1399/12/06
17:55 ب.ظ
1399/12/05
09:26 ق.ظ
فروش تانکر مخزن سوخت اولی
1399/12/5 اعلام نشده
08:42 ق.ظ
فروش تانکر اب
1399/12/5 اعلام نشده
1399/12/04
08:23 ق.ظ
فروش اقلام شامل « پالت چوبی - کانکس - پالت پلاستیکی
1399/12/3 اعلام نشده
1399/12/03
10:09 ق.ظ
1399/12/02
11:42 ق.ظ
حدود 2 تن انواع باتری های 12و 2 ولت در
1399/12/2 اعلام نشده
1399/11/29
10:22 ق.ظ
فروش تانکر 25 هزاری ورق سیاه
1399/11/29 اعلام نشده
1399/11/27
20:41 ب.ظ
فروش تعدادی بشکه فلزی ضایعاتی
1399/11/27 اعلام نشده
1399/11/25
19:44 ب.ظ
فروش تعداد 300 عد بشکه فلزی
1399/11/25 اعلام نشده
1399/11/23
09:36 ق.ظ
فروش تعداد 300 عدد بشکه فلزی
1399/11/23 اعلام نشده
1399/11/22
20:59 ب.ظ
فروش 300 عدد بشکه فلزی مستعمل جای روغن
1399/11/21 اعلام نشده
1399/11/21
08:12 ق.ظ
فروش تعداد 300 عدد بشکه فلزی جای روغن مستعمل
1399/11/20 اعلام نشده
1399/11/20
08:09 ق.ظ
فروش تانکر سوخت اهنی با
1399/11/19 اعلام نشده
1399/11/16
09:27 ق.ظ
1399/11/12
11:13 ق.ظ
فروش یک عدد تانکر
1399/11/12 اعلام نشده
11:11 ق.ظ
واگذاری تانکر خودرو خاور 808
1399/11/12 اعلام نشده
1399/11/08
08:32 ق.ظ
فروش تعداد یک عد تانکر واقع در شهرستان
1399/11/8 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
فروش یک عدد تانکر 18000 لیتری و دارای ورقی
1399/11/8 اعلام نشده
1399/10/30
10:07 ق.ظ
فروش تانکر- کمپرسور - درب نرده اهنی
1399/10/30 اعلام نشده
09:04 ق.ظ
فروش بشکه های فلزی و پلاسنیکی مستعکل سالم و ضایعاتی
1399/10/29 اعلام نشده
1399/10/29
14:11 ب.ظ
بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل شالم و ضایعاتی
1399/10/29 اعلام نشده
1399/10/27
10:58 ق.ظ
1399/10/25
1399/10/23
17:04 ب.ظ
یک عدد تانکر 14000 لیتری واقع در
1399/10/23 اعلام نشده
1399/10/21
11:35 ق.ظ
فروش تانکر اب 5000و 10000و 6000 لیاری استوانه ای
1399/10/21 اعلام نشده
1399/10/18
21:08 ب.ظ
فروش تانکرهای اهنی و گالوانیزه اسقاط
1399/10/18 اعلام نشده
1399/10/17
20:59 ب.ظ
فروش محصولات مخازن کانتینر کانکس بشکه های خالی
1399/10/17 اعلام نشده
1399/10/15
19:26 ب.ظ
فروش بشکه خالی 52 عدد
1399/10/15 اعلام نشده
19:17 ب.ظ
فروش تعداد 2 عدد تانکر فرسوده گازویلی
1399/10/15 اعلام نشده
11:28 ق.ظ
08:11 ق.ظ
1399/10/13
20:10 ب.ظ
فروش تانکر اب
1399/10/13 اعلام نشده
20:09 ب.ظ
فروش تانکر اب
1399/10/13 اعلام نشده
1399/10/10
12:49 ب.ظ
حدود 7000 عدد بشکه درب باز مستعمل اغشته
1399/10/10 اعلام نشده
09:00 ق.ظ
1399/10/09
20:32 ب.ظ
2 عدد تانکر فرسوده گازوئیل
1399/10/9 اعلام نشده
1399/10/07
1399/10/04
08:52 ق.ظ
فروش اقلام مستعمل و اسقاطی و مازاد
1399/10/4 اعلام نشده
1399/10/03
12:25 ب.ظ
1399/10/01
09:23 ق.ظ
فروش تانکر حمل قیر
1399/9/30 اعلام نشده
1399/09/26
12:51 ب.ظ
فروش  270 عدد بشکه مستعمل  خالی
1399/9/26 اعلام نشده
09:03 ق.ظ
فروش تانکرچرخدار 2000 لیتری ذخیره اب کارکرده
1399/9/26 اعلام نشده
1399/09/25
19:48 ب.ظ
فروش بشکه های فلزی خالی و مستعمل مجتمع
1399/9/25 اعلام نشده
19:45 ب.ظ
فروش بشکه های خالی و مستعمل فلزی
1399/9/25 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
فروش بشکه های فلزی خالی و مستعمل
1399/9/24 اعلام نشده