1398/02/18
08:39 ق.ظ
فروش شیر تولیدی گاوداری نژاد مونت بیلیارد به میزان روزانه
1398/2/18 تاریخ گذشته
1397/12/15
13:33 ب.ظ
1397/10/29
11:19 ق.ظ
1397/10/28
10:49 ق.ظ
فروش ضایعات حاصل از پخت و برش ماهی
1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/09/28
12:47 ب.ظ
فروش انواع ماهیان خاویاری مازاد در مرکز
1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:56 ب.ظ
فروش 45 حوله کارتکس 850 کارتنی در هر کدام 24 عدد
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/08/05
14:44 ب.ظ
فروش تعداد 40/000 قطعه مرغ مادر گوشتی
1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/07/30
10:15 ق.ظ
فروش 15 تن ماهی قزل الا  پرورشی  اماده سید  واقع در
1397/7/30 اعلام نشده
1397/07/24
10:06 ق.ظ
فروش کنسرو ماهی تمدن
فروش کنسرو ماهی تمدن... مواد خوراکی و غذایی
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/19
14:49 ب.ظ
فروش ماهی پرورشی
فروش ماهی پرورشی... مواد خوراکی و غذایی
1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/12
10:28 ق.ظ
فروش حدود 110 تن ماهی گرمابی استخر شماره یک
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/06/27
15:48 ب.ظ
فروش  خوراک ماهی  به تعداد 230 کیسه 40
1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/26
10:26 ق.ظ
فروش شیرخام گاوداری
فروش شیرخام گاوداری... مواد خوراکی و غذایی
1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/15
09:21 ق.ظ
فروش تعداد 18000 قطعه مرغ مادر گوشتی پایان دوره و
1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/03/23
16:39 ب.ظ
فروش 130 شل تن ماهی برند هیلاج
فروش 130 شل تن ماهی برند هیلاج... مواد خوراکی و غذایی
1397/3/23 اعلام نشده
1397/02/30
10:49 ق.ظ
فروش گوشت مصرفی
فروش گوشت مصرفی... مواد خوراکی و غذایی
1397/2/29 اعلام نشده