1397/11/01
09:37 ق.ظ
انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای عملیات اکتشاف در محدوده معدنی خانه
انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای عملیات اکتشاف در محدوده معدنی خانه... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/11/1 مهلت دار
1397/10/29
15:30 ب.ظ
فروش 370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگتنیت معدن شماره 2
فروش 370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگتنیت معدن شماره 2... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/29 مهلت دار
15:22 ب.ظ
فروش مقدار 55000 تن محصول کنسانتره اهن به
فروش مقدار 55000 تن محصول کنسانتره اهن به... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/29 مهلت دار
15:21 ب.ظ
فروش مقدار 30000 تن گندله سنگ اهن
فروش مقدار 30000 تن گندله سنگ اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/29 مهلت دار
15:17 ب.ظ
فروش75 هزار تن گندله تولیدی با عیار 65 درصد
فروش75 هزار تن گندله تولیدی با عیار 65 درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/27
08:35 ق.ظ
فروش 270/000 تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت
فروش 270/000 تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/26
20:53 ب.ظ
فروش سنگ اهن
فروش سنگ اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:24 ب.ظ
فروش سنگ گرانیت
فروش سنگ گرانیت... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:13 ب.ظ
فروش خاک روی به تعداد 19 کیسه
فروش خاک روی به تعداد 19 کیسه... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:00 ب.ظ
فروش میزان 2000 تن بریکت تولید ازمایشی درجه 2
فروش میزان 2000 تن بریکت تولید ازمایشی درجه 2... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/26 تاریخ گذشته
19:56 ب.ظ
واگذاری اکتشاف طلا و پلی متال- ید واقع
واگذاری اکتشاف طلا و پلی متال- ید واقع... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/26 مهلت دار
19:55 ب.ظ
فروش370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن
فروش370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/26 مهلت دار
19:55 ب.ظ
فروش 75 هزار تن گندله تولیدی عیار 65 درصد
فروش 75 هزار تن گندله تولیدی عیار 65 درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/26 تاریخ گذشته
15:03 ب.ظ
فروش370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن
فروش370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
09:11 ق.ظ
مقدار 110000
مقدار 110000... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/24
20:27 ب.ظ
فروش مقدار 110000 تن گندله با عیار حداقل 65 درصد
فروش مقدار 110000 تن گندله با عیار حداقل 65 درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/24 تاریخ گذشته
1397/10/22
14:44 ب.ظ
واگذاری شمش های الیاژی مازاد
واگذاری شمش های الیاژی مازاد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/22 اعلام نشده
1397/10/20
09:28 ق.ظ
فروش میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ اهن
فروش میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/19
12:06 ب.ظ
فروش میزان 110 هزار متریک تن کنسانتره سنگ اهن با عیار میانگین 68 درصد
فروش میزان 110 هزار متریک تن کنسانتره سنگ اهن با عیار میانگین 68 درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/16
09:22 ق.ظ
فروش 100/000 تن سنگ اهن دانه بندی مجتمع
فروش 100/000 تن سنگ اهن دانه بندی مجتمع... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/15 اعلام نشده
1397/10/12
19:13 ب.ظ
فروش 100 هزار تن سنگ اهن دانه بندی مجتمع
فروش 100 هزار تن سنگ اهن دانه بندی مجتمع... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/11
16:50 ب.ظ
فروش 100 هزار تن سنگ اهن دانه بندی
فروش 100 هزار تن سنگ اهن دانه بندی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/11 تاریخ گذشته
16:48 ب.ظ
فروش مقدار 55000 تن محصول کنسانتره اهن
فروش مقدار 55000 تن محصول کنسانتره اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/11 تاریخ گذشته
16:47 ب.ظ
فروش 75 هزار تن گندله تولیدی با عیار 65 درصد
فروش 75 هزار تن گندله تولیدی با عیار 65 درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/11 اعلام نشده
1397/10/09
15:16 ب.ظ
فروش 100 هزار تن سنگ اهن دانه بندی مجتمع سنگ اهن
فروش 100 هزار تن سنگ اهن دانه بندی مجتمع سنگ اهن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
12:33 ب.ظ
فروش 50000 تن نرمه گندله
فروش 50000 تن نرمه گندله... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/8 تاریخ گذشته
12:10 ب.ظ
فروش مقدار 110000 تن گندله سنگ اهن به صورت تحویل
فروش مقدار 110000 تن گندله سنگ اهن به صورت تحویل... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/02
18:51 ب.ظ
فروش 80 هزار تن سرباره کم عیار
فروش 80 هزار تن سرباره کم عیار... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/2 تاریخ گذشته
12:21 ب.ظ
فروش 80 هزار تن سرباره کم عیار مس
فروش 80 هزار تن سرباره کم عیار مس... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/25
11:40 ق.ظ
تمدید مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان
تمدید مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/25 اعلام نشده
1397/09/24
14:22 ب.ظ
فروش 500 تن ماسه سیلیسی در تصفیه خانه اب
فروش 500 تن ماسه سیلیسی در تصفیه خانه اب... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/24 تاریخ گذشته
14:07 ب.ظ
فروش 370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن
فروش 370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
18:54 ب.ظ
تمدید معادن و محدوده های اکتشافی استان
تمدید معادن و محدوده های اکتشافی استان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/20
22:14 ب.ظ
فروش 370 هزار تن کلخوه سنگ اهن مگنتیت معدن شماره 2
فروش 370 هزار تن کلخوه سنگ اهن مگنتیت معدن شماره 2... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/20 تاریخ گذشته
22:14 ب.ظ
فروش 370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگتنیت معدن شماره 2
فروش 370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگتنیت معدن شماره 2... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
13:27 ب.ظ
فروش مرمریت معدن حدود 2000 تن
فروش مرمریت معدن حدود 2000 تن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/19 تاریخ گذشته
13:08 ب.ظ
فروش کوپ کریستال معدن حدود 500 تن
فروش کوپ کریستال معدن حدود 500 تن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
08:39 ق.ظ
فروش 370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن شماره 2
فروش 370 هزار تن کلوخه سنگ اهن مگنتیت معدن شماره 2... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:19 ب.ظ
بهره برداری و فروش سنگ اهن منگنز دار
بهره برداری و فروش سنگ اهن منگنز دار... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/15
09:30 ق.ظ
فروش حدود 700 تن سنگ اهن با خلوص بین 50 تا 55 درصد
فروش حدود 700 تن سنگ اهن با خلوص بین 50 تا 55 درصد... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/15 اعلام نشده
1397/09/14
13:58 ب.ظ
بهره برداری و فروش ماده معدنی در معدن سرب
بهره برداری و فروش ماده معدنی در معدن سرب... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/14 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
سرمایه گذاری -- تکمیل عملیات اکتشاف و تجهیز و بهره برداری و فروش ماده معدنی در معدن
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/12
15:38 ب.ظ
انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی تجهیز و بهره برداری استخراج و
انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی تجهیز و بهره برداری استخراج و... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:22 ب.ظ
فروش بهره برداری معدن مرمریت ینگ تزئینی کلیک در شهرستان
فروش بهره برداری معدن مرمریت ینگ تزئینی کلیک در شهرستان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/11 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
فروش مقدار 500 تن کلوخه و 500 تن کنسانتره کرومیت در ...
فروش مقدار 500 تن کلوخه و 500 تن کنسانتره کرومیت در ...... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:49 ق.ظ
فروش مقدار 300 تن سنگ اهن با عیار 52-53 ارزش هر تن واقع
فروش مقدار 300 تن سنگ اهن با عیار 52-53 ارزش هر تن واقع... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/30
09:15 ق.ظ
واگذاری تعدادی از محدوده های اکتشافی گواهینامه کشف معادن
واگذاری تعدادی از محدوده های اکتشافی گواهینامه کشف معادن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/29
09:46 ق.ظ
فروش 20000 تن سنگ اهن با خلوص 55% به صورت دانه بندی
فروش 20000 تن سنگ اهن با خلوص 55% به صورت دانه بندی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/28 اعلام نشده
1397/08/28
16:19 ب.ظ
فروش دو دپو ماسه در محل روستای
فروش دو دپو ماسه در محل روستای... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/28 تاریخ گذشته
16:18 ب.ظ
بهره برداری تعداد از محدوده های اکتشافی و معدنی
بهره برداری تعداد از محدوده های اکتشافی و معدنی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/8/28 تاریخ گذشته