1397/11/02
09:57 ق.ظ
فروش سیمهای مسی اسقاط اهن الات و ..
1397/11/2 اعلام نشده
1397/11/01
20:09 ب.ظ
فروش 35 عدد شمش فولادی شش متری
1397/11/1 مهلت دار
20:06 ب.ظ
فروش 55000 تن اهن اسفنجی
1397/11/1 مهلت دار
1397/10/30
16:30 ب.ظ
فروش اهن الات ضایعاتی - اجاره  یکساله دو باب مغازه تجاری
1397/10/30 تاریخ گذشته
16:21 ب.ظ
فروش 55000 تن اهن اسفنجی
1397/10/30 مهلت دار
15:54 ب.ظ
فروش مقدار30/000 تن گندله اهن
1397/10/30 مهلت دار
15:50 ب.ظ
فروش 55000 تن اهن اسفنجی
1397/10/30 مهلت دار
1397/10/28
10:41 ق.ظ
فروش انواع فیلترهای مستعمل روغنها و مواد شیمیایی
1397/10/27 مهلت دار
1397/10/26
20:52 ب.ظ
فروش انواع اهن الات و لوازم متفرقه
1397/10/26 مهلت دار
10:16 ق.ظ
فروش انواع چدن و سفاله اهنی و قالبهای مستعمل فلزی
1397/10/26 مهلت دار
1397/10/25
17:31 ب.ظ
فروش اهن الات اسقاطی 30تن
1397/10/25 مهلت دار
17:29 ب.ظ
فروش اهن الات مدارس مخروبه 15 خرداد
1397/10/25 اعلام نشده
13:41 ب.ظ
09:30 ق.ظ
واگذاری اقلام مستعمل مازاد از قبیل ماشین الات
1397/10/25 مهلت دار
1397/10/24
20:50 ب.ظ
فروش  مقداری از اموال اسقاطی اهن الات به وزن تقریبی
1397/10/24 مهلت دار
20:46 ب.ظ
فروش مقداری اهن قراضه و فرسوده
1397/10/24 اعلام نشده
20:42 ب.ظ
واگذاری  اهن الات مدارس مخروبه 15 خرداد طلحه
1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/23
16:23 ب.ظ
فروش اهن الات وسایل و اقلام  اسقاطی و مستعمل
1397/10/23 اعلام نشده
08:28 ق.ظ
08:17 ق.ظ
فروش اهن الات وسایل و اقلام اسقاطی و مستعمل
1397/10/22 اعلام نشده
1397/10/20
11:51 ق.ظ
فروش ضایعات اهن الات
1397/10/20 تاریخ گذشته
11:07 ق.ظ
فروش اهن الات ضایعاتی  شهرداری
1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
15:50 ب.ظ
فروش 2000 تن ریمیت اهن اسفنجی
1397/10/19 اعلام نشده
15:49 ب.ظ
فروش 50 عدد شمش اهنی مکعبی 110 کیلوگرم
1397/10/19 مهلت دار
11:09 ق.ظ
فروش مقداری اهن قراضه و فرسوده شهرداری
1397/10/18 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
فروش اموال شامل: 50 عدد شمش اهن مکعبی
1397/10/18 مهلت دار
10:24 ق.ظ
فروش کالاهای اسقاطی در 5 ردیف شهرستان
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/17
13:48 ب.ظ
ضایعات براده اهن و چدن 70 و 100 تن بترتیب
1397/10/17 تاریخ گذشته