1399/12/06
18:35 ب.ظ
فروش لودر کوماتسو سال 85/ بلدوزر کوماتسو
فروش لودر کوماتسو سال 85/ بلدوزر کوماتسو... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/6 اعلام نشده
18:12 ب.ظ
واگذاری یک دستگاه ماشین سنگین
واگذاری یک دستگاه ماشین سنگین... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/6 اعلام نشده
18:08 ب.ظ
فروش لودر کوماتسو هپکو و بولدوزر کوماتسو مدل 85
فروش لودر کوماتسو هپکو و بولدوزر کوماتسو مدل 85... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/6 اعلام نشده
17:55 ب.ظ
فروش بیل بکهو لودر کشویی مکانیکی سنو پارس مدل 94
فروش بیل بکهو لودر کشویی مکانیکی سنو پارس مدل 94... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/6 اعلام نشده
11:44 ق.ظ
غلطک کششی
غلطک کششی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/5 اعلام نشده
11:40 ق.ظ
فروش یک دستگاه گریدر مدل 96
فروش یک دستگاه گریدر مدل 96... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/5 اعلام نشده
1399/12/05
12:29 ب.ظ
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی زنجیری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/5 اعلام نشده
1399/12/04
12:53 ب.ظ
واگذاری اقلام مازاد انبار مرکزی شامل ماشین
واگذاری اقلام مازاد انبار مرکزی شامل ماشین... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/4 اعلام نشده
12:39 ب.ظ
فروش یک دستگاه بکهو لودر کشویی هیدرومک
فروش یک دستگاه بکهو لودر کشویی هیدرومک... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/4 اعلام نشده
10:23 ق.ظ
فروش ماشین الات مازاد
فروش ماشین الات مازاد... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/4 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
فروش یک دستگاه بیل بگهو لودر
فروش یک دستگاه بیل بگهو لودر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/3 اعلام نشده
08:26 ق.ظ
فروش ماشین الات مازاد
فروش ماشین الات مازاد... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/3 اعلام نشده
08:25 ق.ظ
فروش یک دستگاه غلطک کششی
فروش یک دستگاه غلطک کششی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/3 اعلام نشده
1399/12/03
10:55 ق.ظ
فروش بولدوزر چرخ زنجیری
فروش بولدوزر چرخ زنجیری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/3 اعلام نشده
10:55 ق.ظ
فروش بیل بکهو لودر TDL130
فروش بیل بکهو لودر TDL130... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/3 اعلام نشده
1399/12/02
12:33 ب.ظ
فروش اموال اسقاط و سایل نقلیه مازاد تریلی کشنده و بیل بکهو لودر و اموال اسقاط و اهن الات
فروش اموال اسقاط و سایل نقلیه مازاد تریلی کشنده و بیل بکهو لودر و اموال اسقاط و اهن الات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/2 اعلام نشده
11:19 ق.ظ
فروش جرثقیل و لودر و بیل و بولدوزر و هیوندا کامیون و خاور و تانکر سوخت و بنز 10 چرخ
فروش جرثقیل و لودر و بیل و بولدوزر و هیوندا کامیون و خاور و تانکر سوخت و بنز 10 چرخ... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/2 اعلام نشده
09:55 ق.ظ
فروش لودر کوماتسو  مدل 85
فروش لودر کوماتسو مدل 85... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/12/2 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
فروش دستگاه های مازاد برنیاز
فروش دستگاه های مازاد برنیاز... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/30 اعلام نشده
08:25 ق.ظ
فروش تعداد 21 دستگاه تریلر دو محور
فروش تعداد 21 دستگاه تریلر دو محور... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/30 اعلام نشده
1399/11/30
16:48 ب.ظ
فروش لودر کوماتسو 470 مدل 1991- FR10 لودر فیات الیس مدل 1983- لودر 950 کاترپیلار مدل 1971
فروش لودر کوماتسو 470 مدل 1991- FR10 لودر فیات الیس مدل 1983- لودر 950 کاترپیلار مدل 1971... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/30 اعلام نشده
08:59 ق.ظ
فروش ماشین الات مازاد
فروش ماشین الات مازاد... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/29 اعلام نشده
08:29 ق.ظ
فروش سه دستگاه لودر
فروش سه دستگاه لودر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/29 اعلام نشده
1399/11/29
08:48 ق.ظ
فروش گریدر و کامیون رنو میدلام
فروش گریدر و کامیون رنو میدلام... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/28 اعلام نشده
08:30 ق.ظ
فروش یک دستگاه بکهو لودر مدل 84
فروش یک دستگاه بکهو لودر مدل 84... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/28 اعلام نشده
1399/11/27
20:45 ب.ظ
فروش یک دستگاه بکهو لودر کشویی هیدرولیک مدل 2016
فروش یک دستگاه بکهو لودر کشویی هیدرولیک مدل 2016... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/27 اعلام نشده
1399/11/26
21:30 ب.ظ
فروش لودر بکهو کشویی
فروش لودر بکهو کشویی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/26 اعلام نشده
21:24 ب.ظ
فروش بکهو لودر
فروش بکهو لودر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/26 اعلام نشده
20:48 ب.ظ
فروش تعداد 5 دستگاه انواع ماشین
فروش تعداد 5 دستگاه انواع ماشین... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/26 اعلام نشده
09:03 ق.ظ
فروش یک دستگاه سنگ شکن سرند موبایل
فروش یک دستگاه سنگ شکن سرند موبایل... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/26 اعلام نشده
08:47 ق.ظ
فروش یک دستگاه دریل واگن - جک
فروش یک دستگاه دریل واگن - جک... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/26 اعلام نشده
1399/11/25
19:28 ب.ظ
واگذاری تعدادی از ماشین الات
واگذاری تعدادی از ماشین الات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/25 اعلام نشده
08:21 ق.ظ
فروش یکدستگاه لودر HL150
فروش یکدستگاه لودر HL150... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/25 اعلام نشده
1399/11/22
21:00 ب.ظ
فروش بیل بکهو مدل 89
فروش بیل بکهو مدل 89... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/21 اعلام نشده
20:37 ب.ظ
فروش یک لودر  مدل 1388
فروش یک لودر مدل 1388... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/21 اعلام نشده
1399/11/21
09:14 ق.ظ
فروش ماشین الات مازاد
فروش ماشین الات مازاد... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/21 اعلام نشده
08:57 ق.ظ
فروش یک دستگاه لودر دوسان مدل 2008
فروش یک دستگاه لودر دوسان مدل 2008... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/21 اعلام نشده
1399/11/20
11:53 ق.ظ
فروش یک دستگاه لودر
فروش یک دستگاه لودر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/20 اعلام نشده
10:17 ق.ظ
فروش دستگاههای سنگین بیل مکانیکی و لودر کوماتسو و گریدر هپکو و ددامپتراک ترکس و وانت نیسان زامیاد
فروش دستگاههای سنگین بیل مکانیکی و لودر کوماتسو و گریدر هپکو و ددامپتراک ترکس و وانت نیسان زامیاد... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/20 اعلام نشده
1399/11/19
20:06 ب.ظ
یک دستگاه بیل بکهو مدل 89
یک دستگاه بیل بکهو مدل 89... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/19 اعلام نشده
08:45 ق.ظ
فروش بیل مکانیکی زرد مدل 2012
فروش بیل مکانیکی زرد مدل 2012... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/19 اعلام نشده
08:26 ق.ظ
بکهو لودر 130
بکهو لودر 130... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/18 اعلام نشده
08:14 ق.ظ
واگذاری یک دستگاه ماشین سنگین
واگذاری یک دستگاه ماشین سنگین... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/18 اعلام نشده
08:11 ق.ظ
فروش تعدادی از اجناس مازاد از قبیل ماشین الات و تجهیزات
فروش تعدادی از اجناس مازاد از قبیل ماشین الات و تجهیزات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/18 اعلام نشده
1399/11/18
11:30 ق.ظ
فروش یک دستگاه بیل هیدرولیکی  چرخ زنجیری
فروش یک دستگاه بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/18 اعلام نشده
07:56 ق.ظ
فروش بولدوزر مدل 1976
فروش بولدوزر مدل 1976... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/18 اعلام نشده
1399/11/17
20:35 ب.ظ
فروش بکهو لودر مدل 84
فروش بکهو لودر مدل 84... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/16 اعلام نشده
1399/11/16
09:39 ق.ظ
فروش یکدستگاه بابکت مینی لودر
فروش یکدستگاه بابکت مینی لودر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/16 اعلام نشده
08:46 ق.ظ
واگذار اجاره یک دستگاه ماشین سانوارد اسکید
واگذار اجاره یک دستگاه ماشین سانوارد اسکید... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1399/11/15 اعلام نشده