1397/09/21
09:10 ق.ظ
فروش انواع کانکس 6 متری و کانتینر 12 متری
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/20
21:41 ب.ظ
اجاره یک باب کانکس به شماره 7 واقع در
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
11:06 ق.ظ
اجاره 3 دستگاه کانکس جهت فروش میوه و تره بار
1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/17
14:15 ب.ظ
واگذاری کانتر تاکسی سرویس
1397/9/17 مهلت دار
1397/09/14
13:50 ب.ظ
13:45 ب.ظ
انواع کانکس 6 متری و کانتینر 12 متری
1397/9/14 مهلت دار
13:12 ب.ظ
10:16 ق.ظ
اجاره یک باب کانکس به شماره 7
1397/9/14 مهلت دار
1397/09/12
12:51 ب.ظ
یک دستگاه کانکس..
1397/9/12 اعلام نشده
1397/09/08
10:41 ق.ظ
فروش تعدادی از تجهیزات کارگاهی و اقلام مازاد
1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:11 ب.ظ
فروش دو دستگاه کانکس و یک عدد مخزن واقع در شهرستان
1397/9/5 مهلت دار
1397/09/03
10:44 ق.ظ
یک دستگاه اتاق باری ده چرخ فلزی سه محوره
1397/9/3 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:26 ق.ظ
واگذاری 7 کیوسک
1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/29
11:29 ق.ظ
1397/08/28
16:26 ب.ظ
فروش یک دستگاه کانکس مدرسه به شماره 3251 واقع در شهرستان
1397/8/28 تاریخ گذشته
16:23 ب.ظ
16:17 ب.ظ
1397/08/26
16:06 ب.ظ
فروش اموال و اقلام مازاد بر نیازبه همراه کانتینرهای
1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/23
19:22 ب.ظ
1397/08/22
11:47 ق.ظ
فروش اتاق نیسان و وانت پیکان با کفی کارکرده
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
19:59 ب.ظ
09:12 ق.ظ
فروش کانکس 6*3/5 متر رنگ سفید و ابی 10 متری
1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
09:18 ق.ظ
1397/08/19
17:43 ب.ظ
17:29 ب.ظ
فروش محل استقرار کانکسها واقع در
1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:05 ق.ظ
اجاره یک عدد کانکس جهت راه اندازی بوفه در محل پارک
1397/8/14 اعلام نشده
1397/08/14
12:36 ب.ظ
واگذاری کانکس فروش تنقلات و زمین سینما 4 بعدی
1397/8/14 تاریخ گذشته
11:57 ق.ظ
اجاره سه باب کانکس به شماره های 17-11-7
1397/8/14 تاریخ گذشته
1397/08/07
16:17 ب.ظ
واگذاری سه موردکانکس تنقلات
1397/8/7 تاریخ گذشته
16:01 ب.ظ
فروش تعداد یک کانکس 12 متری واقع در شهرستان
1397/8/7 تاریخ گذشته
1397/08/05
15:13 ب.ظ
فروش کانکس به ابعاد 3 در 6 متر واقع در شهرستان
1397/8/5 تاریخ گذشته
14:48 ب.ظ
واگذاری اجاره محل قرارگیری کانکس زیراکس
1397/8/5 اعلام نشده
1397/08/02
14:02 ب.ظ
10:29 ق.ظ
اجاره 1 دستگاه کانکس فروشگاه سیار
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/30
10:54 ق.ظ
فروش یک دستگاه کانکس
1397/7/30 تاریخ گذشته
10:22 ق.ظ
واگذاری سه دستگاه کانکس میوه و تره و بار و گل فروشی
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/29
16:28 ب.ظ
فروش 2 دستگاه بویلر 20 تنی و
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/28
15:49 ب.ظ
فروش 4 دستگاه کانتینر 40 فوت واقع در
1397/7/28 تاریخ گذشته
15:48 ب.ظ
فروش کانتنر خالی 40 فوت خالی
1397/7/28 تاریخ گذشته
15:46 ب.ظ
فروش یک دستگاه کانتینر خالی
1397/7/28 تاریخ گذشته
15:33 ب.ظ
کانتینر 40 فوت
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/25
09:25 ق.ظ
فروش حدود71000 کیلو اهن الات اسقاطی
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/24
13:57 ب.ظ
قرار داد اجاره و راهبری پایانه بندر شهید
1397/7/24 تاریخ گذشته
10:47 ق.ظ
فروش یک دستگاه کانکس فلزی  به ابعاد تقریبی
1397/7/24 تاریخ گذشته