1397/11/29
13:46 ب.ظ
فروش لوازم مستعمل اداری و ضایعات اهن و الکتروپمپ کابل های فرسوده
1397/11/29 مهلت دار
13:45 ب.ظ
فروش اقلام شامل : تخت تزریقات- کمد دیواری - ولیچر- کپوسل اتش نشانی
1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
09:25 ق.ظ
فروش 8 عدد صندلی چرمی مستعمل شهرستان
فروش 8 عدد صندلی چرمی مستعمل شهرستان... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/27 مهلت دار
1397/11/27
14:27 ب.ظ
فروش تعدادی از ملزومات اداری
فروش تعدادی از ملزومات اداری... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/27 مهلت دار
14:26 ب.ظ
فروش اقلام اسقاطی از قبیل میز و صندلی
فروش اقلام اسقاطی از قبیل میز و صندلی... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/27 مهلت دار
14:10 ب.ظ
فروش لوازم اموالی و اداری ضایعات
فروش لوازم اموالی و اداری ضایعات... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/27 مهلت دار
1397/11/24
07:38 ق.ظ
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع در شهرستان
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع در شهرستان... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/23 اعلام نشده
07:38 ق.ظ
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع در شهرستان
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع در شهرستان... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/23 اعلام نشده
07:38 ق.ظ
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع در شهر
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع در شهر... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/23 اعلام نشده
07:37 ق.ظ
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع در شهرستان
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع در شهرستان... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/23 اعلام نشده
07:37 ق.ظ
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع در شهر
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع در شهر... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/23 اعلام نشده
07:37 ق.ظ
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع درشهرستان
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع درشهرستان... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/23 اعلام نشده
07:37 ق.ظ
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع در شهر
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع در شهر... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/23 اعلام نشده
07:37 ق.ظ
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع در شهرستان
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع در شهرستان... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/23 اعلام نشده
07:36 ق.ظ
فروش اموال مازاد و مستعمل جمع اوری شده واقع در جاده قدیم
1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/23
17:54 ب.ظ
فروش رگال اهنی برای اویزان کردن فرش - میز اداری - دستگاه پرینتر
1397/11/23 تاریخ گذشته
16:34 ب.ظ
فروش اموال شامل: صندلی چرمی چرخان 6 عدد - میز اداری - کتابخانه - گاو صندوق
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/20
12:03 ب.ظ
فروش 9 دستگاه گاو صندوق
فروش 9 دستگاه گاو صندوق... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/18 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
فروش تعدادی از ملزومات اداری از رده خارج
فروش تعدادی از ملزومات اداری از رده خارج... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
16:49 ب.ظ
فروش تعداد 4 عدد قفسه ام دی اف چوبی شهرستان
فروش تعداد 4 عدد قفسه ام دی اف چوبی شهرستان... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/18 مهلت دار
1397/11/17
20:22 ب.ظ
فروش انواع لوازم اداری - ضایعات فلزی - انواع لوازم فنی برقی و اتصالات
1397/11/17 اعلام نشده
11:00 ق.ظ
فروش اموال اسقاطی میز و نیکمت- کمد قایل - اهن الات
فروش اموال اسقاطی میز و نیکمت- کمد قایل - اهن الات... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/17 تاریخ گذشته
08:55 ق.ظ
فروش اموال شامل : میز تحریر اهنی شکسته - یک عدد کانتینر کامیون چوبی - بشکه 220 لیتری فلزی
1397/11/16 مهلت دار
1397/11/16
08:21 ق.ظ
فروش اموال اسقاطی میز و نیمکت - کد فایلی - اهن الات شهر
فروش اموال اسقاطی میز و نیمکت - کد فایلی - اهن الات شهر... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:53 ب.ظ
فروش لوازم مستعمل اداری -برقی و ضایعات فلزی
فروش لوازم مستعمل اداری -برقی و ضایعات فلزی... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/14 اعلام نشده
17:28 ب.ظ
فروش ضایعات لوازم اداری اموزشی اشپزخانه ای کامپیوتری ازمایشگاهی تاسیساتی مستعمل
1397/11/14 اعلام نشده
11:07 ق.ظ
فروش لوازم کامپیوتری ازمایشگاهی تاسیساتی اداری اموزشی اشپزخانه
1397/11/14 اعلام نشده
11:06 ق.ظ
فروش اموال اسقاطی میز و نیمکت - کمد فایل -اهن الات
فروش اموال اسقاطی میز و نیمکت - کمد فایل -اهن الات... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
10:52 ق.ظ
فروش لوازم اداری مخابراتی و کامپیوتری مستعمل
فروش لوازم اداری مخابراتی و کامپیوتری مستعمل... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/13 اعلام نشده
10:50 ق.ظ
فروش لوازم اداری مخابراتی و کامپیوتری
فروش لوازم اداری مخابراتی و کامپیوتری... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/13 اعلام نشده
10:46 ق.ظ
فروش اقلام اجناس توقفیفی در 20 ردیف شامل :میر کامپیوتر -کمد ریلی -دراور تخت نوزاد -تخت ماشین
1397/11/13 مهلت دار
1397/11/11
11:30 ق.ظ
فروش انواع خودرو و موتور سکیلت و اقلام شامل: کمد فایل میز و صندلی و ترانس جوش و ...
1397/11/11 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
فروش یک میز فلزی 4 پایه ای از پروفیل شهرستان
فروش یک میز فلزی 4 پایه ای از پروفیل شهرستان... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
14:11 ب.ظ
فروش لوازم اداری و کامپیوتری مازاد برنیاز
فروش لوازم اداری و کامپیوتری مازاد برنیاز... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/08
08:49 ق.ظ
فروش تعدادی وسایل مستعمل اداری
فروش تعدادی وسایل مستعمل اداری... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/07
09:02 ق.ظ
فروش اموال شامل :17 عدد صندلی گردان در حد نو - 8 عدد میز اداری با شیشه دودی در حد نو
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/06
14:00 ب.ظ
فروش بخشی از اثاثیه و اموال مستهلک هتلی - اداری شهرستان
فروش بخشی از اثاثیه و اموال مستهلک هتلی - اداری شهرستان... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/6 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
فروش لوازم اداری مخابراتی و کامپیوتری مستعمل
فروش لوازم اداری مخابراتی و کامپیوتری مستعمل... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/6 تاریخ گذشته
09:44 ق.ظ
فروش لوازم اداری و اثاثیه
فروش لوازم اداری و اثاثیه... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/04
11:38 ق.ظ
فروش بخشی از اثاثیه و اموال مستهلک هتلی - اداری شهرستان
فروش بخشی از اثاثیه و اموال مستهلک هتلی - اداری شهرستان... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/4 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
فروش تعدادی اموال و اثاثیه اداری اسقاط
فروش تعدادی اموال و اثاثیه اداری اسقاط... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/03
14:47 ب.ظ
اتاق پرو- لترون مستعمل یکعدد- صندلی چوبی- لباس زیر زنانه - میز منشی - ویترین ایستاده- قفسه لترون
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:08 ب.ظ
فروش تعداد 20 قطعه خودکار در بسته های 60 تایی
فروش تعداد 20 قطعه خودکار در بسته های 60 تایی... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/30
16:03 ب.ظ
فروش لوازم اداری مخابراتی و کامپیوتری مستعمل
فروش لوازم اداری مخابراتی و کامپیوتری مستعمل... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/10/30 اعلام نشده
1397/10/26
20:24 ب.ظ
فروش اجزا و قطعات میز و صندلی
فروش اجزا و قطعات میز و صندلی... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/10/26 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
فروش ضایعات فلزی و اثاثه اداری اسقاطی مرکز تحقیقات بیوشیمی و
1397/10/26 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
فروش 20 دستگاه صندلی چرخ دار اداری استوک
فروش 20 دستگاه صندلی چرخ دار اداری استوک... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
17:36 ب.ظ
فروش وسایل اسقاطی و مازاد برنیاز ملزومات اداری
فروش وسایل اسقاطی و مازاد برنیاز ملزومات اداری... لوازم آموزشی ، اداری ، فرهنگی و هنری
1397/10/25 تاریخ گذشته