1397/10/10
10:44 ق.ظ
فروش اسقاطی یک فروند کشتی
فروش اسقاطی یک فروند کشتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/08
12:20 ب.ظ
دعوت به شرکت در مزایده فروش یک فروند کشتی تانکر
1397/10/8 تاریخ گذشته
1397/02/22
15:43 ب.ظ
فروش دو عدد موتور کشتی  ضایعات  وزن تقریبی 60 تن
1397/2/21 اعلام نشده