1397/08/26
12:24 ب.ظ
فروش ضایعات اهن و چوب موجود در نهالستان
1397/8/26 اعلام نشده
09:10 ق.ظ
1397/08/24
11:00 ق.ظ
11:00 ق.ظ
فروش ضایعات اهن الات و فلزی
1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
19:25 ب.ظ
18:55 ب.ظ
18:51 ب.ظ
فروش ضایعات براده اهن و چدن
1397/8/23 مهلت دار
15:12 ب.ظ
فروش ضایعات اهن و پلاستیک
1397/8/23 مهلت دار
14:19 ب.ظ
14:04 ب.ظ
فروش ضایعات ورق های ذوبی اهنی پرس شده
1397/8/23 تاریخ گذشته
14:03 ب.ظ
فروش اموال اسقاط و اهن ضایعات شهرداری
1397/8/23 اعلام نشده
13:50 ب.ظ
13:47 ب.ظ
فروش ضایعات اهن الات و..
1397/8/23 مهلت دار
10:19 ق.ظ
فروش اقلام ضایعات مس روکش دار
1397/8/22 مهلت دار
1397/08/22
18:12 ب.ظ
فروش مقدار16 تن ضایعات اهن الات
1397/8/22 مهلت دار
18:09 ب.ظ
ضایعات و الومینیوم امور سدهای
1397/8/22 مهلت دار
18:05 ب.ظ
فروش ضایعات الومینومی شرط توزین
1397/8/22 مهلت دار
18:05 ب.ظ
18:04 ب.ظ
فروش ضایعات ورق الومینیوم
1397/8/22 مهلت دار
17:53 ب.ظ
فروش ضایعات سنگین اهن
1397/8/22 مهلت دار
17:53 ب.ظ
فروش ضایعات سبک اهن
1397/8/22 مهلت دار
11:46 ق.ظ
فروش 130/000 کیلوگرم انواع مختلف ضایعات فلزی
1397/8/22 مهلت دار
11:45 ق.ظ
فروش انواع ضایعات فلزی قالبهای چدنی و فولادی
1397/8/22 مهلت دار
11:42 ق.ظ
فروش ضایعات اهن
1397/8/22 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
11:38 ق.ظ
11:36 ق.ظ
فروش ضایعات اهن الات ذوبی 170 تن و ضایعات استیل 14 تن
1397/8/22 اعلام نشده
11:17 ق.ظ
فروش ضایعات اهن حدود 250 تن و ضایعات پلاستیک در
1397/8/22 مهلت دار
1397/08/21
19:58 ب.ظ
12:45 ب.ظ
فروش ضایعات سبک اهن
1397/8/21 مهلت دار
12:44 ب.ظ
فروش ضایعات سنگین اهن
1397/8/21 اعلام نشده
12:43 ب.ظ
12:43 ب.ظ
12:43 ب.ظ
فروش ضایعات اهن الات
1397/8/21 مهلت دار
12:12 ب.ظ
فروش ضایعات فلزی 130/000 کیلوگرم
1397/8/21 مهلت دار
1397/08/20
19:51 ب.ظ
11:36 ق.ظ
فروش ضایعات اهن و چوب
1397/8/20 مهلت دار
11:36 ق.ظ
فروش ضایعات اهن و چوب موجود در نهالستان
1397/8/20 مهلت دار
11:29 ق.ظ
فروش اموال اسقاطی ضایعات اهن و الومینیوم
1397/8/20 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت
1397/8/20 تاریخ گذشته
11:28 ق.ظ
فروش چهارصد تن ضایعات اهن
1397/8/20 مهلت دار
1397/08/19
17:10 ب.ظ