1397/11/29
15:54 ب.ظ
واگذاری اقلام مازاد وضایعاتی
1397/11/29 اعلام نشده
1397/11/23
13:53 ب.ظ
فروش اقلام ضایعات فلزی - پلاستیکی و چوبی
1397/11/23 اعلام نشده
1397/11/20
12:16 ب.ظ
فروش محصولات و ضایعات غیر استاندارد پلیمری واحد
1397/11/18 مهلت دار
1397/11/18
16:49 ب.ظ
فروش 1000 تن ضایعات کاغذ و گونی و پلاستیک
1397/11/18 اعلام نشده
1397/11/06
16:35 ب.ظ
فروش ضایعات ناشی از تولید پلی پروپیلن واقع در
1397/11/6 تاریخ گذشته
1397/10/20
09:29 ق.ظ
فروش ضایعات پلی اتیلن ناشی از تولید
1397/10/19 تاریخ گذشته
08:20 ق.ظ
فروش انواع مواد ضایعاتی موجود در پالایشگاه شهرستان
1397/10/19 اعلام نشده
1397/10/19
13:37 ب.ظ
فروش ضایعات پلی اتیلن تولیدی
1397/10/19 تاریخ گذشته
11:21 ق.ظ
فروش قطعات کولر ابی و گازی و ضایعات لاستیک و پلاستیک و ...
1397/10/18 اعلام نشده
1397/10/17
22:00 ب.ظ
فروش محصولات نامنطبق ضایعاتی پلیمری
1397/10/17 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
فروش ضایعات فولادی و چدنی و پلایستیکی و..
1397/10/17 تاریخ گذشته
13:48 ب.ظ
فروش ضایعات فولادی و چدنی و پلایستیکی و..
1397/10/17 تاریخ گذشته
13:45 ب.ظ
فروش 27 گروه از اقلام ضایعاتی مازاد در مجتمع های
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/15
10:07 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی و اقلام راکد و اسقاط و مستعمل شهر
1397/10/15 اعلام نشده
1397/10/12
09:48 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شرکت
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/11
15:10 ب.ظ
فروش بشکه های پلاستیکی جای مواد شیمیایی
1397/10/11 اعلام نشده
1397/10/08
1397/10/05
14:38 ب.ظ
فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل نو و ضاایعاتی
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/09/28
1397/09/25
16:17 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی و اسقاطی شامل فولاد ضایعاتی لاستیک
1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/20
21:39 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل :کارتن -بلیستر - نایلون
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
13:13 ب.ظ
فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/13
19:05 ب.ظ
فروش ضایعات : کارتن و حلب و گوشت و روغن خوراکی سوخته
1397/9/13 اعلام نشده
1397/09/12
15:31 ب.ظ
فروش اموال مازاد بر نیاز به شماره های شرکت
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
09:41 ق.ظ
1397/09/07
10:30 ق.ظ
فروش پالت های پلاستیکی ضایعاتی واقع در
1397/9/6 اعلام نشده
1397/09/03
10:40 ق.ظ
10:23 ق.ظ
فروش ضایعات شامل قرقره پلاستیکی روغن
1397/9/3 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
ضایعات اهن الات و پلاستیک شهرداری
1397/9/1 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
1397/08/22
17:53 ب.ظ
فروش ضایعات پلاستیکی
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/18
23:48 ب.ظ
فروش ضایعات غیرتولیدی شامل شامل کارتن نایلون پالت چوبی
1397/8/15 اعلام نشده
1397/08/07
08:20 ق.ظ
فروش اقلام مازاد و ضایعاتی واقع در شهرستان
1397/8/6 اعلام نشده
08:02 ق.ظ
فروش ضایعات فلزی پلاستیک و کارتن به وزن تقریبی 100تن
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/02
14:32 ب.ظ
سبد پلاستیکی - میلگرد - پایه سوله - گاری حمل ماست و...
1397/8/2 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
فروش حدود 32000 عدد سطل پلاستیکی
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
14:48 ب.ظ
فروش ضایعات غیرتولیدی
1397/8/1 اعلام نشده