1397/09/25
11:45 ق.ظ
فروش 500 تن ماسه سیلیسی در تصفیه خانه اب سد دوستی
1397/9/25 مهلت دار
1397/09/21
09:22 ق.ظ
درب و پنجره و میلگرد حاصل از تخریب مدارس
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/19
11:02 ق.ظ
فروش اجرهای ضایعاتی برگشت خورده از کوره 290 تن
1397/9/19 اعلام نشده
1397/09/18
13:10 ب.ظ
فروش 14 قلم لوازم ساختمانی
فروش 14 قلم لوازم ساختمانی... ساختمان و تاسیسات
1397/9/18 مهلت دار
1397/09/10
13:10 ب.ظ
فروش هزار و دویست تن شن شامل نخودیو بادامی
1397/9/10 تاریخ گذشته
1397/09/07
10:03 ق.ظ
فروش 500 تن ماسه سیلیسی در تصفیه خانه اب
1397/9/6 تاریخ گذشته
1397/09/06
08:54 ق.ظ
فروش 500 تن ماسه سیلیسی در تصفیه خانه اب
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/08/30
09:23 ق.ظ
فروش اقلام در 6 ردیف شامل : مصالح ساختمانی و منصوبات کوره های
1397/8/30 تاریخ گذشته
1397/08/24
11:13 ق.ظ
خرید سیمان موردنیاز
خرید سیمان موردنیاز... ساختمان و تاسیسات
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/20
10:16 ق.ظ
09:17 ق.ظ
فروش مصالح ساختمانی شامل میلگرد و اهن و ...22/784 کیلوگرم و کنتور و رگولاتور
1397/8/20 اعلام نشده
1397/08/10
13:05 ب.ظ
واگذاری شن و ماسه واقع در شهرستان
1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/09
11:40 ق.ظ
فروشن شن و ماسه
فروشن شن و ماسه... ساختمان و تاسیسات
1397/8/9 تاریخ گذشته
1397/08/05
12:02 ب.ظ
فروش 550 عدد کیسه گچ سوپر رضایی چهار ستاره
1397/8/3 تاریخ گذشته
1397/07/29
10:18 ق.ظ
فروش مصالح مازاد مکانیکی برقی ساختمانی
1397/7/29 اعلام نشده
1397/07/28
15:31 ب.ظ
درب اسانسور
درب اسانسور... ساختمان و تاسیسات
1397/7/28 تاریخ گذشته
15:21 ب.ظ
ابزارالات
ابزارالات... ساختمان و تاسیسات
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/07/24
15:13 ب.ظ
فروش 10 عدد گچ بری ساخت اصفهان از ورق المانی
1397/7/24 تاریخ گذشته
1397/07/23
11:47 ق.ظ
فروش مقدار 5000 انواع قوطی پارافیل درب و پنجره نو
1397/7/23 تاریخ گذشته
1397/07/19
11:15 ق.ظ
تامین مصالح پروژه های عمرانی و ساختمان شهرداری
1397/7/19 اعلام نشده
1397/07/11
15:44 ب.ظ
فروش شن نخودی 670 تن و ماسه شسته 1528 تن
1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
13:23 ب.ظ
فروش 300 عدد کیسه گچ
فروش 300 عدد کیسه گچ... ساختمان و تاسیسات
1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/07
19:34 ب.ظ
فروش 4000 عدد دسته
فروش 4000 عدد دسته... ساختمان و تاسیسات
1397/7/7 تاریخ گذشته
18:51 ب.ظ
فروش پودر گچ
فروش پودر گچ... ساختمان و تاسیسات
1397/7/7 تاریخ گذشته
14:14 ب.ظ
فروش لوازم ساختمانی -- گچ
فروش لوازم ساختمانی -- گچ... ساختمان و تاسیسات
1397/7/7 تاریخ گذشته
14:09 ب.ظ
فروش انواع ابزارالات
فروش انواع ابزارالات... ساختمان و تاسیسات
1397/7/7 تاریخ گذشته
12:45 ب.ظ
واگذاری اقلام و لوازم ساختمانی
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:29 ب.ظ
واگذاری اقلام و لوازم ساختمانی مازاد
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/06/10
13:38 ب.ظ
فروش اجر نسوز الومینی - منیزیت
1397/6/7 اعلام نشده
1397/05/23
14:59 ب.ظ
فروش مصالح تولیدی حاصله از خاکبرداری شامل ماسه شکسته کوهی و
1397/5/22 تاریخ گذشته
1397/05/22
10:54 ق.ظ
فروش انواع اجر روغن گریی و
فروش انواع اجر روغن گریی و... ساختمان و تاسیسات
1397/5/22 اعلام نشده
1397/05/21
12:07 ب.ظ
فروش مصالح تولیدی حاصله
فروش مصالح تولیدی حاصله... ساختمان و تاسیسات
1397/5/20 تاریخ گذشته
12:02 ب.ظ
فروش مصالح تولیدی حاصله
فروش مصالح تولیدی حاصله... ساختمان و تاسیسات
1397/5/20 تاریخ گذشته
1397/05/17
13:24 ب.ظ
فروش سیمان پاکتی تجارت
فروش سیمان پاکتی تجارت... ساختمان و تاسیسات
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/15
11:29 ق.ظ
فروش اجر سفالی-میلگرد و
فروش اجر سفالی-میلگرد و... ساختمان و تاسیسات
1397/5/15 اعلام نشده
1397/05/14
10:44 ق.ظ
فروش اموال به شرح: میلگرد مستعمل شماره
1397/5/14 تاریخ گذشته
1397/05/10
17:45 ب.ظ
واگذاری تعدادی از محدوده های شن و ماسه
1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/03
12:30 ب.ظ
فروش اموال به شرح : سرامیک 1*1 تعداد 200 متر مربع
1397/5/3 تاریخ گذشته
12:30 ب.ظ
فروش اموال به شرح : لوله سیمانی ازبست تبریز سه متری 15 سانتی
1397/5/3 تاریخ گذشته
1397/04/27
15:29 ب.ظ
فروش 5 هزار بلوک بتنی
فروش 5 هزار بلوک بتنی... ساختمان و تاسیسات
1397/4/27 تاریخ گذشته
1397/04/23
12:30 ب.ظ
فروش اموال به شرح : موزاییک پرسنل 60*60 کف درجه یک
1397/4/21 تاریخ گذشته
1397/04/20
18:54 ب.ظ
درب اتوماتیک کشویی شیشه ای جهت مکانهای پر تردد
1397/4/20 تاریخ گذشته
10:00 ق.ظ
فروش اموال به شرح : کیسه گچ - کیسه پودر سنگ
1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/19
00:24 ق.ظ
فروش 600 متر کانال کولر - 3000کیسه گچ مرجان- 200 کیسه پودرسنگ
1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/18
23:52 ب.ظ
فروش مصالح حاصل از تخریب تعداد 5 مدرسه
1397/4/17 تاریخ گذشته
1397/04/17
08:50 ق.ظ
فروش 16 هزار تن شن نخودی -25 هزار تن شن شسته درشت
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/16
23:40 ب.ظ
فروش فلاکس تانک محل نگهداری
1397/4/16 تاریخ گذشته
23:35 ب.ظ
یک بندیل سنگ ساختمانی 600 کیلوگرم
1397/4/16 تاریخ گذشته
1397/04/14
10:10 ق.ظ
مصالح حاصل از تخریب به تعداد 25 مدرسه به نام های
1397/4/13 تاریخ گذشته
1397/04/13
11:03 ق.ظ
فروش یک دستگاه دیگ بخار با ظرفیت 5 تن و سوخت گاز
1397/4/13 تاریخ گذشته