1398/01/24
10:43 ق.ظ
فروش مقدار از اقلام و تجهیزات در 13 ردیف
فروش مقدار از اقلام و تجهیزات در 13 ردیف... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/22
09:42 ق.ظ
فروش 20000 تن بریکت گرم به صورت فله و تحویل درب کارخانه
فروش 20000 تن بریکت گرم به صورت فله و تحویل درب کارخانه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/22 تاریخ گذشته
1398/01/20
13:58 ب.ظ
فروش 20000 تن بریکت گرم به صورت فله و تحویل درب کارخانه
فروش 20000 تن بریکت گرم به صورت فله و تحویل درب کارخانه... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1398/1/20 تاریخ گذشته
1397/12/25
21:20 ب.ظ
فروش 400 تن فراورده های نفتی اسلچ مازاد در
فروش 400 تن فراورده های نفتی اسلچ مازاد در... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/20
14:18 ب.ظ
فروش رسوبات کوره و رسوبات حاصل از شستشوی
فروش رسوبات کوره و رسوبات حاصل از شستشوی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/20 اعلام نشده
1397/12/18
11:00 ق.ظ
فروش رسوبات کوره
فروش رسوبات کوره... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
12:25 ب.ظ
فروش مقدار 50/000 تن نرمه گندله
فروش مقدار 50/000 تن نرمه گندله... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/16 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
فروش مقدار50/000 تن نرمه گندله
فروش مقدار50/000 تن نرمه گندله... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/14
08:45 ق.ظ
عملیات تعمیرات اساسی واحد های خود محلول اب امونیاکی
عملیات تعمیرات اساسی واحد های خود محلول اب امونیاکی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/14 اعلام نشده
1397/12/11
20:40 ب.ظ
توده لجن خشک حاصل از فرایندد تصفیه اب به عنوان بهبود دهنده و
توده لجن خشک حاصل از فرایندد تصفیه اب به عنوان بهبود دهنده و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/08
12:08 ب.ظ
فروش1000 تن کنسانتره ایلمنیت طرح تیتانیوم
فروش1000 تن کنسانتره ایلمنیت طرح تیتانیوم... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/06
09:47 ق.ظ
فروش اقلام شامل لوازم و مواد شیمیایی ادوات کشاورزی لوازم گازی برقی و چوب
فروش اقلام شامل لوازم و مواد شیمیایی ادوات کشاورزی لوازم گازی برقی و چوب... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/6 اعلام نشده
09:41 ق.ظ
فروش حدود 200 عدد جامبوبگ - 20 تن ضایعات نایلونی - 340 تن مواد
فروش حدود 200 عدد جامبوبگ - 20 تن ضایعات نایلونی - 340 تن مواد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
09:15 ق.ظ
فروش مقدار 41350 کیلوگرم پلی کربنات و مقدار 124204 کیلوگرم
فروش مقدار 41350 کیلوگرم پلی کربنات و مقدار 124204 کیلوگرم... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/5 اعلام نشده
1397/12/04
14:48 ب.ظ
فروش 50 هزار تن لجن صنعتی و نرمه سرندی
فروش 50 هزار تن لجن صنعتی و نرمه سرندی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/4 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
فروش حدود 200 عدد جامبوبگ - 20 تن ضایعات نایلونی - 340 تن مواد شیمیایی مازاد
فروش حدود 200 عدد جامبوبگ - 20 تن ضایعات نایلونی - 340 تن مواد شیمیایی مازاد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/4 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
فروش 80 تن الکل سنگین
فروش 80 تن الکل سنگین... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/4 تاریخ گذشته
09:42 ق.ظ
فروش اقلام شامل :200 عدد جامبوگ -20 تن مواد شیمیایی مازا شهر
فروش اقلام شامل :200 عدد جامبوگ -20 تن مواد شیمیایی مازا شهر... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/4 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
فروش رسوبات کوره رسوبات حاصل از شستشوی
فروش رسوبات کوره رسوبات حاصل از شستشوی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/03
10:04 ق.ظ
فروش مواد شیمیایی
فروش مواد شیمیایی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/02
20:03 ب.ظ
فروش رسوبات کوره رسوبات حاصل از شستشوی
فروش رسوبات کوره رسوبات حاصل از شستشوی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 اعلام نشده
19:38 ب.ظ
فروش مواد شیمیایی
فروش مواد شیمیایی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
19:29 ب.ظ
فروش سولفات کلسیم
فروش سولفات کلسیم... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
19:28 ب.ظ
فروش پودر سولفات کلسیم
فروش پودر سولفات کلسیم... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
19:17 ب.ظ
فروش 4200 عدد داروی دامی
فروش 4200 عدد داروی دامی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
19:08 ب.ظ
فروش اب کروم اسید سولفوریک
فروش اب کروم اسید سولفوریک... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
19:03 ب.ظ
تونر و کارتریج 560 عدد
تونر و کارتریج 560 عدد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
18:44 ب.ظ
فروش کربنات استرانسیوم چین
فروش کربنات استرانسیوم چین... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
18:42 ب.ظ
فروش 50 هزار تن لجن صنعتی و نرمه سرندی
فروش 50 هزار تن لجن صنعتی و نرمه سرندی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/01
10:21 ق.ظ
فروش اقلام و تجهیزات شامل  کربنات- اکسید اهن - کلروسدیم
فروش اقلام و تجهیزات شامل کربنات- اکسید اهن - کلروسدیم... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/12/1 اعلام نشده
09:54 ق.ظ
فروش اموال شامل: تعداد 10 بطری محلول فلورفنیکل یک لیتری -تعداد 90 گالن  ام اف جی 5 لیتری - تعداد 80 گالن دزولیت 5 لیتری
1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/30
14:20 ب.ظ
فروش20/000 تن نرمه گندله
فروش20/000 تن نرمه گندله... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/30 تاریخ گذشته
13:26 ب.ظ
فروش 700 تن کاتالیست مستعمل
فروش 700 تن کاتالیست مستعمل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/30 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
فروش 20/000 تن نرمه گندله
فروش 20/000 تن نرمه گندله... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/29
15:50 ب.ظ
فروش محصولPE -WAX
فروش محصولPE -WAX... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/27
12:58 ب.ظ
تمدید -- فروش 700 تن کاتالیست مستعمل
تمدید -- فروش 700 تن کاتالیست مستعمل... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/27 تاریخ گذشته
12:11 ب.ظ
فروش پودر سنگ وزن پودر اهک برای 3300 تن
فروش پودر سنگ وزن پودر اهک برای 3300 تن... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
07:26 ق.ظ
فروش محصول PE -WAXتولیدی در واحد پلی اتیلن  سنگین
فروش محصول PE -WAXتولیدی در واحد پلی اتیلن سنگین... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/20
12:17 ب.ظ
تمدید -فرشو 20/000 تن بریکست گرم به صورت فله و تحویل درب
تمدید -فرشو 20/000 تن بریکست گرم به صورت فله و تحویل درب... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/18 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
فروش مقدار تقریبی 400/000 کیلو گرم فراورده های نفتی اسلچ مازاد
فروش مقدار تقریبی 400/000 کیلو گرم فراورده های نفتی اسلچ مازاد... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
16:57 ب.ظ
فروش 1000 تن کنسانتره ایلمنیت طرح
فروش 1000 تن کنسانتره ایلمنیت طرح... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/18 تاریخ گذشته
08:44 ق.ظ
فروش میزان 20/000 تن بریکت گرم به صورت فله و
فروش میزان 20/000 تن بریکت گرم به صورت فله و... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/17
14:00 ب.ظ
فروش 93720 لیتر امین کهنه ضایعاتی
فروش 93720 لیتر امین کهنه ضایعاتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/15
15:05 ب.ظ
فروش اقلام اهکی و هیدراته و سرباره سرد مجتمع
فروش اقلام اهکی و هیدراته و سرباره سرد مجتمع... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/15 اعلام نشده
11:14 ق.ظ
فروش مقدار حدود15 تن پودر ساینده اره گرانیتی
فروش مقدار حدود15 تن پودر ساینده اره گرانیتی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/15 اعلام نشده
1397/11/14
10:49 ق.ظ
فروش 80 تن الکل سنگین
فروش 80 تن الکل سنگین... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/13 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
فروش 6000 تن اسید سولفوریک 55 تا 60 درصد وزنی
فروش 6000 تن اسید سولفوریک 55 تا 60 درصد وزنی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/13 اعلام نشده
10:46 ق.ظ
فروش 50 تن اسید چرب کارخانه روغنکشی
فروش 50 تن اسید چرب کارخانه روغنکشی... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/13 تاریخ گذشته
10:45 ق.ظ
فروش اقلام در 16 ردیف شامل: لوله مستعمل و پلانچر و مخزن جوهر و بالابر هیدرولیک و الکتروموتور و لیفتراک دستی و نیمه برقی و اقلام برقی و ..
1397/11/13 اعلام نشده
1397/11/13
10:25 ق.ظ
فروش انواع محصولات فرعی شامل خمیر صابون -خاک رنگبر ضایعاتی مربوط
فروش انواع محصولات فرعی شامل خمیر صابون -خاک رنگبر ضایعاتی مربوط... مواد شیمیایی ، پلیمری ، لاستیک و پلاستیک ، رنگ و رزین و فرآورده های نفتی
1397/11/13 تاریخ گذشته