1397/10/23
15:39 ب.ظ
فروش 2000 تن ضایعات چوبی از نوع خرده چوب 1000 هزار تن
1397/10/23 مهلت دار
1397/10/22
15:07 ب.ظ
08:01 ق.ظ
فروش ضایعات چوب و فلز و شیشه
1397/10/20 مهلت دار
1397/10/20
08:20 ق.ظ
فروش انواع مواد ضایعاتی موجود در پالایشگاه شهرستان
1397/10/19 اعلام نشده
1397/09/19
13:13 ب.ظ
فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:50 ب.ظ
فروش ضایعات اهن و چوب
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/08/24
09:09 ق.ظ
فروض ضایعات تخته و چوب
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/22
11:36 ق.ظ
فروش ضایعات تخته و چوب در حدود 4000 تن
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:36 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی چوب - کاغذ
1397/8/20 تاریخ گذشته
11:29 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شرکت
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/07/29
16:11 ب.ظ
فروش ضایعات پالت چوبی ضایعات گونی پلاستیکی
1397/7/29 تاریخ گذشته
16:03 ب.ظ
فروش 2500 تن ضایعات چوب و
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/19
11:29 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شرکت سایپا دیزل واقع در
1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/14
15:13 ب.ظ
فروش ضایعات چوب (پالت - 4 تراش - تخته 3 لا)
1397/7/14 اعلام نشده
1397/06/21
16:03 ب.ظ
فرش کالاهای ضایعاتی مسی برنجی و کابل و باطری و..
1397/6/21 اعلام نشده
15:59 ب.ظ
فرش کالاهای ضایعاتی مسی برنجی و کابل و باطری و..
1397/6/21 اعلام نشده
1397/06/20
15:19 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی تخته-چوب
1397/6/20 اعلام نشده
1397/06/19
11:19 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی
1397/6/19 اعلام نشده
1397/06/11
17:11 ب.ظ
فروش ضایعات پالت چوبی کارتن - دوگ کارتن - روغن سوخته
1397/6/10 تاریخ گذشته
1397/05/28
12:07 ب.ظ
فروش اقلام به شرح : ضایعات چوبی پوشال و الوار - ضایعات اهن
1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/23
15:57 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی-بشکه فلزی و
1397/5/23 تاریخ گذشته
14:51 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شرکت مجموعه های
1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/14
08:19 ق.ظ
حدود 150 تن چوب و تخته های ضایعاتی پالت شکسته
1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/05/13
10:11 ق.ظ
فروش قرقره چوبی و فلزی اسقاط
1397/5/13 تاریخ گذشته
1397/05/09
22:03 ب.ظ
چوبهای ضایعاتی
1397/5/9 اعلام نشده
14:32 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل:چوب و
1397/5/9 اعلام نشده
1397/05/06
18:46 ب.ظ
واگذاری چوبهای ضایعانی حدودا15 تن
1397/5/6 اعلام نشده
1397/05/03
10:58 ق.ظ
خرید چوبهای ضایعاتی حدود 15 تن
1397/5/2 اعلام نشده
1397/05/01
11:45 ق.ظ
فروش ضایعات تخته و چوب
1397/5/1 تاریخ گذشته
10:43 ق.ظ
فروش ضایعات فلزی و پلاستیکی
1397/4/31 اعلام نشده
1397/04/26
18:19 ب.ظ
فروش ضایعات شرکت مگاموتور واقع در
1397/4/26 تاریخ گذشته
18:19 ب.ظ
فروش انواع پالت چوبی و چوب شکسته ضایعاتی
1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/19
00:01 ق.ظ
فروش انواع تیر چوبی شکسته
1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/12
16:04 ب.ظ
فروش ضایعات فلزی پلاستیکی
1397/4/12 تاریخ گذشته
11:08 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی
1397/4/12 تاریخ گذشته
1397/04/10
12:32 ب.ظ
ضایعات تخته چوب در حدود 200 تن و ضایعات اهن الات
1397/4/10 تاریخ گذشته
1397/03/31
12:33 ب.ظ
فروش ستون های چوبی برق کمتر از 7 متر و
1397/3/31 تاریخ گذشته
10:12 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد موجود در
1397/3/31 اعلام نشده
1397/03/28
12:56 ب.ظ
واگذاری ضایعات چوبی اشپزخانه
1397/3/28 تاریخ گذشته
1397/03/20
11:05 ق.ظ
فروش اقلام مستعمل اداری و ضایعات فلزی
1397/3/20 تاریخ گذشته
1397/03/12
1397/03/08
16:16 ب.ظ
فروش انواع تیر چوبی شکسته
1397/3/8 تاریخ گذشته
11:14 ق.ظ
فروش-ضایعات فلزی و پلاستیکی و
1397/3/8 اعلام نشده
1397/03/03
12:40 ب.ظ
فروش-تراورس چوبی فرسوده
1397/3/3 اعلام نشده
1397/02/24
16:56 ب.ظ
فروض ضایعات چوبی کارخانه
1397/2/24 اعلام نشده