1397/08/07
08:26 ق.ظ
فروش مقدار 300 هزار تن کود اوره محصول تولیدی
1397/8/6 مهلت دار
1397/08/01
08:17 ق.ظ
فروش 8500 تن کود کمپوست در مجتمع صنعتی
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/28
15:50 ب.ظ
فروش سم کشاورزی
فروش سم کشاورزی... کشاورزی ، دامپروری
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
16:00 ب.ظ
فروش الایش غیر خوراکی دامی هزار لا استحصال
1397/7/26 اعلام نشده
08:35 ق.ظ
فروش حدود 200 تن مواد اولیه کود شیمیایی مایع با 30 درصد
1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/25
09:10 ق.ظ
فروش حدود200 تن مواد اولیه کود شیمیایی
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/14
10:38 ق.ظ
فروش مقادیری کود کمپوست حاصل از بقایای نیشکر
1397/7/14 اعلام نشده
1397/07/11
15:25 ب.ظ
فروش 2 تن کود پتاس و 115 کیلو کود سنکور
1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/01
20:53 ب.ظ
فروش کود کمپوست زباله شهری واقع در
1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/31
15:10 ب.ظ
فروش کود گاوی
فروش کود گاوی... کشاورزی ، دامپروری
1397/6/31 اعلام نشده
1397/06/26
10:22 ق.ظ
فروش کود شیمیایی بسته بندی شده یک کیلوگرمی
1397/6/25 تاریخ گذشته
1397/06/12
08:15 ق.ظ
فروش کود خشک گاوری مجتمع های دامپروری
1397/6/11 تاریخ گذشته
1397/06/07
12:29 ب.ظ
فروش حدود 200 تن مواد اولیه
فروش حدود 200 تن مواد اولیه... کشاورزی ، دامپروری
1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/05
19:00 ب.ظ
فروش 40 تن کود حیوانی واقع در
فروش 40 تن کود حیوانی واقع در... کشاورزی ، دامپروری
1397/6/5 تاریخ گذشته
1397/05/18
11:37 ق.ظ
فروش اموال به شرح :  دام - کود دامی - اهن الات - بچینگ
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/04/14
11:00 ق.ظ
فروش لودر کود دامی و تعدادی از دام مازاد
1397/4/14 تاریخ گذشته
1397/03/20
15:32 ب.ظ
فروش کود دامی و
فروش کود دامی و... کشاورزی ، دامپروری
1397/3/20 اعلام نشده
1397/03/17
14:25 ب.ظ
فروش آلایش غیر خوراکی دامی استحصالی ازکشتار روزانه
1397/3/14 اعلام نشده
1397/03/03
19:56 ب.ظ
واگذاری تولید تهیه تدارک توزیع خرید و فروش انواع بذر
1397/3/3 اعلام نشده