1398/02/28
13:45 ب.ظ
فروش محصولات قطعات بتونی
فروش محصولات قطعات بتونی... ساختمان و تاسیسات
1398/2/28 اعلام نشده
1398/01/26
18:28 ب.ظ
جدول بتنی پرسی خیابانی
جدول بتنی پرسی خیابانی... ساختمان و تاسیسات
1398/1/26 تاریخ گذشته
1397/12/25
12:34 ب.ظ
فروش باکس بتنی به تعداد 44 عدد
1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:26 ب.ظ
واگذاری اجاره پایه های روشنایی بلوار
1397/12/19 اعلام نشده
1397/12/18
10:29 ق.ظ
فروش حدود 250 اصله  انواع پایه بتنی اسقاط
1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/13
09:42 ق.ظ
فروش و استحصال میلگردهای اسقاطی از پایه های بتونی شکسته
1397/12/13 تاریخ گذشته
1397/12/09
10:21 ق.ظ
میلگردهای پایه های بتونی شکسته و اسقاطی امور های توزیع برق
1397/12/9 تاریخ گذشته
10:20 ق.ظ
فروش پایه های بتونی اسقاط در واحدها
1397/12/9 تاریخ گذشته
1397/12/08
12:55 ب.ظ
فروش پایه های بتنی اسقاط
فروش پایه های بتنی اسقاط... ساختمان و تاسیسات
1397/12/8 تاریخ گذشته
1397/12/07
10:24 ق.ظ
فروش انواع پایه های بتونی
فروش انواع پایه های بتونی... ساختمان و تاسیسات
1397/12/7 تاریخ گذشته
1397/12/01
10:23 ق.ظ
فروش انواع پایه های بتونی شکسته اسقاط
1397/12/1 تاریخ گذشته
1397/11/30
13:23 ب.ظ
فروش انواع پایه های بتونی شکسته اسقاط
1397/11/30 تاریخ گذشته
1397/11/25
07:27 ق.ظ
فروش قطعات بتونی مستعمل بزرگ و کوچک
1397/11/24 تاریخ گذشته
1397/11/23
13:49 ب.ظ
فروش قطعات بتنی مستعمل بزرگ و کوچک
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/03
14:48 ب.ظ
فروش انواع تیر سیمانی و کنسولی بتنی اسقاط
1397/11/3 تاریخ گذشته
1397/11/01
16:25 ب.ظ
فروش انواع تیر سیمانی و کنسول بتنی اسقاط
1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/08/26
08:55 ق.ظ
فروش   مقدار 6000 عدد قطعات بتونی  مستعمل  واقع در شهرداری
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/24
11:13 ق.ظ
فروش  مقدار 6000 عد قطعات بتونی مستعمل واقع در شهرداری
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/04/14
10:09 ق.ظ
فروش انواع تیر سیمانی  و کنسول بتنی اسقاط
1397/4/13 تاریخ گذشته