1399/12/04
12:46 ب.ظ
فروش اموال منقول  طلا و زیور الات
فروش اموال منقول طلا و زیور الات... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1399/12/4 اعلام نشده
1399/10/25
10:43 ق.ظ
فروش گردبنید و دستبند و یک جفت گوشواره
فروش گردبنید و دستبند و یک جفت گوشواره... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1399/10/25 اعلام نشده
1399/10/23
18:00 ب.ظ
مزایده طلا و جواهر اداره کل استاندارد
مزایده طلا و جواهر اداره کل استاندارد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1399/10/23 اعلام نشده
1399/10/13
19:32 ب.ظ
فروش طلا و جواهرات
فروش طلا و جواهرات... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1399/10/13 اعلام نشده
09:05 ق.ظ
فروپش مقداری طلا و جواهر
فروپش مقداری طلا و جواهر... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1399/10/11 اعلام نشده
1399/10/11
12:44 ب.ظ
مزایده طلا و جواهر
مزایده طلا و جواهر... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1399/10/10 اعلام نشده
1399/09/20
08:30 ق.ظ
فروش طلا جواهر
فروش طلا جواهر... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1399/9/19 اعلام نشده
1399/08/27
10:04 ق.ظ
فروش طلا جواهر
فروش طلا جواهر... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1399/8/27 اعلام نشده
1399/08/08
18:46 ب.ظ
فروش یکعدد گردنبند مدالی و یک دستبند طنابی و یک گردنبند طنابی و یک جفت گوشواره توخالی
1399/8/8 اعلام نشده
1399/08/07
19:35 ب.ظ
فروش مقدار طلاجات
فروش مقدار طلاجات... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1399/8/7 اعلام نشده
1399/08/05
19:51 ب.ظ
قزو انواع انگشتر
قزو انواع انگشتر... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1399/8/5 اعلام نشده
1399/07/28
11:42 ق.ظ
فروش النگو و زنجیر و گوشواره و ..
فروش النگو و زنجیر و گوشواره و ..... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1399/7/28 اعلام نشده
1399/05/21
09:16 ق.ظ
فروش طلا تن شمش فولادی
فروش طلا تن شمش فولادی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1399/5/21 اعلام نشده
1399/04/14
13:44 ب.ظ
فروش به میزان 50 عدد سکه بهار ازادی و پرداخت هزینه سفر حج تمتع
فروش به میزان 50 عدد سکه بهار ازادی و پرداخت هزینه سفر حج تمتع... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1399/4/14 اعلام نشده
1399/04/11
21:07 ب.ظ
واگذاری مبلغ 395 عدد سکه تمام بهار ازادی
واگذاری مبلغ 395 عدد سکه تمام بهار ازادی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1399/4/11 اعلام نشده
1399/02/23
14:38 ب.ظ
فروش طلا شامل النگو و گوشواره سکه پارسیان
فروش طلا شامل النگو و گوشواره سکه پارسیان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1399/2/23 اعلام نشده