1397/09/25
16:17 ب.ظ
1397/09/20
21:39 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل :کارتن -بلیستر - نایلون
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
13:13 ب.ظ
فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/13
19:05 ب.ظ
فروش ضایعات : کارتن و حلب و گوشت و روغن خوراکی سوخته
1397/9/13 اعلام نشده
1397/09/12
15:31 ب.ظ
فروش اموال مازاد بر نیاز به شماره های شرکت
1397/9/12 مهلت دار
1397/09/11
09:41 ق.ظ
1397/09/07
10:30 ق.ظ
فروش پالت های پلاستیکی ضایعاتی واقع در
1397/9/6 اعلام نشده
1397/09/03
10:40 ق.ظ
10:23 ق.ظ
فروش ضایعات شامل قرقره پلاستیکی روغن
1397/9/3 تاریخ گذشته
10:08 ق.ظ
ضایعات اهن الات و پلاستیک شهرداری
1397/9/1 تاریخ گذشته
10:06 ق.ظ
1397/08/22
17:53 ب.ظ
فروش ضایعات پلاستیکی
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/18
23:48 ب.ظ
فروش ضایعات غیرتولیدی شامل شامل کارتن نایلون پالت چوبی
1397/8/15 اعلام نشده
1397/08/07
08:20 ق.ظ
فروش اقلام مازاد و ضایعاتی واقع در شهرستان
1397/8/6 اعلام نشده
08:02 ق.ظ
فروش ضایعات فلزی پلاستیک و کارتن به وزن تقریبی 100تن
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/02
14:32 ب.ظ
سبد پلاستیکی - میلگرد - پایه سوله - گاری حمل ماست و...
1397/8/2 تاریخ گذشته
14:02 ب.ظ
فروش حدود 32000 عدد سطل پلاستیکی
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
14:48 ب.ظ
فروش ضایعات غیرتولیدی
1397/8/1 اعلام نشده
1397/07/28
13:03 ب.ظ
فروش دریچه های پلاستیکی در 35 کارت
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/26
08:57 ق.ظ
فروش 700 کیلو گرم مواد ضایعاتی پلی اتیلن رنگی اسیاب نشده
1397/7/26 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
1397/07/24
13:45 ب.ظ
فروش ضایعات پلاستیک
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:18 ب.ظ
فروش اقلام مستعمل ضایعاتی و مازاد شامل کیسه اردی
1397/7/22 تاریخ گذشته
11:20 ق.ظ
فروش انواع اقلام ضایعاتی شامل : کارتن - نایلون - تخته
1397/7/22 تاریخ گذشته
1397/07/21
13:14 ب.ظ
فروش مقدار تقریبی 1300 تن ضایعات
1397/7/21 اعلام نشده
1397/07/18
11:58 ق.ظ
فروش ضایعات اعم از ظروف پلاستیکی کارتن و غیره
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/15
10:19 ق.ظ
1397/07/14
15:10 ب.ظ
فروش ضایعات ناشی از تولید پلی پروپیلن
1397/7/14 اعلام نشده
15:08 ب.ظ
فروش ضایعات ناشی از تولید پلی پروپیلن
1397/7/14 اعلام نشده
10:41 ق.ظ
فروش تعدادی از اقلام مازاد مستعمل اسقاط
1397/7/14 تاریخ گذشته
10:38 ق.ظ
فروش ضایعات ناشی از تولید پلی پروپیلن
1397/7/14 اعلام نشده
09:57 ق.ظ
فروش مقدار تقریبی 1/300 تن ضایعات پلی اتیلن سالانه
1397/7/14 اعلام نشده
1397/07/12
10:54 ق.ظ
فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل واقع در
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/09
12:47 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی و مازاد انواع پلی استایرین و
1397/7/9 تاریخ گذشته
12:27 ب.ظ
فروش ضایعات پلیمری مقدا
1397/7/9 اعلام نشده
1397/07/08
13:26 ب.ظ
فروش پالت پلاستیکی ضایعاتی سفید و ابی رنگ
1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/05
17:29 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شرکت
1397/7/5 تاریخ گذشته
1397/07/03
10:10 ق.ظ
فروش انواع نایلون ضایعاتی-انواع تخته و چوب ضایعاتی و
1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/07/01
20:49 ب.ظ
فروش انواع چرخ دنده و قطعات فولادی ضایعاتی و
1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/31
11:06 ق.ظ
فروش محصولات ضایعاتی در
1397/6/31 تاریخ گذشته