1397/08/05
12:13 ب.ظ
شمش انتی موان عیار 99درصد
شمش انتی موان عیار 99درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/25
10:52 ق.ظ
فروش کاتالیست های مستعمل حاوی فلزات گرانبها
فروش کاتالیست های مستعمل حاوی فلزات گرانبها... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/25 اعلام نشده
1397/07/24
10:10 ق.ظ
فروش زیورالات طلا و نقره و سکه ها
فروش زیورالات طلا و نقره و سکه ها... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:48 ب.ظ
فروش اموال به شرح : سه عدد النگوی طلا - یک دستبند کرمکی - یک جفت
فروش اموال به شرح : سه عدد النگوی طلا - یک دستبند کرمکی - یک جفت... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/11
11:19 ق.ظ
فروش اموال به شرح : گوشواره 20 عیار قدیمی - انگشتر - شمایل
فروش اموال به شرح : گوشواره 20 عیار قدیمی - انگشتر - شمایل... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/06/13
13:58 ب.ظ
فروش اقلام شامل زیورالات گل سینه انگشتر و دستنبد و گوشواره
فروش اقلام شامل زیورالات گل سینه انگشتر و دستنبد و گوشواره... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/6/13 اعلام نشده
1397/06/05
18:52 ب.ظ
فروش تعداد 237 عدد سکه تمام و یک عدد نیم سکه
فروش تعداد 237 عدد سکه تمام و یک عدد نیم سکه... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/15
10:43 ق.ظ
فروش مقداری طلا بصورت شمش و ساخته شده نو و
فروش مقداری طلا بصورت شمش و ساخته شده نو و... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/13
10:20 ق.ظ
فروش مقداری طلا به صورت شمش و ساخته شده نو و
فروش مقداری طلا به صورت شمش و ساخته شده نو و... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/05/10
16:06 ب.ظ
واگذاری مقدار حداکثر 5000 تن شمش
واگذاری مقدار حداکثر 5000 تن شمش... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/01
10:54 ق.ظ
فروش مقدار 12 تن سنگ نتراشیده عقیق
فروش مقدار 12 تن سنگ نتراشیده عقیق... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/12
11:56 ق.ظ
فروش اموال به شرح : انگشتر فیروزه ای رکاب روحانی دست ساز - انگشتر عقیق اصل
فروش اموال به شرح : انگشتر فیروزه ای رکاب روحانی دست ساز - انگشتر عقیق اصل... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/11
15:17 ب.ظ
فروش طلای ساخته شده و
فروش طلای ساخته شده و... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/05
11:15 ق.ظ
فروش 30هزار تن سنگ اهک دانه بندی شده مجتمع
فروش 30هزار تن سنگ اهک دانه بندی شده مجتمع... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/03/28
19:10 ب.ظ
فروش مقدار 576/650 گرم طلا واقع در
فروش مقدار 576/650 گرم طلا واقع در... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/3/28 تاریخ گذشته
1397/03/27
14:07 ب.ظ
فروش یک عدد دست بند طلای زرد حصیری بدون نگین
فروش یک عدد دست بند طلای زرد حصیری بدون نگین... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/3/27 اعلام نشده
1397/03/21
10:04 ق.ظ
فروش انواع انگشتر فیروزه انگشتر عقیق انگشتر یاقوت استار انگشتر نقره رکاب مردانه و عقیق خزه ای اویز
1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/09
11:09 ق.ظ
فروش مقدار 115/720 گرم طلای
فروش مقدار 115/720 گرم طلای... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/3/9 اعلام نشده
1397/03/07
16:46 ب.ظ
فروش-شمش فلز رویال
فروش-شمش فلز رویال... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/3/7 اعلام نشده
00:34 ق.ظ
فروش مقدار 13/77 گرم طلا و از نوع18/750 عیار واقع در شهرستان کامفیروز
فروش مقدار 13/77 گرم طلا و از نوع18/750 عیار واقع در شهرستان کامفیروز... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/3/6 اعلام نشده
1397/03/05
15:09 ب.ظ
فروش 816 گرم فیروزه نیشابور تراش شده
فروش 816 گرم فیروزه نیشابور تراش شده... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/3/5 اعلام نشده
10:33 ق.ظ
فروش اموال شامل : انگشتر عقیق کار ماشین - انگشتر فیروزه ای مردانه
فروش اموال شامل : انگشتر عقیق کار ماشین - انگشتر فیروزه ای مردانه... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/3/4 اعلام نشده
1397/02/31
17:08 ب.ظ
فروش مقدار 300 گرم وصلا با اعیار 18
فروش مقدار 300 گرم وصلا با اعیار 18... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/2/31 اعلام نشده
1397/02/22
17:51 ب.ظ
فروش 130 مترسنگ تراورتن
فروش 130 مترسنگ تراورتن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/2/22 اعلام نشده
17:17 ب.ظ
فروش اموال شامل یک عدد انگشتر جواهر
فروش اموال شامل یک عدد انگشتر جواهر... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/2/22 اعلام نشده