1397/08/28
13:42 ب.ظ
فروش 20 عدد شمش 4 متری مسی ابعاد 30*10 م م
1397/8/27 تاریخ گذشته
1397/07/23
13:50 ب.ظ
توقیف شمش های مسی و لوله ای ضایعاتی
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/18
13:04 ب.ظ
1397/07/05
17:57 ب.ظ
فروش 20 تن سیم مسی اسقاط
1397/7/5 اعلام نشده
1397/06/20
16:06 ب.ظ
فروش انواع  سیم مسی اسقاطی واقع در
1397/6/20 تاریخ گذشته
1397/05/23
16:03 ب.ظ
فروش 4 شاخه شمس چهار پهلو جنس مس
1397/5/23 تاریخ گذشته
1397/05/03
12:37 ب.ظ
فروش سیمهای مسی اسقاطی
1397/5/3 اعلام نشده
1397/04/31
11:00 ق.ظ
1397/04/29
01:02 ق.ظ
فروش حدود تقریبی 800 کیلوگرم شمش مسی
1397/4/28 تاریخ گذشته
1397/04/17
09:46 ق.ظ
فروش انواع تابلو کابینت شمش مسی
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/13
19:21 ب.ظ
فروش تعدادی اقلام و لوازم راکد سالم و اسقاط دارای مس
1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/12
12:06 ب.ظ
1397/04/04
14:54 ب.ظ
فروش  مقدار 40 تن  سیم مسی اسقاط
1397/4/4 اعلام نشده
1397/03/10
16:18 ب.ظ
فروش سیمهای مسی  اسقاط و میلگرد
1397/3/10 اعلام نشده
1397/03/08
09:53 ق.ظ
فروش سیم های مسی اسقاط و میلگرد
1397/3/8 اعلام نشده
1397/03/07
12:05 ب.ظ
آگهی مزایده عمومی فروش سیمهای مسی اسقاط و میلگرد
1397/3/7 اعلام نشده
12:03 ب.ظ
فروش 10000 کیلوگرم انواع سیم های مسی اسقاط
1397/3/7 اعلام نشده
1397/03/05
10:36 ق.ظ
فروش  اموال شامل :  تعداد 35شاخه  شمش لبه گرد از جنس م
1397/3/4 اعلام نشده
1397/02/28
18:21 ب.ظ
فروش 25 تن سیم مسی و 5 تن سیم الومینیوم
1397/2/26 تاریخ گذشته
1397/02/19
18:19 ب.ظ
فروش-نخ و
فروش-نخ و... فلزات
1397/2/19 اعلام نشده