1398/02/31
12:25 ب.ظ
فروش خودرو های اسقاطی - سیم مسی اسقاط
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/12
18:11 ب.ظ
فروش مقدار 40 تن انواع سیم مسی اسقاط
1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/01/24
10:43 ق.ظ
فروش 18 قلم از اجناس مازاد شامل : قطعات مسی به وزن
1398/1/24 اعلام نشده
1398/01/20
13:41 ب.ظ
1398/01/17
1397/12/16
12:29 ب.ظ
فروش شمش کابل مسی مستعمل و فرسوده موجود در مرکز اموزشی
1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/13
14:40 ب.ظ
فروش 15 تن مس اسیاب شده مخابرانی خاص و مخلوط
1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/03
09:44 ق.ظ
فروش ضایعات مس
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/01
13:46 ب.ظ
فروش حدود21 تن انواع سیم مسی اسقاطی
1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/30
13:34 ب.ظ
فروش تعدادی لوازم  شبکه اسقاط اداری مس
1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/25
16:45 ب.ظ
فروش سه شاخه شمش مسی 30*10 به وزن تقریبی 32 کیلو گرم  شهر
1397/11/25 تاریخ گذشته
1397/11/16
08:25 ق.ظ
فروش اقلام ضایعاتی مجموعه های پرسی توسعه
1397/11/15 تاریخ گذشته
1397/11/03
1397/10/24
20:44 ب.ظ
فروش مقدار 15 تن سیم مسی اسقاط شرکت
1397/10/24 اعلام نشده
1397/10/03
20:00 ب.ظ
فروش سیم های مسی ضایعاتی شهرستان
1397/10/3 اعلام نشده
1397/09/29
13:43 ب.ظ
فروش انواع لوازم شبکه اسقاط
1397/9/29 تاریخ گذشته
1397/08/28
13:42 ب.ظ
فروش 20 عدد شمش 4 متری مسی ابعاد 30*10 م م
1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/07/23
13:50 ب.ظ
توقیف شمش های مسی و لوله ای ضایعاتی
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:04 ب.ظ
1397/07/05
17:57 ب.ظ
فروش 20 تن سیم مسی اسقاط
1397/7/5 اعلام نشده
1397/06/20
16:06 ب.ظ
فروش انواع  سیم مسی اسقاطی واقع در
1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/05/23
16:03 ب.ظ
فروش 4 شاخه شمس چهار پهلو جنس مس
1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/03
12:37 ب.ظ
فروش سیمهای مسی اسقاطی
1397/5/3 اعلام نشده
1397/04/31
11:00 ق.ظ
1397/04/29
01:02 ق.ظ
فروش حدود تقریبی 800 کیلوگرم شمش مسی
1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/17
09:46 ق.ظ
فروش انواع تابلو کابینت شمش مسی
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/13
19:21 ب.ظ
فروش تعدادی اقلام و لوازم راکد سالم و اسقاط دارای مس
1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/12
12:06 ب.ظ
1397/04/04
14:54 ب.ظ
فروش  مقدار 40 تن  سیم مسی اسقاط
1397/4/4 اعلام نشده
1397/03/10
16:18 ب.ظ
فروش سیمهای مسی  اسقاط و میلگرد
1397/3/10 اعلام نشده
1397/03/08
09:53 ق.ظ
فروش سیم های مسی اسقاط و میلگرد
1397/3/8 اعلام نشده
1397/03/07
12:05 ب.ظ
آگهی مزایده عمومی فروش سیمهای مسی اسقاط و میلگرد
1397/3/7 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
فروش 10000 کیلوگرم انواع سیم های مسی اسقاط
1397/3/7 اعلام نشده
1397/03/05
10:36 ق.ظ
فروش  اموال شامل :  تعداد 35شاخه  شمش لبه گرد از جنس م
1397/3/4 اعلام نشده
1397/02/28
18:21 ب.ظ
فروش 25 تن سیم مسی و 5 تن سیم الومینیوم
1397/2/26 تاریخ گذشته
1397/02/19
18:19 ب.ظ
فروش-نخ و
فروش-نخ و... فلزات
1397/2/19 اعلام نشده