 52 دستگاه اتوبوس ایویکو و 25 دستگاه اتوبوس بنز 457 و 10 دستگاه اتوبوس مگاترانس
1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
12:45 ب.ظ
فروش کامیون کمپرسی سفید امیکو
فروش کامیون کمپرسی سفید امیکو... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/25 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
فروش کامیون ون نیسان
فروش کامیون ون نیسان... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/25 تاریخ گذشته
12:34 ب.ظ
فروش داغی خودروهای تصادفی
فروش داغی خودروهای تصادفی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/22
12:38 ب.ظ
فروش ماشین الات شامل بیل بکهولودر و پژو 405 و کامیون و نیسان و اهن الات ضایعاتی
1397/12/22 اعلام نشده
12:37 ب.ظ
فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی
فروش یک دستگاه کامیون کمپرسی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/21
16:30 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودروی کامیونت زباله کش اسقاطی
فروش یک دستگاه خودروی کامیونت زباله کش اسقاطی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/21 اعلام نشده
16:27 ب.ظ
فروش کامیون بنز
فروش کامیون بنز... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/21 تاریخ گذشته
16:21 ب.ظ
فروش کامیون کمپرسی امیکو مدل 85
فروش کامیون کمپرسی امیکو مدل 85... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/21 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
فروش وسایل نقلیه کامیونت کمپرسی مدل 85
فروش وسایل نقلیه کامیونت کمپرسی مدل 85... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/21 اعلام نشده
1397/12/20
14:16 ب.ظ
فروش یک دستگاه خودرو نیسان کمپرسی بنزین سوز کاربراتوری مدل 83
1397/12/20 تاریخ گذشته
14:15 ب.ظ
واگذاری خودرو کامیون ساخت 2008
واگذاری خودرو کامیون ساخت 2008... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/20 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
فروش تعداد 26 دستگاه خودرو سبک سنگین و موتور سیکلت و 2 خط تلفن
1397/12/20 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
فروش تعداد قطعه زمین - یک دستگاه کامیون کمپرسی مدل 93
فروش تعداد قطعه زمین - یک دستگاه کامیون کمپرسی مدل 93... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/20 تاریخ گذشته
09:40 ق.ظ
واگذاری سه دستگاه اتوبوس خط واحد اسقاطی
واگذاری سه دستگاه اتوبوس خط واحد اسقاطی... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:35 ب.ظ
فروش یک دستگاه ماشین کامیون کمپرسی مدل 87
فروش یک دستگاه ماشین کامیون کمپرسی مدل 87... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/19 اعلام نشده
13:15 ب.ظ
فروش تعداد 2 دستگاه ماشین الات
فروش تعداد 2 دستگاه ماشین الات... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/19 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
فرشو یک دستگاه بلودوزر D10N
فرشو یک دستگاه بلودوزر D10N... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/19 اعلام نشده
1397/12/18
11:28 ق.ظ
واگذاری دو دستگاه اتوبوس بنز 355 مدل 81
واگذاری دو دستگاه اتوبوس بنز 355 مدل 81... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/18 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
فروش یک دستگاه کامیون بنز
فروش یک دستگاه کامیون بنز... وسائل نقلیه سبک و سنگین و لوازم یدکی
1397/12/16 تاریخ گذشته