1397/10/29
11:03 ق.ظ
واگذاری امتیاز بهره برداری تعدادی از معادن دارای پروانه بهره برداری و گواهینامه های
1397/10/29 مهلت دار
11:03 ق.ظ
واگذاری امتیاز بهره برداری از تعدادی معادن کشف شده استان
واگذاری امتیاز بهره برداری از تعدادی معادن کشف شده استان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/29 مهلت دار
10:51 ق.ظ
اجرای عملیات اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم شامل ارائه گزارش زیست محیطی
اجرای عملیات اکتشاف و اخذ مجوزهای قانونی لازم شامل ارائه گزارش زیست محیطی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/29 مهلت دار
1397/10/25
13:56 ب.ظ
واگذاری تعدادی از محدوده های دارای پروانه اکتشافات
واگذاری تعدادی از محدوده های دارای پروانه اکتشافات... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/25 مهلت دار
1397/10/02
12:24 ب.ظ
عملیات استخراج و فروش سنگ اهن معدن
عملیات استخراج و فروش سنگ اهن معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/10/1 اعلام نشده
1397/09/24
13:24 ب.ظ
تمدید معادن و محدوده های اکتشافی استان
تمدید معادن و محدوده های اکتشافی استان... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/21
13:42 ب.ظ
انجام سرمایه گذاری به منظور تکمیل عملیات اکتشاف تجهیز و بهره برداری و فروش
انجام سرمایه گذاری به منظور تکمیل عملیات اکتشاف تجهیز و بهره برداری و فروش... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/21 تاریخ گذشته
1397/09/18
09:06 ق.ظ
عملیت اکتشاف تجهیز و بهره برداری و فروش ماده معدنی در
عملیت اکتشاف تجهیز و بهره برداری و فروش ماده معدنی در... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/07/21
14:49 ب.ظ
برون سپاری معدن شن و ماسه
برون سپاری معدن شن و ماسه... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/21 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
برون سپاری معدن شن و
برون سپاری معدن شن و... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/21 تاریخ گذشته
1397/07/08
09:26 ق.ظ
بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی و اکتشافی
بهره برداری تعدادی از محدوده های معدنی و اکتشافی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/02
13:49 ب.ظ
عملیات اماده سازی راه سازی باطله برداری
عملیات اماده سازی راه سازی باطله برداری... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/26
10:55 ق.ظ
واگذاری امتیاز بهره برداری از تعدادی از معادن و گواهینامه های کشف
واگذاری امتیاز بهره برداری از تعدادی از معادن و گواهینامه های کشف... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/25
11:11 ق.ظ
فروش تعدادی از پهنه های معدنی
فروش تعدادی از پهنه های معدنی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/13
09:14 ق.ظ
فروش بهره برداری معدن
فروش بهره برداری معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/6/12 اعلام نشده
1397/06/11
18:32 ب.ظ
واگذاری 2 فقره محدوده اکتشافی ماسه سیلیسی
واگذاری 2 فقره محدوده اکتشافی ماسه سیلیسی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/6/10 تاریخ گذشته
17:36 ب.ظ
امتیاز بهره برداری تعدادی از معادن و گواهی نامه های کشف
امتیاز بهره برداری تعدادی از معادن و گواهی نامه های کشف... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/6/10 تاریخ گذشته
17:28 ب.ظ
فروش امتیاز گواهی کشف معدن مس
فروش امتیاز گواهی کشف معدن مس... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/6/10 اعلام نشده
1397/06/10
13:27 ب.ظ
فروش امتاز گواهی کشف معدن مس قره اغاج ماکو
فروش امتاز گواهی کشف معدن مس قره اغاج ماکو... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/6/10 اعلام نشده
1397/05/31
09:54 ق.ظ
واگذاری تعدادی از محدوده های
واگذاری تعدادی از محدوده های... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/30 تاریخ گذشته
09:53 ق.ظ
واگذاری بهره برداری تعدادی از محدوده های
واگذاری بهره برداری تعدادی از محدوده های... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/30 تاریخ گذشته
1397/05/29
11:23 ق.ظ
واگذاری تعدادی از محدوده های اکتشافی
واگذاری تعدادی از محدوده های اکتشافی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/29 تاریخ گذشته
1397/05/23
15:28 ب.ظ
واگذاری معادن گرانیت ده غیبی مشهد-کار با و اتشکده نهبندان و
واگذاری معادن گرانیت ده غیبی مشهد-کار با و اتشکده نهبندان و... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/23 اعلام نشده
15:11 ب.ظ
واگذاری معادن گرانیت
واگذاری معادن گرانیت... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/23 اعلام نشده
14:53 ب.ظ
بهره برداری از معدن گرانودیوریت و
بهره برداری از معدن گرانودیوریت و... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/22 اعلام نشده
1397/05/17
13:19 ب.ظ
واگذاری معدن سنگ گچ شرکت واقع در
واگذاری معدن سنگ گچ شرکت واقع در... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/17 اعلام نشده
1397/05/16
10:13 ق.ظ
واگذاری تعدادی از محدوده های اکتشافی
واگذاری تعدادی از محدوده های اکتشافی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/15 تاریخ گذشته
1397/05/14
10:55 ق.ظ
واگذاری معدن سنگ گچ شرکت واقع در
واگذاری معدن سنگ گچ شرکت واقع در... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/14 اعلام نشده
08:20 ق.ظ
معادن سنگ و فروش سنگ
معادن سنگ و فروش سنگ... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/05/13
10:18 ق.ظ
تجهیز و بهره برداری از معدن احداث و بهره برداری از
تجهیز و بهره برداری از معدن احداث و بهره برداری از... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/05/09
22:41 ب.ظ
واگذاری امتیاز بهره برداری و مجوز برداشت تعدادی از
واگذاری امتیاز بهره برداری و مجوز برداشت تعدادی از... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/9 تاریخ گذشته
13:56 ب.ظ
تکمیل مراحل اکتشاف تجهیز و بهره برداری از معدن احداث و
تکمیل مراحل اکتشاف تجهیز و بهره برداری از معدن احداث و... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/05/08
11:08 ق.ظ
بهره برداری از معدن احداث و بهره برداری از کاخانه تولید
بهره برداری از معدن احداث و بهره برداری از کاخانه تولید... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/05/07
11:27 ق.ظ
تکمیل مراحل اکتشاف,تجهیز و بهره برداری از معدن
تکمیل مراحل اکتشاف,تجهیز و بهره برداری از معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/7 تاریخ گذشته
1397/05/06
18:44 ب.ظ
انجام فراوری زغالسنگ حرارتی بلوک یک
انجام فراوری زغالسنگ حرارتی بلوک یک... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/6 تاریخ گذشته
11:54 ق.ظ
واگذاری معدن و تجهیرات ماشین الات در
واگذاری معدن و تجهیرات ماشین الات در... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/6 اعلام نشده
1397/05/03
11:35 ق.ظ
انجام سرمایه گذاری به منظور تکمیل عملیات اکتشاف
انجام سرمایه گذاری به منظور تکمیل عملیات اکتشاف... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/2 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
تکمیل عملیات اکتشاف تجهیز و بهره برداری استخراج
تکمیل عملیات اکتشاف تجهیز و بهره برداری استخراج... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/05/02
12:07 ب.ظ
واگذاری بهره برداری تعدادی
واگذاری بهره برداری تعدادی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/04/31
10:56 ق.ظ
عملیات اکتشاف تجهیز و بهره برداری و فروش ماده معدنی در معدن سرب و روی گردان شیر واقع در استان اصفهان
1397/4/30 تاریخ گذشته
08:52 ق.ظ
واگذاری پروانه بهره برداری: 1) دو فقره ماده معدنی
واگذاری پروانه بهره برداری: 1) دو فقره ماده معدنی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/4/30 اعلام نشده
08:06 ق.ظ
واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی
واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/26
14:43 ب.ظ
واگذاری اکتشاف و بهره برداری از معادن
واگذاری اکتشاف و بهره برداری از معادن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/20
09:55 ق.ظ
فروش معدن پاسارگاد سهامی
فروش معدن پاسارگاد سهامی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/4/19 تاریخ گذشته
1397/04/17
08:30 ق.ظ
واگذاری بهره برداری معادن ماشین الات معدنی و
واگذاری بهره برداری معادن ماشین الات معدنی و... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/16
10:06 ق.ظ
فروش اموال به شرح :پروانه بهره برداری به شماره 131/1/37476 از معدن
فروش اموال به شرح :پروانه بهره برداری به شماره 131/1/37476 از معدن... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/04/12
16:15 ب.ظ
واگذاری بهره برداری معادن ماشین الات معدنی
واگذاری بهره برداری معادن ماشین الات معدنی... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/4/12 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
واگذاری معادن و ماشین الات معدنی و
واگذاری معادن و ماشین الات معدنی و... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/10
15:59 ب.ظ
اکتشاف و بهره برداری تعدای از محدوده های اکتشافی و
اکتشاف و بهره برداری تعدای از محدوده های اکتشافی و... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/4/10 تاریخ گذشته
1397/04/07
13:58 ب.ظ
واگذاری توسعه کارخانه تولید شن و ماسه جهت افزایش
واگذاری توسعه کارخانه تولید شن و ماسه جهت افزایش... معدن ، فرآورده های معدنی ، مواد گرانبها ، مواد نسوز
1397/4/7 اعلام نشده