1397/08/26
16:01 ب.ظ
فروش مقداری اهن الات ضایعاتی شامل یک دستگاه
1397/8/26 اعلام نشده
10:11 ق.ظ
فروش بخشی از لوله ای فولادی بدون درز
1397/8/26 اعلام نشده
09:57 ق.ظ
فروش اهن الات اسقاطی موجود در 4 انبار ضایعات شهرداری
1397/8/26 اعلام نشده
1397/08/24
11:03 ق.ظ
09:09 ق.ظ
فروش اهن و پلاستیک حدود 750 تن
1397/8/24 مهلت دار
1397/08/23
18:50 ب.ظ
فروش شمش فولادی
1397/8/23 مهلت دار
15:11 ب.ظ
15:10 ب.ظ
فروش 100 تن اهن الات ضایعاتی
1397/8/23 اعلام نشده
15:04 ب.ظ
فروش اهن الات ضایعاتی
1397/8/23 مهلت دار
15:04 ب.ظ
فروش دو و نیم ساخه شمش فولادی 6 متری
1397/8/23 مهلت دار
15:04 ب.ظ
فروش شاخه شمش اهن
1397/8/23 مهلت دار
15:01 ب.ظ
فروش مقدار تقریبی 27 تن ضایعات اهن الات
1397/8/23 اعلام نشده
1397/08/22
18:18 ب.ظ
فروش حدود 100 تن اهن ضایعاتی
1397/8/22 اعلام نشده
18:11 ب.ظ
فروش اموال اسقاط و اهن ضایعات
1397/8/22 اعلام نشده
18:08 ب.ظ
فروش اهن الات ضایعاتی امور
1397/8/22 مهلت دار
18:07 ب.ظ
فروش نرده میلگرد و اهن ضایعات
1397/8/22 مهلت دار
18:05 ب.ظ
فروش ضایعات اهن الات و فلزی بشرط توزین
1397/8/22 مهلت دار
17:54 ب.ظ
فروش اهن
فروش اهن... فلزات
1397/8/22 مهلت دار
11:45 ق.ظ
فروش اهن الات اسقاطی
1397/8/22 مهلت دار
11:41 ق.ظ
فروش مقدار 30/000 تن محصول گندله اهن
1397/8/22 مهلت دار
11:39 ق.ظ
فروش اهن الات ضایعاتی
1397/8/22 مهلت دار
1397/08/21
12:44 ب.ظ
فروش اهن الات ضایعاتی - الومینیوم - چدن ضایعاتی
1397/8/21 مهلت دار
12:42 ب.ظ
09:07 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی شامل اهن الات و غیره
1397/8/21 مهلت دار
1397/08/18
1397/08/15
08:22 ق.ظ
08:22 ق.ظ
فروش مقداری اهن الات و تیرهای چوبی
1397/8/15 اعلام نشده
1397/08/14
12:44 ب.ظ
فروش فولاد گرمکار گرید 1/2716 به وزن حدود 1850 کیلوگرم
1397/8/14 مهلت دار
09:15 ق.ظ
فروش انواع اهن الات مازاد
1397/8/14 اعلام نشده
1397/08/12
14:06 ب.ظ
فروش اهن الات ضایعات
1397/8/12 تاریخ گذشته
14:06 ب.ظ
فروش 2 تن اهن الات و یک تن پلاستیک
1397/8/12 تاریخ گذشته
14:01 ب.ظ
فروش اهن الات شامل تیراهن و میلگرد
1397/8/12 مهلت دار
13:57 ب.ظ
فروش ماشین الات اسقاطی و اهن الات
1397/8/12 اعلام نشده
13:56 ب.ظ
فروش اهن الات شامل تیراهن و میلگرد
1397/8/12 مهلت دار
09:53 ق.ظ
واگذاری مقداری از اهن الات فرسوده و قطعات اسقاطی
1397/8/12 اعلام نشده
1397/08/10
11:47 ق.ظ
واگذاری اهن الات منصوبه در محل پروژه ستارگان ماندگار
1397/8/10 اعلام نشده
11:44 ق.ظ
واگذاری مقداری از اهن الات فرسوده و قطعات اسقاطی
1397/8/10 اعلام نشده
1397/08/09
17:16 ب.ظ
واگذاری اهن الات منصوبه در محل پروژه ستارگان
1397/8/9 اعلام نشده
16:53 ب.ظ
16:50 ب.ظ
فروش  ورق فولادی 4140 به ضخامت 35 میلیمتر
1397/8/9 تاریخ گذشته
10:50 ق.ظ
فروش مقدار ضایعات اهنی حدود 30 تن
1397/8/9 اعلام نشده
10:50 ق.ظ
فروش شش عدد تیراهن نمره 14
1397/8/9 تاریخ گذشته