1399/12/03
11:15 ق.ظ
فروش ورق های نسوز واشربری
فروش ورق های نسوز واشربری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/12/3 اعلام نشده
11:06 ق.ظ
فروش محصول جانبی  داخلی 336 تولیدی
فروش محصول جانبی داخلی 336 تولیدی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/12/3 اعلام نشده
1399/12/02
11:35 ق.ظ
فروش محصول PBR ضایعات OFF3
فروش محصول PBR ضایعات OFF3... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/12/2 اعلام نشده
1399/11/18
12:05 ب.ظ
فروش محصولات عایق های پلی پورتان
فروش محصولات عایق های پلی پورتان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/11/18 اعلام نشده
11:29 ق.ظ
فروش محصولات عایق های پلی یورتان لوله ای
فروش محصولات عایق های پلی یورتان لوله ای... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/11/18 اعلام نشده
10:04 ق.ظ
فروش پودر درجه یک hd5000s پودر
فروش پودر درجه یک hd5000s پودر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/11/18 اعلام نشده
1399/11/16
08:23 ق.ظ
فروش محصولات عایق پلی یورتان لوله ای
فروش محصولات عایق پلی یورتان لوله ای... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/11/15 اعلام نشده
08:22 ق.ظ
فروش محصولاات  پودر درجه  1 پلی اتیلن سنگین بادی و
فروش محصولاات پودر درجه 1 پلی اتیلن سنگین بادی و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/11/15 اعلام نشده
1399/11/15
08:08 ق.ظ
فروش پلی اتیلن و روغن صایعاتی و بشکه اسیاب شده و ..
فروش پلی اتیلن و روغن صایعاتی و بشکه اسیاب شده و ..... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/11/14 اعلام نشده
1399/10/25
18:06 ب.ظ
فروش محصولات جانبی تولیدی - پلیمر سنگین - سبک
فروش محصولات جانبی تولیدی - پلیمر سنگین - سبک... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/10/25 اعلام نشده
1399/10/20
12:47 ب.ظ
فروش محصولات عایق های پلی اورتان لوله ای سالم
فروش محصولات عایق های پلی اورتان لوله ای سالم... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/10/20 اعلام نشده
1399/10/17
21:14 ب.ظ
فروش عایق های پلی پورتان لوله ای در سایز های مختلف
فروش عایق های پلی پورتان لوله ای در سایز های مختلف... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/10/17 اعلام نشده
20:59 ب.ظ
فروش محصولات عایق های پلی یورتان لوله ای در
فروش محصولات عایق های پلی یورتان لوله ای در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/10/17 اعلام نشده
1399/10/16
17:42 ب.ظ
فروش حدود 3000 تن pgh غیراستاندارد و ضایعاتی
فروش حدود 3000 تن pgh غیراستاندارد و ضایعاتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/10/16 اعلام نشده
1399/10/15
19:01 ب.ظ
فروش مقدار800 تن از فراورده برسنگین نفتالین دار
فروش مقدار800 تن از فراورده برسنگین نفتالین دار... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/10/15 اعلام نشده
1399/10/13
19:22 ب.ظ
فروش محصولات پودر درجه یک HD5000S و پودر درجه 1 پلی اتیلن سنگین بادی BL3
فروش محصولات پودر درجه یک HD5000S و پودر درجه 1 پلی اتیلن سنگین بادی BL3... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/10/13 اعلام نشده
1399/10/10
12:46 ب.ظ
فروش محصولات پودر درجه یک hd5000s و پ
فروش محصولات پودر درجه یک hd5000s و پ... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/10/10 اعلام نشده
09:43 ق.ظ
محصولات پودر درجه یک و پلی اتیلن سنگین بادی
محصولات پودر درجه یک و پلی اتیلن سنگین بادی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/10/10 اعلام نشده
1399/10/09
11:19 ق.ظ
فروش مقدار 30 تن چیپس
فروش مقدار 30 تن چیپس... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/10/9 اعلام نشده
1399/09/27
18:55 ب.ظ
فروش انواع پروفیل های UPVC
فروش انواع پروفیل های UPVC... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/9/27 اعلام نشده
1399/09/23
18:38 ب.ظ
فروش pvc off
فروش pvc off... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/9/23 اعلام نشده
1399/08/22
11:14 ق.ظ
فروش پودر درجه سه pp- ضایعات پلیمری pp و hp- گرانول دم جارویی- پسماند پلیمری
فروش پودر درجه سه pp- ضایعات پلیمری pp و hp- گرانول دم جارویی- پسماند پلیمری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/8/22 اعلام نشده
1399/08/15
08:35 ق.ظ
فروش محصولات وکس درجه 2 و پودر 5000S درجه یک
فروش محصولات وکس درجه 2 و پودر 5000S درجه یک... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/8/14 اعلام نشده
1399/08/12
17:28 ب.ظ
فروش محصولات وکس درجه دو و پودر 5000S  درجه یک
فروش محصولات وکس درجه دو و پودر 5000S درجه یک... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/8/12 اعلام نشده
1399/08/07
18:39 ب.ظ
فروش انواع برچسب پلی اتیلنی
فروش انواع برچسب پلی اتیلنی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/8/7 اعلام نشده
1399/07/16
20:50 ب.ظ
فروش پلی اتیلن ضایعاتی 45 تن
فروش پلی اتیلن ضایعاتی 45 تن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/7/16 اعلام نشده
1399/06/29
12:20 ب.ظ
فروش حدود 423 عدد ibc  تانک
فروش حدود 423 عدد ibc تانک... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/6/29 اعلام نشده
1399/06/25
20:16 ب.ظ
فروش پلی اتیلن
فروش پلی اتیلن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/6/25 اعلام نشده
1399/05/09
16:52 ب.ظ
فروش  اموال
فروش اموال... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/5/9 اعلام نشده
1399/05/06
09:44 ق.ظ
یونولیت
یونولیت... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/5/6 اعلام نشده
1399/03/13
20:43 ب.ظ
فروش بیتومن اتامل و سینتیتیک پرایمر
فروش بیتومن اتامل و سینتیتیک پرایمر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/3/13 اعلام نشده
1399/03/06
10:44 ق.ظ
فروش وسایل و ملزومات اداری-فروش مقدار تقریبی 100تن مواد پرلایت غیرقابل استفاده-تعداد 15 دستگاه وسیله نقلیه و ماشین الات خارج از رده
1399/3/6 اعلام نشده
1399/02/28
16:16 ب.ظ
فروش اقلام مازاد و راکد تولید اعم از الکتریکی فلزی و پلیمری
فروش اقلام مازاد و راکد تولید اعم از الکتریکی فلزی و پلیمری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/2/28 اعلام نشده
1399/02/23
14:15 ب.ظ
فروش پلی اتیلن - روغن ضایعاتی - پودر پلی اتیلن
فروش پلی اتیلن - روغن ضایعاتی - پودر پلی اتیلن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/2/23 اعلام نشده
1399/02/22
18:12 ب.ظ
فروش ضایعات پلی اتیلن واکس و روغن ضایعاتی و نایلون دم قیچی و .
فروش ضایعات پلی اتیلن واکس و روغن ضایعاتی و نایلون دم قیچی و .... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/2/22 اعلام نشده
17:59 ب.ظ
فروش حدود 22 تن کامپاند برگشتی از خط تولید
فروش حدود 22 تن کامپاند برگشتی از خط تولید... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/2/22 اعلام نشده
1399/02/21
17:22 ب.ظ
فروش اقلام دم قیجی پرسی - بشکه  تبری سطل 20لیتری پلاستیکی
فروش اقلام دم قیجی پرسی - بشکه تبری سطل 20لیتری پلاستیکی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/2/21 اعلام نشده
10:38 ق.ظ
فروش اقلام دم قیچی پرسی- بشکه تبری- سطل 20 لیتری - لفاف گالوانیزه
فروش اقلام دم قیچی پرسی- بشکه تبری- سطل 20 لیتری - لفاف گالوانیزه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/2/21 اعلام نشده
1399/02/20
17:10 ب.ظ
فروش 17 ردیف اقلام انبار - رینگ و رولیک غلتک - اقلام نسوز
فروش 17 ردیف اقلام انبار - رینگ و رولیک غلتک - اقلام نسوز... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1399/2/20 اعلام نشده