1397/10/30
15:54 ب.ظ
1397/10/27
08:32 ق.ظ
فروش پروفیل الومینیومی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/13
11:33 ق.ظ
فروش پره های الومینیومی حدود 650 کیلو گرم
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/06
11:33 ق.ظ
واگذاری سیم الومینیوم اسقاط
1397/10/5 تاریخ گذشته
10:36 ق.ظ
1397/10/05
11:29 ق.ظ
فروش لوله مسی و الومینیوم و کابل مسی فرسوده
1397/10/4 اعلام نشده
1397/10/03
18:39 ب.ظ
فروش مقدار 18000 کیلو گرم براده تراشکاری الومینیوم
1397/10/3 اعلام نشده
1397/10/01
10:17 ق.ظ
واگذاری اهن الات الومینیوم چدن ومس
1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/09/20
22:47 ب.ظ
فروش 780 کیلو الومینیوم ضایعاتی
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/18
09:32 ق.ظ
1397/09/15
09:29 ق.ظ
فروش 260 تن انواع سیم الومینویم اسقاط
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/14
13:50 ب.ظ
1397/09/12
1397/09/05
13:01 ب.ظ
فروش شمش الومینیوم P1020 به میزان 500 تن تولید
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:17 ق.ظ
فروش شمش الومینیوم P1020 -- 500 تن
1397/9/1 اعلام نشده
1397/08/24
11:08 ق.ظ
فروش 270 عدد پنجره الومینیوم
1397/8/24 اعلام نشده
1397/08/23
18:53 ب.ظ
حدفروش حدود 270 عدد پنجره الومینیوم واقع در
1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/20
1397/08/19
17:52 ب.ظ
فروش 270 عدد پنجره الومینیوم واقع در شهرک
1397/8/19 اعلام نشده
1397/08/10
13:15 ب.ظ
فروش 25 تن سیم الومینیوم اسقاط و 20 تن سیم مسی اسقاط
1397/8/10 اعلام نشده
1397/07/25
12:04 ب.ظ
فروش 25 تن سیم الومینیوم اسقاط و 20 تن
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
10:48 ق.ظ
فروش تعدادی از اقلام اسقاط شامل
1397/7/24 اعلام نشده
1397/07/19
11:37 ق.ظ
فروش الومینیوم
1397/7/19 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
فروش الومینیوم پارتی شنی 1010
1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/14
09:35 ق.ظ
فروش سیم الومینیومی درب و
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/03
17:56 ب.ظ
فروش مقداری ضایعات قراضه الومینیوم
1397/7/3 تاریخ گذشته
1397/06/27
11:42 ق.ظ
فروش انواع سیم های الومینیوم با مغز فولاد
1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/23
23:15 ب.ظ
فروش انواع سیم های الومینیوم با مغز فولاد
1397/6/22 تاریخ گذشته
1397/06/18
10:24 ق.ظ
09:42 ق.ظ
فروش انواع مقاطع الومینیومی
1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/17
15:22 ب.ظ
فروش 14 ردیف مقاطع الومینیومی و مسی و برنجی
1397/6/17 تاریخ گذشته
08:21 ق.ظ
کلیه لوازم و تجهیزات برق و
1397/6/15 تاریخ گذشته
08:05 ق.ظ
فروش تعدادی قطعات و اتصالات از جنس الومینیوم
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/10
12:27 ب.ظ
فروش خودرو و اموال و اهن الات و الومینیوم
1397/6/7 تاریخ گذشته
1397/06/04
07:53 ق.ظ
07:36 ق.ظ
1397/05/20
19:07 ب.ظ
فروش الومینیوم قراضه به صورت
1397/5/18 تاریخ گذشته
18:46 ب.ظ
فروش یراق الات الومینیومی
1397/5/18 تاریخ گذشته
1397/05/18
12:02 ب.ظ
فروش اهن الات-الومینیوم-سیم و کابل و پلاستیک و
1397/5/18 اعلام نشده
1397/05/17
13:18 ب.ظ
فروش 31 قالب شمش با خلوص 99/75 بین 450 تا 500 کیلوگرم
1397/5/17 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
فروش 9 قالب شمش به وزن شمش های تولیدی
1397/5/17 تاریخ گذشته
13:17 ب.ظ
فروش سیم الومینیوم-41 کله گاوری-جلوبر یک متری- و
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/16
10:25 ق.ظ
فروش الومینیوم اسقاطی - اهن الات اسقاطی لوله و
1397/5/16 تاریخ گذشته
1397/03/28
17:25 ب.ظ
ا- لوله و سر لوله و اتصالات پلی اتیلن اسقاطی
1397/3/27 تاریخ گذشته
1397/03/21
16:14 ب.ظ
فروش 680 کیلو گرم شمس الومینیوم
1397/3/21 اعلام نشده