1398/01/31
10:14 ق.ظ
فروش انواع پسته سال 1397
فروش انواع پسته سال 1397... مواد خوراکی و غذایی
1398/1/31 اعلام نشده
1398/01/28
10:10 ق.ظ
08:44 ق.ظ
فروش انواع پسته سال 97
فروش انواع پسته سال 97... مواد خوراکی و غذایی
1398/1/27 اعلام نشده
1398/01/27
09:11 ق.ظ
فروش انواع برنج ندا شیرودی فجر و طارم
1398/1/27 مهلت دار
09:11 ق.ظ
فروش برگ سبز چای
فروش برگ سبز چای... مواد خوراکی و غذایی
1398/1/27 مهلت دار
1398/01/21
14:03 ب.ظ
فروش 10657 کیلوگرم نخود درشت کرمانشاهی
1398/1/21 تاریخ گذشته
1398/01/19
10:50 ق.ظ
فروش پودر تخم مرغ
فروش پودر تخم مرغ... مواد خوراکی و غذایی
1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/29
00:51 ق.ظ
فروش مقدار تقریبی 30 تن محصول پسته خشک تولیدی
1397/12/28 تاریخ گذشته
00:44 ق.ظ
مقدار حدود 80 تن روغن گیاهی و سرخ کردنی
1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/28
12:42 ب.ظ
فروش 2800 بسته 10 تایی تم پاپ کورن
1397/12/27 تاریخ گذشته
12:37 ب.ظ
فروش تعداد 1200 بسته 10 تایی تم پاپ کورن و 600 بسته تم تولد شهرستان
1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/18
11:14 ق.ظ
فروش مواد خوراکی واقع در شهر
فروش مواد خوراکی واقع در شهر... مواد خوراکی و غذایی
1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/15
13:33 ب.ظ
انواع ادویه با برند رضوی نیاز به سرمایه گذار و شریک
1397/12/15 اعلام نشده
1397/11/29
09:36 ق.ظ
فروش محصولات پسته فراوری
فروش محصولات پسته فراوری... مواد خوراکی و غذایی
1397/11/29 تاریخ گذشته
09:20 ق.ظ
فروش زعفران خشک سرگل سالجاری به میزان 8/5 کیلوگرم
1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
09:44 ق.ظ
فروش 80 تن روغن گیاهی و سرخ کردنی مصارف صنعتی غیر انسانی و دامی
1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
14:15 ب.ظ
فروش روغن گیاهی و سرخ کردنی
فروش روغن گیاهی و سرخ کردنی... مواد خوراکی و غذایی
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/23
18:10 ب.ظ
فرشو برنج هندی قهوه ایی هندی
فرشو برنج هندی قهوه ایی هندی... مواد خوراکی و غذایی
1397/11/23 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
تامین مواد غذایی نیروهای مستقر
1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/14
11:07 ق.ظ
تامین مواد غذایی نیروهای مستقر در سایت
1397/11/14 اعلام نشده
1397/11/11
08:07 ق.ظ
1397/11/01
11:10 ق.ظ
فروش حدود 616 تن برنج قهوه ای هندی وارداتی در
1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/27
09:35 ق.ظ
1397/10/26
14:00 ب.ظ
فروش مقدار حدود 80 تن روغن گیاهی و سرخ کردنی مصارف صنعتی
1397/10/26 تاریخ گذشته
13:12 ب.ظ
فروش مقدار حدود 80 تن روغن گیاهی و سرخ کردنی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
17:31 ب.ظ
فروش 80 تن روغن گیاهی و سرخ کردنی
1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/24
20:31 ب.ظ
فروش مقدار 80 تن روغن گیاهی و سرخ کردنی مصارف صنعتی در بطری های 810 گرمی
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/23
15:37 ب.ظ
فروش مقدار 241/900 کیلوگرم برنج دم سیاه محلی
1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:23 ب.ظ
فروش انواع خرما شامل 180 تن ربی حدود 550 تن زاهدی حدود 35 تن پیارم
1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/12
09:54 ق.ظ
فروش ارد جو هر کیلو
فروش ارد جو هر کیلو... مواد خوراکی و غذایی
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/03
18:34 ب.ظ
فروش 550 کیلو برنج هاشمی
فروش 550 کیلو برنج هاشمی... مواد خوراکی و غذایی
1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/28
13:49 ب.ظ
فروش برنج ارگاتیک و سالم
فروش برنج ارگاتیک و سالم... مواد خوراکی و غذایی
1397/9/28 اعلام نشده
1397/09/27
14:14 ب.ظ
فروش 144 کیلوگرم گردو
فروش 144 کیلوگرم گردو... مواد خوراکی و غذایی
1397/9/27 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
فروش تخمه افتابگردان دورسفید بوجاری نشده 5640 کیلوگرم
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/25
12:39 ب.ظ
فروش اموال شامل : مقدار 23 کارتن چای شکسته -تعداد 5 کارتن چای کله مورچه 24 عددی
1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/20
22:08 ب.ظ
فروش تعداد 54 دبه عسل وزن خالص هر دبه 19/5 کیلو گرم و جمعا 1053 کیلو گرم
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
13:24 ب.ظ
فروش مقدار حدود 30 تن دانه هنداوانه
1397/9/19 تاریخ گذشته
13:23 ب.ظ
فروش 30 تن دانه هنداونه اجیلی
فروش 30 تن دانه هنداونه اجیلی... مواد خوراکی و غذایی
1397/9/19 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
فروش 100 کیلوگرم برنج هاشمی
فروش 100 کیلوگرم برنج هاشمی... مواد خوراکی و غذایی
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
09:19 ق.ظ
فروش 59 تن پسته خشک
فروش 59 تن پسته خشک... مواد خوراکی و غذایی
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
09:27 ق.ظ
فروش تعداد 1150 بسته بیسکوئیت 630 گرمی پذیرایی
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/08
18:34 ب.ظ
فروش محصولات شامل : عرق نعناع -گلاب ممتاز- عرق کاسنی - عرق اویشن
1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/06
09:01 ق.ظ
واگذاری تامین کالا و اقلام مورد نیاز فروشگاهها
1397/9/5 اعلام نشده
08:53 ق.ظ
فروش مواد غذایی در بیمارستان شهید
1397/9/5 اعلام نشده
1397/08/30
10:55 ق.ظ
فروش 300 کارتن شکلات از محصولات کارخانه شهر
1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/29
08:49 ق.ظ
فروش 41 گونی برنج سفید هر کیلو 83 هزار ریال واقع در شهرستان
1397/8/28 تاریخ گذشته
08:47 ق.ظ
فروش تعداد 64 کارتن 16 عددی چای سیاه کیسه ای با هل طبیعی - چای دبش
1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/28
15:49 ب.ظ
فروش مقدار 2423 کیلوگرم پور زیره سبز پاستوریزه
1397/8/28 تاریخ گذشته
1397/08/20
19:41 ب.ظ
فروش انواع پسته سال 97
فروش انواع پسته سال 97... مواد خوراکی و غذایی
1397/8/20 اعلام نشده
19:40 ب.ظ
فروش 550KG برنج هاشمی
فروش 550KG برنج هاشمی... مواد خوراکی و غذایی
1397/8/20 تاریخ گذشته