1398/02/31
11:58 ق.ظ
تعداد 1250 عدد انواع پایه های سیمانی اسقاط
1398/2/31 اعلام نشده
1398/02/29
15:23 ب.ظ
فروش مصالح ساختمانی از قبیل کاشی
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/26
13:56 ب.ظ
تخریب و بهره برداری از مصالح اموزشگاه روستای
1398/2/26 مهلت دار
1398/02/25
19:25 ب.ظ
عملیات خرید اسفالت
عملیات خرید اسفالت... ساختمان و تاسیسات
1398/2/25 مهلت دار
1398/02/14
15:06 ب.ظ
1398/02/12
18:11 ب.ظ
فروش 2500 عدد انواع پایه های سیمانی اسقاط
1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/10
09:36 ق.ظ
فروش تعداد2500 عدد انواع پایه های سیمانی اسقاط
1398/2/10 اعلام نشده
1398/01/18
12:26 ب.ظ
فروش 400/000 تن سیمان فله کارخانه سیمان
1398/1/18 تاریخ گذشته
1398/01/17
13:30 ب.ظ
فروش گچ خاکی 40 کیلو گرمی - گچ سفید 33 کیلو گرمی
1398/1/17 تاریخ گذشته
1397/12/28
12:09 ب.ظ
فروش مصالح حاصل از تخریب مدرسه
1397/12/27 تاریخ گذشته
1397/12/25
13:07 ب.ظ
فروش گچ سفید ممتاز کارخانه گچ خراسان در کیسه های
1397/12/25 تاریخ گذشته
1397/12/18
11:11 ق.ظ
فروش مصالح ساختمانی مازاد در زمینه ابینه تاسیسات الکتریال و مکانیکال
1397/12/18 تاریخ گذشته
1397/12/16
10:19 ق.ظ
فرشو مصالح ساختمانی مازاد در زمینه ابنیه تاسیسات
1397/12/16 تاریخ گذشته
1397/12/12
09:40 ق.ظ
فروش اموال : اهن - کاشی - سیمان شهرستان
1397/12/11 تاریخ گذشته
1397/12/03
10:08 ق.ظ
فروش مصالح حاصل از تخریب مستحدثات گاوداری
1397/12/2 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
فروش انواع قفل و یراق الات
فروش انواع قفل و یراق الات... ساختمان و تاسیسات
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/12/02
19:33 ب.ظ
فروش درب ضد سرقت
فروش درب ضد سرقت... ساختمان و تاسیسات
1397/12/2 تاریخ گذشته
19:28 ب.ظ
فروش گچ
فروش گچ... ساختمان و تاسیسات
1397/12/2 تاریخ گذشته
1397/11/29
15:55 ب.ظ
فروش مصالح حاصل از تخریب مستحدثات گاوداری در مسیر
1397/11/29 تاریخ گذشته
1397/11/27
14:30 ب.ظ
فروش مصالح ساختمانی حاصل از تخریب مدرسه
1397/11/27 تاریخ گذشته
14:30 ب.ظ
فروش مصالح حاصل از تخریب مستحدثات گاوداری
1397/11/27 تاریخ گذشته
1397/11/23
16:35 ب.ظ
فروش 100 بسته پارکت کف پوش شهرستان
1397/11/23 تاریخ گذشته
1397/11/17
10:48 ق.ظ
فروش سیمان سیاه پاکتی تائین تیپ 2 درب کارخانه
1397/11/17 تاریخ گذشته
1397/11/13
10:31 ق.ظ
فروش 50 عدد ورق یونولیت 3 سانتی جهت دیوارکشی در
1397/11/13 تاریخ گذشته
10:07 ق.ظ
فروش یراق الات
فروش یراق الات... ساختمان و تاسیسات
1397/11/11 تاریخ گذشته
1397/11/10
09:03 ق.ظ
فروش سیمان سیاه و پاکتی نائین تیپ 2
1397/11/10 اعلام نشده
1397/11/07
09:10 ق.ظ
فروش 50/000 تن سیمان از محل کارخانه در
1397/11/7 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:42 ب.ظ
فروش ضایعات حاصل از تخریب مدرسه شامل: تیراهن و در و پنجره
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/26
20:48 ب.ظ
فروش شیلنگ فلزی
فروش شیلنگ فلزی... ساختمان و تاسیسات
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:24 ب.ظ
فروش درب ضد سرقت
فروش درب ضد سرقت... ساختمان و تاسیسات
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:11 ب.ظ
فروش انواع قفل ویراق الات
فروش انواع قفل ویراق الات... ساختمان و تاسیسات
1397/10/26 تاریخ گذشته
20:04 ب.ظ
فروش انواع لوازم ساختمانی
فروش انواع لوازم ساختمانی... ساختمان و تاسیسات
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/25
13:54 ب.ظ
فروش مصالح ساختانی مدرسه قدیمی 150 مترمربع
1397/10/25 اعلام نشده
1397/10/15
13:40 ب.ظ
فروش ماسه بتنی حدودا به مقدار1370 متر معکب
1397/10/15 تاریخ گذشته
13:11 ب.ظ
فروش 50 هزار تن سیمان پاکتی تیپ 425-1
1397/10/15 تاریخ گذشته
1397/10/13
17:31 ب.ظ
فروش ماسه بتنی - ماسه طبیعی - سنگ شکسته وبیس
1397/10/13 تاریخ گذشته
1397/10/10
15:32 ب.ظ
فروش مصالح ساختمانی حاصل از تخریب مدرسه
1397/10/10 تاریخ گذشته
1397/10/09
15:08 ب.ظ
فروش تعداد 676 پاکت سیمان پنجاه کیلویی
1397/10/9 تاریخ گذشته
1397/10/05
11:27 ق.ظ
فروش مصالح ساختمانی دبستان قدیمی شهرک با زیربنای 150 مترمربع
1397/10/4 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
فروش اموال شامل :500 عدد سیمان سفید25 کیلویی - 2500 عدد پودر سنگ
1397/10/4 تاریخ گذشته
1397/10/02
18:42 ب.ظ
مصالح ساختمانی دبستان قدیمی شهرک
1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/09/25
11:45 ق.ظ
فروش 500 تن ماسه سیلیسی در تصفیه خانه اب سد دوستی
1397/9/25 تاریخ گذشته
1397/09/21
09:22 ق.ظ
درب و پنجره و میلگرد حاصل از تخریب مدارس
1397/9/20 تاریخ گذشته
1397/09/19
11:02 ق.ظ
فروش اجرهای ضایعاتی برگشت خورده از کوره 290 تن
1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
13:10 ب.ظ
فروش 14 قلم لوازم ساختمانی
فروش 14 قلم لوازم ساختمانی... ساختمان و تاسیسات
1397/9/18 تاریخ گذشته
1397/09/10
13:10 ب.ظ
فروش هزار و دویست تن شن شامل نخودیو بادامی
1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/07
10:03 ق.ظ
فروش 500 تن ماسه سیلیسی در تصفیه خانه اب
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/06
08:54 ق.ظ
فروش 500 تن ماسه سیلیسی در تصفیه خانه اب
1397/9/5 تاریخ گذشته