1397/08/14
12:05 ب.ظ
فروش 1 فروند شناور 217 تن
فروش 1 فروند شناور 217 تن... صنعت هوایی و دریایی
1397/8/14 اعلام نشده
1397/08/03
09:20 ق.ظ
فروش تعداد 110 دستگاه خودرو سبک سنگین و یک
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
07:27 ق.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش
فروش یک دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/26
08:30 ق.ظ
فروش یک فروند شناور دوبه مهاجرین
1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/24
10:47 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور تعمیراتی
اجاره یک فروند شناور تعمیراتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/24 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش به نام
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/22
12:18 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/22 اعلام نشده
1397/06/17
12:34 ب.ظ
فروش لنج به صورت اوراقی و استفاده از قطعات
1397/6/15 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
فروش لنج به صورت
فروش لنج به صورت... صنعت هوایی و دریایی
1397/6/15 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
فروش لنگر کشتی
فروش لنگر کشتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/15
08:52 ق.ظ
فروش ششدانگ یک فروند لنج صیادی فایبرگلاس
1397/6/14 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
فروش تعداد 5 دستگاه خودرو اوراقی برش خورده و سنگ
1397/6/14 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
شناوری شماره 17767 ثبت
شناوری شماره 17767 ثبت... صنعت هوایی و دریایی
1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/04
10:56 ق.ظ
فروش یک فروند لندینگ کرافت
فروش یک فروند لندینگ کرافت... صنعت هوایی و دریایی
1397/6/3 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
فروش 1 فروند لندینگ گرافت 200 تنی و 1 فروند شناور خدماتی
1397/6/3 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور تندرو و مسافر بری
1397/6/3 اعلام نشده
1397/05/17
13:19 ب.ظ
فروش یک دستگاه یدک کش
فروش یک دستگاه یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/03
11:35 ق.ظ
فروش تعدادی اموال مازاد شامل یدکش و شناور
1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/05/02
20:11 ب.ظ
اجاره تعمیرات شناورها به مدت دوسال
1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/05/01
14:44 ب.ظ
فروش لنج باری مدل 83 جنس فابیرگلاس
1397/5/1 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
فروش اموال شامل: قایق شمشیری - موتور قایق و...
1397/5/1 تاریخ گذشته
1397/04/31
11:05 ق.ظ
فروش اقلام مازاد مربوط به شناور سیم جوش انواع لوله و...
1397/4/30 تاریخ گذشته
1397/04/16
10:39 ق.ظ
فروش شناور
فروش شناور... صنعت هوایی و دریایی
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/09
09:34 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/4/9 اعلام نشده
1397/03/30
16:06 ب.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش آریا
1397/3/30 تاریخ گذشته
1397/03/21
16:34 ب.ظ
فروش یک فروند شناور
فروش یک فروند شناور... صنعت هوایی و دریایی
1397/3/21 اعلام نشده
1397/03/20
15:47 ب.ظ
یک دستگاه شناور یدک کش
یک دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/3/20 اعلام نشده
1397/03/06
15:37 ب.ظ
شناور فلزی به نام شیکا به صورت اسقاط و استفاده
1397/3/6 اعلام نشده
1397/02/29
17:47 ب.ظ
فروش سه دانگ از شش دانگ یک فروند شناور
1397/2/29 تاریخ گذشته
1397/02/27
11:16 ق.ظ
فروش شناور کروبوت
فروش شناور کروبوت... صنعت هوایی و دریایی
1397/2/26 اعلام نشده