1397/08/30
11:21 ق.ظ
ارائه خدمات بهره برداری از مازاد ظرفیت مخازن
1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/29
11:42 ق.ظ
فروش مخزن هوایی با پایه (100 مترمکعبی) 2 دستگاه
1397/8/29 اعلام نشده
11:31 ق.ظ
فروش مخزن 2000 لیتری پخت شیر واقع در شهرستان
1397/8/29 مهلت دار
1397/08/20
11:27 ق.ظ
1397/08/09
11:36 ق.ظ
یک دستگاه منبع سیمان 60 تن اهنی
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/07
15:57 ب.ظ
15:52 ب.ظ
اجاره مخازن 8و9و10 انبار نفت شهید
1397/8/7 تاریخ گذشته
15:51 ب.ظ
اجاره مخازن 8و9و10 انبار نفت شهید
1397/8/7 تاریخ گذشته
15:46 ب.ظ
تعداد 205 عدد سیلندر گازی 67co2 لیتری مازاد
1397/8/7 اعلام نشده
08:00 ق.ظ
اجاره مخازن 8و9و10 انبار نفت
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/08/06
11:41 ق.ظ
فروش یک دستگاه مخزن سرد کن 3000 لیتری مستطیلی
1397/8/6 تاریخ گذشته
11:22 ق.ظ
1397/08/02
14:34 ب.ظ
13:57 ب.ظ
خرید مخزن زباله مکانیزه 770 لیتری شهرداری
1397/8/2 اعلام نشده
1397/08/01
15:30 ب.ظ
1397/07/30
10:45 ق.ظ
1397/07/28
15:49 ب.ظ
2 عدد مخزن نفتی
1397/7/28 تاریخ گذشته
12:58 ب.ظ
فروش مخزن ویشگه به صورت ضایعاتی
1397/7/28 تاریخ گذشته
11:30 ق.ظ
فروش یک عدد مخزن امونیاک
1397/7/28 اعلام نشده
1397/07/26
09:02 ق.ظ
فروش یک عدد مخزن امونیاک
1397/7/26 اعلام نشده
1397/07/25
15:24 ب.ظ
فروش دستگاه مخزن پلی اتیلن و فلزی و دیگ بخار 3 تن و....
1397/7/25 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
10:02 ق.ظ
ساخت و مخزن و اتاقک و اجرای سیستم لوله کشی
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/23
12:13 ب.ظ
فروش مخزن ذخیره مواد نفتی
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/22
13:29 ب.ظ
خرید مخازن 1100 لیتری فلزی گالوانیزه
1397/7/22 اعلام نشده
13:24 ب.ظ
فروش 7 ردیف کالا شامل: مخزن ذخیره مواد نفتی
1397/7/22 اعلام نشده
1397/07/17
17:26 ب.ظ
فروش دو عدد مخزن گاز مایع 30000لیتری مستعمل مربوط
1397/7/17 اعلام نشده
1397/07/16
15:14 ب.ظ
واگذاری مخازن 101-102 شهید
1397/7/16 تاریخ گذشته
15:05 ب.ظ
فروش اقلام مازاد در معدن قره تیکان شهرستان
1397/7/16 تاریخ گذشته
13:42 ب.ظ
فروش دو عدد مخزن گاز مایع 30000لیتری مستعمل مربوط
1397/7/16 اعلام نشده
09:12 ق.ظ
واگذاری مخازن 101و102 انبار
1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/15
10:31 ق.ظ
فروش مخازن حمل گاز اسقاط شده
1397/7/15 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
واگذاری مخازن 101و102 انبار شهید
1397/7/15 اعلام نشده
1397/07/12
10:11 ق.ظ
فروش مخازن حمل گاز اسقاط شده با وضعیت موجود
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/11
16:02 ب.ظ
فروش دیگ روغن داغ مخزن فلز
1397/7/11 تاریخ گذشته
11:25 ق.ظ
فروش مخازن حمل گاز اسقاط شده با وضعیت موجود
1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/08
12:03 ب.ظ
فروش 2 عدد مخزن فلزی
1397/7/8 تاریخ گذشته
1397/07/07
19:27 ب.ظ
فروش باک و ظروف سوخت مستعمل و ضایعاتی
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/04
13:06 ب.ظ
مخزن هوایی
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/01
22:12 ب.ظ
فروش یک مخزن فلزی 1500 لیتری واقع در
1397/7/1 تاریخ گذشته
22:09 ب.ظ
فروش قفسه های مازاد و مستعمل انبار
1397/7/1 تاریخ گذشته
22:07 ب.ظ
اجاره مخازن 8و9و10 انبار نفت
1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/31
1397/06/27
15:48 ب.ظ
جمع اوری و فروش 3 باب مخزن فلزی هوایی در
1397/6/27 تاریخ گذشته