1397/11/27
14:28 ب.ظ
فروش و ام ها 60 تن کاغذ و اوراق و اسنا باطله
فروش و ام ها 60 تن کاغذ و اوراق و اسنا باطله... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/18
16:31 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی روتین شامل : کارتن - فوم صندلی - اهن الات - تخته و پالت
1397/11/18 اعلام نشده
1397/11/09
14:20 ب.ظ
فروش اقلام در 8 ردیف شامل: پاکت کاغذی و دبه 20 لیتری و پلایتک مشمع و ...
1397/11/9 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل خاک سرباره و اهن الات و کاغذ پرس شده و ..
1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/07
15:12 ب.ظ
فروش اقلام شامل اجر نسوز و کارتن و روغن ضایعاتی و لوازم برقی و .. در 20 ردیف
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
16:47 ب.ظ
فروش پوشال کاغذ به مقدار حدودی730 تن
فروش پوشال کاغذ به مقدار حدودی730 تن... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/6 اعلام نشده
16:35 ب.ظ
فروش و امحاء کارتن و کاغذ باطله از شهرستان
فروش و امحاء کارتن و کاغذ باطله از شهرستان... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/6 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
فروش کاغذ باطله اداری
فروش کاغذ باطله اداری... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/4 تاریخ گذشته
08:42 ق.ظ
فروش ضایعات غیر تولیدی شامل : کارتن و نایلون و فوم و بشکه فلزی و ...
1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
12:14 ب.ظ
فروش پوشال به مقداری حدودی 130 تن
فروش پوشال به مقداری حدودی 130 تن... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/3 اعلام نشده
1397/11/02
09:52 ق.ظ
فروش ضایعات شامل: تایر و قرقه اهنی و نخ کتان و کارتن و بشکه اهنی و ..
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:18 ب.ظ
فروش اقلام شامل : کارتن سالم و خمیری - سبد میوه سالم وشکسته
1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/28
10:23 ق.ظ
فروش ضایعات روزنامه باطله
فروش ضایعات روزنامه باطله... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
09:15 ق.ظ
فروش کارتن خالی
فروش کارتن خالی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/26 تاریخ گذشته
08:33 ق.ظ
فروش 8کارتن 24 عدد سم علف کش به مارک
فروش 8کارتن 24 عدد سم علف کش به مارک... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
17:37 ب.ظ
فروش مقدار حداقل 200 تن کاغذ ضایعاتی
فروش مقدار حداقل 200 تن کاغذ ضایعاتی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/25 اعلام نشده
1397/10/23
16:33 ب.ظ
فروش ضایعات اهن قراضه چوب و لاستیک های
فروش ضایعات اهن قراضه چوب و لاستیک های... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/23 تاریخ گذشته
15:38 ب.ظ
فروش تعداد 3075 عدد کارتن خام زیرمرغی نو و اماده فروش
1397/10/23 تاریخ گذشته
1397/10/20
09:57 ق.ظ
فروش تخمیر 30 تن اوراق باطله
فروش تخمیر 30 تن اوراق باطله... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
10:46 ق.ظ
فروش ضایعات اهن قراضه چوب و لاستیک های
فروش ضایعات اهن قراضه چوب و لاستیک های... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/13
11:33 ق.ظ
فروش کاغذ باطله حدود 250 کیلو گرم
فروش کاغذ باطله حدود 250 کیلو گرم... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/10
15:50 ب.ظ
فروش انواع کارتن و نایلون و بشکه و روغن سوخته و... ضایعاتی در 15 ردیف
1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
15:17 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل: انواع کارتن و نایلون و اهن الات
1397/10/9 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل: انواع کارتن و نایلون و اهن الات
1397/10/9 تاریخ گذشته
15:14 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل: انواع کارتن و نایلون و اهن الات
1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:15 ب.ظ
فروش تعداد حدودی 14/594/218 جلد انواع دفترچه تولیدی
فروش تعداد حدودی 14/594/218 جلد انواع دفترچه تولیدی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/5 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
فروش ده رول شبرنگ اکریلیک به طول 45 متر و عرض 92 متر شهرستان
1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:12 ق.ظ
فروش تعداد حدودی 14/594/218 جلد انواع دفترچه تولیدی
فروش تعداد حدودی 14/594/218 جلد انواع دفترچه تولیدی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/4 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
فروش ضایعات در 12 ردیف شامل : پالت چوبلی -بشکه-روزنامه باطله -لفاف کارتن -زینگ باطله
1397/10/4 اعلام نشده
1397/10/03
11:43 ق.ظ
فروش کاغذ باطله جهت تخمیر
فروش کاغذ باطله جهت تخمیر... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/10/02
12:27 ب.ظ
فروش اقلام شامل: کاغذ و کارتن و اقلام راکد خودروهای تولیدی و اقلام راکد موتوری خودروهای تولیدی
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/15
09:45 ق.ظ
فروش اقلام شامل : پری پک -انواع اهن الات- نایلون -کارتن -انواع شیشه ضایعاتی
1397/9/15 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
فروش اقلام شامل : کاغذ باطله -ضایعات اهن - پالت چوبی
فروش اقلام شامل : کاغذ باطله -ضایعات اهن - پالت چوبی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/07
11:04 ق.ظ
فروش اوراق امحایی
فروش اوراق امحایی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/7 اعلام نشده
1397/08/24
15:13 ب.ظ
فروش اموال به شرح : تعداد 100 کارتن 2400 تایی سفال هفت سین هر قطعه 400 تومان
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
19:04 ب.ظ
فروش تعداد 14/594/218 جلا انواع دفترچه تولیدی مازاد
فروش تعداد 14/594/218 جلا انواع دفترچه تولیدی مازاد... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/22
11:45 ق.ظ
فروش اقلام شامل: بطری و کلوخه و نایلون و کیسه کاغذی و اهن الات و....
1397/8/22 اعلام نشده
1397/08/21
19:54 ب.ظ
واگذاری کارتن های خالی
واگذاری کارتن های خالی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:28 ق.ظ
فروش انواع کاتن ضایعاتی شرکت
فروش انواع کاتن ضایعاتی شرکت... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
18:10 ب.ظ
فروش کاغذ پوشال و کاغذ های باطله
فروش کاغذ پوشال و کاغذ های باطله... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/09
09:53 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شرکت
فروش اقلام ضایعاتی شرکت... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/06
11:22 ق.ظ
فروش اقلام به شرح : بشکه های فلزی و پلاستیکی - کارتن - پوشال مقوا
1397/8/5 اعلام نشده
1397/07/28
12:54 ب.ظ
فروش کارتن خالی
فروش کارتن خالی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/24
13:48 ب.ظ
فروش تقریبا یک تن کاغذ باطله
فروش تقریبا یک تن کاغذ باطله... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/19
11:29 ق.ظ
فروش انواع کارتن ضایعاتی پرس شده
فروش انواع کارتن ضایعاتی پرس شده... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/19 اعلام نشده
1397/07/17
17:30 ب.ظ
فروش انواع کاغذهای ضایعاتی شامل لفاف و مقوا و زونکن
1397/7/17 اعلام نشده
1397/07/16
12:24 ب.ظ
فروش پلیشه اهنی و ضایعات کابل و
فروش پلیشه اهنی و ضایعات کابل و... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/16 اعلام نشده
1397/07/07
18:53 ب.ظ
فروش کارتن خالی
فروش کارتن خالی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/7 تاریخ گذشته
13:53 ب.ظ
فروش 35 کارتن رویت شد
فروش 35 کارتن رویت شد... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/03
18:11 ب.ظ
فروش تقریبی 1000 تن پسماند خشک مخلوط
فروش تقریبی 1000 تن پسماند خشک مخلوط... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/3 تاریخ گذشته