1397/08/19
17:19 ب.ظ
فروش مقداری روغن سوخته مازاد
فروش مقداری روغن سوخته مازاد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/14
12:39 ب.ظ
فروش روغن سوخته با بشکه- قرقره فلزی و چوبی
فروش روغن سوخته با بشکه- قرقره فلزی و چوبی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/14 تاریخ گذشته
12:23 ب.ظ
فروش روغن های ضایعتی خودرو و کارخانه
فروش روغن های ضایعتی خودرو و کارخانه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/13
15:00 ب.ظ
فروش روغن سوخته و بشکه فلزی واقع
فروش روغن سوخته و بشکه فلزی واقع... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/13 اعلام نشده
14:51 ب.ظ
فروش مقداری روغن سوخته مازاد
فروش مقداری روغن سوخته مازاد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
12:22 ب.ظ
فروش مقداری روغن سوخته مازاد
فروش مقداری روغن سوخته مازاد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/12 اعلام نشده
1397/08/01
14:46 ب.ظ
فروش اجر نسوز و روغن های ضایعاتی و بشکه خالی و تجهیزات برقی
فروش اجر نسوز و روغن های ضایعاتی و بشکه خالی و تجهیزات برقی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/8/1 اعلام نشده
1397/07/19
11:24 ق.ظ
فروش 4 ردیف کالا شامل: روغن SHELL و هیدرولیک و روغن بهران و....
فروش 4 ردیف کالا شامل: روغن SHELL و هیدرولیک و روغن بهران و....... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/19 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
فروش روغن های سوخته
فروش روغن های سوخته... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
12:08 ب.ظ
فروش روغن ضایعاتی به مقدار 75 تن
فروش روغن ضایعاتی به مقدار 75 تن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/18 اعلام نشده
1397/07/15
12:27 ب.ظ
فروش روغن سوخته
فروش روغن سوخته... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
14:31 ب.ظ
فروش مقداری از روغن حرارتی
فروش مقداری از روغن حرارتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/14 اعلام نشده
1397/07/07
19:23 ب.ظ
فروش روغن موتور و باطری خودرو و...
فروش روغن موتور و باطری خودرو و...... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/03
18:14 ب.ظ
فروش چسب- روغن جلا-رنگ کنتکس و
فروش چسب- روغن جلا-رنگ کنتکس و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/3 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
فروش انواع نایلون ضایعاتی-انواع تخته و چوب ضایعاتی و
فروش انواع نایلون ضایعاتی-انواع تخته و چوب ضایعاتی و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/01
22:09 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل روغن سوخته و
فروش اقلام ضایعاتی شامل روغن سوخته و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/1 تاریخ گذشته
22:00 ب.ظ
فروش روغن ضایعاتی -نرمال پارافین-نایلون دم قیچی و
فروش روغن ضایعاتی -نرمال پارافین-نایلون دم قیچی و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/1 تاریخ گذشته
21:58 ب.ظ
فروش 220920 لیتر روغن ترانسفورماتور
فروش 220920 لیتر روغن ترانسفورماتور... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/31
14:58 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل روغن سوخته
فروش اقلام ضایعاتی شامل روغن سوخته... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/31 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
فروش 220920 لیتر روغن ترانسفور ماتور مستعمل
فروش 220920 لیتر روغن ترانسفور ماتور مستعمل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/25
11:01 ق.ظ
فروش 220/920 لیتر روغن ترانسفورماتور مستعمل
فروش 220/920 لیتر روغن ترانسفورماتور مستعمل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/24 تاریخ گذشته
1397/06/20
15:49 ب.ظ
فروش اموال به شرح : گریس سنان شیمی یک پوندی قرمز - روغن موتور توتال
فروش اموال به شرح : گریس سنان شیمی یک پوندی قرمز - روغن موتور توتال... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/06/19
11:11 ق.ظ
فروش روغن ضایعاتی صنعتی
فروش روغن ضایعاتی صنعتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/18 اعلام نشده
1397/06/18
10:25 ق.ظ
فروش 220/920 لیتر روغن ترانسفورماتور مستعمل
فروش 220/920 لیتر روغن ترانسفورماتور مستعمل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/18 تاریخ گذشته
09:56 ق.ظ
فروش 220/920 لیتر روغن ترانسفورماتور مستعمل
فروش 220/920 لیتر روغن ترانسفورماتور مستعمل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/17 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
فروش روغن ضایعاتی صنعتی
فروش روغن ضایعاتی صنعتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/17 اعلام نشده
1397/06/17
08:25 ق.ظ
واگذاری روغن های مستعمل
واگذاری روغن های مستعمل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/11
17:11 ب.ظ
فروش ضایعات پالت چوبی کارتن - دوگ کارتن - روغن سوخته
فروش ضایعات پالت چوبی کارتن - دوگ کارتن - روغن سوخته... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/06/06
13:14 ب.ظ
فروش روغن سوخته واقع
فروش روغن سوخته واقع... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/06/04
07:36 ق.ظ
فروش ضایعات حاصل از اسکرین-کابل برق و مخابراتی ضایعاتی و
فروش ضایعات حاصل از اسکرین-کابل برق و مخابراتی ضایعاتی و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/28
12:18 ب.ظ
فروش اموال به شرح : روغن موتور بهران و صحرا و بندر
فروش اموال به شرح : روغن موتور بهران و صحرا و بندر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/25
10:37 ق.ظ
فروش روغن سوخته حاصل از فعالیت های تعمیرگاه
فروش روغن سوخته حاصل از فعالیت های تعمیرگاه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/24 اعلام نشده
1397/05/23
10:46 ق.ظ
فروش انواع اجر روغن گریس میلگرد
فروش انواع اجر روغن گریس میلگرد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/22 اعلام نشده
1397/05/20
19:06 ب.ظ
فروش اقلام مستعمل و مازاد شامل لاستیک ماشین الات و روغن موتور سوخته
فروش اقلام مستعمل و مازاد شامل لاستیک ماشین الات و روغن موتور سوخته... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/18 تاریخ گذشته
19:05 ب.ظ
فروش روغن سوخته واقع در شهرستان
فروش روغن سوخته واقع در شهرستان... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/18
12:35 ب.ظ
فروش پلی اتیلن-پودر پلی اتیلن-ضایعات شیرینک-روغن سوخته و
فروش پلی اتیلن-پودر پلی اتیلن-ضایعات شیرینک-روغن سوخته و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/18 تاریخ گذشته
11:31 ق.ظ
فروش روغن سوخته
فروش روغن سوخته... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/17
18:51 ب.ظ
فروش انواع روغن و فیلتر واقع
فروش انواع روغن و فیلتر واقع... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/17 تاریخ گذشته
13:20 ب.ظ
فروش روغن سوخته حاصل از فعالیت
فروش روغن سوخته حاصل از فعالیت... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/17 اعلام نشده
09:10 ق.ظ
فروش اقلام به شرح : انواع روغن و فیلتر - مخزن
فروش اقلام به شرح : انواع روغن و فیلتر - مخزن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/16 اعلام نشده
1397/05/08
12:32 ب.ظ
فروش روغن ضایعاتی به مقدار100 تن در کارخانه
فروش روغن ضایعاتی به مقدار100 تن در کارخانه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/5/8 اعلام نشده
1397/04/25
11:01 ق.ظ
خرید روغن کمپرسور- حلال جوهر ماتیوس- جوهر ماتیوس
خرید روغن کمپرسور- حلال جوهر ماتیوس- جوهر ماتیوس... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/4/25 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
فروش 2000 تن لرد روغن خام
فروش 2000 تن لرد روغن خام... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/4/25 تاریخ گذشته
1397/04/23
16:34 ب.ظ
فروش روغن سوخته
فروش روغن سوخته... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/20
18:40 ب.ظ
فروش اموال به شرح : روغن موتور بهران و صحرا و بندر 30 لیتری
فروش اموال به شرح : روغن موتور بهران و صحرا و بندر 30 لیتری... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/16
14:03 ب.ظ
فیلتر هوا و روغن صنعتی
فیلتر هوا و روغن صنعتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/14
10:50 ق.ظ
فروش لوله هیدرو فلوم - بشکه خالی - روغن سوخته - بشکه خالی
فروش لوله هیدرو فلوم - بشکه خالی - روغن سوخته - بشکه خالی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/4/13 اعلام نشده
1397/04/12
11:59 ق.ظ
فروش اقلام چوب و تخته ضایعاتی
فروش اقلام چوب و تخته ضایعاتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/4/12 اعلام نشده
11:31 ق.ظ
فروش اقلام موجود در 4 ردیف شامل : لوله هیدرو و فلوم
فروش اقلام موجود در 4 ردیف شامل : لوله هیدرو و فلوم... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/4/12 اعلام نشده
11:31 ق.ظ
فروش اقلام موجود در 4 ردیف شامل : لوله هیدرو و فلوم
فروش اقلام موجود در 4 ردیف شامل : لوله هیدرو و فلوم... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/4/12 اعلام نشده