1397/09/25
12:41 ب.ظ
فروش 26 قلم انواع کفش در تعداد مختلف 1074 جفت شهرستان
فروش 26 قلم انواع کفش در تعداد مختلف 1074 جفت شهرستان... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/25 مهلت دار
1397/09/22
12:12 ب.ظ
فروش اموال شامل : سه عدد شیلنگ اتش نشانی - پنجاه عد کاور شیرنگ دار - پانزده جفت کفش
1397/9/22 مهلت دار
1397/09/19
12:57 ب.ظ
فروش سی جفت کفش زنانه و مردانه و چهار عدد کیف شهرستان
1397/9/19 مهلت دار
1397/09/17
14:06 ب.ظ
فروش تعداد 200 جفت کفش
فروش تعداد 200 جفت کفش... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/17 مهلت دار
1397/09/14
15:13 ب.ظ
فروش تعداد 12 جفت کفش زنانه
فروش تعداد 12 جفت کفش زنانه... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/05
12:59 ب.ظ
فروش تعداد 135 جفت کفش مردانه بدون سایز بندی با برندهای
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/26
10:11 ق.ظ
فروش اموال شامل : 73 جفت کفش زنانه مخمل و مواد مصنوعی پاشنه بلند
1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/23
10:46 ق.ظ
فروش تعداد 2293 عدد انواع کیف زنانه الوان سایز بزرگ
فروش تعداد 2293 عدد انواع کیف زنانه الوان سایز بزرگ... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/10
13:08 ب.ظ
فروش اموال به شرح ک تعداد 120 جفت کفش - سه سری تیغه - تعداد 280 جفت کفش
1397/8/10 تاریخ گذشته
11:47 ق.ظ
فروش تعداد 423 جفت کفش واقع در شهرستان
فروش تعداد 423 جفت کفش واقع در شهرستان... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/07/26
08:42 ق.ظ
فروش اموال به شرح : کفش زنانه مشکی سایز بزرگ 48 جفت - کفش طبی زنانه مشکی 180 جفت -
1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/15
12:13 ب.ظ
فروش 474 جفت کفش زنانه و
فروش 474 جفت کفش زنانه و... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/10
13:50 ب.ظ
فروش کفش ورزشی مردانه و زنانه با مارک هیلاسی
فروش کفش ورزشی مردانه و زنانه با مارک هیلاسی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/07
12:53 ب.ظ
فروش اموال در 17 ردیف به شرح : کیف اداری - کفش - سامسونت
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/04
12:45 ب.ظ
فروش اموال به شرح : کفش مجلس زنانه - کفش زنانه طبی
فروش اموال به شرح : کفش مجلس زنانه - کفش زنانه طبی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:30 ب.ظ
فروش 15 جفت کفش بچه گانه و
فروش 15 جفت کفش بچه گانه و... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/6/27 تاریخ گذشته
1397/06/23
23:01 ب.ظ
فروش انواع کفش زنانه و مردانه
فروش انواع کفش زنانه و مردانه... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/18
15:37 ب.ظ
فروش اموال به شرح : تعداد 40 جفت کفش چرم - تعداد 20 جفت کفش
1397/6/18 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
فروش اموال به شرح: تعداد یک صد کارتن 12 جفتی کفش
فروش اموال به شرح: تعداد یک صد کارتن 12 جفتی کفش... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/6/18 تاریخ گذشته
1397/06/04
10:14 ق.ظ
فروش اموال به شرح : کفش مردانهچرمی قهوه ای
فروش اموال به شرح : کفش مردانهچرمی قهوه ای... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/6/3 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
فروش 542 کارتن گالش مردانه
فروش 542 کارتن گالش مردانه... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/6/3 تاریخ گذشته
07:58 ق.ظ
فروش اموال به شرح : تعداد هشتاد وپنج بسته
فروش اموال به شرح : تعداد هشتاد وپنج بسته... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/6/3 تاریخ گذشته
1397/05/28
11:34 ق.ظ
فروش اموال شامل: کفش مردانه - شلوار لی و کتان مردانه و...
1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/20
19:04 ب.ظ
فروش کفش طبی زنانه مشکی-کفش زنانه قهوه ای و
فروش کفش طبی زنانه مشکی-کفش زنانه قهوه ای و... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/5/18 تاریخ گذشته
19:04 ب.ظ
فروش200جفت پوتین کوهی
فروش200جفت پوتین کوهی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/15
11:19 ق.ظ
فروش اموال به شرح : تعدادی کفش اسپورت در 9 ردیف
فروش اموال به شرح : تعدادی کفش اسپورت در 9 ردیف... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/10
15:27 ب.ظ
فروش 63 نمونه کفش بچه گانه زنانه
فروش 63 نمونه کفش بچه گانه زنانه... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/5/10 تاریخ گذشته
14:34 ب.ظ
فروش کفشهای زنانه و مردانه
فروش کفشهای زنانه و مردانه... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/07
20:14 ب.ظ
فروش 474 جفت کفش و 26 عدد کیف مدرسه
فروش 474 جفت کفش و 26 عدد کیف مدرسه... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/05/06
18:35 ب.ظ
فروش کفش ایمنی ایسون ساق کوتاه برنگ سیاه
فروش کفش ایمنی ایسون ساق کوتاه برنگ سیاه... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/5/6 تاریخ گذشته
1397/05/02
20:06 ب.ظ
فروش 250 جفت کفش چکمه نیم شوت و
فروش 250 جفت کفش چکمه نیم شوت و... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/05/01
12:13 ب.ظ
فروش اموال به شرح پستایه کفش 8000 جفت
فروش اموال به شرح پستایه کفش 8000 جفت... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/5/1 تاریخ گذشته
11:27 ق.ظ
فروش تعداد 40 جفت کفش
فروش تعداد 40 جفت کفش... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/28
10:23 ق.ظ
فروش اموال به شرح : 25 جفت مدل جولی رنگ قهوه ای
فروش اموال به شرح : 25 جفت مدل جولی رنگ قهوه ای... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/26
13:22 ب.ظ
63 کفش
63 کفش... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/24
09:42 ق.ظ
فروش اموال شامل: کفش زنانه و مردانه انواع کتان و مواد مصنوعی و چرم طبیعی
1397/4/23 تاریخ گذشته
1397/04/23
16:01 ب.ظ
فروش اموال به شرح :تعداد 400 جفت کفش زنانه اسپورت و
فروش اموال به شرح :تعداد 400 جفت کفش زنانه اسپورت و... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/4/23 تاریخ گذشته
15:30 ب.ظ
فروش اموال به شرح : کفش مردانه مجلسی چرم به تعداد 90 جفت
1397/4/22 تاریخ گذشته
1397/04/20
18:01 ب.ظ
فروش انواع کفش
فروش انواع کفش... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/4/20 تاریخ گذشته
09:55 ق.ظ
فروش تعداد یکصد کارتن 12 جفتی مردانه کتانی ایرانی
فروش تعداد یکصد کارتن 12 جفتی مردانه کتانی ایرانی... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/13
18:22 ب.ظ
فروش اجناس موجود در مغازه کیف و کفش
فروش اجناس موجود در مغازه کیف و کفش... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/12
11:56 ق.ظ
فروش کفش شامل چکمه - مردانه ساق بلند- مردانه کار- کتانی پسرانه - بچه گانه
1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/06
13:48 ب.ظ
فروش اموال شامل: 116جفت کفش زنانه- 25 دست کت دامن زنانه - 37 ثوب شلوار زنانه و....
1397/4/6 تاریخ گذشته
1397/04/04
15:46 ب.ظ
فروش اموال توقیفی: 8000جفت کفش - رویه کفش - روکش کفش و....
1397/4/4 تاریخ گذشته
15:23 ب.ظ
فروش اموال به شرح : بسته ای کفش روکش اماده 8000 حفت به ازای
1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/03/31
10:34 ق.ظ
فروش تعداد سیصد و بیست جفت کفش مردانه با رنگ های مختلف
1397/3/31 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
فروش کفش ایمنی آکسون ساق کوتاه چرم
فروش کفش ایمنی آکسون ساق کوتاه چرم... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/3/31 تاریخ گذشته
1397/03/29
15:35 ب.ظ
فروش 225 جفت کارتن مشکی قیمت
فروش 225 جفت کارتن مشکی قیمت... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/3/29 تاریخ گذشته
1397/03/28
17:30 ب.ظ
فروش کفش مردانه ورنی و
فروش کفش مردانه ورنی و... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/3/28 تاریخ گذشته
1397/03/24
01:27 ق.ظ
فروش کفش های مردانه زنانه و بچگانه نو و
فروش کفش های مردانه زنانه و بچگانه نو و... منسوجات ، چوب ، شیشه ، کاغذ و مقوا
1397/3/24 اعلام نشده