1399/12/06
18:31 ب.ظ
فروش یک دستگاه کامیونت زباله کش
فروش یک دستگاه کامیونت زباله کش... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/6 اعلام نشده
18:04 ب.ظ
فروش دستگاه زباله کش کامیون ساخت شرکت یاررس
فروش دستگاه زباله کش کامیون ساخت شرکت یاررس... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/6 اعلام نشده
1399/12/03
11:01 ق.ظ
فروش اموال منقول غیرمنقول املاک و مستغلات و ماشین الات سازمان
فروش اموال منقول غیرمنقول املاک و مستغلات و ماشین الات سازمان... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/3 اعلام نشده
11:01 ق.ظ
فروش اموال منقول غیرمنقول املاک و مستغلات و ماشین الات سازمان
فروش اموال منقول غیرمنقول املاک و مستغلات و ماشین الات سازمان... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/3 اعلام نشده
10:57 ق.ظ
فروش دستگاه جمع اوری مکانیزه زباله
فروش دستگاه جمع اوری مکانیزه زباله... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/3 اعلام نشده
10:47 ق.ظ
فروش ماشین جاروب دولوو
فروش ماشین جاروب دولوو... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/3 اعلام نشده
1399/12/02
12:44 ب.ظ
فروش قطعه زمین - دستگاه خودرو رنو اسقاطی - یک دستگاه ماشین جاروب
فروش قطعه زمین - دستگاه خودرو رنو اسقاطی - یک دستگاه ماشین جاروب... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/2 اعلام نشده
12:32 ب.ظ
واگذاری ماشین الات
واگذاری ماشین الات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/2 اعلام نشده
09:15 ق.ظ
فروش یک دستگاه جاروی مکانیکی
فروش یک دستگاه جاروی مکانیکی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/30 اعلام نشده
1399/11/30
10:34 ق.ظ
فروش دستگاه زباله کش کامیونی
فروش دستگاه زباله کش کامیونی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/30 اعلام نشده
1399/11/25
19:50 ب.ظ
واگذاری ماشین الات
واگذاری ماشین الات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/25 اعلام نشده
1399/11/21
09:30 ق.ظ
فروش وسایط نقلیه تراکتور - مینی بوش - نیسان - کامیونت
فروش وسایط نقلیه تراکتور - مینی بوش - نیسان - کامیونت... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/21 اعلام نشده
1399/11/09
08:59 ق.ظ
فروش ماشین الات دهیاری
فروش ماشین الات دهیاری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/9 اعلام نشده
1399/11/08
12:03 ب.ظ
فروش خودرو ماشین الات دهیاری روستای
فروش خودرو ماشین الات دهیاری روستای... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/8 اعلام نشده
1399/11/02
11:26 ق.ظ
فروش اموال اسقاطی و ضایعات - ماشین الات شهرداری
فروش اموال اسقاطی و ضایعات - ماشین الات شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/2 اعلام نشده
08:58 ق.ظ
فروش ماشین الات شهرداری
فروش ماشین الات شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/1 اعلام نشده
1399/10/25
10:43 ق.ظ
فروش کامیونت زامیاد و بیل بکهو
فروش کامیونت زامیاد و بیل بکهو... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/10/25 اعلام نشده
1399/10/22
08:26 ق.ظ
فروش هفت دستگاه خودرو شامل
فروش هفت دستگاه خودرو شامل... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/10/22 اعلام نشده
1399/10/20
12:52 ب.ظ
فروش صایعات اهن الات و پلاستیک و لاستیک و ماشین الات و ..
فروش صایعات اهن الات و پلاستیک و لاستیک و ماشین الات و ..... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/10/20 اعلام نشده
1399/10/17
09:56 ق.ظ
فروش ماشین الات
فروش ماشین الات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/10/17 اعلام نشده
1399/10/15
08:12 ق.ظ
فروش 7 دستگاه خودرو شامل 6 دستگاه زباله کش ایسوزو و یکدستگاه جاروب ایسوزو
فروش 7 دستگاه خودرو شامل 6 دستگاه زباله کش ایسوزو و یکدستگاه جاروب ایسوزو... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/10/15 اعلام نشده
08:05 ق.ظ
فروش خودرو مان - کامیونت زباله کش دو محور
فروش خودرو مان - کامیونت زباله کش دو محور... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/10/15 اعلام نشده
08:04 ق.ظ
چند دستگاه خودرو
چند دستگاه خودرو... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/10/15 اعلام نشده
07:45 ق.ظ
فروش شش دستگاه زباله کش ایسوزو و یک دستگاه جاروب
فروش شش دستگاه زباله کش ایسوزو و یک دستگاه جاروب... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/10/14 اعلام نشده
1399/10/08
18:10 ب.ظ
فروش ماشین الات شهرداری
فروش ماشین الات شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/10/8 اعلام نشده
1399/10/03
08:46 ق.ظ
فروش ماشین الات
فروش ماشین الات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/10/2 اعلام نشده
1399/09/25
09:16 ق.ظ
فروش یک دستگاه خودرو شامل
فروش یک دستگاه خودرو شامل... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/9/25 اعلام نشده
1399/09/22
11:35 ق.ظ
دستگاه جدول زن - قالب جدول زن
دستگاه جدول زن - قالب جدول زن... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/9/22 اعلام نشده
1399/09/19
10:55 ق.ظ
فروش ماشین الات
فروش ماشین الات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/9/18 اعلام نشده
1399/09/16
12:05 ب.ظ
فروش ماشین الات و ضایعات پلاستیک و لاستیک
فروش ماشین الات و ضایعات پلاستیک و لاستیک... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/9/16 اعلام نشده
1399/09/13
09:33 ق.ظ
فروش ماشین الات
فروش ماشین الات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/9/13 اعلام نشده
1399/09/06
12:31 ب.ظ
فروش ماشین الات شامل کامیونت کمپرسی آذرخش-جاروب ایسوزو-کامیون الوند اتومارک مجهز به دستگاه خط کشی معابر
فروش ماشین الات شامل کامیونت کمپرسی آذرخش-جاروب ایسوزو-کامیون الوند اتومارک مجهز به دستگاه خط کشی معابر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/9/6 اعلام نشده