1398/01/20
13:59 ب.ظ
فروش حدود 15 تن رنگ تاریخ گذشته و مستعمل
فروش حدود 15 تن رنگ تاریخ گذشته و مستعمل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/20 اعلام نشده
1397/12/02
19:43 ب.ظ
فروش پی وی سی چسب دار
فروش پی وی سی چسب دار... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/11
11:29 ق.ظ
بشکه پر پوکه اسیاب 1/5 تن و چسب هبلکس و فنس دور تا دور شرکت و ..
بشکه پر پوکه اسیاب 1/5 تن و چسب هبلکس و فنس دور تا دور شرکت و ..... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/09/26
19:24 ب.ظ
فروش تعداد 8 کارتن رنگ نساجی
فروش تعداد 8 کارتن رنگ نساجی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/19
13:19 ب.ظ
فروش مقدار 40 کیلوگرم رنگ 850 درجه سفید مواد اولیه برای رنگ شیشه سرامیک
فروش مقدار 40 کیلوگرم رنگ 850 درجه سفید مواد اولیه برای رنگ شیشه سرامیک... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/08/19
17:59 ب.ظ
فروش تعداد 12 عدد قوطی رنگ یک کیلویی  واقع در
فروش تعداد 12 عدد قوطی رنگ یک کیلویی واقع در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:02 ب.ظ
فروش اموال به شرح : روغن چلا - رنگ روغن ساختمان - نیم پس استر واقع در شهرستان
فروش اموال به شرح : روغن چلا - رنگ روغن ساختمان - نیم پس استر واقع در شهرستان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/07/28
10:56 ق.ظ
انواع رنگ رویه و چسب + بشکه
انواع رنگ رویه و چسب + بشکه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/08
11:58 ق.ظ
فروش 7 ردیف کالا شامل: قطعات لاستیکی - چسب کوموزی داخل قوطی و..
فروش 7 ردیف کالا شامل: قطعات لاستیکی - چسب کوموزی داخل قوطی و..... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/04
12:53 ب.ظ
فروش بشکه رنگ 20 لیتری و5 لیتری پلاستیکی
فروش بشکه رنگ 20 لیتری و5 لیتری پلاستیکی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/4 اعلام نشده
1397/05/25
10:40 ق.ظ
فروش اموال به شرح : سمباده ورقی - صد یخ 20 کیلویی
فروش اموال به شرح : سمباده ورقی - صد یخ 20 کیلویی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/15
11:40 ق.ظ
واگذاری روغن سوخته حاصل از فعالیت یکساله تعمیرگاه
واگذاری روغن سوخته حاصل از فعالیت یکساله تعمیرگاه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/14
08:10 ق.ظ
فروش رنگ و ابزار
فروش رنگ و ابزار... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/04/11
13:10 ب.ظ
فرو ش اقلام ضایعاتی و مستهلک شرکت مگاموتور در 30 دریف
فرو ش اقلام ضایعاتی و مستهلک شرکت مگاموتور در 30 دریف... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/07
12:55 ب.ظ
فروش 29 قلم اموال شامل رنگ روغن - پلاستیک چسب
فروش 29 قلم اموال شامل رنگ روغن - پلاستیک چسب... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/4/7 تاریخ گذشته
1397/03/28
12:32 ب.ظ
فروش تینر ضایعاتی و انواع زباله خشک و تر
فروش تینر ضایعاتی و انواع زباله خشک و تر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/3/28 تاریخ گذشته
1397/02/29
18:06 ب.ظ
20عدد چسب یک دو سه فیکس ال
20عدد چسب یک دو سه فیکس ال... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/29 اعلام نشده
18:06 ب.ظ
20عدد چسب یک دو سه استار بوند
20عدد چسب یک دو سه استار بوند... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/29 اعلام نشده
18:05 ب.ظ
48عدد چسب کاغذی 30یاردی
48عدد چسب کاغذی 30یاردی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/29 اعلام نشده
18:05 ب.ظ
50کالن تینر روغنی بیات چهار کیلویی
50کالن تینر روغنی بیات چهار کیلویی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/29 اعلام نشده
18:04 ب.ظ
20کیلو چسب چوبطوطی
20کیلو چسب چوبطوطی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/29 اعلام نشده
18:04 ب.ظ
50کیلو چسب چوب مشهد
50کیلو چسب چوب مشهد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/29 اعلام نشده
18:03 ب.ظ
50 کالن تینر فوری ییات
50 کالن تینر فوری ییات... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/29 اعلام نشده
18:03 ب.ظ
600 کیلو رنگ پلاستیک سفید طیف سایپا دوازده کیلویی
600 کیلو رنگ پلاستیک سفید طیف سایپا دوازده کیلویی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/29 اعلام نشده
18:03 ب.ظ
550کیلو انواع رنگ روغن
550کیلو انواع رنگ روغن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/29 اعلام نشده
18:02 ب.ظ
120کیلو رنگ هیراد شیمی
120کیلو رنگ هیراد شیمی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/29 اعلام نشده
17:54 ب.ظ
50کیلو رنگ روغن جلا
50کیلو رنگ روغن جلا... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/29 اعلام نشده
17:52 ب.ظ
12عدد چسب خوردو مزدا
12عدد چسب خوردو مزدا... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/29 اعلام نشده
17:38 ب.ظ
20کیلو رنگ پلاستیک هیراد شیمی
20کیلو رنگ پلاستیک هیراد شیمی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/29 اعلام نشده
17:26 ب.ظ
فروش رنگ تمام پلاستیک ارین ارژنگ
فروش رنگ تمام پلاستیک ارین ارژنگ... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/29 اعلام نشده
1397/02/28
17:31 ب.ظ
توقیف اموال منقول شامل رنگ های ساختمان
توقیف اموال منقول شامل رنگ های ساختمان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/28 اعلام نشده
1397/02/26
18:05 ب.ظ
فروش دبه های رنگ مغازه رنگ فروشی
فروش دبه های رنگ مغازه رنگ فروشی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/2/26 اعلام نشده