1397/09/21
12:26 ب.ظ
فروش برخی از اقلام مربوط به بشکه سازی
1397/9/20 مهلت دار
09:10 ق.ظ
انواع تانکر و مخزن
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/20
21:47 ب.ظ
فروش برخی از اقلام مربوط به بشکه سازی
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
13:20 ب.ظ
فروش اقلام و لوازم مستهلک و غیر قابل مصرف واقع در
1397/9/19 تاریخ گذشته
1397/09/18
1397/09/14
13:48 ب.ظ
13:45 ب.ظ
فروش انواع تانکر و مخزن 4 عدد
1397/9/14 تاریخ گذشته
1397/09/13
1397/09/12
12:43 ب.ظ
یک عدد تانکر تعرفه شده با ورق سفید و حجم دو هزار لیتری
1397/9/12 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:22 ب.ظ
فروش 1 عدد تانکر 2هزار لیتری کارکرده در
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/10
09:42 ق.ظ
1397/08/30
15:18 ب.ظ
فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل واقع
1397/8/30 اعلام نشده
1397/08/29
11:31 ق.ظ
فروش یک دستگاه تانکر بدون اسیب دو محور
1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/27
11:34 ق.ظ
فروش تانکر مستهلک 20000 لیتری اب واقع در شهرستان
1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/08/26
15:54 ب.ظ
فروش تانکر 20000 لیتری اب
1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/24
09:10 ق.ظ
فروش خودروی خاور سوخت رسان - تانکر سوخت و ضایعات
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/23
19:22 ب.ظ
فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل
1397/8/23 اعلام نشده
14:04 ب.ظ
10:37 ق.ظ
فرشو بشکه های فلزی پلاستیکی مستعمل
1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/22
17:53 ب.ظ
فروش بشکه فلزی
1397/8/22 تاریخ گذشته
11:42 ق.ظ
فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/08/21
12:44 ب.ظ
فروش بشکه فلزی
1397/8/21 اعلام نشده
12:42 ب.ظ
فروش بشکه های فلزی و پلاستیکی مستعمل
1397/8/21 اعلام نشده
1397/08/19
17:34 ب.ظ
فروش تانکر 20000 لیتری اب
1397/8/19 تاریخ گذشته
13:50 ب.ظ
فروش اموال به شرح :یک دستگاه بونکر سیما نصب شده در ضلع
1397/8/17 تاریخ گذشته
1397/08/18
23:26 ب.ظ
فروش روی ته وان گالوانیزه 20 عدد بشکه 220 لیتری - تفاله روی
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:37 ق.ظ
فروش بشکه خالی مستعمل و از رده خارج
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
15:00 ب.ظ
فروش روغن سوخته و بشکه فلزی واقع
1397/8/13 اعلام نشده
14:55 ب.ظ
فروش تانکر چرخدار گالوانیزه و اتاقک کانکس و....
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/12
13:45 ب.ظ
فروش دو عدد تانکر هزار لیتری پلی اتیلن سفید رنگ
1397/8/12 تاریخ گذشته
09:59 ق.ظ
فروش بشکه خالی مستعمل و از رده خارج واقع در شهرستان
1397/8/12 اعلام نشده
09:54 ق.ظ
فروش بشکه خالی مستعمل و از رده خارج
1397/8/12 اعلام نشده
08:36 ق.ظ
1397/08/05
12:00 ب.ظ
یخچال صندوقی- تانکر گالوانیزه
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/08/03
1397/08/02
13:54 ب.ظ
فروش تانکر فلزی - مخزن معمولی - صندلی جلسات
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
15:51 ب.ظ
فروش یک عدد تانکر اب هوایی
1397/8/1 تاریخ گذشته
1397/07/30
10:56 ق.ظ
فروش یک عدد تانکر
1397/7/30 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
1397/07/28
15:49 ب.ظ
فروش بشکه خالی
1397/7/28 تاریخ گذشته