1397/09/03
10:23 ق.ظ
فروش حدود 70 تن انواع ماهی پرورشی گرمایی
1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:49 ق.ظ
فروش  میگوها واقع در شرکت
فروش میگوها واقع در شرکت... کشاورزی ، دامپروری
1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/06
11:30 ق.ظ
فروش مقدار 22/85 کیلوگرم  خاویار
1397/8/6 اعلام نشده
11:21 ق.ظ
فروش مقدار 22/85 کیلوگرم خاویار ازون برون و خاویار شیرابه دار
1397/8/5 اعلام نشده
1397/05/31
09:57 ق.ظ
فروش 20 تن ماهی قزل الای پرورشی اماده صید
1397/5/30 اعلام نشده
1397/02/23
15:49 ب.ظ
فروش  ماهی قزل الا
فروش ماهی قزل الا... کشاورزی ، دامپروری
1397/2/23 اعلام نشده