1398/03/01
10:21 ق.ظ
اجاره پارکینگ طبقاتی
1398/3/1 مهلت دار
1398/02/31
12:17 ب.ظ
فروش اموال: کانکس - میکسر دستی بتن و تانکر اب
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/29
11:45 ق.ظ
فروش یک دستگاه کانکس ده متری سفید رنگ
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
1398/02/26
14:23 ب.ظ
اجاره یک دستگاه کانکس مستفر در سایت مشاغل الاینده
1398/2/26 تاریخ گذشته
14:23 ب.ظ
اجاره یک دستگاه کانکس شیشه ای واقع در جنب
1398/2/26 اعلام نشده
14:12 ب.ظ
فروش یک دستگاه اتاق کمپرسی 10 تن تک
1398/2/26 مهلت دار
1398/02/24
15:57 ب.ظ
فروش یک دستگاه کانتین فلزی
1398/2/24 مهلت دار
15:55 ب.ظ
فروش تعداد29 دستگاه کانکس
1398/2/24 مهلت دار
1398/02/22
11:56 ق.ظ
فروش  دو دستگاه کانکس پیش ساخته یک اتاقه شهرستان
1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/19
10:55 ق.ظ
فروش یک عدد کانکس به ابعاد6*2/5
1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
17:52 ب.ظ
اجاره کانکس شماره یک واقع در جنب
1398/2/18 اعلام نشده
17:52 ب.ظ
اجاره کانکس شماره دو
1398/2/18 تاریخ گذشته
17:52 ب.ظ
اجاره کانکس شماره 3 واقع در جنب بیمارستان
1398/2/18 اعلام نشده
1398/02/17
1398/02/15
14:10 ب.ظ
فروش ماشین الات در 8 ردیف
1398/2/15 اعلام نشده
1398/02/11
14:34 ب.ظ
فروش اقلام: کانکس و صندلی چرخدار و مهر چوبی
1398/2/11 مهلت دار
09:30 ق.ظ
فروش 33 عدد کانکس در ابعاد مختلف
1398/2/10 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
فروش تعداد 4 دستگاه کانکس
1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/09
09:45 ق.ظ
فروش یک دستگاه کانکس به ابعاد2/5*6 متر
1398/2/9 تاریخ گذشته
09:43 ق.ظ
بهره برداری از چهار دستگاه کانکس میوه و تره بار
1398/2/9 تاریخ گذشته
1398/02/08
11:21 ق.ظ
واگذاری محل 2 عدد کانکس در پایانه بار
1398/2/8 تاریخ گذشته
1398/02/07
14:42 ب.ظ
فروش تعداد 33 عددکانکس در ابعاد مختلف
1398/2/7 تاریخ گذشته
1398/02/05
10:27 ق.ظ
فروش 33 عدد کانکس در ابعاد مختلف
1398/2/5 تاریخ گذشته
1398/02/02
11:05 ق.ظ
واگذاری امتیاز بهره بدراری  از4 باب کانکس
1398/2/2 تاریخ گذشته
1398/01/24
15:11 ب.ظ
واگذاری یک عدد جایگاه و تعدادی از کانکس های خود
1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/21
14:43 ب.ظ
واگذاری احداث کانکس  فروش و ارائه محصولات فرهنگی به
1398/1/21 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
فروش ابزارالات کانکس کولرگازی و کانتینر
1398/1/20 تاریخ گذشته
1398/01/19
12:50 ب.ظ
فروش کانکس- نورافکن ال ای دی- کابل نورافکن- پارافیل
1398/1/19 تاریخ گذشته
1397/12/27
16:25 ب.ظ
فروش دستگاه فر پخت و 3 دستگاه کانکس و 2 دستگاه بسته بندی
1397/12/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
12:52 ب.ظ
فروش اموال :سه دستگاه کانکس متوسط گرمخانه
1397/12/25 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
واگذاری کانکس اژانس دو چرخه
1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/23
1397/12/20
14:22 ب.ظ
واگذاری محل یک عدد کانکس با مساحت 12 متر مربع
1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/12/16
15:14 ب.ظ
واگذاری محل یک عدد کانکس با مساحت 12 متر مربع
1397/12/16 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
واگذاری کانکس اژانس های دوچرخه در سه گروه شهرداری
1397/12/16 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
واگذاری کیوسک اغذیه فروشی و مطبوعات
1397/12/16 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
واگذاری کیوسک جنب پارک
1397/12/16 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
واگذاری کیوسک به صورت اجاره خیابان
1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/14
1397/12/13
13:36 ب.ظ
فروش اتاق بار مازاد نیسان
1397/12/13 تاریخ گذشته
13:31 ب.ظ
واگذاری سه مورد  کانکس و ساختمان
1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/12
14:39 ب.ظ
فروش یک دستگاه کانتینر  ابی رنگ 12 متری
1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/11
20:29 ب.ظ
فروش یک دستگاه کانتینر ابی رنگ 12 متری شهرستان
1397/12/11 تاریخ گذشته