1398/01/31
10:11 ق.ظ
1398/01/29
1398/01/28
09:28 ق.ظ
فروش ضایعات کابل و الومینیوم
1398/1/28 مهلت دار
1398/01/21
13:59 ب.ظ
12:56 ب.ظ
1398/01/17
10:12 ق.ظ
فروش قطعات شمش الومنیوم به تعداد76 قطعه
1398/1/17 مهلت دار
1397/12/29
00:54 ق.ظ
فروش 14 عدد دربهای الومینیومی موجود در محل شرکت جیران
1397/12/28 تاریخ گذشته
1397/12/20
14:05 ب.ظ
واگذاری مقدار 60/000 کیلو گرم شمش الومینیومADC12
1397/12/20 اعلام نشده
1397/12/12
14:28 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شرکت سایپا یدک واقع در
1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/02
19:02 ب.ظ
فروش الومینیوم پنجره و درب با شیشه 3135 کیلوگرم
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/27
14:26 ب.ظ
فروش الومینیوم
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/16
08:25 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی مجموعه های پرسی توسعه
1397/11/15 تاریخ گذشته
08:24 ق.ظ
فروش انواع سیم الومینیوم اسقاط استان
1397/11/15 اعلام نشده
1397/11/07
08:30 ق.ظ
فروش 14 عدد دربهای الومینیومی موجود در محل شرکت
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/10/30
15:54 ب.ظ
1397/10/27
08:32 ق.ظ
فروش پروفیل الومینیومی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/13
11:33 ق.ظ
فروش پره های الومینیومی حدود 650 کیلو گرم
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/06
11:33 ق.ظ
واگذاری سیم الومینیوم اسقاط
1397/10/5 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
1397/10/05
11:29 ق.ظ
فروش لوله مسی و الومینیوم و کابل مسی فرسوده
1397/10/4 اعلام نشده
1397/10/03
18:39 ب.ظ
فروش مقدار 18000 کیلو گرم براده تراشکاری الومینیوم
1397/10/3 اعلام نشده
1397/10/01
10:17 ق.ظ
واگذاری اهن الات الومینیوم چدن ومس
1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/20
22:47 ب.ظ
فروش 780 کیلو الومینیوم ضایعاتی
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
09:32 ق.ظ
1397/09/15
09:29 ق.ظ
فروش 260 تن انواع سیم الومینویم اسقاط
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:50 ب.ظ
1397/09/12
1397/09/05
13:01 ب.ظ
فروش شمش الومینیوم P1020 به میزان 500 تن تولید
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:17 ق.ظ
فروش شمش الومینیوم P1020 -- 500 تن
1397/9/1 اعلام نشده
1397/08/24
11:08 ق.ظ
فروش 270 عدد پنجره الومینیوم
1397/8/24 اعلام نشده
1397/08/23
18:53 ب.ظ
حدفروش حدود 270 عدد پنجره الومینیوم واقع در
1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/20
1397/08/19
17:52 ب.ظ
فروش 270 عدد پنجره الومینیوم واقع در شهرک
1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/10
13:15 ب.ظ
فروش 25 تن سیم الومینیوم اسقاط و 20 تن سیم مسی اسقاط
1397/8/10 اعلام نشده
1397/07/25
12:04 ب.ظ
فروش 25 تن سیم الومینیوم اسقاط و 20 تن
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
10:48 ق.ظ
فروش تعدادی از اقلام اسقاط شامل
1397/7/24 اعلام نشده