1398/02/03
14:08 ب.ظ
فروش فایبر گلاس با انبار مخصوص حمل یخ و ماهی و بدنه موتور شناور
1398/2/3 مهلت دار
1398/01/27
11:03 ق.ظ
فروش شناور - کشتی صیادی- فایبرگلاس- یک قایق
1398/1/27 تاریخ گذشته
1398/01/24
15:04 ب.ظ
فروش یک فروند شناور 22 بهمن
فروش یک فروند شناور 22 بهمن... صنعت هوایی و دریایی
1398/1/24 تاریخ گذشته
1398/01/18
12:18 ب.ظ
فروش 1 فروند شناور 22 بهمن
فروش 1 فروند شناور 22 بهمن... صنعت هوایی و دریایی
1398/1/18 اعلام نشده
1397/12/08
16:56 ب.ظ
فروش شناور یدک کش پولاد
فروش شناور یدک کش پولاد... صنعت هوایی و دریایی
1397/12/8 تاریخ گذشته
16:55 ب.ظ
فروش شناور پیوند
فروش شناور پیوند... صنعت هوایی و دریایی
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
12:27 ب.ظ
فروش یک فروند شناور شناور 22
فروش یک فروند شناور شناور 22... صنعت هوایی و دریایی
1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/11/30
10:14 ق.ظ
فروش یک فروند شناور - شناور 22 بهمن
1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/29
09:27 ق.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش
فروش یک دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/28
13:03 ب.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش
فروش یک دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/11/28 تاریخ گذشته
1397/11/27
15:29 ب.ظ
فروش 1 دستگاه شناور یدک کش
فروش 1 دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/11/27 تاریخ گذشته
14:38 ب.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش برنا واقع در
1397/11/27 تاریخ گذشته
12:59 ب.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش
فروش یک دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/23
18:07 ب.ظ
تعدادی از املاک مازاد شامل یدک کش نیمه کاره و شناور 1000 تنی
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/14
18:13 ب.ظ
فروش یک فروند شناور بارج 8000 هزار تنی
1397/11/14 تاریخ گذشته
1397/11/10
09:06 ق.ظ
فروش یک فروند شناور (شناور 22 بهمن )
1397/11/10 تاریخ گذشته
1397/11/09
10:03 ق.ظ
فروش یک فروند شناور کاتاماران
فروش یک فروند شناور کاتاماران... صنعت هوایی و دریایی
1397/11/9 اعلام نشده
1397/11/06
09:04 ق.ظ
فروش 1 فروند شناور بارج 8000 هزار تنی
1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/03
14:44 ب.ظ
فروش یک فروند شناور بارج 8 هزار تنی
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/01
16:21 ب.ظ
فروش یک فروند شناور به وزن تقریبی 43000 تن با بدنه الومینیوم
1397/11/1 اعلام نشده
1397/10/26
19:59 ب.ظ
فروش 3 فروند شناور مغروقه در کانال
1397/10/26 اعلام نشده
10:20 ق.ظ
یک فروند شناوربارج8000 هزار تنی واقع در
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
09:35 ق.ظ
فروش شناور فایبر کاربری اموزشی - تحقیقاتی
1397/10/25 تاریخ گذشته
1397/10/12
13:36 ب.ظ
فروش تعداد سه فروندشناور مغروقه در کانال
1397/10/12 اعلام نشده
1397/10/11
14:39 ب.ظ
فروش سه دستگاه شناور یدک کش
فروش سه دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/10/11 تاریخ گذشته
1397/10/01
11:21 ق.ظ
فروش سه دستگاه شناور یدکش به نام های جام جم و ثامن و آریا
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:47 ب.ظ
فروش یک فروند مر6 سیلندرب قدرت 223/5 کیلو ولت معدل حدود 300 اسب
1397/9/13 تاریخ گذشته
1397/09/06
11:55 ق.ظ
فروش یک فروند شناور
فروش یک فروند شناور... صنعت هوایی و دریایی
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/08/14
12:05 ب.ظ
فروش 1 فروند شناور 217 تن
فروش 1 فروند شناور 217 تن... صنعت هوایی و دریایی
1397/8/14 اعلام نشده
1397/08/03
09:20 ق.ظ
فروش تعداد 110 دستگاه خودرو سبک سنگین و یک
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
07:27 ق.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش
فروش یک دستگاه شناور یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/26
08:30 ق.ظ
فروش یک فروند شناور دوبه مهاجرین
1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/24
10:47 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور تعمیراتی
اجاره یک فروند شناور تعمیراتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/24 تاریخ گذشته
10:17 ق.ظ
فروش یک دستگاه شناور یدک کش به نام
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/22
12:18 ب.ظ
اجاره یک فروند شناور خدماتی
اجاره یک فروند شناور خدماتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/7/22 اعلام نشده
1397/06/17
12:34 ب.ظ
فروش لنج به صورت اوراقی و استفاده از قطعات
1397/6/15 تاریخ گذشته
12:32 ب.ظ
فروش لنج به صورت
فروش لنج به صورت... صنعت هوایی و دریایی
1397/6/15 تاریخ گذشته
11:34 ق.ظ
فروش لنگر کشتی
فروش لنگر کشتی... صنعت هوایی و دریایی
1397/6/15 تاریخ گذشته
1397/06/15
08:52 ق.ظ
فروش ششدانگ یک فروند لنج صیادی فایبرگلاس
1397/6/14 تاریخ گذشته
08:35 ق.ظ
فروش تعداد 5 دستگاه خودرو اوراقی برش خورده و سنگ
1397/6/14 اعلام نشده
08:23 ق.ظ
شناوری شماره 17767 ثبت
شناوری شماره 17767 ثبت... صنعت هوایی و دریایی
1397/6/14 تاریخ گذشته
1397/06/04
10:56 ق.ظ
فروش یک فروند لندینگ کرافت
فروش یک فروند لندینگ کرافت... صنعت هوایی و دریایی
1397/6/3 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
فروش 1 فروند لندینگ گرافت 200 تنی و 1 فروند شناور خدماتی
1397/6/3 تاریخ گذشته
08:10 ق.ظ
اجاره یک فروند شناور تندرو و مسافر بری
1397/6/3 اعلام نشده
1397/05/17
13:19 ب.ظ
فروش یک دستگاه یدک کش
فروش یک دستگاه یدک کش... صنعت هوایی و دریایی
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/03
11:35 ق.ظ
فروش تعدادی اموال مازاد شامل یدکش و شناور
1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/05/02
20:11 ب.ظ
اجاره تعمیرات شناورها به مدت دوسال
1397/5/2 تاریخ گذشته
1397/05/01
14:44 ب.ظ
فروش لنج باری مدل 83 جنس فابیرگلاس
1397/5/1 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
فروش اموال شامل: قایق شمشیری - موتور قایق و...
1397/5/1 تاریخ گذشته
1397/04/31
11:05 ق.ظ
فروش اقلام مازاد مربوط به شناور سیم جوش انواع لوله و...
1397/4/30 تاریخ گذشته