1398/03/01
15:09 ب.ظ
تعداد 2000 عدد بشکه فلزی ضایعاتی
1398/3/1 مهلت دار
10:49 ق.ظ
فروش بشکه فلزی ضایعاتی
1398/3/1 مهلت دار
09:54 ق.ظ
1398/02/30
09:52 ق.ظ
تعداد 457بشکه خالی گالوانیزه ضد اسید
1398/2/29 اعلام نشده
1398/02/29
11:44 ق.ظ
فروش تعداد یک عدد تانکر مخزنی فلزی
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/26
15:11 ب.ظ
13:42 ب.ظ
فروش بشکه رغنی اهنی - روغن موتور
1398/2/26 تاریخ گذشته
09:24 ق.ظ
فروش 30  تن اهن الات و 8000 عدد بشکه های فلزی 200 لیتری
1398/2/26 اعلام نشده
1398/02/23
14:44 ب.ظ
فروش یک دستگاه تانکر استیل ساخت شرکت نصر
1398/2/23 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
فروش300 تن اهن الات و 8000 عدد بشکه های فلزی200لیتری
1398/2/23 اعلام نشده
1398/02/17
12:22 ب.ظ
فروش یک دستگاه کفی تریلر مستعلک  و تعدادی تانکر
1398/2/17 اعلام نشده
1398/02/11
09:01 ق.ظ
یک دستگاه تانکر بنز خاور 608
1398/2/10 اعلام نشده
1398/02/09
14:26 ب.ظ
10:03 ق.ظ
فروش بشکه های فلزی مستعمل پالایشگاه
1398/2/9 اعلام نشده
1398/02/07
14:59 ب.ظ
1398/02/02
10:20 ق.ظ
1398/01/28
09:28 ق.ظ
فروش بشکه فلزی ضایعاتی شرکت پتروشیمی
1398/1/28 تاریخ گذشته
08:40 ق.ظ
فروش بشکه فلزی ضایعاتی شرکت پتروشیمی
1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/27
09:19 ق.ظ
فروش یک دستگاه تانکر بنز خاور 608
1398/1/27 اعلام نشده
1397/12/19
13:23 ب.ظ
فروش مخازن هوایی فرسوده شرکت اب و فاضلاب
1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/18
11:26 ق.ظ
یک دستگاه تانک دو جداره 100 تنی استیل
1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
10:16 ق.ظ
1397/12/12
14:29 ب.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شرکت سایپا دیزل
1397/12/12 تاریخ گذشته
1397/12/07
12:56 ب.ظ
فروش بشکه خالی قیر -دستگاه فیلتر پرسی
1397/12/7 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
فروش اقلام مازاد و ضایعاتی
1397/12/7 اعلام نشده
12:35 ب.ظ
فروش بشکه های مستعمل به تعداد تقریبی 400 عدد و مقدار
1397/12/7 اعلام نشده
10:13 ق.ظ
فروش بشکه های مستعمل 400 عدد و سیم لاکی 2 تن
1397/12/7 اعلام نشده
1397/12/05
09:32 ق.ظ
فروش یک دستگاه تانکر 19000 لیتری شهرستان
1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/03
09:31 ق.ظ
فروش نیمه یدک تانکرغیر قابل شماره گذاری
1397/12/2 تاریخ گذشته
09:30 ق.ظ
فروش   بشکه خالی فلزی مستعمل
1397/12/2 تاریخ گذشته
09:27 ق.ظ
فروش بشکه 200 لیتری اهنی
1397/12/2 تاریخ گذشته
09:23 ق.ظ
فروش تانکر سوخت 6000 لیتری
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/02
18:43 ب.ظ
فروش بشکه مستعمل و خرید لوازم یدکی
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/29
13:40 ب.ظ
فروش تعداد سه عدد تانکر سوخت فلزی
1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/28
15:51 ب.ظ
فروش یک دستگاه بلدوزر زنجیری - لیفتراک - تانکر اب
1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/23
15:03 ب.ظ
فروش دستگاه تانکر فلزی
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/18
08:46 ق.ظ
فروش سه دستگاه تانکر بلا استفاده و اوراقی
1397/11/17 تاریخ گذشته