1397/07/18
12:08 ب.ظ
1واحد کارگاه ماسه شویی و ماشین الات در پلاک فرعی 1180 از اصلی 188 مفروز و مجزی از 1021 بخش
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/06/17
12:50 ب.ظ
فروش تعدادی از املاک شامل کارگاه - فروشگاههای شماره شهرک کارگاهی
فروش تعدادی از املاک شامل کارگاه - فروشگاههای شماره شهرک کارگاهی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/04
07:23 ق.ظ
6دانگ از پلاک های 2228/585 یکباب کارگاه جوشکاری و برش کاری در شهرستان
6دانگ از پلاک های 2228/585 یکباب کارگاه جوشکاری و برش کاری در شهرستان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/16
11:23 ق.ظ
فروش  تعدادی از مستحدثات شامل کارگاه فروشگاه
فروش تعدادی از مستحدثات شامل کارگاه فروشگاه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/13
17:01 ب.ظ
فروش کارخانه بازیافت
فروش کارخانه بازیافت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/04/28
10:26 ق.ظ
اجاره 1باب کارگاه شارژ خاموش کننده ها
اجاره 1باب کارگاه شارژ خاموش کننده ها... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/03/31
12:36 ب.ظ
اجاره کارخانه شن و ماسه
اجاره کارخانه شن و ماسه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/3/31 تاریخ گذشته
1397/02/22
17:35 ب.ظ
واگذاری کارخانه شرکت ورشکسته
واگذاری کارخانه شرکت ورشکسته... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1397/2/22 اعلام نشده