1397/11/27
12:56 ب.ظ
فروش 85 متر سنگ نما تراورتن کرم موج دار
1397/11/27 مهلت دار
12:08 ب.ظ
فروش سنگ تراورتن حاجی اباد عرض40 سانتی و قطر2 سانتی متر
1397/11/27 مهلت دار
1397/11/25
1397/11/24
22:06 ب.ظ
فروش سنگ ممتاز خوبسنگان در 3 ردیف
1397/11/24 مهلت دار
15:55 ب.ظ
فروش 220 متر مربع سنگ تراورتن شکلاتی شهرستان
1397/11/24 مهلت دار
1397/11/23
13:48 ب.ظ
فروش کاشی و سرامیک به متراژ حدودی10/480 مترمربع
1397/11/23 مهلت دار
13:44 ب.ظ
6 هزار متر مربع کاشی سامان سایز 25*50
1397/11/23 مهلت دار
1397/11/17
13:33 ب.ظ
فروش سنگ تراورتن کرم کاشان شهرستان
1397/11/17 مهلت دار
1397/11/16
08:08 ق.ظ
فروش تعداد 35777 عدد سنگ جدول پرسی بتونی 40 سانتی شهرستان
1397/11/15 مهلت دار
1397/11/14
11:08 ق.ظ
فروش 12 قلم انواع کاشی در تعداد و متراژ مختلف شهرستان
1397/11/14 مهلت دار
1397/11/13
09:32 ق.ظ
سنگ جدول سیمانی
سنگ جدول سیمانی... ساختمان و تاسیسات
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/11
11:19 ق.ظ
فروش مقادیری سنگ ساختمانی
فروش مقادیری سنگ ساختمانی... ساختمان و تاسیسات
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
10:18 ق.ظ
فروش 500 متر مربع سرامیک سفید رنگ به ابعادد 40*40 با مارک
1397/11/10 مهلت دار
1397/11/09
11:03 ق.ظ
فروش 66100 متررمبع سرامیک 50*50 گرانیتی پرسلان
1397/11/9 مهلت دار
1397/11/08
14:10 ب.ظ
فروش اموال شامل :کاشی - مخزن اب فلزی -چهار چوب پنجره ساخته شده - سنگ صیقلی
1397/11/8 تاریخ گذشته
1397/11/04
11:26 ق.ظ
فروش تعداد 6/000 قطعه سنگ ساختمانی از نوع تراورتن سفید
1397/11/4 تاریخ گذشته
11:17 ق.ظ
فروش سنگ مرمریت کرمال- سنگ تراوتن شکلاتی- سنگ مرمریت شهیادی- سنگ پر طاووسی
1397/11/4 تاریخ گذشته
1397/11/02
21:39 ب.ظ
فروش ضایعات از تخریب مدارس از قبیل تیراهن درب و پنجره
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/11/01
20:13 ب.ظ
فروش اموال شامل : تعداد 400 عدد سرامیک تک گل تزئینی 50*25
1397/11/1 تاریخ گذشته
16:42 ب.ظ
فروش سنگ تراورتن حاجی اباد درجه 2 طولی 550 متر مربع
1397/11/1 تاریخ گذشته
1397/10/30
16:23 ب.ظ
فروش سنگ 40*40 حمزاوی اصفهان به متراژ 800 متر مربع
1397/10/30 تاریخ گذشته
1397/10/29
15:22 ب.ظ
فروش مقدار سنگ حاجی اباد شکلاتی درجه دو به متراژ785 مترمربع
1397/10/29 تاریخ گذشته
11:10 ق.ظ
فروش مقدار حدود 250 متر طول سنگ تراورتن با عرض 30 سانتی متر شهرستان
1397/10/29 تاریخ گذشته
1397/10/28
10:20 ق.ظ
فروش سنگ صادراتی کف 30*40 مینیوتری 512 متر
1397/10/27 تاریخ گذشته
1397/10/27
09:26 ق.ظ
فروش سنگ بلوک
فروش سنگ بلوک... ساختمان و تاسیسات
1397/10/26 تاریخ گذشته
09:25 ق.ظ
فروش 1161 نگله کاشی سرامیکی
فروش 1161 نگله کاشی سرامیکی... ساختمان و تاسیسات
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:24 ب.ظ
فروش سنگ نما
فروش سنگ نما... ساختمان و تاسیسات
1397/10/26 تاریخ گذشته
09:18 ق.ظ
فروش میزان 1500 متر سنگ نما بنام تراور
1397/10/26 تاریخ گذشته
09:15 ق.ظ
فروش 600 مترمرربع سنگ تراورتن سفید موجدار عباس ابادی
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/22
11:43 ق.ظ
فروش 150 متر سنگ تراورتن چرمی
1397/10/22 تاریخ گذشته
11:38 ق.ظ
فروش 85 متر سنگ نما تراورتن کرم موج دار شهرستان
1397/10/22 تاریخ گذشته
08:17 ق.ظ
فروش سنگ جدول سیمانی
فروش سنگ جدول سیمانی... ساختمان و تاسیسات
1397/10/20 تاریخ گذشته
1397/10/20
09:56 ق.ظ
فروش مقدار 242 متر مربع سنگ نمای تراورتن شکلاتی درجه دو
1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/19
15:55 ب.ظ
13:29 ب.ظ
فروش سنگ های توقیفی به میزان 350 متر مربع 40 طولی تحویلی
1397/10/19 تاریخ گذشته
1397/10/12
16:05 ب.ظ
فروش حدود 1500 تن کاشی ضایعاتی
1397/10/12 تاریخ گذشته
13:29 ب.ظ
فروش اموال شامل: سنگ پله اداوی و سنگ بغل پله اداوی و سنگ تراورتن
1397/10/12 تاریخ گذشته
1397/10/10
09:09 ق.ظ
فروش 270 متر مربع سنگ تراورتن 30*40 سانت
1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/09
14:24 ب.ظ
فروش اموال شامل: سنگ چینی و سنگ پله چینی و سنگ تراورتن و..
1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/08
12:10 ب.ظ
فروش مقدار سنگ به متراژ 785 متر مربع شهرستان
1397/10/6 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:14 ق.ظ
فروش صدها تن سنگ لاشه دیوار چینی
1397/10/4 اعلام نشده
1397/09/28
13:29 ب.ظ
فروش سنگهای تراوارتن سفید درپوش موجود
1397/9/28 تاریخ گذشته
1397/09/25
11:39 ق.ظ
فروش سنگ های ساختمانی استخراجی معادن
1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/21
12:31 ب.ظ
فروش 600 مترمربع سن تراورتن سفید موج دار عباس ابادی
1397/9/21 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
فروش سنگ تراورتن حاجی اباد درجه 2 طولی 550 متر مربع
1397/9/20 تاریخ گذشته
12:25 ب.ظ
فروش سنگ صادراتی کف 30*40 درجه یک مینیوتری 512 متر از قرار متری 160 تومان
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/20
22:16 ب.ظ
فروش 5548 متر مربع کاشی کارخانجات طوس و یزد - کاشی به متراژ824 متر
1397/9/20 تاریخ گذشته
21:52 ب.ظ
فروش 1500 متر سنگ نما سنگ کابینت بنام تراورتن سنگ
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/17
13:27 ب.ظ
فروش 14 ردیف سنگ تراورتن
فروش 14 ردیف سنگ تراورتن... ساختمان و تاسیسات
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
13:22 ب.ظ
فروش مقدار سنگ تراورتن متوسط و معمولی
1397/9/13 تاریخ گذشته