1397/10/25
09:05 ق.ظ
واگذاری اجاره کارخانه اسفالت شهرداری
واگذاری اجاره کارخانه اسفالت شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/20
11:18 ق.ظ
فروش یک مجموعه کارخانه سنگ شکن ماسه ساز و ماسه شویی
فروش یک مجموعه کارخانه سنگ شکن ماسه ساز و ماسه شویی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/10/20 اعلام نشده
08:26 ق.ظ
اجاره تاسیسات سنگ شکن شهرداری
اجاره تاسیسات سنگ شکن شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/10/19 اعلام نشده
1397/10/17
21:38 ب.ظ
واگذاری اجاره کارخانه اسفالت شهرداری
واگذاری اجاره کارخانه اسفالت شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/10/17 اعلام نشده
11:13 ق.ظ
فروش 1 دستگاه خط تولید کارخانه اسفالت ظذفیت 160 تن
فروش 1 دستگاه خط تولید کارخانه اسفالت ظذفیت 160 تن... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/10/16 اعلام نشده
1397/10/15
13:40 ب.ظ
واگذاری کارخانه سنگ شکن واقع در روستای ازناو با کلیه تجهیزات
واگذاری کارخانه سنگ شکن واقع در روستای ازناو با کلیه تجهیزات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/10/15 مهلت دار
13:39 ب.ظ
فروش یک دستگاه خط تولید کارخانه اسفالت همراه با
فروش یک دستگاه خط تولید کارخانه اسفالت همراه با... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/10/15 مهلت دار
09:38 ق.ظ
واگذاری کارگاه سنگ شکن + باسکول کامپیوتری + ساختمان و محوطه بدون معدن
واگذاری کارگاه سنگ شکن + باسکول کامپیوتری + ساختمان و محوطه بدون معدن... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/10/13 اعلام نشده
1397/10/13
17:48 ب.ظ
واگذاری و فروش کارخانهذ شن و ماسه شهرداری
واگذاری و فروش کارخانهذ شن و ماسه شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/10/13 مهلت دار
1397/10/10
10:30 ق.ظ
فروش یک دستگاه خط تولید کارخانه اسفالت همراه با متعلقات
فروش یک دستگاه خط تولید کارخانه اسفالت همراه با متعلقات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/10/9 اعلام نشده
1397/10/08
12:35 ب.ظ
فروش 1 دستگاه خط تولید کارخانه اسفالت + متعلقات ظرفیت 160 تن میکس 2000
فروش 1 دستگاه خط تولید کارخانه اسفالت + متعلقات ظرفیت 160 تن میکس 2000... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/10/8 اعلام نشده
12:02 ب.ظ
فروش کارگاه سنگ شکن به همراه باسکول کامپیوتری شهرداری
فروش کارگاه سنگ شکن به همراه باسکول کامپیوتری شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/03
18:48 ب.ظ
واگذاری اجاره کارخانه تولید شن و ماسه شهرداری
واگذاری اجاره کارخانه تولید شن و ماسه شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/10/3 تاریخ گذشته
18:47 ب.ظ
واگذاری اجاره ماهیانه کارخانه سنگ شکن واقع در
واگذاری اجاره ماهیانه کارخانه سنگ شکن واقع در... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/10/3 اعلام نشده
12:14 ب.ظ
فروش یک دستگاه سنگ شکن از نوع محور عمودی ساخت شرکت ماشین
فروش یک دستگاه سنگ شکن از نوع محور عمودی ساخت شرکت ماشین... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/10/3 مهلت دار
1397/09/29
15:07 ب.ظ
واگذاری اجاره کارخانه اسفالت شهرداری
واگذاری اجاره کارخانه اسفالت شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/29 اعلام نشده
1397/09/28
13:26 ب.ظ
فروش ماشین الات مازاد تولید شن و ماسه
فروش ماشین الات مازاد تولید شن و ماسه... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/28 تاریخ گذشته
12:15 ب.ظ
اجاره کارخانه شن و ماسه سنگ شکن
اجاره کارخانه شن و ماسه سنگ شکن... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/28 اعلام نشده
1397/09/26
19:16 ب.ظ
فروش ماشین الات مازاد تولید شن و ماسه
فروش ماشین الات مازاد تولید شن و ماسه... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/26 تاریخ گذشته
19:13 ب.ظ
اجاره کارخانه تولید شن و ماسه
اجاره کارخانه تولید شن و ماسه... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/26 اعلام نشده
19:11 ب.ظ
واگذاری اجاره ماهیانه کارخانه سنگ شکن واقع در شهرداری
واگذاری اجاره ماهیانه کارخانه سنگ شکن واقع در شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/26 اعلام نشده
1397/09/24
14:22 ب.ظ
فروش ماشین الات مازاد تولید شن
فروش ماشین الات مازاد تولید شن... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
18:56 ب.ظ
اجاره تاسیسات سنگ شکن شهرداری
اجاره تاسیسات سنگ شکن شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/22 اعلام نشده
18:56 ب.ظ
اجاره کارخانه اسفالت شهرداری
اجاره کارخانه اسفالت شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/22 اعلام نشده
11:41 ق.ظ
فروش اقلام شامل : ماشین الات حمل و نقل و راه سازی 9 دستگاه - بچینگ ثابت یک
فروش اقلام شامل : ماشین الات حمل و نقل و راه سازی 9 دستگاه - بچینگ ثابت یک... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/22 اعلام نشده
1397/09/19
14:31 ب.ظ
فروش ماشین الات و تاسیسات تولید شن و ماسه در استان
فروش ماشین الات و تاسیسات تولید شن و ماسه در استان... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/17
13:15 ب.ظ
اجاره تاسیسات سنگ شکن شهرداری
اجاره تاسیسات سنگ شکن شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/15 اعلام نشده
1397/09/14
15:40 ب.ظ
واگذاری سنگ شکن شهرداری
واگذاری سنگ شکن شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/14 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
فروش اقلام : قطعات ماشین الات راهسازی - شمش برنج- شمش الومینیوم
فروش اقلام : قطعات ماشین الات راهسازی - شمش برنج- شمش الومینیوم... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:35 ب.ظ
واگذاری کارگاه سنگ شکن شهرداری
واگذاری کارگاه سنگ شکن شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/13 تاریخ گذشته
13:16 ب.ظ
فروش یک دستگاه سنگ شکن با متعلقات
فروش یک دستگاه سنگ شکن با متعلقات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/07
10:18 ق.ظ
واگذاری کارگاه سنگ شکن شهرداری
واگذاری کارگاه سنگ شکن شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/24
11:04 ق.ظ
اجاره کارگاه ماسه شویی دانه بندی شن و ماسه
اجاره کارگاه ماسه شویی دانه بندی شن و ماسه... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
18:51 ب.ظ
فروش اموال شامل: کارخانه تولید اسفالت 160 تنی - بلدوزر- بچینگ مستعمل - کمپرسور و...
فروش اموال شامل: کارخانه تولید اسفالت 160 تنی - بلدوزر- بچینگ مستعمل - کمپرسور و...... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/21
19:54 ب.ظ
واگذاری اجاره کارگاه سنگ شکن واقع در شهرداری
واگذاری اجاره کارگاه سنگ شکن واقع در شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/21 اعلام نشده
12:18 ب.ظ
اجاره ماشین الات راهسازی شامل گریدر - غلطک- کامیون کمپرسی بنز
اجاره ماشین الات راهسازی شامل گریدر - غلطک- کامیون کمپرسی بنز... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/20
09:21 ق.ظ
فروش دستگاه های اسقاطی کارخانه اسفالت
فروش دستگاه های اسقاطی کارخانه اسفالت... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/19
17:20 ب.ظ
اجاره تاسیسات شن و ماسه
اجاره تاسیسات شن و ماسه... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/13
09:50 ق.ظ
فروش دستگاه های اسقاطی کارخانه اسفالت شهرداری
فروش دستگاه های اسقاطی کارخانه اسفالت شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
12:22 ب.ظ
اجاره تاسیسات شن و ماسه به مدت یکسال
اجاره تاسیسات شن و ماسه به مدت یکسال... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/12 تاریخ گذشته
1397/08/01
13:56 ب.ظ
فروش 3 دستگاه دیگ میکسر
فروش 3 دستگاه دیگ میکسر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/1 اعلام نشده
07:42 ق.ظ
فروش کارگاه سنگ شکن به همراه باسکول کامپیوتری به همراه
فروش کارگاه سنگ شکن به همراه باسکول کامپیوتری به همراه... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/25
15:09 ب.ظ
واگذاری کارگاه سنگ شکن
واگذاری کارگاه سنگ شکن... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/25 تاریخ گذشته
15:04 ب.ظ
فروش کارخانه اسفالت واقع در شهرک صنعتی
فروش کارخانه اسفالت واقع در شهرک صنعتی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/25 اعلام نشده
1397/07/23
13:57 ب.ظ
واگذاری کارگاه سنگ شکن به همراه باسکول کامپیوتری
واگذاری کارگاه سنگ شکن به همراه باسکول کامپیوتری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:27 ب.ظ
فروش اموال به شرح : یک دستگاه مخلوط کن ماسه دست دوم
فروش اموال به شرح : یک دستگاه مخلوط کن ماسه دست دوم... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/22 تاریخ گذشته
10:54 ق.ظ
واگذاری یک دستگاه 80 تنی پخت اسفالت و یک
واگذاری یک دستگاه 80 تنی پخت اسفالت و یک... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/22 اعلام نشده
1397/07/19
10:49 ق.ظ
واگذاری کارگاه سنگ شکن
واگذاری کارگاه سنگ شکن... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:35 ب.ظ
فروش ماشین الات شامل تراک میکسر بنز و
فروش ماشین الات شامل تراک میکسر بنز و... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/16 تاریخ گذشته
09:09 ق.ظ
واگذاری کارگاه سنگ شکن و کارگاه بتن اماده شهرک صنعتی
واگذاری کارگاه سنگ شکن و کارگاه بتن اماده شهرک صنعتی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/16 تاریخ گذشته