1397/12/08
22:56 ب.ظ
فروش قایق موتوری 1 - قایق موتوری سوزوکی 200 قوه اسب بخار به
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/06
10:08 ق.ظ
اجاره یک دستگاه کشتی
اجاره یک دستگاه کشتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/12/6 تاریخ گذشته
1397/12/05
17:55 ب.ظ
فروش 144 عدد پیستون قایق موتوری سوزوکی 2002HP شهرستان
1397/12/5 تاریخ گذشته
1397/12/03
10:04 ق.ظ
فروش لنج به صورت اوراقی
فروش لنج به صورت اوراقی... صنعت هوایی و دریایی
1397/12/2 تاریخ گذشته
09:50 ق.ظ
فروش یک قطعه یدکی کشتی بدنه و سیلندر موتور دیزلی
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/02
19:50 ب.ظ
فروش ازبست
فروش ازبست... صنعت هوایی و دریایی
1397/12/2 تاریخ گذشته
19:50 ب.ظ
فروش موتور لنج
فروش موتور لنج... صنعت هوایی و دریایی
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/14
11:02 ق.ظ
واگذاری بهره برداری از قایقرانی دریاچه
1397/11/13 اعلام نشده
1397/11/07
15:11 ب.ظ
اصلاحیه -موتور قایق یاماها 250 چهار زمانه
1397/11/7 اعلام نشده
1397/10/28
10:12 ق.ظ
فروش 1 فروند کشتی فایبرگلاس
فروش 1 فروند کشتی فایبرگلاس... صنعت هوایی و دریایی
1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
08:32 ق.ظ
فروش موتور لنج
فروش موتور لنج... صنعت هوایی و دریایی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/22
08:28 ق.ظ
فروش ادوات صیادی مکشوفه شامل تور ماهیگیری
1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/19
15:47 ب.ظ
فروش ادوات صیادی مکشوفه در کلیه استان ها - فروش تو ماهیگیری
1397/10/19 تاریخ گذشته
13:34 ب.ظ
فروش 1 فروند شناور دوبه مهاجرین بندر 317 تن
1397/10/19 اعلام نشده
11:03 ق.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش
فروش یک دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/10/18 تاریخ گذشته
1397/10/18
08:58 ق.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش
فروش یک دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/17
18:58 ب.ظ
فروش ادوات صیادی مکشوفه در کلیه استان ها - فروش تو ماهیگیری پلاستیکی
1397/10/17 تاریخ گذشته
13:13 ب.ظ
فروش ادوات صیادی مکشوفه شامل تور ماهیگیری و طناب و بویه و تخته و اهن و.. 20 تن
1397/10/17 تاریخ گذشته
1397/10/15
13:33 ب.ظ
فروش تعداد دو فروندقایق موتوری یاماها 200 با بدنه 21 کارکرده و دست دوم
1397/10/15 تاریخ گذشته
13:32 ب.ظ
فروش تعداد دو فروند قایق موتوری
1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/11
14:44 ب.ظ
اجاره و راهبری پایانه های بندر شهید کلانتری
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/05
21:54 ب.ظ
فروش یک دستگاه بازوی تخلیه -بارگیری دریایی مجتمع در
1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/28
12:48 ب.ظ
ارائه خدمات یدک کشی در بندر تجاری
1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/27
14:09 ب.ظ
ارائه خدمات یدک کشی در بندر تجاری
1397/9/27 تاریخ گذشته
1397/09/24
13:57 ب.ظ
مدیریت بهره برداری و نگهداری اسکله بنادر
1397/9/24 تاریخ گذشته
1397/09/22
11:44 ق.ظ
واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری اسکله بنادر صیادی
1397/9/22 تاریخ گذشته
1397/09/18
12:54 ب.ظ
یک فروند موتور 6 سیلندر با قدرت 223/5 کیلو وات معدل
1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/17
14:17 ب.ظ
فروش یک فروند موتور 6 سیلندر شهرستان
1397/9/17 تاریخ گذشته
1397/09/11
13:09 ب.ظ
فروش شناور نیمه ساخته
فروش شناور نیمه ساخته... صنعت هوایی و دریایی
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/07
10:09 ق.ظ
فروش 5 فروند قایق 4 نفره از جنس فایبر کلاس واقع در
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/06
09:10 ق.ظ
فروش 2 فروند قایق موتوری یاماها 200 با بدنه
1397/9/5 تاریخ گذشته
09:01 ق.ظ
فروش قایق موتوری سوزوکی 200 اسب بخار + شناور فایبر گلاس مشکی
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/23
19:24 ب.ظ
فروش 303 قلم قطعات دریایی مازاد در انبار فنی
1397/8/23 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
فروش 303 قلم قطعات دریایی مازاد واقع در انبار فنی بندر
1397/8/23 تاریخ گذشته
19:22 ب.ظ
واگذاری خدمات قایقرانی دریاچه
1397/8/23 اعلام نشده
15:03 ب.ظ
فروش202 قلم قطعات دریایی
فروش202 قلم قطعات دریایی... صنعت هوایی و دریایی
1397/8/23 تاریخ گذشته
1397/08/13
15:25 ب.ظ
فروش دو فروند لنج صیادی - باری
فروش دو فروند لنج صیادی - باری... صنعت هوایی و دریایی
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
11:46 ق.ظ
فروش دو فروند لنج صیادی باری واقع در شهرستان
1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/07
08:17 ق.ظ
فروش یدک کش با نام پولاد97/2
فروش یدک کش با نام پولاد97/2... صنعت هوایی و دریایی
1397/8/6 تاریخ گذشته
1397/07/28
16:01 ب.ظ
فروش یدک کش با نام فولاد
فروش یدک کش با نام فولاد... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/28 تاریخ گذشته
12:56 ب.ظ
فروش لنج به صورت اوراقی و استفاده از قطعات
1397/7/28 تاریخ گذشته
12:55 ب.ظ
فروش تجهیزات محل نگهداری
فروش تجهیزات محل نگهداری... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/28 تاریخ گذشته
12:54 ب.ظ
فروش کشتی فلزی اسقاطی
فروش کشتی فلزی اسقاطی... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/28 تاریخ گذشته
10:51 ق.ظ
فروش بدنه شناور چوبی موتور باری ناکو قدرت موتور 663 کیلو وات واقع در
1397/7/28 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
فروش یدک کش با نام پیوند
فروش یدک کش با نام پیوند... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/28 تاریخ گذشته
10:42 ق.ظ
فروش یدک کش با نام پولاد
فروش یدک کش با نام پولاد... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/25
15:18 ب.ظ
فروش لنج400 تنی
فروش لنج400 تنی... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/25 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:30 ق.ظ
فروش ششدانگ یک فروند یدک کش صدف واقع در
1397/7/18 تاریخ گذشته
1397/07/12
10:19 ق.ظ
فروش شناور صیادی - فایبر گلاس و متعلقات آن
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/07
18:59 ب.ظ
فروش لنگر کشتی
فروش لنگر کشتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/7 تاریخ گذشته