1397/12/04
14:41 ب.ظ
فروش انواع طلا یک عدد النگوی پهن به وزن13/02
فروش انواع طلا یک عدد النگوی پهن به وزن13/02... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/01
16:03 ب.ظ
فروش نقره خام از قرار هر گرم 6000 تومان - یک عدد گل لاله نقره ابکاری طلا شهرستان
فروش نقره خام از قرار هر گرم 6000 تومان - یک عدد گل لاله نقره ابکاری طلا شهرستان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/17
09:18 ق.ظ
فروش 41 عدد سکه تمام بهار و 15 عدد نیم سکه و 401 عدد ربع سکه بهار ازادی
فروش 41 عدد سکه تمام بهار و 15 عدد نیم سکه و 401 عدد ربع سکه بهار ازادی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/10
10:13 ق.ظ
فروش مقدار 2000 گرم طلای توقیفی شهرستان
فروش مقدار 2000 گرم طلای توقیفی شهرستان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
10:28 ق.ظ
فروش نقره خام هر گرم 6000 تومان - نقره کلد کوئیست112
فروش نقره خام هر گرم 6000 تومان - نقره کلد کوئیست112... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/08
14:08 ب.ظ
واگذاری 50 گرم طلای 18 عیار
واگذاری 50 گرم طلای 18 عیار... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/06
14:56 ب.ظ
فروش اموال شاملک گردنبند طلا و گوشواره و حلقه و ..
فروش اموال شاملک گردنبند طلا و گوشواره و حلقه و ..... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/10/19
15:50 ب.ظ
فروش 863 گرم طلا 18 عیار النگو شهرستان
فروش 863 گرم طلا 18 عیار النگو شهرستان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/19 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
فروش ماترک شامل :گردنبند دو متانی 9 سکه ای قدیم عیار 17 به وزن 92/600 گرم و ... واقع در شهرستان
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
13:53 ب.ظ
فروش اموال شامل :تعداد 11 حلقه لنگوی -تعداد 5 عدد تک پوش- حلقه ست زنجیر
فروش اموال شامل :تعداد 11 حلقه لنگوی -تعداد 5 عدد تک پوش- حلقه ست زنجیر... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/17 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
فروش گردنبند و دستبند یاقوت کبود و مارکیز به وزن 2/96 قیراط و 40 عدد یاقوت کبود
فروش گردنبند و دستبند یاقوت کبود و مارکیز به وزن 2/96 قیراط و 40 عدد یاقوت کبود... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/16 تاریخ گذشته
1397/10/11
15:20 ب.ظ
احداث کارخانه تولید شمش طلا به ظرفیت سالانه
احداث کارخانه تولید شمش طلا به ظرفیت سالانه... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:15 ق.ظ
فروش 36 عددشمش فولادی 6 متری به ابعاد 125*125
فروش 36 عددشمش فولادی 6 متری به ابعاد 125*125... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/4 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
فروس مقداری طلای ذوب شده شمشی
فروس مقداری طلای ذوب شده شمشی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/01
15:25 ب.ظ
فروش 635 گرم طلا
فروش 635 گرم طلا... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/1 تاریخ گذشته
15:25 ب.ظ
فروش مقدار حدودی 82 گرم طلای طرح نظارت
فروش مقدار حدودی 82 گرم طلای طرح نظارت... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/27
13:58 ب.ظ
فروش النگوی- سرویس طلا- اویز
فروش النگوی- سرویس طلا- اویز... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/25
11:44 ق.ظ
فروش تعداد 29 قطعه اسکناس دلار با مبالغ 1و2و10و100 دلاری و مقداری طلا و جواهر
فروش تعداد 29 قطعه اسکناس دلار با مبالغ 1و2و10و100 دلاری و مقداری طلا و جواهر... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/25 اعلام نشده
1397/09/22
11:56 ق.ظ
فروش اموال شامل :گردنبند ده مناتی 9 سکه ای قدیم عیار 17 به وزن 92/600 کیلو گرم
فروش اموال شامل :گردنبند ده مناتی 9 سکه ای قدیم عیار 17 به وزن 92/600 کیلو گرم... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/18
08:47 ق.ظ
فروش مقدار 669 گرم طلای
فروش مقدار 669 گرم طلای... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/11
10:07 ق.ظ
551قلم الماس الماسبند و مته -94 قلم قطعات مازاد
551قلم الماس الماسبند و مته -94 قلم قطعات مازاد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
09:35 ق.ظ
فروش اقلام مازاد الماسه و الماسبند و مته و قطعات مازاد
فروش اقلام مازاد الماسه و الماسبند و مته و قطعات مازاد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/10 اعلام نشده
1397/09/07
10:07 ق.ظ
فروش یک عدد النگوی پهن تراش پوزن 18/740 گرم به 18 عیار واقع در
فروش یک عدد النگوی پهن تراش پوزن 18/740 گرم به 18 عیار واقع در... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/05
12:13 ب.ظ
شمش انتی موان عیار 99درصد
شمش انتی موان عیار 99درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/25
10:52 ق.ظ
فروش کاتالیست های مستعمل حاوی فلزات گرانبها
فروش کاتالیست های مستعمل حاوی فلزات گرانبها... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/25 اعلام نشده
1397/07/24
10:10 ق.ظ
فروش زیورالات طلا و نقره و سکه ها
فروش زیورالات طلا و نقره و سکه ها... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:48 ب.ظ
فروش اموال به شرح : سه عدد النگوی طلا - یک دستبند کرمکی - یک جفت
فروش اموال به شرح : سه عدد النگوی طلا - یک دستبند کرمکی - یک جفت... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/11
11:19 ق.ظ
فروش اموال به شرح : گوشواره 20 عیار قدیمی - انگشتر - شمایل
فروش اموال به شرح : گوشواره 20 عیار قدیمی - انگشتر - شمایل... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/06/13
13:58 ب.ظ
فروش اقلام شامل زیورالات گل سینه انگشتر و دستنبد و گوشواره
فروش اقلام شامل زیورالات گل سینه انگشتر و دستنبد و گوشواره... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/6/13 اعلام نشده
1397/06/05
18:52 ب.ظ
فروش تعداد 237 عدد سکه تمام و یک عدد نیم سکه
فروش تعداد 237 عدد سکه تمام و یک عدد نیم سکه... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/15
10:43 ق.ظ
فروش مقداری طلا بصورت شمش و ساخته شده نو و
فروش مقداری طلا بصورت شمش و ساخته شده نو و... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/13
10:20 ق.ظ
فروش مقداری طلا به صورت شمش و ساخته شده نو و
فروش مقداری طلا به صورت شمش و ساخته شده نو و... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/05/10
16:06 ب.ظ
واگذاری مقدار حداکثر 5000 تن شمش
واگذاری مقدار حداکثر 5000 تن شمش... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/01
10:54 ق.ظ
فروش مقدار 12 تن سنگ نتراشیده عقیق
فروش مقدار 12 تن سنگ نتراشیده عقیق... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/4/31 تاریخ گذشته
1397/04/12
11:56 ق.ظ
فروش اموال به شرح : انگشتر فیروزه ای رکاب روحانی دست ساز - انگشتر عقیق اصل
فروش اموال به شرح : انگشتر فیروزه ای رکاب روحانی دست ساز - انگشتر عقیق اصل... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/11
15:17 ب.ظ
فروش طلای ساخته شده و
فروش طلای ساخته شده و... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/05
11:15 ق.ظ
فروش 30هزار تن سنگ اهک دانه بندی شده مجتمع
فروش 30هزار تن سنگ اهک دانه بندی شده مجتمع... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/4/5 تاریخ گذشته
1397/03/28
19:10 ب.ظ
فروش مقدار 576/650 گرم طلا واقع در
فروش مقدار 576/650 گرم طلا واقع در... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/3/28 تاریخ گذشته
1397/03/27
14:07 ب.ظ
فروش یک عدد دست بند طلای زرد حصیری بدون نگین
فروش یک عدد دست بند طلای زرد حصیری بدون نگین... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/3/27 اعلام نشده
1397/03/21
10:04 ق.ظ
فروش انواع انگشتر فیروزه انگشتر عقیق انگشتر یاقوت استار انگشتر نقره رکاب مردانه و عقیق خزه ای اویز
1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/09
11:09 ق.ظ
فروش مقدار 115/720 گرم طلای
فروش مقدار 115/720 گرم طلای... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/3/9 اعلام نشده
1397/03/07
16:46 ب.ظ
فروش-شمش فلز رویال
فروش-شمش فلز رویال... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/3/7 اعلام نشده
00:34 ق.ظ
فروش مقدار 13/77 گرم طلا و از نوع18/750 عیار واقع در شهرستان کامفیروز
فروش مقدار 13/77 گرم طلا و از نوع18/750 عیار واقع در شهرستان کامفیروز... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/3/6 اعلام نشده
1397/03/05
15:09 ب.ظ
فروش 816 گرم فیروزه نیشابور تراش شده
فروش 816 گرم فیروزه نیشابور تراش شده... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/3/5 اعلام نشده
10:33 ق.ظ
فروش اموال شامل : انگشتر عقیق کار ماشین - انگشتر فیروزه ای مردانه
فروش اموال شامل : انگشتر عقیق کار ماشین - انگشتر فیروزه ای مردانه... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/3/4 اعلام نشده
1397/02/31
17:08 ب.ظ
فروش مقدار 300 گرم وصلا با اعیار 18
فروش مقدار 300 گرم وصلا با اعیار 18... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/2/31 اعلام نشده
1397/02/22
17:51 ب.ظ
فروش 130 مترسنگ تراورتن
فروش 130 مترسنگ تراورتن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/2/22 اعلام نشده
17:17 ب.ظ
فروش اموال شامل یک عدد انگشتر جواهر
فروش اموال شامل یک عدد انگشتر جواهر... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/2/22 اعلام نشده