1398/02/11
10:47 ق.ظ
1398/01/25
09:53 ق.ظ
واگذاری خدمات زمین به هواپیما در این فرودگاه
1398/1/25 اعلام نشده
1397/12/02
19:14 ب.ظ
فروش قطعات پرنده
فروش قطعات پرنده... صنعت هوایی و دریایی
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/29
09:32 ق.ظ
فروش تعداد 1502قلم قطعات هواپیمایی از رده خارج
1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/27
14:09 ب.ظ
فروش قطعات هواپیما
فروش قطعات هواپیما... صنعت هوایی و دریایی
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:32 ق.ظ
تعدادی از اقلام یدکی دست دوم  کارده هواپیمایی
1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/03
19:10 ب.ظ
فروش قطعات مستعمل هواپیمای اموزشی
1397/10/3 تاریخ گذشته
1397/09/26
14:01 ب.ظ
فروش قطعات وسایل پرنده
فروش قطعات وسایل پرنده... صنعت هوایی و دریایی
1397/9/26 تاریخ گذشته
1397/09/25
16:37 ب.ظ
فروش قطعات وسائط پرنده شهر
فروش قطعات وسائط پرنده شهر... صنعت هوایی و دریایی
1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/07
13:30 ب.ظ
فروش تجهیزات و ادوات هندلینگ زمینی فرودگاه
1397/9/7 تاریخ گذشته
1397/06/27
16:06 ب.ظ
توقیف دو فروند هواپیمای از رده خارج
1397/6/27 تاریخ گذشته