1398/02/30
09:51 ق.ظ
فروش اقلام بامصرف و ضایعاتی : انواع مواد شیمیایی ضایعاتی
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
13:52 ب.ظ
فروش امحاء اسناد بانک صادرات
فروش امحاء اسناد بانک صادرات... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/2/28 مهلت دار
11:03 ق.ظ
فروش کاغذ باطله
فروش کاغذ باطله... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/2/28 تاریخ گذشته
1398/02/25
09:21 ق.ظ
فروش اسناد امحائی بانک صادرات ایران
فروش اسناد امحائی بانک صادرات ایران... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/2/24 اعلام نشده
1398/02/24
15:56 ب.ظ
فروش اقلام شامل : قطعات اسکرپ شده - کارتن ضایعاتی - روغن سوخته و فیلتر - اهن الات ضایعاتی
1398/2/24 تاریخ گذشته
15:44 ب.ظ
فروش و امحا اوراقو  اسناد بانک
فروش و امحا اوراقو اسناد بانک... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/2/24 مهلت دار
1398/02/22
12:21 ب.ظ
فروش اسناد امحائی بانک
فروش اسناد امحائی بانک... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/2/22 مهلت دار
1398/02/18
15:06 ب.ظ
فروش اسناد و اوراق باطله جهت امحاء
فروش اسناد و اوراق باطله جهت امحاء... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/12
09:46 ق.ظ
فروش کاغذ باطله ها
فروش کاغذ باطله ها... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/03
14:02 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی و بلا استفاده شامل : لاستیک -کارتن و پلاستیک - فرفره های فلزی
1398/2/3 اعلام نشده
13:59 ب.ظ
فروش حدود140 تن اسناد بانکی باطلله
فروش حدود140 تن اسناد بانکی باطلله... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/2/3 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
فروش حدود 140 تن اسناد بانکی باطله قابل امحاء
فروش حدود 140 تن اسناد بانکی باطله قابل امحاء... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/2/3 تاریخ گذشته
1398/02/02
10:43 ق.ظ
فروش پوشال سفید رنگی و لفاف ضایعاتی
فروش پوشال سفید رنگی و لفاف ضایعاتی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/2/2 اعلام نشده
1398/01/28
12:56 ب.ظ
کاغذA4- کاغذ تحریرA5
کاغذA4- کاغذ تحریرA5... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/1/28 تاریخ گذشته
08:57 ق.ظ
کاغذ مستعمل مربوط به اسناد امحایی جمع اوری شده  از
کاغذ مستعمل مربوط به اسناد امحایی جمع اوری شده از... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1398/1/27 اعلام نشده
1397/12/15
16:55 ب.ظ
فروش انواع کاغذهای باطله و اسناد امحائی
فروش انواع کاغذهای باطله و اسناد امحائی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/12/15 تاریخ گذشته
1397/12/08
22:49 ب.ظ
فروش کاغذهای دکور موجود در انبار
فروش کاغذهای دکور موجود در انبار... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/11/27
14:28 ب.ظ
فروش و ام ها 60 تن کاغذ و اوراق و اسنا باطله
فروش و ام ها 60 تن کاغذ و اوراق و اسنا باطله... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/18
16:31 ب.ظ
فروش  اقلام ضایعاتی  روتین شامل : کارتن - فوم صندلی - اهن الات  - تخته و پالت
1397/11/18 اعلام نشده
1397/11/09
14:20 ب.ظ
فروش اقلام در 8 ردیف شامل: پاکت کاغذی و دبه 20 لیتری و پلایتک مشمع و ...
1397/11/9 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل خاک سرباره و اهن الات و کاغذ پرس شده و ..
1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/07
15:12 ب.ظ
فروش اقلام شامل اجر نسوز و کارتن و روغن ضایعاتی و لوازم برقی و .. در 20 ردیف
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
16:47 ب.ظ
فروش پوشال کاغذ به مقدار حدودی730 تن
فروش پوشال کاغذ به مقدار حدودی730 تن... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/6 اعلام نشده
16:35 ب.ظ
فروش و امحاء کارتن و کاغذ باطله از شهرستان
فروش و امحاء کارتن و کاغذ باطله از شهرستان... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/6 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
فروش کاغذ باطله اداری
فروش کاغذ باطله اداری... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/4 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
فروش ضایعات غیر تولیدی شامل : کارتن و نایلون و فوم و بشکه فلزی و ...
1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
12:14 ب.ظ
فروش پوشال به مقداری حدودی 130 تن
فروش پوشال به مقداری حدودی 130 تن... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/3 اعلام نشده
1397/11/02
09:52 ق.ظ
فروش ضایعات شامل: تایر و قرقه اهنی و نخ کتان و کارتن و بشکه اهنی و ..
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:18 ب.ظ
فروش اقلام شامل : کارتن سالم و خمیری - سبد میوه  سالم وشکسته
1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/28
10:23 ق.ظ
فروش ضایعات روزنامه باطله
فروش ضایعات روزنامه باطله... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
09:15 ق.ظ
فروش کارتن خالی
فروش کارتن خالی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/26 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
فروش 8کارتن 24 عدد سم علف کش به مارک
فروش 8کارتن 24 عدد سم علف کش به مارک... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
17:37 ب.ظ
فروش مقدار حداقل 200 تن کاغذ ضایعاتی
فروش مقدار حداقل 200 تن کاغذ ضایعاتی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/25 اعلام نشده
1397/10/23
16:33 ب.ظ
فروش ضایعات اهن قراضه  چوب و لاستیک های
فروش ضایعات اهن قراضه چوب و لاستیک های... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/23 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
فروش تعداد 3075 عدد کارتن  خام زیرمرغی نو و اماده فروش
1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/20
09:57 ق.ظ
فروش تخمیر 30 تن اوراق باطله
فروش تخمیر 30 تن اوراق باطله... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
10:46 ق.ظ
فروش ضایعات اهن قراضه  چوب و لاستیک های
فروش ضایعات اهن قراضه چوب و لاستیک های... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/13
11:33 ق.ظ
فروش کاغذ باطله حدود 250 کیلو گرم
فروش کاغذ باطله حدود 250 کیلو گرم... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/10
15:50 ب.ظ
فروش انواع کارتن و نایلون و بشکه و روغن سوخته و... ضایعاتی در 15 ردیف
1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
15:17 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل: انواع کارتن و نایلون و اهن الات
1397/10/9 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل: انواع کارتن و نایلون و اهن الات
1397/10/9 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل: انواع کارتن و نایلون و اهن الات
1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:15 ب.ظ
فروش تعداد حدودی 14/594/218 جلد انواع دفترچه تولیدی
فروش تعداد حدودی 14/594/218 جلد انواع دفترچه تولیدی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/5 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
فروش ده رول شبرنگ اکریلیک به طول 45 متر و عرض 92 متر شهرستان
1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:12 ق.ظ
فروش تعداد حدودی 14/594/218 جلد انواع دفترچه تولیدی
فروش تعداد حدودی 14/594/218 جلد انواع دفترچه تولیدی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/4 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
فروش ضایعات در 12 ردیف شامل : پالت چوبلی -بشکه-روزنامه باطله -لفاف کارتن -زینگ باطله
1397/10/4 اعلام نشده
1397/10/03
11:43 ق.ظ
فروش کاغذ باطله جهت تخمیر
فروش کاغذ باطله جهت تخمیر... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
12:27 ب.ظ
فروش اقلام شامل: کاغذ و کارتن و اقلام راکد خودروهای تولیدی و اقلام راکد موتوری خودروهای تولیدی
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/15
09:45 ق.ظ
فروش اقلام شامل : پری پک -انواع اهن الات- نایلون -کارتن -انواع شیشه ضایعاتی
1397/9/15 تاریخ گذشته