1397/12/01
10:07 ق.ظ
فروش حدود 20 تن محصول پسته خشک تولیدی
1397/12/1 مهلت دار
1397/11/30
10:40 ق.ظ
فروش محوصلات محلوج و وش پنبه
فروش محوصلات محلوج و وش پنبه... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/30 مهلت دار
1397/11/25
16:35 ب.ظ
فروش محصولات پرتقال والنسیا و خرما سر درختی سال 98 شرکت
1397/11/25 اعلام نشده
1397/11/24
22:11 ب.ظ
فروش پسته خشک 20 تن
فروش پسته خشک 20 تن... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/24 مهلت دار
1397/11/17
09:00 ق.ظ
فروش مرکبات پرتقال - نارنج -نارنگی به صورت یکجا در
1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
10:44 ق.ظ
فرشو انواع پسته سال 97
فرشو انواع پسته سال 97... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/13 اعلام نشده
1397/11/11
11:19 ق.ظ
فروش بذرهای چغندر داخلی در 5 ردیف
1397/11/11 اعلام نشده
1397/11/10
14:14 ب.ظ
فروش انواع محصول سیب و گلابی
فروش انواع محصول سیب و گلابی... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/10 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
واگذاری انواع محصول پسته
واگذاری انواع محصول پسته... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/10 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
فروش مقدار تقریبی حدود 20 تن محصول پسته خشک تولیدی
1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/08
08:59 ق.ظ
فروش 20 تن پسته فندوقی خندان با انس
1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
15:16 ب.ظ
حدود 20 تن پسته خشک دهان بست و خندان با ارقام و
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/03
12:51 ب.ظ
فروش مقدار تقریبی حدود 20 تن محصول پسته
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:48 ب.ظ
فروش انواع پسته سال 1397
فروش انواع پسته سال 1397... کشاورزی ، دامپروری
1397/11/2 اعلام نشده
1397/10/30
15:49 ب.ظ
فروش محصولات پسته شهرستان
فروش محصولات پسته شهرستان... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/30 اعلام نشده
1397/10/24
20:21 ب.ظ
فروش مقدار حدود 300 تن محصول گلابی درگزی
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/20
08:30 ق.ظ
فروش مقدار حدود 300 تن محصولات گلابی درگزی تولیدی
1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:58 ب.ظ
فروش محصولات پسته شهرستان
فروش محصولات پسته شهرستان... کشاورزی ، دامپروری
1397/10/17 اعلام نشده
1397/10/15
13:59 ب.ظ
فروش محصولات باغی شامل نارنج و پرتقال و لیمو و لیمو شیرین و .. به جز خرما
1397/10/15 اعلام نشده
1397/10/10
10:46 ق.ظ
فروش مقدار حدود 300 تن محصول گلابی درگزی تولیدی سال جاری موجود
1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/08
13:55 ب.ظ
تمدید -- فروش محصول دانه پسته فندقی
1397/10/8 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
فروش محصول نارنج درختان نیروگاه سیکل ترکیبی
1397/10/8 اعلام نشده
1397/10/06
12:46 ب.ظ
فروش محصول نارنج درختان نیروگاه
1397/10/6 اعلام نشده
11:52 ق.ظ
فروش مقدار حدود 300 تن محصول گلابی
1397/10/5 تاریخ گذشته
11:50 ق.ظ
فروش پسته خشک به مقدار حدود 14 تن شهرستان
1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/04
11:31 ق.ظ
واگذاری بخشی از املاک و فروش محصولات باغی
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
19:57 ب.ظ
فروش محصول باغی اردوگاه دانش اموزی
1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
14:30 ب.ظ
فروش حدود 10 تن نخود بهاره و 10 تن نخود ابی
1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
10:17 ق.ظ
فروش محصولات سر درختی یک قطعه باغ مرکبات
1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/28
12:59 ب.ظ
فروش محصول مرکبات باغ
فروش محصول مرکبات باغ... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/28 اعلام نشده
1397/09/27
15:14 ب.ظ
فروش حدودا 45 تن محصول پسته در ارقام مختلف
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/22
13:06 ب.ظ
فروش محصول پشته خشک تولید
فروش محصول پشته خشک تولید... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/22 اعلام نشده
1397/09/21
12:41 ب.ظ
فروش حدود 70 تن مصحول بادام زمینی خشک شده
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/20
22:26 ب.ظ
فروش محصول پسته خشک تولید سال
1397/9/20 اعلام نشده
22:20 ب.ظ
فروش 150 هزار شاخه گل نرگس
فروش 150 هزار شاخه گل نرگس... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
09:27 ق.ظ
نگهداری و برداشت محصول باغات صنعت
1397/9/17 اعلام نشده
09:18 ق.ظ
پیمانکاری جهت بسته بندی داشت و برداشت محصولات گلخانه -خرید 100 تن
1397/9/17 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
فروش محصولات باغی شهرداری شامل : نارنج پرتقال لیمو و لیمو شیرین و غیره
1397/9/17 تاریخ گذشته
09:05 ق.ظ
نگهداشت و برداشت محصول باغات صنعت
1397/9/17 اعلام نشده
1397/09/15
09:23 ق.ظ
فروش مقدار 3/390 کیلو گرم و مقدار 3/355 کیلو گرم زعفران حالص از نوع پوشال
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
18:50 ب.ظ
فروش محصول سردرختی نارنج باغ مجتمع فرهنگی تربیتی
1397/9/13 اعلام نشده
18:45 ب.ظ
فروش مقدار حدود 300 تن محصول گلابی
1397/9/13 تاریخ گذشته
13:28 ب.ظ
1397/09/12
13:05 ب.ظ
فروش محصول سر درختی نارنج باغ مجتمع فرهنگی و
1397/9/12 تاریخ گذشته
12:48 ب.ظ
فروش محصول پسته سال 97
فروش محصول پسته سال 97... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:50 ب.ظ
فروش 14500 کیلو گرم پسته خشک دهان بست و خندان
1397/9/11 تاریخ گذشته
09:39 ق.ظ
فروش محصولات مرکبات واحد
فروش محصولات مرکبات واحد... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/10
10:29 ق.ظ
فروش محصولات باغی شهرداری شامل : نارنج پرتقال لیمو و لیمو شیرین
1397/9/10 تاریخ گذشته
09:41 ق.ظ
فروش 59 تن پسته خشک
فروش 59 تن پسته خشک... کشاورزی ، دامپروری
1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/08
10:48 ق.ظ
فروش محصولات سر درختی یک قطعه باغ مرکبات شامل پرتقال -نارنج
1397/9/8 تاریخ گذشته