1397/12/01
10:17 ق.ظ
فروش850 عدد نبشی و سیم خارداری مستعمل
1397/12/1 مهلت دار
1397/11/30
14:19 ب.ظ
فروش انواع ورق مازاد و ضایعاتی شهر
1397/11/30 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
فروش مقادیری ورق کویل مازا بر نیاز  تولید
1397/11/30 مهلت دار
1397/11/29
1397/11/28
15:52 ب.ظ
فروش انواع قالب های راکد و مستعمل
1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/25
17:51 ب.ظ
فروش تیرک چوبی -میلگرد شهرستان
1397/11/25 مهلت دار
17:50 ب.ظ
فروش انواع مخازن فلزی و گالوانیزه در اندازه های مختلف
1397/11/25 تاریخ گذشته
17:50 ب.ظ
فروش 3 بندیل مفتول میلگرد اجدار
1397/11/25 مهلت دار
07:07 ق.ظ
فروش 15 عدد قالب به صورت ال شکلی 2 متری و یک متری
1397/11/24 مهلت دار
07:02 ق.ظ
1397/11/23
17:41 ب.ظ
فروش 15 عدد  قالب به مشخصات 35*35 به ارتفاع 3 متر کارکرده
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/20
12:08 ب.ظ
11:58 ق.ظ
فروش درب و پنجره و فریم
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/18
09:56 ق.ظ
فروش میلگردهای مازاد برنیاز
1397/11/18 اعلام نشده
1397/11/16
08:08 ق.ظ
فروش سازه اسکلت فلزی  وزت تقریبی  4621 تن استان
1397/11/15 اعلام نشده
1397/11/13
10:01 ق.ظ
فروش قرقره ها فلزی خالی
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
ورق سیاه تخت
1397/11/11 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
فروش ورق سیاه رولی
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
15:37 ب.ظ
26 عد صندلی اسکلت فلزی
1397/11/10 مهلت دار
15:37 ب.ظ
فروش بیست عدد گاری فلزی - 2 عدد قالب فلزی پرس
1397/11/10 مهلت دار
1397/11/09
14:20 ب.ظ
فروش 200 عدد پالت  فلزی مستعمل کارکرده
1397/11/9 تاریخ گذشته
13:49 ب.ظ
فروش 3 پالت ورق گالوانیزه حلب روغن سوخته
1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/04
10:27 ق.ظ
فروش 1000 تن ورق فولادی جنس  X65
1397/11/3 اعلام نشده
1397/11/03
16:57 ب.ظ
فروش ورق گالوانیزه  به قطر8 میلیمتر
1397/11/3 اعلام نشده
16:57 ب.ظ
تعداد 14 عدد تیر ورق نمره 27 اسکلت فلز
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:36 ب.ظ
فروش ورق گالوانیزه به قطر 8میلیمتر شرکت هفت الماس
1397/11/2 اعلام نشده
10:04 ق.ظ
فروش 14 عدد تیر ورق نمره 27 اسکلت فلز
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/30
15:03 ب.ظ
اجاره بهره برداری از اتاقک ثابت فلزی پارک
1397/10/30 اعلام نشده
1397/10/29
1397/10/26
20:51 ب.ظ
فروش گالن -باک به صورت ضایعاتی
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:50 ب.ظ
فروش میله فلزی دو سر
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:49 ب.ظ
فروش  ورق فلزی
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:49 ب.ظ
فروش مفتول فلزی
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:21 ب.ظ
فروش قطعه فلزی صنعتی
1397/10/26 تاریخ گذشته
15:08 ب.ظ
فروش میله گرد اف ار پی از جنس الیاف شیشه
1397/10/26 تاریخ گذشته
14:10 ب.ظ
فروش مصالح فلزی ساختمانی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/24
20:48 ب.ظ
واگذاری حدود 38 تن شمش های الیاژی
1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/23
08:17 ق.ظ
اصلاحیه - ورق توسط شرکت
1397/10/22 تاریخ گذشته
1397/10/20
11:50 ق.ظ
فروش مقداری از ورق ها
1397/10/20 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
فروش مقداری از ورق ها در شهر
1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/19
15:49 ب.ظ
فروش قالب فلزی
1397/10/19 تاریخ گذشته
13:38 ب.ظ
فروش شمش های الیاژی مازاد 38 تن
1397/10/19 اعلام نشده
13:36 ب.ظ
فروش ورقهای شرکت
1397/10/19 تاریخ گذشته
11:13 ق.ظ
فروش دکه فلزی 3*10 متر
1397/10/18 تاریخ گذشته
10:32 ق.ظ
فروش اموال شامل: قالب فلزی 3 متری در ابعاد مختلف
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
21:32 ب.ظ