1397/08/24
11:10 ق.ظ
فروش سه دستگاه ماشین الات شامل وانت مزدا - بیل بکهو
فروش سه دستگاه ماشین الات شامل وانت مزدا - بیل بکهو... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/24 اعلام نشده
1397/08/23
19:08 ب.ظ
فروش یک دستگاه گریدرسانی مدل 2011 میلادی
فروش یک دستگاه گریدرسانی مدل 2011 میلادی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/23 مهلت دار
18:56 ب.ظ
یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری با کار کرد صفر
یک دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری با کار کرد صفر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/23 مهلت دار
15:05 ب.ظ
فروش یک دستگاه غلطک کششی
فروش یک دستگاه غلطک کششی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/23 مهلت دار
1397/08/21
12:59 ب.ظ
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی واقع در پارکینگ
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی واقع در پارکینگ... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/21 مهلت دار
12:18 ب.ظ
اجاره ماشین الات راهسازی شامل گریدر - غلطک- کامیون کمپرسی بنز
اجاره ماشین الات راهسازی شامل گریدر - غلطک- کامیون کمپرسی بنز... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/20
19:32 ب.ظ
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی برند کوماتسو به صول 9 متر 2 ردیف زنجیر به طول 4 متر در
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی برند کوماتسو به صول 9 متر 2 ردیف زنجیر به طول 4 متر در... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/20 مهلت دار
11:27 ق.ظ
فروش ماشین الات حمل و نقل و راهسازی- حفاری اب - بچینگ ثابت
فروش ماشین الات حمل و نقل و راهسازی- حفاری اب - بچینگ ثابت... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/20 مهلت دار
1397/08/15
08:43 ق.ظ
فروش 5 دستگاه ماشین الات شهرداری شامل: پژو 405 و کامیون زباله کش و بیل بکهو و مینی بوس ایویکو
فروش 5 دستگاه ماشین الات شهرداری شامل: پژو 405 و کامیون زباله کش و بیل بکهو و مینی بوس ایویکو... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/14
11:58 ق.ظ
فروش یک دستگاه لودر و تعدادی از دام مازاد
فروش یک دستگاه لودر و تعدادی از دام مازاد... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/14 مهلت دار
1397/08/10
09:35 ق.ظ
فروش یک دستگاه ماشین بیل مکانیکی هیدروکیلی
فروش یک دستگاه ماشین بیل مکانیکی هیدروکیلی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/10 مهلت دار
1397/08/09
16:48 ب.ظ
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی بکهو 86
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی بکهو 86... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:31 ب.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات شامل بچینگ پلانت غلطک تانکر اب پاش
فروش تعدادی از ماشین الات شامل بچینگ پلانت غلطک تانکر اب پاش... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/7 تاریخ گذشته
15:41 ب.ظ
یک دستگاه لودر WA470 کوماتسو مدل 98 واقع در شهرستان
یک دستگاه لودر WA470 کوماتسو مدل 98 واقع در شهرستان... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/05
12:53 ب.ظ
اجاره بیل مکانیکی
اجاره بیل مکانیکی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/03
09:13 ق.ظ
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی مدل 230 ال سی وی
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی مدل 230 ال سی وی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/2 مهلت دار
1397/08/01
13:56 ب.ظ
فروش 5 ردیف ماشین الات سنگین در
فروش 5 ردیف ماشین الات سنگین در... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
10:55 ق.ظ
فروش یک دستگاه لودر
فروش یک دستگاه لودر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/28
15:58 ب.ظ
اجاره 1 دستگاه لودر کاترپیلار و 1 دستگاه کمپرسی تک 10 تن
اجاره 1 دستگاه لودر کاترپیلار و 1 دستگاه کمپرسی تک 10 تن... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/28 تاریخ گذشته
15:47 ب.ظ
فروش یک دستگاه لودر
فروش یک دستگاه لودر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/28 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
فروش یک دستگاه بولدوزر
فروش یک دستگاه بولدوزر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/24
15:18 ب.ظ
بکارگیری دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری با کارکرد صفر
بکارگیری دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری با کارکرد صفر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/24 اعلام نشده
15:05 ب.ظ
فروش وسایل نقلیه مازاد گریدر کماتسو
فروش وسایل نقلیه مازاد گریدر کماتسو... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:21 ب.ظ
واگذاری یک دستگاه بیل بکهو 86 مدل 82 واقع
واگذاری یک دستگاه بیل بکهو 86 مدل 82 واقع... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/23 تاریخ گذشته
12:16 ب.ظ
اجاره ماشین الات راهداری
اجاره ماشین الات راهداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:30 ب.ظ
اجاره ماشین الات سنگین
اجاره ماشین الات سنگین... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/22 اعلام نشده
1397/07/21
14:59 ب.ظ
خرید دو دستگاه لودرTDL - Z50 واقع در
خرید دو دستگاه لودرTDL - Z50 واقع در... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/21 اعلام نشده
1397/07/17
17:45 ب.ظ
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی از نوع تراکتور جاندیر
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی از نوع تراکتور جاندیر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/16
15:04 ب.ظ
بکارگیری دستگاه بیل مکانیکی دهیاری
بکارگیری دستگاه بیل مکانیکی دهیاری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/07/15
11:57 ق.ظ
فروش مینی لودر و
فروش مینی لودر و... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
15:18 ب.ظ
فروش یک دستگاه لودر ZL50 GN مدل
فروش یک دستگاه لودر ZL50 GN مدل... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/14 تاریخ گذشته
14:39 ب.ظ
فروش ماشین الات شهرداری
فروش ماشین الات شهرداری... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/14 تاریخ گذشته
11:03 ق.ظ
فروش یک دستگاه بولدوزر کوماتسو سال ساخت
فروش یک دستگاه بولدوزر کوماتسو سال ساخت... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/14 تاریخ گذشته
10:37 ق.ظ
فروش 1 دستگاه لودر مدل 95 صفر کیلومتر
فروش 1 دستگاه لودر مدل 95 صفر کیلومتر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/14 اعلام نشده
10:36 ق.ظ
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی
فروش یک دستگاه بیل مکانیکی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/14 تاریخ گذشته
1397/07/12
10:31 ق.ظ
فروش اقلام شامل: اهن الات و چدن اسقاط - لوله و اتصالات -باطری - لودر و....
فروش اقلام شامل: اهن الات و چدن اسقاط - لوله و اتصالات -باطری - لودر و....... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/12 اعلام نشده
1397/07/11
11:24 ق.ظ
فروش یک قطعه زمین یک دستگاه لودر و تعدادی از دام
فروش یک قطعه زمین یک دستگاه لودر و تعدادی از دام... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/11 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
فروش 1 دستگاه بیل بکهو لودر کشویی ایر کاندیشن سنو پارس
فروش 1 دستگاه بیل بکهو لودر کشویی ایر کاندیشن سنو پارس... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/07
19:17 ب.ظ
فروش دستگاه لودر مدل 2018 واقع در
فروش دستگاه لودر مدل 2018 واقع در... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/7 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
فروش یک دستگاه لودر
فروش یک دستگاه لودر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/7 تاریخ گذشته
12:52 ب.ظ
فروش یم دستگاه لودر
فروش یم دستگاه لودر... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/7 اعلام نشده
1397/07/04
14:25 ب.ظ
فروش یک دستگاه گریدر مدل
فروش یک دستگاه گریدر مدل... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
19:01 ب.ظ
فروش دو دستگاه لودرZ50
فروش دو دستگاه لودرZ50... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/3 اعلام نشده
10:06 ق.ظ
فروش یک دستگاه بیل بکهو لودر کشویی ایرکاندیشن
فروش یک دستگاه بیل بکهو لودر کشویی ایرکاندیشن... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/02
14:04 ب.ظ
فروش دو دستگاه غلطک واقع در
فروش دو دستگاه غلطک واقع در... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/31
15:12 ب.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات راهسازی
فروش تعدادی از ماشین الات راهسازی... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/6/31 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات راهسازی شامل گریدر کمپرسور
فروش تعدادی از ماشین الات راهسازی شامل گریدر کمپرسور... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/6/31 تاریخ گذشته
14:55 ب.ظ
فروش یک دستگاه بیل بکهو
فروش یک دستگاه بیل بکهو... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/6/31 اعلام نشده
14:52 ب.ظ
فروش اقلام مشروحه به شرح : فوتون سفید رنگ 6 تن
فروش اقلام مشروحه به شرح : فوتون سفید رنگ 6 تن... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/27
16:17 ب.ظ
فروش 2 دستگاه لودر tdl- z50 واقع در
فروش 2 دستگاه لودر tdl- z50 واقع در... ماشین آلات و تجهیزات ساختمان و راهسازی ، حفاری و معدن ، نظافت صنعتی و شهری
1397/6/27 اعلام نشده