1398/01/29
10:38 ق.ظ
روغن موتور - روغن هیدرولیک - واسکازین- ضد یخ- فیلتر روغن- فیلتر هواکش
روغن موتور - روغن هیدرولیک - واسکازین- ضد یخ- فیلتر روغن- فیلتر هواکش... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/17
13:47 ب.ظ
فروش 300/000 لیتر روغن کار کرده صنعتی موجود در انبار شیمیایی
فروش 300/000 لیتر روغن کار کرده صنعتی موجود در انبار شیمیایی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/23
12:51 ب.ظ
فروش 10000 لیتر روغن سوخته
فروش 10000 لیتر روغن سوخته... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/16
15:11 ب.ظ
فروش 500 لیتر روغن سوخته
فروش 500 لیتر روغن سوخته... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/12
14:29 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شرکت سایپا دیزل
فروش اقلام ضایعاتی شرکت سایپا دیزل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/04
12:47 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شرکت
فروش اقلام ضایعاتی شرکت... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/03
09:25 ق.ظ
فروش روغن موتور 6000 جهت موتورهای بنزینی
فروش روغن موتور 6000 جهت موتورهای بنزینی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/02
20:16 ب.ظ
فروش روغن گیربکس
فروش روغن گیربکس... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
19:33 ب.ظ
فروش روغن موتور
فروش روغن موتور... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
19:18 ب.ظ
فروش 176 کیلو پارافین ام دی اف گریس صنعتی
فروش 176 کیلو پارافین ام دی اف گریس صنعتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
19:00 ب.ظ
فروش روغن سوخته واقع در دهکده فرهنگی تفریحی
فروش روغن سوخته واقع در دهکده فرهنگی تفریحی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
18:36 ب.ظ
واگذاری اقلام مازاد مجتمع روغن مستعمل کارکرده
واگذاری اقلام مازاد مجتمع روغن مستعمل کارکرده... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
18:21 ب.ظ
فروش روغن سوخته در دهکده فرهنگی تفریحی
فروش روغن سوخته در دهکده فرهنگی تفریحی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/30
14:41 ب.ظ
فروش روغن مستعمل و گریس ضایعاتی و ضایعات فلزی و پلاستیکی و باطری فرسوده و 2 دستگاه وانت کاپرا دوکابین
فروش روغن مستعمل و گریس ضایعاتی و ضایعات فلزی و پلاستیکی و باطری فرسوده و 2 دستگاه وانت کاپرا دوکابین... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/30 تاریخ گذشته
14:40 ب.ظ
واگذاری اقلام مازاد مجتمع روغن مستعمل کارکرده - گریس ضایعاتی - ضایعات فلزی
واگذاری اقلام مازاد مجتمع روغن مستعمل کارکرده - گریس ضایعاتی - ضایعات فلزی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/25
16:24 ب.ظ
فروش روغن سوخته در دهکده فرهنگی
فروش روغن سوخته در دهکده فرهنگی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/20
12:17 ب.ظ
فروش 70 تن روغن سوخته صنعتی
فروش 70 تن روغن سوخته صنعتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
08:42 ق.ظ
فروش 70000 کیلو گرم روغن سوخته
فروش 70000 کیلو گرم روغن سوخته... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/17
13:19 ب.ظ
فروش 70/000 کیلو گرم روغن سوخته
فروش 70/000 کیلو گرم روغن سوخته... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/09
10:09 ق.ظ
فروش اموال منقول مربوط به مغازه تعویض روغنی شامل روغن - گریس - فیلتر روغن حدود 35 قلم
فروش اموال منقول مربوط به مغازه تعویض روغنی شامل روغن - گریس - فیلتر روغن حدود 35 قلم... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/9 تاریخ گذشته
09:21 ق.ظ
فروش 150 تن روغنهای ضایعاتی و سوخته مجتمع
فروش 150 تن روغنهای ضایعاتی و سوخته مجتمع... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/8 اعلام نشده
1397/11/07
15:31 ب.ظ
فروش روغن بهران توربو دیزل 200 عدد و ..
فروش روغن بهران توربو دیزل 200 عدد و ..... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/7 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
فروش اقلام شامل اجر نسوز و کارتن و روغن ضایعاتی و لوازم برقی و .. در 20 ردیف
فروش اقلام شامل اجر نسوز و کارتن و روغن ضایعاتی و لوازم برقی و .. در 20 ردیف... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
17:12 ب.ظ
فروش روغن های ضایعاتی و سوخته مجتمع به میزان تقریبی
فروش روغن های ضایعاتی و سوخته مجتمع به میزان تقریبی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/6 اعلام نشده
16:48 ب.ظ
فروش تدریجی حدود 10 هزار لیتر روغن سوخته کارگاه تعمیرات
فروش تدریجی حدود 10 هزار لیتر روغن سوخته کارگاه تعمیرات... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/6 اعلام نشده
1397/11/03
17:05 ب.ظ
فروش تدریجی حدود 10 هزار لیتر روغن سوخته کارگاه تعمیرات
فروش تدریجی حدود 10 هزار لیتر روغن سوخته کارگاه تعمیرات... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/3 اعلام نشده
12:32 ب.ظ
فروش اقلام اهن الات ضایعاتی - گریس ضایعاتی - اقلام پلاستیکی ضایعاتی - اقلام مسی و سربی ضایعاتی
فروش اقلام اهن الات ضایعاتی - گریس ضایعاتی - اقلام پلاستیکی ضایعاتی - اقلام مسی و سربی ضایعاتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/3 اعلام نشده
1397/10/28
10:41 ق.ظ
فروش انواع فیلترهای مستعمل روغنها و مواد شیمیایی
فروش انواع فیلترهای مستعمل روغنها و مواد شیمیایی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:37 ق.ظ
فروش انواع محصولات فرعی شامل روغن اسیدیته بالا و روغن ضایعاتی جدار
فروش انواع محصولات فرعی شامل روغن اسیدیته بالا و روغن ضایعاتی جدار... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/25 اعلام نشده
1397/10/23
08:28 ق.ظ
فروش بشکه خالی200 لیتری- روغن سوخته - اهن الات قراضه- داغی ماشین الات
فروش بشکه خالی200 لیتری- روغن سوخته - اهن الات قراضه- داغی ماشین الات... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/22
08:20 ق.ظ
فروش روغنهای مصارف صنعتی 80 تن گیاهی و سرخ کردنی
فروش روغنهای مصارف صنعتی 80 تن گیاهی و سرخ کردنی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/20 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
فروش اموال شامل: بشکه خالی 200 لیتری و روغن سوخته و اهن الات قراضه و ...
فروش اموال شامل: بشکه خالی 200 لیتری و روغن سوخته و اهن الات قراضه و ...... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/20
09:28 ق.ظ
فروش 250 تن روغن کارکرده استحصالی تعمیرگاه ها
فروش 250 تن روغن کارکرده استحصالی تعمیرگاه ها... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/19 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
فروش انواع مواد ضایعاتی موجود در پالایشگاه شهرستان
فروش انواع مواد ضایعاتی موجود در پالایشگاه شهرستان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/19 اعلام نشده
1397/10/19
15:56 ب.ظ
فروش لاستیکهای تریلی مستعمل و روغن موتور سوخته و گریس ضایعاتی و...
فروش لاستیکهای تریلی مستعمل و روغن موتور سوخته و گریس ضایعاتی و...... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/19 اعلام نشده
15:52 ب.ظ
فروش روغن سوخته واقع در دهکده فرهنگی تفریحی
فروش روغن سوخته واقع در دهکده فرهنگی تفریحی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
10:45 ق.ظ
فروش روغن نباتی ضایعاتی به مقدار 90 تن در کارخانه
فروش روغن نباتی ضایعاتی به مقدار 90 تن در کارخانه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/16 اعلام نشده
1397/10/16
14:17 ب.ظ
فروش روغنهای ضایعاتی خودرو و کارخانه 40 تن
فروش روغنهای ضایعاتی خودرو و کارخانه 40 تن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/13
17:41 ب.ظ
فروش روغن سوخته واقع در دهکده
فروش روغن سوخته واقع در دهکده... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:39 ق.ظ
فروش روغن هدیرولیک فرمان
فروش روغن هدیرولیک فرمان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/4 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
فروش روغن هیدرولیک فرمان و انواع لوازم و قطعات یدکی
فروش روغن هیدرولیک فرمان و انواع لوازم و قطعات یدکی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
18:18 ب.ظ
فروش مقداری روغن سوخته مازاد شهرداری
فروش مقداری روغن سوخته مازاد شهرداری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/3 اعلام نشده
1397/10/02
12:21 ب.ظ
فروش روغن سوخته اتوبوس و لجن کشفی کف مخازن
فروش روغن سوخته اتوبوس و لجن کشفی کف مخازن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/27
14:11 ب.ظ
فروش مقداری روغن سوخته مازاد
فروش مقداری روغن سوخته مازاد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
18:08 ب.ظ
فروش مقداری روغن سوخته مازاد شهرداری
فروش مقداری روغن سوخته مازاد شهرداری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/26 اعلام نشده
1397/09/19
13:20 ب.ظ
فروش اقلام و لوازم مستهلک و غیر قابل مصرف واقع در
فروش اقلام و لوازم مستهلک و غیر قابل مصرف واقع در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
13:57 ب.ظ
فروش 70/000 کیلوگرن روغن سوخته صنعتی
فروش 70/000 کیلوگرن روغن سوخته صنعتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/18 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
فروش 70000 کیلو گرم روغن سوخته صنعتی
فروش 70000 کیلو گرم روغن سوخته صنعتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:48 ب.ظ
فروش اقلام شامل: سیم و کابل - روغن ترانس -بشکه خالی و تیر چوبی و....
فروش اقلام شامل: سیم و کابل - روغن ترانس -بشکه خالی و تیر چوبی و....... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/10
10:25 ق.ظ
فروش اقلام در 20 دریف شامل: اسکرب صنعتی و انواع چوب و بشکه و دستکش ضایعاتی و...
فروش اقلام در 20 دریف شامل: اسکرب صنعتی و انواع چوب و بشکه و دستکش ضایعاتی و...... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/9/10 تاریخ گذشته