1399/12/06
18:07 ب.ظ
فروشگاه لوازم التحریر
فروشگاه لوازم التحریر... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/12/6 اعلام نشده
1399/12/04
12:02 ب.ظ
فروش تعدادی از کالاهای بازرگانی شامل کوهنوردی و کمپینگ در 18 ردیف
1399/12/4 اعلام نشده
1399/12/02
12:34 ب.ظ
فروش 1 قبضه اسلحه شکاری دو لول بغل هم ته پر
فروش 1 قبضه اسلحه شکاری دو لول بغل هم ته پر... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/12/2 اعلام نشده
08:31 ق.ظ
فروش یک دستکاه تردمیل
فروش یک دستکاه تردمیل... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/11/30 اعلام نشده
1399/11/27
09:48 ق.ظ
فروش یکدستگاه ترامپولین و یکدستگاه جامپینگ
فروش یکدستگاه ترامپولین و یکدستگاه جامپینگ... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/11/27 اعلام نشده
1399/11/26
11:27 ق.ظ
فروش دستگاه رامپولین- و یکدستگاه جامپینگ
فروش دستگاه رامپولین- و یکدستگاه جامپینگ... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/11/26 اعلام نشده
1399/11/23
09:41 ق.ظ
فروش یک دستگاه ترامیولین - یک دست جامپینگ
فروش یک دستگاه ترامیولین - یک دست جامپینگ... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/11/23 اعلام نشده
1399/11/16
10:08 ق.ظ
فروش یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی
فروش یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/11/16 اعلام نشده
1399/11/13
21:00 ب.ظ
فروش کالاهای ورزشی
فروش کالاهای ورزشی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/11/13 اعلام نشده
1399/11/08
10:57 ق.ظ
فروش اهن الات و فونداسیون و تاسیسات
فروش اهن الات و فونداسیون و تاسیسات... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/11/8 اعلام نشده
1399/11/05
12:10 ب.ظ
فروش یک قبضه سلاح شکاری گلوله زنی
فروش یک قبضه سلاح شکاری گلوله زنی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/11/5 اعلام نشده
1399/10/20
09:42 ق.ظ
فروش اقلام: لوازم اشپزخانه و مخابراتی و برقی و ورزشی و صوتی تصویری و اداری و رایانه و اهن الات ضایعاتی و ..
1399/10/20 اعلام نشده
1399/10/18
11:44 ق.ظ
فروش یک قبض اسلحه از نوع ساچمه زنی دولول روی هم مدل کوسه کالیبر 12
1399/10/18 اعلام نشده
1399/10/14
11:48 ق.ظ
فروش 700 بکس سیگار
فروش 700 بکس سیگار... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/10/14 اعلام نشده
1399/10/07
12:50 ب.ظ
فروش محصولات فرهنگی و نوشت افزار
فروش محصولات فرهنگی و نوشت افزار... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/10/7 اعلام نشده
1399/10/03
17:05 ب.ظ
فروش یکدستگاه لیفتراک دیزلی 5 تن سالم- عینک های سه بعدی تلویزیون- انواع برد و کانکتور و پیچ های مصرفی
1399/10/3 اعلام نشده
1399/10/01
12:27 ب.ظ
فروش یکدستگاه لیفتراک دیزلی 5 تن سالم- عینک های سه بعدی تلویزیون- انواع برد و کانکتور و پیچ های مصرفی
1399/10/1 اعلام نشده
1399/09/18
09:07 ق.ظ
فروش دستگاههای بدنسازی شامل : پارالل- میز لاری- اسمیت ماشین تعادلی- خیاطه پادوبل - لت زیربغل
1399/9/18 اعلام نشده
1399/09/11
11:25 ق.ظ
اجاره فضا جهت استقرار 11 دستگاه
اجاره فضا جهت استقرار 11 دستگاه... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/9/11 اعلام نشده
1399/09/09
21:23 ب.ظ
فروش لوازم نجاری
فروش لوازم نجاری... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/9/9 اعلام نشده
20:55 ب.ظ
فروش دستگاه و تجهیزات بدنسازی مجتمع بهتوانی ورزشی
فروش دستگاه و تجهیزات بدنسازی مجتمع بهتوانی ورزشی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/9/9 اعلام نشده
20:43 ب.ظ
فروش وسایل ورزشی دمبل وزنه و ...
فروش وسایل ورزشی دمبل وزنه و ...... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/9/9 اعلام نشده
1399/09/06
12:30 ب.ظ
فروش پیت ماشین برقی به ابعاد 15 در 10 شامل 20 لاین ورق فولادی - سرسره ابشاری-ترن هوایی
1399/9/6 اعلام نشده
1399/09/05
12:53 ب.ظ
فروش اموال اسقاط - ابزار الات
فروش اموال اسقاط - ابزار الات... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/9/5 اعلام نشده
1399/09/02
19:21 ب.ظ
تقسیم وفروش یک قبضه اسلحه شکاری یک لول 5 تیر نیمه خودکار کالیبر12
1399/9/2 اعلام نشده
1399/09/01
20:47 ب.ظ
فروش الات موسیقی
فروش الات موسیقی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/9/1 اعلام نشده
1399/08/26
18:24 ب.ظ
فروش یک قبضه اسلحه از نوع ساچمه زنی
فروش یک قبضه اسلحه از نوع ساچمه زنی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/8/26 اعلام نشده
1399/08/25
21:24 ب.ظ
فروش اقلام شامل : اسمیت - هاگ پا - جلوبازو لاری
فروش اقلام شامل : اسمیت - هاگ پا - جلوبازو لاری... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/8/25 اعلام نشده
1399/08/22
08:50 ق.ظ
فروش اهن الات و وسایل شهربازی اسقاط
فروش اهن الات و وسایل شهربازی اسقاط... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/8/22 اعلام نشده
1399/08/20
19:11 ب.ظ
فروش اهن الات وسایل شهربازی
فروش اهن الات وسایل شهربازی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/8/20 اعلام نشده
1399/08/17
20:26 ب.ظ
فروش یک دستگاه تفنگ شکاری
فروش یک دستگاه تفنگ شکاری... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/8/17 اعلام نشده
1399/08/12
18:00 ب.ظ
فروش یک قبضه اسلحه گلوله زنی تک لوله مدل گلنگدنی کالیبر 270
فروش یک قبضه اسلحه گلوله زنی تک لوله مدل گلنگدنی کالیبر 270... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/8/12 اعلام نشده
1399/08/11
18:50 ب.ظ
فروش یک قبضه اسلحه از نوع ساچمه زنی
فروش یک قبضه اسلحه از نوع ساچمه زنی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/8/11 اعلام نشده
1399/08/08
19:26 ب.ظ
فروش یکدستگاه کشتی و سازه فلزی و سایر متعلقات
فروش یکدستگاه کشتی و سازه فلزی و سایر متعلقات... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/8/8 اعلام نشده
19:25 ب.ظ
فروش یک دستگاه کشتی صبا
فروش یک دستگاه کشتی صبا... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/8/8 اعلام نشده
19:08 ب.ظ
1399/08/01
19:28 ب.ظ
فروش تعدادی دستگاه ها و لوازم بازی 49 مورد
فروش تعدادی دستگاه ها و لوازم بازی 49 مورد... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/8/1 اعلام نشده
1399/07/23
13:29 ب.ظ
فروش یک قبضه اسلحه شکاری واقع در
فروش یک قبضه اسلحه شکاری واقع در... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/7/23 اعلام نشده
1399/07/15
10:37 ق.ظ
فروش قبضه اسلحه از نوع ساچه زنی دو لول روی هم مدل کوسه کالیبر12 ساخت
1399/7/15 اعلام نشده
1399/06/10
15:58 ب.ظ
فروش اسلحه
فروش اسلحه... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/6/10 اعلام نشده
1399/05/16
13:54 ب.ظ
فروش تجهیزات باشگاه ورزشی شامل دو عدد هالتر اسکات
فروش تجهیزات باشگاه ورزشی شامل دو عدد هالتر اسکات... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/5/16 اعلام نشده
1399/05/08
19:38 ب.ظ
فروش اموال شامل : اموال مربوط به سلولزی - جهیزات کامپیوتری / لوازم ورزشی
1399/5/8 اعلام نشده
1399/05/07
14:15 ب.ظ
فروش اسلحه گلوله زنی و ساچمه زنی واقع در
فروش اسلحه گلوله زنی و ساچمه زنی واقع در... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/5/7 اعلام نشده
13:09 ب.ظ
فروش اقلام شامل : لوازم خانگی و اشپزخانه - لوازم صوتی و تصویری
1399/5/7 اعلام نشده
1399/05/04
09:07 ق.ظ
فروش اموال مازاد شامل : امول مربوط به سلولزی - تجهیزات کامپیوتری - لوازم ورزشی
1399/5/4 اعلام نشده
1399/04/31
14:56 ب.ظ
فروش یک قبضه اسلحه گلوله زنی تک لول مدل گلنگدنی
فروش یک قبضه اسلحه گلوله زنی تک لول مدل گلنگدنی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/4/31 اعلام نشده
1399/04/24
11:38 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از دستگاه تاب زنجیری مرتفع- دستگاه اسکیت هوایی یو- دستگاه زیپ ایگل
1399/4/23 اعلام نشده
1399/04/03
19:14 ب.ظ
فروش اموال منقول مستعمل ورزشی
فروش اموال منقول مستعمل ورزشی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/4/3 اعلام نشده
1399/03/31
14:53 ب.ظ
فروش لوازم ورزشی توپ فوتبال و والبیال ساک ورزشی
فروش لوازم ورزشی توپ فوتبال و والبیال ساک ورزشی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/3/31 اعلام نشده
1399/03/22
10:21 ق.ظ
ساخت تجهیز بهره برداری برنامه های اجرایی در طرح پارک جنگلی
ساخت تجهیز بهره برداری برنامه های اجرایی در طرح پارک جنگلی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1399/3/22 اعلام نشده