1397/08/26
09:17 ق.ظ
فروش 41350 کیلوگرم پلی کربنات و 124204 کیلوگرم پلی امید
فروش 41350 کیلوگرم پلی کربنات و 124204 کیلوگرم پلی امید... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/01
15:33 ب.ظ
تعداد 18 واحد پلی اتیلن  سنگین HDPE0035
تعداد 18 واحد پلی اتیلن سنگین HDPE0035... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/17
17:36 ب.ظ
فروش سهمیه سوخت به روستاهای مرزی استان
فروش سهمیه سوخت به روستاهای مرزی استان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/06/05
00:12 ق.ظ
فروش  پلی امیت200 دویت کیلوگرم
فروش پلی امیت200 دویت کیلوگرم... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/24
12:25 ب.ظ
فروش دم جارو-پلی اتیلن-پودر پلی اتیلن-ضایعات شیرینگ و
فروش دم جارو-پلی اتیلن-پودر پلی اتیلن-ضایعات شیرینگ و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/18
12:35 ب.ظ
فروش پلی اتیلن-پودر پلی اتیلن-ضایعات شیرینک-روغن سوخته و
فروش پلی اتیلن-پودر پلی اتیلن-ضایعات شیرینک-روغن سوخته و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/10
15:24 ب.ظ
فروش  پلی  اتیلن اسیابی - تزریقی - پریفورم  پت 2- جک پالت
فروش پلی اتیلن اسیابی - تزریقی - پریفورم پت 2- جک پالت... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/10 تاریخ گذشته