1397/12/01
10:22 ق.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری
واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 اعلام نشده
10:09 ق.ظ
بهره برداری جایگاه سوخت سی ان جی شماره یک
بهره برداری جایگاه سوخت سی ان جی شماره یک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/12/1 مهلت دار
1397/11/30
14:18 ب.ظ
واگذاری اجاره بهره برداری از جایگاه سی ان جی واقع در
1397/11/30 مهلت دار
13:32 ب.ظ
فروش جایگاه درزمینی به مساحت 655/22متر مربع بخش 9 ثبتی شهرستان
1397/11/30 مهلت دار
13:16 ب.ظ
بهره برداری جایگاه سی ان جی هلانیه
بهره برداری جایگاه سی ان جی هلانیه... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 مهلت دار
10:31 ق.ظ
اجاره جایگاه های پمپ گاز سی ان جی شهرداری
اجاره جایگاه های پمپ گاز سی ان جی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/30 اعلام نشده
10:21 ق.ظ
واگذاری سالن امفی تئاتر کانون قدس و واحد های تجاری شماره
1397/11/30 اعلام نشده
1397/11/29
09:27 ق.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی در تملک
بهره برداری از جایگاه سی ان جی در تملک... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/29 اعلام نشده
09:26 ق.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی
واگذاری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/29 مهلت دار
09:26 ق.ظ
بهره برداری جایگاه تک منظوره سی ان جی
بهره برداری جایگاه تک منظوره سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
15:17 ب.ظ
اجاره جایگاه گاز سی ان جی سابق جهت کارگاه بلوک و تیرچه
1397/11/28 مهلت دار
13:09 ب.ظ
جایگاه های موجود در بوستان های واقع در سطح شهر
1397/11/28 مهلت دار
09:19 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از جایگاه سوخت سی ان جی میدان
1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
17:41 ب.ظ
واگذاری اجاره جایگاه سی ان جی شهرستان
واگذاری اجاره جایگاه سی ان جی شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/25 مهلت دار
16:46 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی  شهرداری
واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/25 مهلت دار
16:24 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی
بهره برداری از جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/25 اعلام نشده
07:28 ق.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی  به مدت یک سال شهرداری
واگذاری جایگاه سی ان جی به مدت یک سال شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/24 مهلت دار
07:27 ق.ظ
واگذاری بهره برداری جایگاه عرضه سوخت گاز سی ان جی
1397/11/24 تاریخ گذشته
07:04 ق.ظ
بهره برداری از جایگاه های سی ان جی
بهره برداری از جایگاه های سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/24 مهلت دار
1397/11/24
12:12 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی
واگذاری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
17:41 ب.ظ
اجاره جایگاه سی ان جی شهر
اجاره جایگاه سی ان جی شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/23 مهلت دار
15:17 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی شهدای
واگذاری جایگاه سی ان جی شهدای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/23 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی واقع در
1397/11/23 مهلت دار
14:12 ب.ظ
واگذاری اجاره جایگاه پمپ سی ان جی  تحت مالکیت شهرداری شهر
1397/11/23 مهلت دار
13:55 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی ایزدخواست
بهره برداری از جایگاه سی ان جی ایزدخواست... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/23 تاریخ گذشته
13:54 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرداری
1397/11/23 مهلت دار
10:06 ق.ظ
مدیریت و بهره برداری از جایگاه های CNG شهروند
مدیریت و بهره برداری از جایگاه های CNG شهروند... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/23 مهلت دار
08:47 ق.ظ
بهره برداری از جایگاه های سی ان جی
بهره برداری از جایگاه های سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/21
09:41 ق.ظ
بهره برداری و تعمیر و نگهداشت جایگاه عرضه سوخت تکمنظوره
1397/11/21 اعلام نشده
1397/11/20
12:15 ب.ظ
واگذاری اجاره جایگاه سی ان جی واقع در
واگذاری اجاره جایگاه سی ان جی واقع در... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/18 تاریخ گذشته
12:07 ب.ظ
واگذاری بهره برداری اجاره جایگاه سی ان جی شهرداری
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
16:52 ب.ظ
واگذاری اجاره ایستگاه سی ان جی به مساحت عرصه 1530 متر مربع و اعیان 393/62 متر مربع شهرداری
1397/11/18 تاریخ گذشته
16:33 ب.ظ
واگذاری 2 واحد جایگاه سی ان جی  شهرستان
واگذاری 2 واحد جایگاه سی ان جی شهرستان... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/18 مهلت دار
16:29 ب.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی
بهره برداری از جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/18 اعلام نشده
11:07 ق.ظ
اجاره جایگاه سی ان جی جاده
اجاره جایگاه سی ان جی جاده... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/18 اعلام نشده
08:46 ق.ظ
واگذاری امور بهره برداری نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات جایگاه cng شهید
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/17
20:18 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی
واگذاری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/17 مهلت دار
19:00 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی واقع در بلوار
واگذاری جایگاه سی ان جی واقع در بلوار... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/17 اعلام نشده
13:54 ب.ظ
واگذاری جایگاه تک منظوره سی ان جی  جهت بهره برداری نگه داشت تعمیرات و تجهیزات
1397/11/17 اعلام نشده
13:32 ب.ظ
اجاره جایگاهها و اماکن مورد استفاده صنوف موقت
1397/11/17 تاریخ گذشته
13:24 ب.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی
واگذاری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/17 مهلت دار
10:55 ق.ظ
بهره برداری از جایگاه سی ان جی
بهره برداری از جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/17 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
واگذاری امور بهره برداری تعمیر و نگهداشت جایگاه عرضه  سوخت دو منظوره
1397/11/16 تاریخ گذشته
08:38 ق.ظ
بهره برداری از جایگاه سوخت گازی سی ان جی
بهره برداری از جایگاه سوخت گازی سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/16 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری ایزدخواست واقع در
1397/11/16 تاریخ گذشته
08:32 ق.ظ
اجراه جایگاه پمپ سی ان جی
اجراه جایگاه پمپ سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/16 مهلت دار
08:25 ق.ظ
اجاره جایگاه سی ان جی شهر
اجاره جایگاه سی ان جی شهر... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/16 مهلت دار
1397/11/16
08:17 ق.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی شهدای
واگذاری جایگاه سی ان جی شهدای... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/15 تاریخ گذشته
08:16 ق.ظ
اجاره جایگاه سی ان جی  شهرداری
اجاره جایگاه سی ان جی شهرداری... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/15 اعلام نشده
1397/11/15
09:53 ق.ظ
واگذاری جایگاه سی ان جی
واگذاری جایگاه سی ان جی... املاک ، مستغلات و اجاره اماکن
1397/11/15 اعلام نشده