1397/08/23
19:24 ب.ظ
فروش 303 قلم قطعات دریایی مازاد در انبار فنی
1397/8/23 مهلت دار
19:22 ب.ظ
فروش 303 قلم قطعات دریایی مازاد واقع در انبار فنی بندر
1397/8/23 مهلت دار
19:22 ب.ظ
واگذاری خدمات قایقرانی دریاچه
1397/8/23 اعلام نشده
15:03 ب.ظ
فروش202 قلم قطعات دریایی
فروش202 قلم قطعات دریایی... صنعت هوایی و دریایی
1397/8/23 مهلت دار
1397/08/13
15:25 ب.ظ
فروش دو فروند لنج صیادی - باری
فروش دو فروند لنج صیادی - باری... صنعت هوایی و دریایی
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:46 ق.ظ
فروش دو فروند لنج صیادی باری واقع در شهرستان
1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/07
08:17 ق.ظ
فروش یدک کش با نام پولاد97/2
فروش یدک کش با نام پولاد97/2... صنعت هوایی و دریایی
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/28
16:01 ب.ظ
فروش یدک کش با نام فولاد
فروش یدک کش با نام فولاد... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/28 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
فروش لنج به صورت اوراقی و استفاده از قطعات
1397/7/28 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
فروش تجهیزات محل نگهداری
فروش تجهیزات محل نگهداری... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/28 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
فروش کشتی فلزی اسقاطی
فروش کشتی فلزی اسقاطی... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/28 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
فروش بدنه شناور چوبی موتور باری ناکو قدرت موتور 663 کیلو وات واقع در
1397/7/28 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
فروش یدک کش با نام پیوند
فروش یدک کش با نام پیوند... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/28 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
فروش یدک کش با نام پولاد
فروش یدک کش با نام پولاد... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/25
15:18 ب.ظ
فروش لنج400 تنی
فروش لنج400 تنی... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:30 ق.ظ
فروش ششدانگ یک فروند یدک کش صدف واقع در
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/12
10:19 ق.ظ
فروش شناور صیادی - فایبر گلاس و متعلقات آن
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/07
18:59 ب.ظ
فروش لنگر کشتی
فروش لنگر کشتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/7 تاریخ گذشته
14:17 ب.ظ
فروش لنج به صورت اوراقی
فروش لنج به صورت اوراقی... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/06/06
13:21 ب.ظ
فروش 6 ردیف اموال منقول شامل: بدنه لنج باری -
1397/6/6 تاریخ گذشته
1397/05/13
08:19 ق.ظ
فروش قایق موتوری
فروش قایق موتوری... صنعت هوایی و دریایی
1397/5/11 تاریخ گذشته
1397/04/20
17:01 ب.ظ
فروش قایق موتوری یک فروند قایق فایبر گلاس 21 طوسی رنگ مجهز
1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/17
08:25 ق.ظ
لنج فایبرگلاس
لنج فایبرگلاس... صنعت هوایی و دریایی
1397/4/16 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
فروش تشت خالی
فروش تشت خالی... صنعت هوایی و دریایی
1397/4/16 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
لنج بصورت اوراقی و استفاده از قطعات
1397/4/16 تاریخ گذشته
07:59 ق.ظ
موتور لنج بصورت اوراقی و استفاده از قطات
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/16
23:03 ب.ظ
فروش لنگر کشتی
فروش لنگر کشتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/4/16 تاریخ گذشته
10:40 ق.ظ
فروش فلکسی تانک
فروش فلکسی تانک... صنعت هوایی و دریایی
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/11
15:12 ب.ظ
فروش اموال شامل یدک کش اتوبوس دریایی
1397/4/11 تاریخ گذشته
1397/04/02
17:28 ب.ظ
فروش 403 قلم قطعات دریایی مازاد واقع در
1397/4/2 اعلام نشده
15:40 ب.ظ
فروش 304 قلم قطعات دریایی
فروش 304 قلم قطعات دریایی... صنعت هوایی و دریایی
1397/4/2 تاریخ گذشته
1397/03/30
15:55 ب.ظ
فروش موتور سوزوکی 200 قوه اسب بخار/بدنه فایبر گلاس/جی پی اس گارمین
1397/3/30 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
فروش ششدانگ لنج
فروش ششدانگ لنج... صنعت هوایی و دریایی
1397/3/30 اعلام نشده
1397/03/28
11:29 ق.ظ
فروش شناور گلدن ایز به صورت اوراقی و استفاده از قطعات
1397/3/27 اعلام نشده
11:28 ق.ظ
فروش کیسه فلکسی
فروش کیسه فلکسی... صنعت هوایی و دریایی
1397/3/27 اعلام نشده
11:26 ق.ظ
فروش یک دستگاه موتور قایق دریانوردی
1397/3/27 اعلام نشده
10:25 ق.ظ
لنگر کشتی - کلیه هزینه های مربوط به تخلیه و بارگیری
1397/3/27 اعلام نشده
1397/03/12
00:37 ق.ظ
فروش شناور کربوت مرجان واقع در
1397/3/11 اعلام نشده
1397/03/09
17:19 ب.ظ
فروش یک دستگاه موتور قایق یاماها 140 اسب بخار رنگ سرمه ای
1397/3/9 تاریخ گذشته
1397/03/06
14:35 ب.ظ
لنج فایبر گلاس به شماره فیض 609 صورت اوراقی
1397/3/6 اعلام نشده
14:35 ب.ظ
فلکسی تانک محل نگهداری اسکل
فلکسی تانک محل نگهداری اسکل... صنعت هوایی و دریایی
1397/3/6 اعلام نشده
14:34 ب.ظ
شناور گلدان ایز به صورت اوراقی و استفاده
1397/3/6 اعلام نشده
14:29 ب.ظ
باب کت - محل نگهداری اسکله
باب کت - محل نگهداری اسکله... صنعت هوایی و دریایی
1397/3/6 اعلام نشده
14:23 ب.ظ
فروش یک دستگاه موتور قایق دریا نوردی سوزوکی
1397/3/6 اعلام نشده
1397/03/02
12:03 ب.ظ
فروش یک فروند
فروش یک فروند... صنعت هوایی و دریایی
1397/3/2 اعلام نشده
1397/02/30
11:24 ق.ظ
فروش حدود 3500 تن انواع ورق دریایی مستعمل
1397/2/29 تاریخ گذشته
09:47 ق.ظ
فروش حدود 3500 تن انواع ورق دریایی مستعمل واقع در
1397/2/29 تاریخ گذشته
1397/02/29
17:12 ب.ظ
فروش حدود 3500 تن ورق دریایی مستعمل
1397/2/29 تاریخ گذشته
1397/02/27
11:20 ق.ظ
فروش یک لنج باری
فروش یک لنج باری... صنعت هوایی و دریایی
1397/2/26 اعلام نشده
1397/02/22
10:44 ق.ظ
فروش اقلام مستعمل و اسقاط شامل ابزارالات
1397/2/20 اعلام نشده