1397/11/29
13:40 ب.ظ
فروش تعداد سه عدد تانکر سوخت فلزی
1397/11/29 مهلت دار
1397/11/28
15:51 ب.ظ
فروش یک دستگاه بلدوزر زنجیری - لیفتراک - تانکر اب
1397/11/28 مهلت دار
1397/11/23
15:03 ب.ظ
فروش دستگاه تانکر فلزی
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/18
08:46 ق.ظ
فروش سه دستگاه تانکر بلا استفاده و اوراقی
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/13
09:52 ق.ظ
تانکر سوخت
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:31 ق.ظ
فروش سه دستگاه تانکر ابرسانی
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:26 ق.ظ
فروش تانکر سوخت مستعمل  100 لیتری
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/11
11:29 ق.ظ
1397/11/08
14:09 ب.ظ
فروش تانکر و تاسیسات
1397/11/8 اعلام نشده
1397/11/06
16:48 ب.ظ
فروش بشکه فلزی و بشکه پلاستیکی
1397/11/6 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
1397/11/03
17:07 ب.ظ
یک دستگاه تانکر 1900 لیتری
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:42 ب.ظ
فروش 7200 عدد بشکه فلزی و 1610 عدد بشکه پلاستیکی
1397/11/2 اعلام نشده
1397/11/01
20:30 ب.ظ
فروش بشکه فلزی و بشکه پلاستیکی
1397/11/1 اعلام نشده
1397/10/28
10:35 ق.ظ
فروش اموال شامل بشکه فلزی 220 لیتری
1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
09:30 ق.ظ
فروش تانکر سوخت مستعمل 1000 لیتری
1397/10/26 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
فروش تانکر سوخت  6000 لیتری
1397/10/26 تاریخ گذشته
09:07 ق.ظ
فروش تانکر سوخت- پارکینگ توقیفی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/26
09:09 ق.ظ
فروش8437 بشکه فلزی 220 لیتری
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/22
09:04 ق.ظ
تعداد 1700 عدد بشکه فلزی 240 لیتری
1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
12:00 ب.ظ
فروش بشکه خالی 200 لیتری
1397/10/20 اعلام نشده
1397/10/13
11:49 ق.ظ
فروش یک عدد تانکر هوایی فلزی
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/12
19:14 ب.ظ
فروش انواع تاکر و مخزن
1397/10/12 تاریخ گذشته
16:12 ب.ظ
1397/10/11
14:45 ب.ظ
فروش انواع تانکر و مخزن
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/06
10:36 ق.ظ
فروش یک تانکر 18000000لیتری ذخیره اب
1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/10/05
14:38 ب.ظ
فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل نو و ضاایعاتی
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/03
18:51 ب.ظ
1397/10/02
18:54 ب.ظ
فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل
1397/10/2 اعلام نشده
1397/10/01
15:38 ب.ظ
فروش بشکه 220 لیتری خالی
1397/10/1 اعلام نشده
1397/09/28
12:56 ب.ظ
فروش یک دستگاه تانکر 1900 لیتری
1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/21
12:26 ب.ظ
فروش برخی از اقلام  مربوط به بشکه سازی
1397/9/20 تاریخ گذشته
09:10 ق.ظ
انواع تانکر و مخزن
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/20
21:47 ب.ظ
فروش برخی از اقلام  مربوط به بشکه سازی
1397/9/20 تاریخ گذشته