1397/10/05
21:50 ب.ظ
فروش 900 تن pvc گرید s65در بازار  کشورهای
فروش 900 تن pvc گرید s65در بازار کشورهای... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/5 تاریخ گذشته
10:29 ق.ظ
فروش محصولات جانبی تولیدی
فروش محصولات جانبی تولیدی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/4 اعلام نشده
1397/09/22
08:59 ق.ظ
فروش اقلام مشروحه در 11 ردیف شامل :پرایمر پولیدم-ماستیک-نوار پشم شیشه
فروش اقلام مشروحه در 11 ردیف شامل :پرایمر پولیدم-ماستیک-نوار پشم شیشه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/21 اعلام نشده
1397/09/21
12:24 ب.ظ
فروش انواع پروفیل های upvc بانک
فروش انواع پروفیل های upvc بانک... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/06
13:36 ب.ظ
فروش مقدار 679000 متر مربع  سپراتور پلی اتیلن
فروش مقدار 679000 متر مربع سپراتور پلی اتیلن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/6 اعلام نشده
11:55 ق.ظ
فروش تجهیزات منفصله  خط تولید  الیاف فیلامنت  پلی پروپلین
فروش تجهیزات منفصله خط تولید الیاف فیلامنت پلی پروپلین... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:18 ق.ظ
فروش اقلام در 3 گروه پلی اتیلنی و PVC و SBR
فروش اقلام در 3 گروه پلی اتیلنی و PVC و SBR... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/1 اعلام نشده
1397/08/26
09:17 ق.ظ
فروش 41350 کیلوگرم پلی کربنات و 124204 کیلوگرم پلی امید
فروش 41350 کیلوگرم پلی کربنات و 124204 کیلوگرم پلی امید... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/01
15:33 ب.ظ
تعداد 18 واحد پلی اتیلن  سنگین HDPE0035
تعداد 18 واحد پلی اتیلن سنگین HDPE0035... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/17
17:36 ب.ظ
فروش سهمیه سوخت به روستاهای مرزی استان
فروش سهمیه سوخت به روستاهای مرزی استان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/06/05
00:12 ق.ظ
فروش  پلی امیت200 دویت کیلوگرم
فروش پلی امیت200 دویت کیلوگرم... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/4 تاریخ گذشته
1397/05/24
12:25 ب.ظ
فروش دم جارو-پلی اتیلن-پودر پلی اتیلن-ضایعات شیرینگ و
فروش دم جارو-پلی اتیلن-پودر پلی اتیلن-ضایعات شیرینگ و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/18
12:35 ب.ظ
فروش پلی اتیلن-پودر پلی اتیلن-ضایعات شیرینک-روغن سوخته و
فروش پلی اتیلن-پودر پلی اتیلن-ضایعات شیرینک-روغن سوخته و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/10
15:24 ب.ظ
فروش  پلی  اتیلن اسیابی - تزریقی - پریفورم  پت 2- جک پالت
فروش پلی اتیلن اسیابی - تزریقی - پریفورم پت 2- جک پالت... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/10 تاریخ گذشته