1397/12/18
11:19 ق.ظ
دو دستگاه سوله قدیمی واقع در خیابان
1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/14
17:29 ب.ظ
واگذاری تعداد 2 سوله نوساز در مرکز سنجش شهرستان
1397/12/14 اعلام نشده
1397/12/12
14:39 ب.ظ
فروش سوله موجود در شهرک صنعتی
1397/12/12 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
واگذاری سوله های
1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/09
1397/12/05
17:52 ب.ظ
فروش دو باب سوله به مساحت تقریبی 300 متر مربع شهرستان
1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/11/18
08:42 ق.ظ
فروش یک سوله به طول 40 متر و عرض 25 متر شهرستان
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/17
08:25 ق.ظ
1397/11/14
17:38 ب.ظ
فروش 2 دستگاه سیلو فلزی ذخیره سیمان 80 تنی مازاد
1397/11/14 اعلام نشده
11:51 ق.ظ
فروش سوله توقیفی پلاک 1159/1 قطعه 1531/2 در
1397/11/14 تاریخ گذشته
11:24 ق.ظ
فروش 1واحد سوله شرپوشیده شرکت اب معدنی در
1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/13
11:27 ق.ظ
1397/11/11
11:06 ق.ظ
فروش اعیام یک باب سوله صنعتی به مساحت اعیان 200 متر مربع
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
15:36 ب.ظ
1397/11/07
15:19 ب.ظ
فروش سوله تجاری 468 مترمربع
1397/11/7 تاریخ گذشته
15:12 ب.ظ
فروش دو عدد سیلوی فلزی سیمان
1397/11/7 اعلام نشده
1397/11/06
16:40 ب.ظ
فروش تعداد دو عدد سیلوی فلزی سیمان واحد یک شهرستان
1397/11/6 اعلام نشده
08:41 ق.ظ
تخریب و فروش یراق الات سوله انبار در
1397/11/4 اعلام نشده
1397/11/02
22:45 ب.ظ
تخریب و فروش یراق الات سوله انبار به مساحت 1297 مترمربع
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:30 ب.ظ
فروش یک باب سوله فلزی به مساحت حدود 21960 متر مربع
1397/11/1 اعلام نشده
1397/10/30
15:08 ب.ظ
فروش یک باب سوله فلزی به مساحت حدود 219/60 مترمربع
1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
10:28 ق.ظ
1397/10/26
09:10 ق.ظ
واگذاری سوله و محوطه مرکز معاینه فنی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/19
13:27 ب.ظ
1397/10/11
16:48 ب.ظ
فروش دو عدد سیلوی سیمان به گنجایش
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/10
15:49 ب.ظ
سوله احداث شده واقع در شهرک صنعتی
1397/10/10 تاریخ گذشته
10:34 ق.ظ
فروش دو عدد سیلوی سیمان به گنجایش
1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/06
12:37 ب.ظ
واگذاری تعداد 2 سوله نوساز در مرکز سنجش شهرستان
1397/10/6 اعلام نشده
1397/10/05
11:23 ق.ظ
فروش سوله در شهرک صنعتی - عرصه 1362 و اعیان 900 مترمربع
1397/10/4 اعلام نشده
1397/10/02
14:12 ب.ظ
فروش یک واحد سوله انبار پلاک ثبتی 1734/62 متر مربع شهرستان
1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/29
14:57 ب.ظ
واگذاری سوله و انبار با کلیه متعلقات واقع در
1397/9/29 اعلام نشده
1397/09/27
14:13 ب.ظ
فروش سوله فلزی به مساحت 219/60 مترمربع
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/26
19:20 ب.ظ
فروش یک دستگاه سوله 18 متر طول شامل 4 قاب
1397/9/26 تاریخ گذشته
17:48 ب.ظ
فروش یک باب سوله فلزی به مساحت حدود 219/60 متر مربع
1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/24
14:16 ب.ظ
فروش سوله فلزی در ابعاد 42 در 52 متر
1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/08/30
09:38 ق.ظ
1397/08/19
14:02 ب.ظ
اجاره یک دستگاه سوله
1397/8/19 تاریخ گذشته
1397/08/02
14:33 ب.ظ
فروش سیلوی اهنی ذخیره سیمان واقع در شهرستان
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/07/21
10:40 ق.ظ
واگذاری یک دستگاه سوله واقع در محله اندیشه
1397/7/21 تاریخ گذشته