1397/11/01
16:54 ب.ظ
واگذاری ضایعات اهن الات موجود در واحد نقلیه
1397/11/1 مهلت دار
16:12 ب.ظ
فروش مقدار 30000 ضایعات فلزی شهرستان
1397/11/1 مهلت دار
09:38 ق.ظ
فروش ضایعات اهن الات  به وزن تقریبی  200 تن
1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
16:13 ب.ظ
فروش ضایعات اهن ادوات و اموال منقول ناشی از کارکرد ادوات
1397/10/30 اعلام نشده
1397/10/29
11:19 ق.ظ
1397/10/28
10:48 ق.ظ
فروش مقداری ضایعات فرسوده اهن مس
1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:06 ب.ظ
فروش اموال اسقاطی اداری و ضایعات فلزی
1397/10/26 مهلت دار
15:09 ب.ظ
15:01 ب.ظ
فروش  اقلام  مازاد و ضایعاتی شرکت سایپا
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/22
14:50 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل 6 ردیف شهرستان
1397/10/22 اعلام نشده
08:01 ق.ظ
فروش ضایعات چوب و فلز و شیشه
1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/20
11:19 ق.ظ
فروش ضایعات فلزی- بیل مکانیکی- وانت تک کابین مزدا
1397/10/20 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
فروش انواع مواد ضایعاتی موجود در پالایشگاه شهرستان
1397/10/19 اعلام نشده
1397/10/19
15:58 ب.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات اسقاطی و ضایعات اهنی
1397/10/19 تاریخ گذشته
15:46 ب.ظ
12:35 ب.ظ
فروش ضایعات فلزی موجود در پالایشگاه  شهر ا
1397/10/18 تاریخ گذشته
12:03 ب.ظ
فروش تعدادی از ماشین الات اسقاطی و ضایعات اهنی
1397/10/18 تاریخ گذشته
11:55 ق.ظ
فروش ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی ناشی
1397/10/18 تاریخ گذشته
11:23 ق.ظ
11:23 ق.ظ
فروش ضایعات اهن و مس و برنج و ..
1397/10/18 تاریخ گذشته
11:09 ق.ظ
فروش ضایعات اهن الات 100 تن
1397/10/18 اعلام نشده
11:03 ق.ظ
فروش ضایعات اهن الات ساختمانی
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/18
08:59 ق.ظ
فروش ضایعات فلزی موجود در پالایشگاه
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
21:41 ب.ظ
فروش اقلام مازاد  بر مصرف شامل ضایعات اهن - ورق هسته مس
1397/10/17 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
فروش ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی ناشی از
1397/10/17 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
فروش ضایعات فولادی و چدنی و پلایستیکی و..
1397/10/17 تاریخ گذشته
11:40 ق.ظ
فروش کالاهای  اسقاط و راکد موجود در انبارهای خود
1397/10/17 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
فروش کالاهای راکد و اسقاط استان در 14گروه لوازم ضایعاتی
1397/10/16 تاریخ گذشته
10:46 ق.ظ
فروش ضایعات اهن قراضه  چوب و لاستیک های
1397/10/16 مهلت دار
1397/10/16
14:35 ب.ظ
فروش ضایعات اهن به میزان حدودی 70 تن
1397/10/16 تاریخ گذشته
14:29 ب.ظ
فروش ضایعات فولادی چدنی پلاستیکی و...اسقاطی
1397/10/16 تاریخ گذشته
11:15 ق.ظ
فروش ضایعات ورق دم قیچی
1397/10/16 تاریخ گذشته
09:11 ق.ظ
فروش تعداد 207 قلم کالای راکد اسقاط و
1397/10/15 اعلام نشده
1397/10/13
17:21 ب.ظ
فروش حدود 30 تن انواع سیم و ضایعات مسی اسقاط
1397/10/13 تاریخ گذشته