1397/12/01
13:28 ب.ظ
اقلام شامل : چوب های خشک دپو شده -اجناس و لوازم اشپزخانه شهرداری
1397/12/1 مهلت دار
1397/11/30
14:25 ب.ظ
فروش چوب های خشک دپو شده- اجناس و لوازم اشپزخانه- اهن الات- خودرو پراید
1397/11/30 مهلت دار
13:21 ب.ظ
واگذاری چوب تاغ در منطقه در 2 منطقه به مساحت 5/2 و 3/9 هکتار
1397/11/30 مهلت دار
1397/11/28
09:19 ق.ظ
فروش اموال شامل : مغزی -کرکره 10-پروفیل 8- دیوار کوب -پروفیل لسترون شهر
1397/11/27 مهلت دار
1397/11/27
14:37 ب.ظ
فروش چوب های خشک و ضایعاتی 150 تن
فروش چوب های خشک و ضایعاتی 150 تن... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/27 اعلام نشده
14:27 ب.ظ
فروش چوب
فروش چوب... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
17:44 ب.ظ
فروش چوب های خشک و ضایعاتی به وزن تقریبی 150 تن شهرستان
1397/11/25 اعلام نشده
17:43 ب.ظ
فروش چوبهای خشک و ضایعاتی 150 تن
فروش چوبهای خشک و ضایعاتی 150 تن... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/25 اعلام نشده
06:56 ق.ظ
فروش تعداد 259 ورق نئوپان درجه 3 با ابعاد 2/44*1/83 متر با ضخامت 16 میلیمتر
1397/11/24 مهلت دار
1397/11/24
21:58 ب.ظ
فروش 36 برگ ام دی اف رنگی
فروش 36 برگ ام دی اف رنگی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/24 مهلت دار
07:33 ق.ظ
اقلام شامل : چوب های خشک دپو شده -اجناس و لوازم اشپزخانه شهرداری - اهن الات مستعمل
1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/18
16:31 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی روتین شامل : کارتن - فوم صندلی - اهن الات - تخته و پالت
1397/11/18 اعلام نشده
1397/11/13
10:49 ق.ظ
فروش تعداد 100 عدد جعبه قوطی 100 عدد طبقه کارکرده از جنس نمدار و نراد
1397/11/13 تاریخ گذشته
1397/11/10
11:02 ق.ظ
فروش انواع تیر چوبی 9 و 12 متری اسقاط و شکسته
فروش انواع تیر چوبی 9 و 12 متری اسقاط و شکسته... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/10 تاریخ گذشته
10:57 ق.ظ
فروش انواع تیر چوبی 9 و 12 متری مستعمل و اسقاط
فروش انواع تیر چوبی 9 و 12 متری مستعمل و اسقاط... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
10:45 ق.ظ
فروش انواع تیر چوبی تیرهای چوبی 9و 12 متری مستعمل و
فروش انواع تیر چوبی تیرهای چوبی 9و 12 متری مستعمل و... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/06
16:51 ب.ظ
فروش انواع چوب های ضایعاتی و مستعمل
فروش انواع چوب های ضایعاتی و مستعمل... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/6 تاریخ گذشته
10:10 ق.ظ
فروش انواع چوب های ضایعاتی و مستعمل
فروش انواع چوب های ضایعاتی و مستعمل... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/10/27
08:33 ق.ظ
فروش 2961 کیلو تخته ام دی اف خام
فروش 2961 کیلو تخته ام دی اف خام... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/20
08:22 ق.ظ
فروش چوبل درخت سپیدار کهنسال به صورت سرپا به تعداد حدودا 150 اصله
1397/10/19 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
فروش تنه خشک درختان به مقدار تقریبی 15 تن
فروش تنه خشک درختان به مقدار تقریبی 15 تن... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/17
10:46 ق.ظ
فروش ضایعات اهن قراضه چوب و لاستیک های
فروش ضایعات اهن قراضه چوب و لاستیک های... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:47 ب.ظ
فروش چوب درختان غیر مثمر زمینهای زراعی اکالیپتوس 200 اصله در
1397/10/6 اعلام نشده
11:29 ق.ظ
فروش چوبهای درختان بیشه سرارود و سطح شهر و همچنین چوب های
1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:43 ق.ظ
فروش مقدار چوب درخت کاج شهرداری
فروش مقدار چوب درخت کاج شهرداری... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/4 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
فروش ضایعات در 12 ردیف شامل : پالت چوبلی -بشکه-روزنامه باطله -لفاف کارتن -زینگ باطله
1397/10/4 اعلام نشده
1397/10/01
10:48 ق.ظ
فرو 190 تن انواع چوب خام دپو شده در محل انبار
فرو 190 تن انواع چوب خام دپو شده در محل انبار... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/29
15:04 ب.ظ
فروش مقداری چوب خشک و تخته درخت کاج شهرداری
فروش مقداری چوب خشک و تخته درخت کاج شهرداری... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/29 اعلام نشده
1397/09/28
10:55 ق.ظ
فروش پالت ها بسته بندی شده ام دی اف 3 م م و انواع ورق های اچ دی اف و...
1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
14:18 ب.ظ
فروش 15 تن چوب درخت کاج
فروش 15 تن چوب درخت کاج... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
19:36 ب.ظ
فروش چوب و تخته ضایعاتی
فروش چوب و تخته ضایعاتی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/26 اعلام نشده
17:53 ب.ظ
فروش چوب های هیزمی و صنعتی
فروش چوب های هیزمی و صنعتی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/26 اعلام نشده
13:49 ب.ظ
فروش چوب های هیزمی و صنعتی
فروش چوب های هیزمی و صنعتی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/26 اعلام نشده
11:23 ق.ظ
فروش اقلام مشروحه شامل :انواع پالت و باکس پالت چوبی و چوب های ذغالی - قطعات پالت پلاستیکی کارتن
1397/9/25 اعلام نشده
1397/09/22
19:00 ب.ظ
مقداری چوب خشک و تنه درخت کاج شهرداری
مقداری چوب خشک و تنه درخت کاج شهرداری... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/22 اعلام نشده
1397/09/21
09:22 ق.ظ
فروش چوب تاغ
فروش چوب تاغ... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:50 ب.ظ
فروش چوب درختان خشک و نیمه خشک
فروش چوب درختان خشک و نیمه خشک... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/14
15:18 ب.ظ
تعداد 98 کارتن زغال چوب به وزن 1470 کیلو گرم از
تعداد 98 کارتن زغال چوب به وزن 1470 کیلو گرم از... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/14 تاریخ گذشته
13:06 ب.ظ
فروش حدود 3000 اصله تراورس چوبی مستعمل
فروش حدود 3000 اصله تراورس چوبی مستعمل... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
15:22 ب.ظ
اجرای مدیریت و بهره برداری طرح زراعت چوب
اجرای مدیریت و بهره برداری طرح زراعت چوب... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
09:47 ق.ظ
اجرای مدیریت و بهره برداری طرح زراعت چوب
اجرای مدیریت و بهره برداری طرح زراعت چوب... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/10 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
واگذاری بهره برداری طرح زراعت چوب
واگذاری بهره برداری طرح زراعت چوب... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/10
10:25 ق.ظ
فروش اقلام در 20 دریف شامل: اسکرب صنعتی و انواع چوب و بشکه و دستکش ضایعاتی و...
1397/9/10 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
فروش 472 متر پی وی سی
فروش 472 متر پی وی سی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/08/30
10:47 ق.ظ
فروش اقلام شامل: چوب - کاغذ - قطعات الیاژی - بشکه - گریس
1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/26
10:06 ق.ظ
فروش چوب های مازاد برنیاز
فروش چوب های مازاد برنیاز... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/14
12:41 ب.ظ
فروش اموال به شرح : کابینت یک متری هایکلاس - میز سروپتور 3 طبقه شیشه ای
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/07/29
16:00 ب.ظ
فروش یک دستگاه کابینت MDF
فروش یک دستگاه کابینت MDF... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
16:01 ب.ظ
فروش چوب های خشک و ضایعات تنه درختان
فروش چوب های خشک و ضایعات تنه درختان... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/28 اعلام نشده
15:56 ب.ظ
فروش تخته ام دی اف خام 9 میلیمتر
فروش تخته ام دی اف خام 9 میلیمتر... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/28 تاریخ گذشته