1398/01/28
10:23 ق.ظ
تعداد 5 دستگاه ماشین الات سنگین عمرانی و زیرسازی
تعداد 5 دستگاه ماشین الات سنگین عمرانی و زیرسازی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/1/28 اعلام نشده
1398/01/26
19:01 ب.ظ
فروش ماشین الات دهیاری
فروش ماشین الات دهیاری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/1/26 مهلت دار
18:29 ب.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات مستعمل و فرسوده واحد
فروش تعدادی از ماشین الات مستعمل و فرسوده واحد... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/1/26 مهلت دار
1398/01/25
13:57 ب.ظ
فروش یک دستگاه لودر مدل2018
فروش یک دستگاه لودر مدل2018... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/1/25 تاریخ گذشته
1398/01/24
11:03 ق.ظ
فروش11 ردیف انواع غلطک مستعمل چدنی و فولادی
فروش11 ردیف انواع غلطک مستعمل چدنی و فولادی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/22
09:59 ق.ظ
فروش یک دستگاه جرثقیل 25 تن
فروش یک دستگاه جرثقیل 25 تن... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/1/22 مهلت دار
1398/01/19
11:03 ق.ظ
فروش یک دستگاه گریدر کوماتسو مدل جی دی
فروش یک دستگاه گریدر کوماتسو مدل جی دی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1398/1/19 مهلت دار
1397/12/25
13:07 ب.ظ
فروش یک دستگاه بلدوزر مستعمل  فرسوده کاتریپلار D7
فروش یک دستگاه بلدوزر مستعمل فرسوده کاتریپلار D7... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/25 تاریخ گذشته
12:46 ب.ظ
فروش یک دستگاه گریدر GR315
فروش یک دستگاه گریدر GR315... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/22
12:38 ب.ظ
فروش ماشین الات شامل بیل بکهولودر و پژو 405 و کامیون و نیسان و اهن الات ضایعاتی
فروش ماشین الات شامل بیل بکهولودر و پژو 405 و کامیون و نیسان و اهن الات ضایعاتی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/22 اعلام نشده
1397/12/21
16:20 ب.ظ
اجاره روزانه گریدر- غلطک و ابپاش
اجاره روزانه گریدر- غلطک و ابپاش... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/21 تاریخ گذشته
1397/12/20
14:16 ب.ظ
یک دستگاه خودرو مینی لودر شهرداری
یک دستگاه خودرو مینی لودر شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/20 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
فروش یک دستگاه لودر 120 شانتویی مدل SL50W -3 و
فروش یک دستگاه لودر 120 شانتویی مدل SL50W -3 و... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:15 ب.ظ
فروش تعداد 2 دستگاه ماشین الات
فروش تعداد 2 دستگاه ماشین الات... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/16
15:09 ب.ظ
فروش هاگ لودر
فروش هاگ لودر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/16 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
فروش تعدادی دستگاه در 8 ردیف :غلطک لیوگانگ-تانکر سوخت خاور 808
فروش تعدادی دستگاه در 8 ردیف :غلطک لیوگانگ-تانکر سوخت خاور 808... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/16 اعلام نشده
1397/12/14
13:48 ب.ظ
فروش 22 دستگاه ماشین الات راهسازی و معدنی انوع لودر و کامیون و ..
فروش 22 دستگاه ماشین الات راهسازی و معدنی انوع لودر و کامیون و ..... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/14 تاریخ گذشته
1397/12/12
14:23 ب.ظ
فروش یک دستگاه بیل بکهو شهرداری
فروش یک دستگاه بیل بکهو شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/12 اعلام نشده
14:22 ب.ظ
فروش یک دستگاه لودر مدل ITLMCL 958
فروش یک دستگاه لودر مدل ITLMCL 958... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/12 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
فروش تعدادی وسایل نقلیه بخشداری
فروش تعدادی وسایل نقلیه بخشداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
20:20 ب.ظ
واگذاری مینی لودر
واگذاری مینی لودر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/11 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات مازاد و مستعمل
فروش تعدادی از ماشین الات مازاد و مستعمل... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/11 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
فروش خودرو و وسیله کارگاهی شهرداری
فروش خودرو و وسیله کارگاهی شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/11 اعلام نشده
1397/12/08
22:48 ب.ظ
فروش ماشین الات دهیاری های بخش مرکزی
فروش ماشین الات دهیاری های بخش مرکزی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/8 تاریخ گذشته
17:04 ب.ظ
فروش بیل مکانیکی
فروش بیل مکانیکی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/8 تاریخ گذشته
16:10 ب.ظ
فروش ماشین الات دهیاری های بخش
فروش ماشین الات دهیاری های بخش... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/8 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
واگذاری اجاره ماشین الات در 6 ردیف
واگذاری اجاره ماشین الات در 6 ردیف... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/8 تاریخ گذشته
13:46 ب.ظ
فروش یک دستگاه اسکید لودر مدل s275
فروش یک دستگاه اسکید لودر مدل s275... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/8 اعلام نشده
12:04 ب.ظ
واگذای کی دستگاه لودر ال 90 و دو دستگاه کمپرسی
واگذای کی دستگاه لودر ال 90 و دو دستگاه کمپرسی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/8 اعلام نشده
1397/12/07
12:27 ب.ظ
فروش یک دستگاه گریدر 722-6H مدل 95
فروش یک دستگاه گریدر 722-6H مدل 95... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/7 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
فروش یک دستگاه لودر چینی مدل95
فروش یک دستگاه لودر چینی مدل95... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/7 اعلام نشده
09:05 ق.ظ
فروش بیل مکانیکی شهربازی کودکان و نوجوانان
فروش بیل مکانیکی شهربازی کودکان و نوجوانان... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/06
15:38 ب.ظ
فروش ماشین الات شامل : یک دستگاه اسوزو-یک دستگاه بیل بکهو
فروش ماشین الات شامل : یک دستگاه اسوزو-یک دستگاه بیل بکهو... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/6 اعلام نشده
1397/12/05
17:18 ب.ظ
فروش ماشین الات راهسازی اسقاط
فروش ماشین الات راهسازی اسقاط... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/04
12:12 ب.ظ
فروش 1 دستگاه لودر
فروش 1 دستگاه لودر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/4 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
فروش تعداد 2 دستگاه از ماشین الات  شهرداری
فروش تعداد 2 دستگاه از ماشین الات شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/12/03
09:46 ق.ظ
فروش گریدر gr215
فروش گریدر gr215... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/2 تاریخ گذشته
09:46 ق.ظ
فروش 6 دستگاه بیل مکانیکی کوماتسو
فروش 6 دستگاه بیل مکانیکی کوماتسو... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/2 اعلام نشده
1397/12/02
18:44 ب.ظ
فروش 8 دستگاه کشنده دنیز 42 تن از کار افتاده و نیاز به تعمیر اساسی مدل
فروش 8 دستگاه کشنده دنیز 42 تن از کار افتاده و نیاز به تعمیر اساسی مدل... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/2 اعلام نشده
18:43 ب.ظ
فروش 8 دستگاه کشنده دنیز 42 تن مستعمل مدل 91 و 92
فروش 8 دستگاه کشنده دنیز 42 تن مستعمل مدل 91 و 92... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/2 اعلام نشده
18:43 ب.ظ
فروش یک دستگاه بیل چکش هیدرولیکی
فروش یک دستگاه بیل چکش هیدرولیکی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/01
13:14 ب.ظ
فروش سه دستگاه بیل مکانیکی
فروش سه دستگاه بیل مکانیکی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/1 تاریخ گذشته
10:18 ق.ظ
فروش چهار دستگاه ماشینالات و وسائط نقلیه شامل بلدوزر
فروش چهار دستگاه ماشینالات و وسائط نقلیه شامل بلدوزر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/12/1 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
فروش خودرو بیل بکهو ZL250مدل 96
فروش خودرو بیل بکهو ZL250مدل 96... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/30
14:30 ب.ظ
فروش 8 دستگاه کشنده دنیز
فروش 8 دستگاه کشنده دنیز... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/11/30 اعلام نشده
14:18 ب.ظ
فروش یک دستگاه مینی لودر
فروش یک دستگاه مینی لودر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/11/30 تاریخ گذشته
10:15 ق.ظ
فروش یک دستگاه لودر مدل ولوو 4500 تک پمپ لاستیک 0/050 فنی و
فروش یک دستگاه لودر مدل ولوو 4500 تک پمپ لاستیک 0/050 فنی و... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/11/29 تاریخ گذشته
10:14 ق.ظ
فروش یک دستگاه گریدر722-6h مدل 95
فروش یک دستگاه گریدر722-6h مدل 95... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/29
15:50 ب.ظ
فروش تعداد 25 دستگاه  انواع ماشین الات راهسازی و موتور سیکلت
فروش تعداد 25 دستگاه انواع ماشین الات راهسازی و موتور سیکلت... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/28
16:07 ب.ظ
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی مدل 79
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی مدل 79... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/11/28 تاریخ گذشته