1398/02/28
13:37 ب.ظ
فروش گارد کیفی- چرمی - پرفکت
فروش گارد کیفی- چرمی - پرفکت... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/2/28 مهلت دار
12:43 ب.ظ
فروش سرقفلی کشتی صبا- قایق شارژی- ماشین برقی
فروش سرقفلی کشتی صبا- قایق شارژی- ماشین برقی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/2/28 مهلت دار
10:36 ق.ظ
فروش اقلام باشگاه ورزشی: وزنه بدسنسازی - صندلی گردان مدیریت - کنده اهنی
1398/2/27 اعلام نشده
1398/02/25
09:39 ق.ظ
بهره برداری  از ترامپولین و یوروبانجیدر پارک کوهسنگی
بهره برداری از ترامپولین و یوروبانجیدر پارک کوهسنگی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/2/25 اعلام نشده
1398/02/24
15:38 ب.ظ
فروش تردمیل باشگاهی و مکانیک و الکترونیک سالم شهر
فروش تردمیل باشگاهی و مکانیک و الکترونیک سالم شهر... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/2/24 مهلت دار
1398/02/22
16:04 ب.ظ
بهره برداری ماشین های حمل کودک مجتمع
بهره برداری ماشین های حمل کودک مجتمع... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/2/22 اعلام نشده
15:37 ب.ظ
واگذاری اجاره ماشین شارژی به مساحت 196 متر مربع واقع در
واگذاری اجاره ماشین شارژی به مساحت 196 متر مربع واقع در... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/2/22 تاریخ گذشته
12:43 ب.ظ
واگذاری سه دستگاه درشکه در پارک ناژوان
واگذاری سه دستگاه درشکه در پارک ناژوان... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/19
10:08 ق.ظ
فروش لوازم بدن سازی : تردمیل - اسکی فضایی -ویبره ایستاده شهرستان
1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
08:24 ق.ظ
فروش یک دستگاه چرخ و فلک اسقاطی واقع در
فروش یک دستگاه چرخ و فلک اسقاطی واقع در... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/2/18 تاریخ گذشته
08:22 ق.ظ
فروش اسلحه شکاری به مشخصات دو لول کنار هم  ساچمه زنی
فروش اسلحه شکاری به مشخصات دو لول کنار هم ساچمه زنی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/2/18 مهلت دار
1398/02/17
12:10 ب.ظ
فروش یک دستگاه چرخ و فلک اسقاطی
فروش یک دستگاه چرخ و فلک اسقاطی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/2/17 تاریخ گذشته
1398/02/15
14:02 ب.ظ
اجاره محل احداث شهربازی موقت 200 مترمربع
اجاره محل احداث شهربازی موقت 200 مترمربع... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/2/15 اعلام نشده
14:01 ب.ظ
اجاره بهره برداری صرفا عرصه استقرار کلیه وسایل و دستگاههای تفریحی و گلخانه در
1398/2/15 اعلام نشده
1398/02/11
08:59 ق.ظ
واگذاری دستگاه ترامپولین
واگذاری دستگاه ترامپولین... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/2/10 تاریخ گذشته
1398/02/09
09:53 ق.ظ
فروش کوله پشتی دوشی- بند برزنتی اطلحه- بند چرم نفوذی- بند چرم
فروش کوله پشتی دوشی- بند برزنتی اطلحه- بند چرم نفوذی- بند چرم... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/2/9 مهلت دار
1398/02/08
11:24 ق.ظ
واگذاری اجاره بهره برداری کلیه وسایل و دستگاه های تفریحی و گلخانه ای واقع در
1398/2/8 اعلام نشده
1398/02/07
14:32 ب.ظ
فروش اقلام دستگاه های شهربازی رنگین شامل : سه دانگ از دستگاه ترن یو
1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/02
16:32 ب.ظ
فروش 1 قبضه اسلحه 5 تیر گلوله زنی برنو
فروش 1 قبضه اسلحه 5 تیر گلوله زنی برنو... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/31
10:24 ق.ظ
واگذاری محوطه داخل شهربازی جهت راه اندازی 1 دستگاه ترامپولین
1398/1/31 اعلام نشده
1398/01/29
11:11 ق.ظ
10:10 ق.ظ
واگذاری قطار کودک به مساحت 403 متر مربع واقع در
واگذاری قطار کودک به مساحت 403 متر مربع واقع در... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/1/29 تاریخ گذشته
1398/01/24
10:23 ق.ظ
فروش یک دستگاه اسکی فضایی- یک دستگاه تردمیل مشکی
فروش یک دستگاه اسکی فضایی- یک دستگاه تردمیل مشکی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/20
13:54 ب.ظ
فروش یک قبضه اسلحه  برنو لوله متوسط کالیبر
فروش یک قبضه اسلحه برنو لوله متوسط کالیبر... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
11:28 ق.ظ
فروش یک قبضه اسلحه گلوله زنی برنوتک
فروش یک قبضه اسلحه گلوله زنی برنوتک... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/1/19 تاریخ گذشته
1398/01/18
12:17 ب.ظ
واگذاری دستگاه بولینگ مجتمع بهتوانی ورزشی
واگذاری دستگاه بولینگ مجتمع بهتوانی ورزشی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/29
01:02 ق.ظ
فروش اسلحه شکاری به مشخصات دو لول کنار هم  ساچمه زنی  کالیبر 12 مدل کوسه شهرستان
1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/28
10:36 ق.ظ
فروش یک قبضه اسلحه شاچمه زنی دو لول کالیبر 12 مدل
فروش یک قبضه اسلحه شاچمه زنی دو لول کالیبر 12 مدل... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/23
12:45 ب.ظ
تعداد 45 تخته چادر نمایشگاهی برزنتی دسته دوم
تعداد 45 تخته چادر نمایشگاهی برزنتی دسته دوم... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/13
10:00 ق.ظ
دستگاه های تفریحی شهربازی
دستگاه های تفریحی شهربازی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/08
12:20 ب.ظ
واگذاری تعداد 8غرفه و 7 دستگاه بازی موجود در مجموعه
واگذاری تعداد 8غرفه و 7 دستگاه بازی موجود در مجموعه... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
12:25 ب.ظ
فروش فرش ماشینی 2*3 6 متری ریزه ماهی یک عدد - دوچرخه ورزشی ثابت یک عدد
1397/12/7 تاریخ گذشته
09:03 ق.ظ
فروش یک دستگاه اسکی فضایی به رنگ مشکی و طوسی شهرستان
فروش یک دستگاه اسکی فضایی به رنگ مشکی و طوسی شهرستان... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/03
09:34 ق.ظ
فروش  موتور شارژی
فروش موتور شارژی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/02
19:05 ب.ظ
فروش دروبین مختلف 30 دستگاه
فروش دروبین مختلف 30 دستگاه... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/12/2 تاریخ گذشته
19:01 ب.ظ
فروش چرخ فلکه حدود 600 کیلو گرم
فروش چرخ فلکه حدود 600 کیلو گرم... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/01
10:22 ق.ظ
واگذاری قطار کودک به مساحت 403 متر مربع واقع در بوستان
واگذاری قطار کودک به مساحت 403 متر مربع واقع در بوستان... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/27
11:47 ق.ظ
فروش وسایل ورزشی اسقاطی سالن بدنسازی
فروش وسایل ورزشی اسقاطی سالن بدنسازی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
16:38 ب.ظ
واگذاری اجاره تعداد 16 غرفه و 10 دستگاه بازی شهرداری
واگذاری اجاره تعداد 16 غرفه و 10 دستگاه بازی شهرداری... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/25 تاریخ گذشته
07:03 ق.ظ
فروش یک مجموعه بازی فلزی شهرداری
فروش یک مجموعه بازی فلزی شهرداری... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/24
22:13 ب.ظ
فروش وسایل شهربازی در سه ردیف شهرداری
فروش وسایل شهربازی در سه ردیف شهرداری... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/24 اعلام نشده
1397/11/17
20:37 ب.ظ
بهره برداری از یک دستگاه بازی ترامپولین
بهره برداری از یک دستگاه بازی ترامپولین... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/17 اعلام نشده
20:37 ب.ظ
بهره برداری از یک دستگاه بازی قلعه بادی سرسره بادی
بهره برداری از یک دستگاه بازی قلعه بادی سرسره بادی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/17 اعلام نشده
11:29 ق.ظ
فروش یک دستگاه تردمیل - یک دستگاه دوچرخه ثابت صندلی
فروش یک دستگاه تردمیل - یک دستگاه دوچرخه ثابت صندلی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/16
14:47 ب.ظ
فروش یک مجموعه بازی فلزی
فروش یک مجموعه بازی فلزی... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:53 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از غرف اماکن و دستگاه های
واگذاری بهره برداری از غرف اماکن و دستگاه های... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/11
11:21 ق.ظ
واگذاری استیجاری محل استقرار  وسایل بازی در
واگذاری استیجاری محل استقرار وسایل بازی در... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/11 اعلام نشده
08:33 ق.ظ
اجاره محلهای قلعه بادی و قطار کودک در بوستان
اجاره محلهای قلعه بادی و قطار کودک در بوستان... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/11 اعلام نشده
08:32 ق.ظ
واگذاری محل استقرار 1 دستگاه ترامپولین در پارک
واگذاری محل استقرار 1 دستگاه ترامپولین در پارک... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/11 اعلام نشده
1397/11/10
14:31 ب.ظ
فروش وسایل شهربازی در سه ردیف شهرداری
فروش وسایل شهربازی در سه ردیف شهرداری... لوازم ایمنی ، لوازم خانگی ، لوازم ورزشی
1397/11/10 اعلام نشده