1397/12/01
10:18 ق.ظ
فروش سه عدد کانکس
1397/12/1 مهلت دار
1397/11/29
09:44 ق.ظ
فروش کانکس سیار و تانکر اب 4000 لیتری
1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
15:58 ب.ظ
فروش یک دستگاه کانکس - مقدار اهن الات رنگ زده
1397/11/28 تاریخ گذشته
13:10 ب.ظ
فروش انواع کانکس بیهق  و غرفه
1397/11/28 مهلت دار
1397/11/27
13:08 ب.ظ
فروش حدود 10 تن کابل ضایعاتی و 20 دستگاه کانتینر
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/25
16:25 ب.ظ
1397/11/20
12:03 ب.ظ
فروش دو دستگاه موتور سیکلت و دو دستگاه اتاق نیسان و
1397/11/18 مهلت دار
1397/11/17
09:00 ق.ظ
فروش کانکس  12 متری
1397/11/16 تاریخ گذشته
1397/11/14
17:38 ب.ظ
فروش 43 عدد کانتینر مازاد بر نیاز
1397/11/14 اعلام نشده
1397/11/13
11:28 ق.ظ
فروش9 عدد کانتنر 20 فوت پایه کوتاه
1397/11/13 اعلام نشده
1397/11/11
11:20 ق.ظ
واگذاری 4 مورد کانکس و زمین جهت راه اندازی پارک بادی
1397/11/11 تاریخ گذشته
11:11 ق.ظ
واگذاری مکان جهت استقرار کیوسک به صورت اجاره
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
11:01 ق.ظ
اجازه بهره برداری موقت از محل کیوسکهای ورودی شمالی شهر
1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
10:57 ق.ظ
فروش 1 دستگاه کانکس مستعمل و پنجره اهنی
1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/07
09:07 ق.ظ
1397/11/06
15:14 ب.ظ
فروش یک دستگاه کامیونت کانتینر  فلزی
1397/11/6 تاریخ گذشته
15:07 ب.ظ
اجاره موقت و تعدادی از کانکس ها و یک جایگاه
1397/11/6 تاریخ گذشته
08:49 ق.ظ
واگذاری 4 مورد کانکس و زمین
1397/11/4 تاریخ گذشته
08:46 ق.ظ
1397/11/03
14:37 ب.ظ
اجاره بهره برداری موقت از محل کیوسک های واقع در
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:43 ب.ظ
بهره برداری از اتاقک ثابت فلزی فروش اغذیه
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:11 ب.ظ
فروش اقلام شامل : کانکن در حد نو 2 عدد - کانتینر 2 عدد
1397/11/1 تاریخ گذشته
16:22 ب.ظ
فروش تعداد 6 عدد کانکس فلزی  شهرستان
1397/11/1 تاریخ گذشته
11:02 ق.ظ
واگذاری کیوسک مستقر در پارک فدک ضلع جنوبی میدان
1397/11/1 اعلام نشده
08:41 ق.ظ
فروش کیوسک بانکی مستعمل و خراب
1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
16:15 ب.ظ
فروش 80دستگاه از سایه بانهای ایستگاه اتوبوس
1397/10/30 تاریخ گذشته
15:32 ب.ظ
واگذاری کانکس میوه و تره بار میدان
1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/28
10:34 ق.ظ
فروش 1 عدد کانتینر فلزی ورق سیاه
1397/10/27 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
واگذاری کیوسک سطح شهر در 16 ردیف
1397/10/27 اعلام نشده
10:22 ق.ظ
10:22 ق.ظ
فروش 1 عدد کانتینر فلزی ورق سیاه 12*3*2/4 متری
1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
08:33 ق.ظ
فروش کانتینر خالی 20 فوت
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:53 ب.ظ
فروش یک دستگاه کانتینر خالی40 فوت مستعمل
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:53 ب.ظ
فروش کانتینر خالی 40 فوتی
1397/10/26 تاریخ گذشته
15:06 ب.ظ
1397/10/23
16:20 ب.ظ
1397/10/20
11:51 ق.ظ
فروش  دستگاه کانکس شماره  یک و دو
1397/10/20 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
فروش تعداد 12 دستگاه  کانتینر 20 فوت
1397/10/19 تاریخ گذشته