1398/03/01
11:12 ق.ظ
فروش مته های حفاری مستعمل 455 عدد
فروش مته های حفاری مستعمل 455 عدد... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/3/1 اعلام نشده
1398/02/28
12:48 ب.ظ
فروش ابزارالات قطعات مختلف خودرویی قطهات مختلف حفاری
فروش ابزارالات قطعات مختلف خودرویی قطهات مختلف حفاری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/2/28 مهلت دار
1398/02/26
14:21 ب.ظ
فروش مته های حفاری مستعمل
فروش مته های حفاری مستعمل... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/2/26 اعلام نشده
1398/02/25
17:06 ب.ظ
فروش مته های حفاری مستعمل
فروش مته های حفاری مستعمل... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/2/25 اعلام نشده
1397/12/25
12:46 ب.ظ
فروش یک دستگاه حفار ویرث با متعلقات
فروش یک دستگاه حفار ویرث با متعلقات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/11
11:16 ق.ظ
ماشین الات مستعمل حفاری تونل
ماشین الات مستعمل حفاری تونل... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/11 اعلام نشده
1397/12/08
13:41 ب.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات مستعمل حفاری تونل
فروش تعدادی از ماشین الات مستعمل حفاری تونل... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/8 اعلام نشده
1397/12/03
09:46 ق.ظ
فروش یک دستگاه حفار ویرث با متعلقات
فروش یک دستگاه حفار ویرث با متعلقات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/27
14:26 ب.ظ
فروش یک دستگاه حفار ویرث با متعلقات
فروش یک دستگاه حفار ویرث با متعلقات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/24
22:08 ب.ظ
فروش 10 دستگاه ماشین الات معادن
فروش 10 دستگاه ماشین الات معادن... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/18
16:26 ب.ظ
فروش 3 دستگاه راسل حفاری معادن سنگ
فروش 3 دستگاه راسل حفاری معادن سنگ... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/10/29
10:32 ق.ظ
فروش دستگاه های معدنی و راه سازی و تجهیزات فراوری پودر
فروش دستگاه های معدنی و راه سازی و تجهیزات فراوری پودر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/09
11:43 ق.ظ
واگذاری تجهیزات دکل حفاری موجود در انبار
واگذاری تجهیزات دکل حفاری موجود در انبار... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/10/8 اعلام نشده
1397/09/19
13:19 ب.ظ
فروش مته های کاجی مستعمل واقع در انبار حفاری
فروش مته های کاجی مستعمل واقع در انبار حفاری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
09:22 ق.ظ
فروش 2 دستگاه دکل حفاری خشکی 2000 اسب بخار
فروش 2 دستگاه دکل حفاری خشکی 2000 اسب بخار... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/17 اعلام نشده
09:06 ق.ظ
فروش تعداد 4 خط فراوری اولیه سنگ اهن به صورت قطعات ساخته شده و منفصل موبایل یونیت
فروش تعداد 4 خط فراوری اولیه سنگ اهن به صورت قطعات ساخته شده و منفصل موبایل یونیت... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/14
15:42 ب.ظ
تعداد2 دستگاه دکل حفاری خشکی با توان2000 اسب بخار
تعداد2 دستگاه دکل حفاری خشکی با توان2000 اسب بخار... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/14 اعلام نشده
1397/09/03
10:26 ق.ظ
فروش کلیه ماشین الات حفاری شامل دو دستگاه
فروش کلیه ماشین الات حفاری شامل دو دستگاه... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/3 اعلام نشده
1397/08/22
18:08 ب.ظ
فروش یک دستگاه حفار ویرث با متعلقات
فروش یک دستگاه حفار ویرث با متعلقات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/22 تاریخ گذشته
17:49 ب.ظ
فروش یک دستگاه حفارویرث با متعلقات
فروش یک دستگاه حفارویرث با متعلقات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
09:31 ق.ظ
فروش یک دستگاه حفار ویرث با متعلقات
فروش یک دستگاه حفار ویرث با متعلقات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:08 ق.ظ
اقلام مازاد دکل حفاری واقع در شهرستان
اقلام مازاد دکل حفاری واقع در شهرستان... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/14
09:09 ق.ظ
فروش اقلام مازاد دکل حفاری و مواد اولیه فلزی و انواع قطعات یدکی شامل بلبرینگ و...
فروش اقلام مازاد دکل حفاری و مواد اولیه فلزی و انواع قطعات یدکی شامل بلبرینگ و...... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/13 اعلام نشده
09:07 ق.ظ
فروش اقلام مازاد دکل حفاری
فروش اقلام مازاد دکل حفاری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/05
12:58 ب.ظ
فروش یک دستگاه اسقاطی ماشین حفاری ترتچر زنجیره ای مخصوص حفاری کانال
فروش یک دستگاه اسقاطی ماشین حفاری ترتچر زنجیره ای مخصوص حفاری کانال... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/5 تاریخ گذشته
1397/07/30
10:56 ق.ظ
فروش 1 دستگاه روتاری حفاری و متعلقات
فروش 1 دستگاه روتاری حفاری و متعلقات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/22
11:21 ق.ظ
فروش مته های کاجی مستعمل واقع در انبار
فروش مته های کاجی مستعمل واقع در انبار... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:14 ب.ظ
فروش 5 ردیف کالا شامل: ماشین الات راه سازی - دستگاه حفاری آب و....
فروش 5 ردیف کالا شامل: ماشین الات راه سازی - دستگاه حفاری آب و....... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/16 اعلام نشده
1397/06/20
15:07 ب.ظ
واگذاری ماشین الات و تجهیزات به شرح : بیل مکانیکی
واگذاری ماشین الات و تجهیزات به شرح : بیل مکانیکی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/6/20 اعلام نشده
1397/06/17
15:05 ب.ظ
فروش 11 دستگاه ماشین الات معدنی
فروش 11 دستگاه ماشین الات معدنی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/07
14:18 ب.ظ
فروش یک دستگاه حفاری اینگر
فروش یک دستگاه حفاری اینگر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/05/28
13:04 ب.ظ
فروش لوازم و تجهیزات مستعمل حفاری و
فروش لوازم و تجهیزات مستعمل حفاری و... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/28 تاریخ گذشته
1397/05/16
11:11 ق.ظ
فروش 1دستگاه خودرو سواری بنز چرمن و
فروش 1دستگاه خودرو سواری بنز چرمن و... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/05/14
16:11 ب.ظ
فروش دو دستگاه حفاری
فروش دو دستگاه حفاری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/14 تاریخ گذشته
10:58 ق.ظ
فروش 2دستگاه حفاری مدل CS14 ساخت شرکت اطلس کوپکو
فروش 2دستگاه حفاری مدل CS14 ساخت شرکت اطلس کوپکو... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/14 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
فروش دو عدد مته حفاری به قطر 26 اینج چاپ اب واقع در
فروش دو عدد مته حفاری به قطر 26 اینج چاپ اب واقع در... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/13
16:48 ب.ظ
فروش دو دستگاه حفاری مدل CS14ساخت شرکت اطلس کوپلو
فروش دو دستگاه حفاری مدل CS14ساخت شرکت اطلس کوپلو... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/13 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
واگذاری مته های حفاری دریایی
واگذاری مته های حفاری دریایی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/13 اعلام نشده
1397/05/09
14:16 ب.ظ
فروش تانکر سوخت
فروش تانکر سوخت... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/9 تاریخ گذشته
1397/05/06
11:54 ق.ظ
واگذاری معدن و تجهیرات ماشین الات در
واگذاری معدن و تجهیرات ماشین الات در... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/5/6 اعلام نشده
1397/04/25
11:29 ق.ظ
فروش تجهیزات و ماشین الات معدن در منطقه
فروش تجهیزات و ماشین الات معدن در منطقه... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/4/25 اعلام نشده
1397/04/24
19:24 ب.ظ
فروش کلیه تجهیزات و ماشین الات معدن در منطقه
فروش کلیه تجهیزات و ماشین الات معدن در منطقه... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/4/24 اعلام نشده
19:04 ب.ظ
فروش لوازم و تجهیزات کارنکرده برقی اسانسور و بهداشتی و اتصالات و
فروش لوازم و تجهیزات کارنکرده برقی اسانسور و بهداشتی و اتصالات و... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/4/24 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
فروش ماشین الات حفاری و دستگاه کمپرسور 24 بار + لوازم درون چاهی
فروش ماشین الات حفاری و دستگاه کمپرسور 24 بار + لوازم درون چاهی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/4/23 اعلام نشده
09:45 ق.ظ
فروش ماشین الات حفاری دو دستگاه حفاری
فروش ماشین الات حفاری دو دستگاه حفاری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/4/23 اعلام نشده
1397/04/16
22:52 ب.ظ
18 شاخه لوله های حفاری قطر 13/3/8 بطول 10 متر
18 شاخه لوله های حفاری قطر 13/3/8 بطول 10 متر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/4/16 تاریخ گذشته
14:04 ب.ظ
1811 نگله لوازم و تجهیزات مستعمل مربوط به اکتشافات
1811 نگله لوازم و تجهیزات مستعمل مربوط به اکتشافات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/4/16 تاریخ گذشته
13:52 ب.ظ
فروش ابزار سوراخ کردن سنگ و حفر زمین
فروش ابزار سوراخ کردن سنگ و حفر زمین... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/12
11:22 ق.ظ
واگذاری معادن و ماشین الات معدنی و
واگذاری معادن و ماشین الات معدنی و... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/03/29
15:41 ب.ظ
فروش ماشین الات حفاری
فروش ماشین الات حفاری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/3/29 اعلام نشده