1397/08/30
15:19 ب.ظ
فروش اموال مستعمل  شامل : چادر برزنتی گروهی - چادر امدادی ایرانی
1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/03
09:07 ق.ظ
فروش اموال به شرح :  3 سرویس تختخواب  2 نفره چوبی  با روکش  واقع در شهر
1397/8/2 تاریخ گذشته