1397/10/28
10:41 ق.ظ
فروش انواع فیلترهای مستعمل روغنها و مواد شیمیایی
فروش انواع فیلترهای مستعمل روغنها و مواد شیمیایی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/27 مهلت دار
1397/10/25
09:37 ق.ظ
فروش انواع محصولات فرعی شامل روغن اسیدیته بالا و روغن ضایعاتی جدار
فروش انواع محصولات فرعی شامل روغن اسیدیته بالا و روغن ضایعاتی جدار... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/25 اعلام نشده
1397/10/23
08:28 ق.ظ
فروش بشکه خالی200 لیتری- روغن سوخته - اهن الات قراضه- داغی ماشین الات
فروش بشکه خالی200 لیتری- روغن سوخته - اهن الات قراضه- داغی ماشین الات... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/22
08:20 ق.ظ
فروش روغنهای مصارف صنعتی 80 تن گیاهی و سرخ کردنی
فروش روغنهای مصارف صنعتی 80 تن گیاهی و سرخ کردنی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/20 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
فروش اموال شامل: بشکه خالی 200 لیتری و روغن سوخته و اهن الات قراضه و ...
فروش اموال شامل: بشکه خالی 200 لیتری و روغن سوخته و اهن الات قراضه و ...... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/20
09:28 ق.ظ
فروش 250 تن روغن کارکرده استحصالی تعمیرگاه ها
فروش 250 تن روغن کارکرده استحصالی تعمیرگاه ها... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/19 مهلت دار
08:20 ق.ظ
فروش انواع مواد ضایعاتی موجود در پالایشگاه شهرستان
فروش انواع مواد ضایعاتی موجود در پالایشگاه شهرستان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/19 اعلام نشده
1397/10/19
15:56 ب.ظ
فروش لاستیکهای تریلی مستعمل و روغن موتور سوخته و گریس ضایعاتی و...
فروش لاستیکهای تریلی مستعمل و روغن موتور سوخته و گریس ضایعاتی و...... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/19 اعلام نشده
15:52 ب.ظ
فروش روغن سوخته واقع در دهکده فرهنگی تفریحی
فروش روغن سوخته واقع در دهکده فرهنگی تفریحی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
10:45 ق.ظ
فروش روغن نباتی ضایعاتی به مقدار 90 تن در کارخانه
فروش روغن نباتی ضایعاتی به مقدار 90 تن در کارخانه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/16 اعلام نشده
1397/10/16
14:17 ب.ظ
فروش روغنهای ضایعاتی خودرو و کارخانه 40 تن
فروش روغنهای ضایعاتی خودرو و کارخانه 40 تن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/13
17:41 ب.ظ
فروش روغن سوخته واقع در دهکده
فروش روغن سوخته واقع در دهکده... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:39 ق.ظ
فروش روغن هدیرولیک فرمان
فروش روغن هدیرولیک فرمان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/4 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
فروش روغن هیدرولیک فرمان و انواع لوازم و قطعات یدکی
فروش روغن هیدرولیک فرمان و انواع لوازم و قطعات یدکی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
18:18 ب.ظ
فروش مقداری روغن سوخته مازاد شهرداری
فروش مقداری روغن سوخته مازاد شهرداری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/3 اعلام نشده
1397/10/02
12:21 ب.ظ
فروش روغن سوخته اتوبوس و لجن کشفی کف مخازن
فروش روغن سوخته اتوبوس و لجن کشفی کف مخازن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/27
14:11 ب.ظ
فروش مقداری روغن سوخته مازاد
فروش مقداری روغن سوخته مازاد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
18:08 ب.ظ
فروش مقداری روغن سوخته مازاد شهرداری
فروش مقداری روغن سوخته مازاد شهرداری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/26 اعلام نشده
1397/09/19
13:20 ب.ظ
فروش اقلام و لوازم مستهلک و غیر قابل مصرف واقع در
فروش اقلام و لوازم مستهلک و غیر قابل مصرف واقع در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
13:57 ب.ظ
فروش 70/000 کیلوگرن روغن سوخته صنعتی
فروش 70/000 کیلوگرن روغن سوخته صنعتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/18 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
فروش 70000 کیلو گرم روغن سوخته صنعتی
فروش 70000 کیلو گرم روغن سوخته صنعتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:48 ب.ظ
فروش اقلام شامل: سیم و کابل - روغن ترانس -بشکه خالی و تیر چوبی و....
فروش اقلام شامل: سیم و کابل - روغن ترانس -بشکه خالی و تیر چوبی و....... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/10
10:25 ق.ظ
فروش اقلام در 20 دریف شامل: اسکرب صنعتی و انواع چوب و بشکه و دستکش ضایعاتی و...
فروش اقلام در 20 دریف شامل: اسکرب صنعتی و انواع چوب و بشکه و دستکش ضایعاتی و...... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/07
14:11 ب.ظ
واگذاری روغن سوخته حدودا 18 هزار کیلومتر اتوبوس های
واگذاری روغن سوخته حدودا 18 هزار کیلومتر اتوبوس های... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/08/30
10:47 ق.ظ
فروش اقلام شامل: چوب - کاغذ - قطعات الیاژی - بشکه - گریس
فروش اقلام شامل: چوب - کاغذ - قطعات الیاژی - بشکه - گریس... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/19
17:19 ب.ظ
فروش مقداری روغن سوخته مازاد
فروش مقداری روغن سوخته مازاد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/14
12:39 ب.ظ
فروش روغن سوخته با بشکه- قرقره فلزی و چوبی
فروش روغن سوخته با بشکه- قرقره فلزی و چوبی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/14 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
فروش روغن های ضایعتی خودرو و کارخانه
فروش روغن های ضایعتی خودرو و کارخانه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
15:00 ب.ظ
فروش روغن سوخته و بشکه فلزی واقع
فروش روغن سوخته و بشکه فلزی واقع... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/13 اعلام نشده
14:51 ب.ظ
فروش مقداری روغن سوخته مازاد
فروش مقداری روغن سوخته مازاد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
12:22 ب.ظ
فروش مقداری روغن سوخته مازاد
فروش مقداری روغن سوخته مازاد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/12 اعلام نشده
1397/08/01
14:46 ب.ظ
فروش اجر نسوز و روغن های ضایعاتی و بشکه خالی و تجهیزات برقی
فروش اجر نسوز و روغن های ضایعاتی و بشکه خالی و تجهیزات برقی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/1 اعلام نشده
1397/07/19
11:24 ق.ظ
فروش 4 ردیف کالا شامل: روغن SHELL و هیدرولیک و روغن بهران و....
فروش 4 ردیف کالا شامل: روغن SHELL و هیدرولیک و روغن بهران و....... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/19 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
فروش روغن های سوخته
فروش روغن های سوخته... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
12:08 ب.ظ
فروش روغن ضایعاتی به مقدار 75 تن
فروش روغن ضایعاتی به مقدار 75 تن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/18 اعلام نشده
1397/07/15
12:27 ب.ظ
فروش روغن سوخته
فروش روغن سوخته... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
14:31 ب.ظ
فروش مقداری از روغن حرارتی
فروش مقداری از روغن حرارتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/14 اعلام نشده
1397/07/07
19:23 ب.ظ
فروش روغن موتور و باطری خودرو و...
فروش روغن موتور و باطری خودرو و...... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/03
18:14 ب.ظ
فروش چسب- روغن جلا-رنگ کنتکس و
فروش چسب- روغن جلا-رنگ کنتکس و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/3 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
فروش انواع نایلون ضایعاتی-انواع تخته و چوب ضایعاتی و
فروش انواع نایلون ضایعاتی-انواع تخته و چوب ضایعاتی و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/01
22:09 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل روغن سوخته و
فروش اقلام ضایعاتی شامل روغن سوخته و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/1 تاریخ گذشته
22:00 ب.ظ
فروش روغن ضایعاتی -نرمال پارافین-نایلون دم قیچی و
فروش روغن ضایعاتی -نرمال پارافین-نایلون دم قیچی و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/1 تاریخ گذشته
21:58 ب.ظ
فروش 220920 لیتر روغن ترانسفورماتور
فروش 220920 لیتر روغن ترانسفورماتور... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/31
14:58 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل روغن سوخته
فروش اقلام ضایعاتی شامل روغن سوخته... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/31 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
فروش 220920 لیتر روغن ترانسفور ماتور مستعمل
فروش 220920 لیتر روغن ترانسفور ماتور مستعمل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/25
11:01 ق.ظ
فروش 220/920 لیتر روغن ترانسفورماتور مستعمل
فروش 220/920 لیتر روغن ترانسفورماتور مستعمل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:49 ب.ظ
فروش اموال به شرح : گریس سنان شیمی یک پوندی قرمز - روغن موتور توتال
فروش اموال به شرح : گریس سنان شیمی یک پوندی قرمز - روغن موتور توتال... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
11:11 ق.ظ
فروش روغن ضایعاتی صنعتی
فروش روغن ضایعاتی صنعتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/18 اعلام نشده
1397/06/18
10:25 ق.ظ
فروش 220/920 لیتر روغن ترانسفورماتور مستعمل
فروش 220/920 لیتر روغن ترانسفورماتور مستعمل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/18 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
فروش 220/920 لیتر روغن ترانسفورماتور مستعمل
فروش 220/920 لیتر روغن ترانسفورماتور مستعمل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/17 تاریخ گذشته