1397/12/25
13:00 ب.ظ
فروش شیشه مغازه سکوریت به مساحت 25 متر مربع شهرستان
فروش شیشه مغازه سکوریت به مساحت 25 متر مربع شهرستان... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/12/25 مهلت دار
1397/12/02
19:07 ب.ظ
فروش شیشه ضایعاتی حدود5000 کیلوگرم
فروش شیشه ضایعاتی حدود5000 کیلوگرم... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/06
17:10 ب.ظ
فروش اقلام مازاد و اسقاط در 5 ردیف شامل : شیشه الات ضایعاتی - دینام حدودا 40 عدد
1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/10/22
14:36 ب.ظ
فروش شیشه های توقیفی (جام شیشه ده میل رفلکس خام به ابعاد 3/21*2/25متر مربع
1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/06
11:51 ق.ظ
فروش شیشه ها از نوع رفلکس طلایی و نقره ایی 80 عدد به ابعاد3/21 در 2/25 متر به متراژ 577/8 متر مربع
1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/19
10:40 ق.ظ
اموال و تجهیزات بلورین تار
اموال و تجهیزات بلورین تار... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/15
09:45 ق.ظ
فروش اقلام شامل : پری پک -انواع اهن الات- نایلون -کارتن -انواع شیشه ضایعاتی
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
19:00 ب.ظ
فروش شیشه رفلکس طلایی و نقره ای 80 عدد
فروش شیشه رفلکس طلایی و نقره ای 80 عدد... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/08/19
13:49 ب.ظ
فروش اقلام تعداد بطی شیشه شفاف با مارک زر نشان واقع در
1397/8/17 تاریخ گذشته
1397/07/29
16:35 ب.ظ
فروش شیشه بران و شیشه فروشان واقع در
فروش شیشه بران و شیشه فروشان واقع در... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/05/03
18:17 ب.ظ
فروش11 عدد شیشه به متراژ 79/44 مترمربع
فروش11 عدد شیشه به متراژ 79/44 مترمربع... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/04/23
11:17 ق.ظ
فروش 38 عدد شیشه جام به متراژ 274/45 متر مربع
فروش 38 عدد شیشه جام به متراژ 274/45 متر مربع... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/4/21 تاریخ گذشته
1397/04/18
23:41 ب.ظ
فروش شیشه خرده سبز موجود
فروش شیشه خرده سبز موجود... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/16
14:02 ب.ظ
شیشه یخچال ویترینی خم شده ابعاد 80*100 در 4 کارتن
شیشه یخچال ویترینی خم شده ابعاد 80*100 در 4 کارتن... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/03/28
11:55 ق.ظ
فروش 38 عدد شیشه جام به متراژ 274/45 متر
فروش 38 عدد شیشه جام به متراژ 274/45 متر... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/3/27 اعلام نشده
1397/03/27
15:22 ب.ظ
فروش قطعات شیشه ای ازمایشگاهی و
فروش قطعات شیشه ای ازمایشگاهی و... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/3/27 اعلام نشده
1397/03/24
18:06 ب.ظ
واگذاری اقلام مازاد حاصل از تولید از قبیل بشکه نایلون
1397/3/24 اعلام نشده
1397/03/09
10:51 ق.ظ
فروش تعداد یکصد عدد شیشه خام 100*250ده میل ساده
فروش تعداد یکصد عدد شیشه خام 100*250ده میل ساده... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/02/23
15:32 ب.ظ
فروش تعداد یکصد عدد شیشه خام
فروش تعداد یکصد عدد شیشه خام... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/2/23 اعلام نشده