1399/12/06
18:02 ب.ظ
واگذاری فعالیت تولید مفتول های صنعتی و مصنوعات
واگذاری فعالیت تولید مفتول های صنعتی و مصنوعات... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/12/6 اعلام نشده
1399/12/05
13:11 ب.ظ
کلیه ماشین الات خط تولید اسفالت
کلیه ماشین الات خط تولید اسفالت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/12/5 اعلام نشده
08:39 ق.ظ
اجاره سالن جهت تولید فراورده ها
اجاره سالن جهت تولید فراورده ها... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/12/4 اعلام نشده
08:34 ق.ظ
اجاره سالن جهت تولید فراورده های طبی و دارویی استحصالی
اجاره سالن جهت تولید فراورده های طبی و دارویی استحصالی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/12/4 اعلام نشده
1399/12/03
12:50 ب.ظ
راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند
راهبری و بهره برداری از خطوط پردازش پسماند... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/12/3 اعلام نشده
1399/11/22
20:40 ب.ظ
واگذاری حق بهره برداری از عرصه اعیان و تاسیات و ماشین الات محل کارخانه تولیدی و صنعتی لوله و پرو
1399/11/21 اعلام نشده
1399/11/11
20:24 ب.ظ
عملیات راهبردی و بهره برداری از
عملیات راهبردی و بهره برداری از... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/11/11 اعلام نشده
1399/11/04
12:27 ب.ظ
فروش نجهیزات مازاد و بلااستفاده خط کامل پولیشینگ و لولینگ و چمفرینگ
فروش نجهیزات مازاد و بلااستفاده خط کامل پولیشینگ و لولینگ و چمفرینگ... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/11/4 اعلام نشده
1399/11/02
11:32 ق.ظ
اجاره کارخانه
اجاره کارخانه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/11/2 اعلام نشده
11:10 ق.ظ
خط تولید سابق کارخانه چینی
خط تولید سابق کارخانه چینی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/11/2 اعلام نشده
1399/10/25
18:21 ب.ظ
فروشاموال تجهیزات و ماشین الات خط تولید کارخانه
فروشاموال تجهیزات و ماشین الات خط تولید کارخانه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/10/25 اعلام نشده
1399/10/13
09:02 ق.ظ
فروش خط تولید شیمیایی اینجکشن پریفورم 48 کوینه تولید مواد شیمیایی شرمت بهمن سان
1399/10/11 اعلام نشده
1399/10/08
10:55 ق.ظ
اجاره کارخانه چینی بهداشتی صدف در شهرک صنعتی
اجاره کارخانه چینی بهداشتی صدف در شهرک صنعتی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/10/8 اعلام نشده
1399/09/30
12:10 ب.ظ
فروش خط تولید سورتینگ میگو
فروش خط تولید سورتینگ میگو... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/9/30 اعلام نشده
1399/09/09
09:21 ق.ظ
فروش خط تولید سورتینگ میگو تمام استیل
فروش خط تولید سورتینگ میگو تمام استیل... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/9/9 اعلام نشده
1399/08/12
17:44 ب.ظ
فروش خط تولید فوم پلی استایرن در کیلوتر 25 جاده همدان تهران جنب 1پمپ بنزین امیر
1399/8/12 اعلام نشده
16:52 ب.ظ
فروش خط تولید فوم پلی استایرن در کیلوتر 25 جاده همدان تهران جنب 1پم
فروش خط تولید فوم پلی استایرن در کیلوتر 25 جاده همدان تهران جنب 1پم... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/8/12 اعلام نشده
1399/08/11
10:43 ق.ظ
فروش و اجاره املاک و مستغلات
فروش و اجاره املاک و مستغلات... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/8/11 اعلام نشده
1399/08/10
19:27 ب.ظ
بهره برداری از خطوط گرنول سازی و خط پالایش کورس کمپوست
بهره برداری از خطوط گرنول سازی و خط پالایش کورس کمپوست... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/8/10 اعلام نشده
1399/07/22
17:33 ب.ظ
بهره برداری از خطوط گرانول سازی
بهره برداری از خطوط گرانول سازی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/7/22 اعلام نشده
1399/07/07
18:40 ب.ظ
فروش ششدانگ ملک  به مساحت 3317/25
فروش ششدانگ ملک به مساحت 3317/25... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/7/7 اعلام نشده
1399/06/27
14:36 ب.ظ
اجاره ایستگاه ذرت خشک کنی  با کلیه ماشین الات ادوات و مستحدثات و اراضی متعلقه
1399/6/27 اعلام نشده
1399/06/17
20:45 ب.ظ
واگذاری حق بهره برداری  موقت ار کارگه قطعه بندی و فراوری و بسته بندی مرغ برای تویزیع عمده تولیدات
1399/6/17 اعلام نشده
1399/06/12
18:56 ب.ظ
بهره برداری از خطوط پردازش  و خطوط پالایش کورس کمپوست
بهره برداری از خطوط پردازش و خطوط پالایش کورس کمپوست... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/6/12 اعلام نشده
18:14 ب.ظ
اجاره گلخانه- اجاره کارگاه قطعات بتنی
اجاره گلخانه- اجاره کارگاه قطعات بتنی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/6/12 اعلام نشده
18:14 ب.ظ
فروش خط تولید
فروش خط تولید... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/6/12 اعلام نشده
1399/05/20
13:44 ب.ظ
بهره برداری از کارخانه تولید کربن اکتیو از زغال سنگ
بهره برداری از کارخانه تولید کربن اکتیو از زغال سنگ... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/5/20 اعلام نشده
1399/05/19
20:24 ب.ظ
واگذاری خط نورد تولید شمش فولادی
واگذاری خط نورد تولید شمش فولادی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/5/19 اعلام نشده
1399/05/11
09:22 ق.ظ
اجاره یک باب کارگاه تولیدی واقع
اجاره یک باب کارگاه تولیدی واقع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/5/11 اعلام نشده
09:10 ق.ظ
اجاره کارگاه و فروشگاه محصولات صنایع دستی اب انبار موزه سنگ
اجاره کارگاه و فروشگاه محصولات صنایع دستی اب انبار موزه سنگ... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/5/11 اعلام نشده
1399/05/08
19:38 ب.ظ
فروش اموال شامل :  اموال مربوط به سلولزی - جهیزات کامپیوتری / لوازم ورزشی
فروش اموال شامل : اموال مربوط به سلولزی - جهیزات کامپیوتری / لوازم ورزشی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/5/8 اعلام نشده
14:49 ب.ظ
فروش خط لوله پلی اتیلن سایز 400-160 م م و خط تولید لوله پلی اتیلن و ..
فروش خط لوله پلی اتیلن سایز 400-160 م م و خط تولید لوله پلی اتیلن و ..... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/5/8 اعلام نشده
1399/05/06
10:24 ق.ظ
فروش تجهیزات خط تولید ظروف تفلون
فروش تجهیزات خط تولید ظروف تفلون... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/5/6 اعلام نشده
1399/05/04
09:07 ق.ظ
فروش اموال مازاد شامل : امول مربوط به سلولزی - تجهیزات کامپیوتری - لوازم ورزشی
1399/5/4 اعلام نشده
1399/04/30
13:32 ب.ظ
واگذاری کارگاه صنعتی به متراژ1780 واقع
واگذاری کارگاه صنعتی به متراژ1780 واقع... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/4/30 اعلام نشده
1399/04/28
16:27 ب.ظ
واگذاری کارگاه تیرچه و بلوک شهرداری
واگذاری کارگاه تیرچه و بلوک شهرداری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/4/28 اعلام نشده
1399/04/25
14:29 ب.ظ
اجاره کارگاه دانه بندی شن و ماسه
اجاره کارگاه دانه بندی شن و ماسه... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/4/25 اعلام نشده
1399/04/24
13:34 ب.ظ
سالن خط تولید کارخانه نان ماشینی
سالن خط تولید کارخانه نان ماشینی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/4/24 اعلام نشده
13:30 ب.ظ
فروش خط تولید اسکو
فروش خط تولید اسکو... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/4/24 اعلام نشده
1399/04/22
09:23 ق.ظ
واگذاری کارگاه درودگری به صورت مشارکتی
واگذاری کارگاه درودگری به صورت مشارکتی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/4/22 اعلام نشده
1399/04/21
20:58 ب.ظ
واگذاری طراحی نظارت و احداث انواع کارخانجات صنعتی و ارائه خدمات مهندسی مشاور به بخش دولتی و خصوصی
1399/4/21 اعلام نشده
20:14 ب.ظ
بهره برداری از مرکز تولید و تحقیقات
بهره برداری از مرکز تولید و تحقیقات... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/4/21 اعلام نشده
1399/04/18
21:55 ب.ظ
خط تولید مستعمل 4000 تنی کلینکر پیش گرمکن -برج های خنک کن
خط تولید مستعمل 4000 تنی کلینکر پیش گرمکن -برج های خنک کن... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/4/18 اعلام نشده
1399/04/16
21:26 ب.ظ
فروش یک خط کامل کوره عملیات حرارتی
فروش یک خط کامل کوره عملیات حرارتی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/4/16 اعلام نشده
21:24 ب.ظ
واگذاری یک خط کامل کوره عملیات حرارتی
واگذاری یک خط کامل کوره عملیات حرارتی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/4/16 اعلام نشده
1399/04/15
13:25 ب.ظ
واگذاری کارخانه تولید اکسیژن صنعتی وطبی
واگذاری کارخانه تولید اکسیژن صنعتی وطبی... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/4/15 اعلام نشده
1399/04/03
16:27 ب.ظ
واگذاری اجاره  سالن خط تولید کارخانه نان
واگذاری اجاره سالن خط تولید کارخانه نان... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/4/3 اعلام نشده
1399/04/01
11:11 ق.ظ
بهره برداری از کارخانه اسفالت
بهره برداری از کارخانه اسفالت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/4/1 اعلام نشده
1399/03/31
15:00 ب.ظ
واگذاری نگهداری و بهره برداری از کارخانه اسفالت
واگذاری نگهداری و بهره برداری از کارخانه اسفالت... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/3/31 اعلام نشده
1399/03/27
15:57 ب.ظ
فروش ماشین الات و تجهیزات خط کامل  نوابری 4 میلیمتری
فروش ماشین الات و تجهیزات خط کامل نوابری 4 میلیمتری... واگذاری و فروش کارگاه ، کارخانه ، سهام و امتیاز
1399/3/27 اعلام نشده