1397/10/29
11:04 ق.ظ
اجاره دپو تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن
اجاره دپو تعمیرات واگن ایستگاه راه اهن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/10/29 مهلت دار
1397/10/03
20:00 ب.ظ
قطعات قراضه حدودا 41 تن در ایستگاه های
قطعات قراضه حدودا 41 تن در ایستگاه های... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/10/3 اعلام نشده
18:12 ب.ظ
فروش بانداژ اسقاطی 1023 حلقه در
فروش بانداژ اسقاطی 1023 حلقه در... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/10/3 اعلام نشده
1397/10/02
14:16 ب.ظ
فروش حدود 500 تن واگن ضایعاتی موجود
فروش حدود 500 تن واگن ضایعاتی موجود... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/10/2 تاریخ گذشته
1397/10/01
11:03 ق.ظ
فروش حدود 500 تن واگن ضایعاتی موجود در ایستگاههای راه آهن اسلامشهر و آپرین
1397/10/1 تاریخ گذشته
1397/08/22
11:17 ق.ظ
فروش تعداد 28 دستگاه واگن باری سانحه دیده ضایعاتی
فروش تعداد 28 دستگاه واگن باری سانحه دیده ضایعاتی... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/8/22 اعلام نشده
09:42 ق.ظ
خرید و حمل قطعات یدکی مجموعه کفشک جریان ناوگان خط دو ساخت شرکت
1397/8/22 تاریخ گذشته
1397/07/19
11:08 ق.ظ
فروش 197 چرخ منوبلوک واگن مسافری
فروش 197 چرخ منوبلوک واگن مسافری... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/16
12:18 ب.ظ
فروش 10 دستگاه واگن مسافری
فروش 10 دستگاه واگن مسافری... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/7/16 تاریخ گذشته
1397/06/27
11:47 ق.ظ
فروش تعداد 10 دستگاه واگن مسافری پارسی 60 نفره
فروش تعداد 10 دستگاه واگن مسافری پارسی 60 نفره... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/6/26 تاریخ گذشته
1397/06/21
17:00 ب.ظ
فروش 197 چرخ منوبلوک واگن مسافربری
فروش 197 چرخ منوبلوک واگن مسافربری... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/6/21 تاریخ گذشته
1397/05/28
13:49 ب.ظ
فروش تعداد 28 دستگاه واگن بازی سانحه دیده ضایعاتی موجود در ایستگاه راه اهن
1397/5/28 اعلام نشده
1397/05/18
11:32 ق.ظ
بهره برداری از چهار رام قطار شامل واگن های دو طبقه چینی 108 نفر
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/03/22
13:43 ب.ظ
اجاره واگن خانه مسافری ایستگاه
اجاره واگن خانه مسافری ایستگاه... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/3/22 تاریخ گذشته
1397/03/19
10:28 ق.ظ
حمل بار اثاثیه مسافرین از داخل سالن
حمل بار اثاثیه مسافرین از داخل سالن... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/3/15 تاریخ گذشته
1397/03/02
11:42 ق.ظ
فروش 28دستگاه واگن باری سانحه دیده ضایعاتی موجود
فروش 28دستگاه واگن باری سانحه دیده ضایعاتی موجود... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/3/1 اعلام نشده
1397/02/31
17:13 ب.ظ
فروش 28 دستگاه واگن باری
فروش 28 دستگاه واگن باری... حمل و نقل ، راه و ترابری و راه آهن
1397/2/31 اعلام نشده