1398/02/31
12:28 ب.ظ
واگذاری اگهی های روزنامه جام جم و ضمائم
1398/2/31 اعلام نشده
12:01 ب.ظ
واگذاری فضاهای تبلیغاتی سطح شهر
واگذاری فضاهای تبلیغاتی سطح شهر... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1398/2/31 مهلت دار
1398/02/30
14:54 ب.ظ
واگذاری تبلیغات محیطی سطح شهر  و ساخت  سازه های جدید
1398/2/30 مهلت دار
14:39 ب.ظ
1398/02/29
15:52 ب.ظ
واگذاری تابلوهای تبلیغاتی در محورهای مواصلاتی استان در 5 گروه
1398/2/29 مهلت دار
1398/02/28
13:43 ب.ظ
واگذاری اجاره تابلوهای منصوب بروی پل هوایی عابر پیاده شهرداری
1398/2/28 مهلت دار
13:40 ب.ظ
واگذاری سازه های تبلیغاتی بیلبورد و پل عابر پیاده جهت تبلیغات به
1398/2/28 اعلام نشده
1398/02/26
13:43 ب.ظ
واگذاری تابلوها تبلیغاتی خیابان
1398/2/26 مهلت دار
13:34 ب.ظ
واگذاری بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی واقع در
1398/2/26 اعلام نشده
13:17 ب.ظ
واگذاری بهره برداری تبلیغاتی شهرداری
1398/2/26 مهلت دار
13:17 ب.ظ
اجاره تابلو های تبلیغاتی چهار وجهی ساعت دار
1398/2/26 مهلت دار
13:14 ب.ظ
واگذاری تابلوهای تبلیغاتی شهرداری
1398/2/26 مهلت دار
1398/02/25
09:38 ق.ظ
واگذاری اکران موقت فضاهای تبلیغاتی سطح شهر درپنچ بسته تبلیغاتی
1398/2/25 مهلت دار
1398/02/24
15:32 ب.ظ
بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی نگهداری و تعمیرات تابلوهای نصب شده
1398/2/24 مهلت دار
15:04 ب.ظ
واگذاری تعدادی نگهداری و بهره برداری تبلیغاتی از دستگاه ها
1398/2/24 مهلت دار
12:50 ب.ظ
اجاره مکان استقرار تلویزون شهری در ناحیه صنعتی خیابان
1398/2/24 مهلت دار
1398/02/23
14:54 ب.ظ
واگذاری فضاهای تبلیغاتی فروشگاه ها
1398/2/23 اعلام نشده
1398/02/22
15:26 ب.ظ
فروش42 عدد از استندهای تبلیغاتی
فروش42 عدد از استندهای تبلیغاتی... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1398/2/22 تاریخ گذشته
11:56 ق.ظ
فروش5 عدد تابلو
فروش5 عدد تابلو... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1398/2/22 تاریخ گذشته
1398/02/21
10:20 ق.ظ
اجاره اکران تبلیغات سطح شهر
اجاره اکران تبلیغات سطح شهر... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1398/2/21 تاریخ گذشته
10:13 ق.ظ
واگذاری تبلیغاتی محیطی وفضاهای درامد زایی مسابقات
1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/18
17:55 ب.ظ
17:53 ب.ظ
واگذاری باکس تبلیغاتی و تعدادی بوفه و دکه ووسیله بازی
1398/2/18 تاریخ گذشته
15:30 ب.ظ
واگذاری اجاره تبلیغات محیطی شهر
واگذاری اجاره تبلیغات محیطی شهر... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1398/2/18 تاریخ گذشته
10:31 ق.ظ
واگذاری تعداد یک بیلبورد و 3 عدد استرابورد را جهت انجام امور
1398/2/18 تاریخ گذشته
10:24 ق.ظ
واگذاری انواع تابلوهای تبیلغاتی شهرستان
1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/16
12:01 ب.ظ
واگذاری اجاره اکران تبلیغات سطح شهر
1398/2/16 تاریخ گذشته
12:00 ب.ظ
واگذاری محل نصب بیلبورد شهری 24*8 مترمربع
1398/2/16 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
واگذاری اجاره بیلبوردهای متعلق به شهرداری
1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
14:05 ب.ظ
واگذاری اجاره بهره برداری از 5 عدد تابلو تبلیغاتی واقع در
1398/2/15 تاریخ گذشته
10:25 ق.ظ
بهره برداری از 5 تابلو تبلیغاتی
بهره برداری از 5 تابلو تبلیغاتی... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1398/2/15 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
فروش لوازم  کاوااستند رومیزی مشکی رنگ قطع پلاستیکیA5 وA4 تعداد 600 عدد شهرستان
1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/14
15:06 ب.ظ
14:58 ب.ظ
اجاره بیلبوردهای
اجاره بیلبوردهای... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1398/2/14 تاریخ گذشته
10:23 ق.ظ
اجاره بیلبوردهای و پلهای عابر پیاده  سطح شهر جهت امور تبلیغاتی
1398/2/14 تاریخ گذشته
1398/02/12
18:11 ب.ظ
واگذاری تبلیغات محیطی شهرداری
واگذاری تبلیغات محیطی شهرداری... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1398/2/12 اعلام نشده
18:10 ب.ظ
واگذاری سه عدد بیلبورد و 5 عدد تابلو پایه سیمان
1398/2/12 تاریخ گذشته
1398/02/11
09:29 ق.ظ
واگذاری تابلوهای تبلیغاتی
واگذاری تابلوهای تبلیغاتی... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1398/2/11 تاریخ گذشته
09:29 ق.ظ
واگذاری فضاهای تبلیغاتی بیرونی خط یک ایستگاه های قطارشهری
1398/2/11 تاریخ گذشته
1398/02/10
09:51 ق.ظ
حق بهره برداری از بیلبورد استند پرتابل و استرابوردهای
1398/2/10 اعلام نشده
09:21 ق.ظ
جذب سرمایه گذار - واگذاری احداث پروژه ها : ایستگاه های اتوبوس
1398/2/10 اعلام نشده
1398/02/09
14:26 ب.ظ
بهره برداری از تبلیغاتی بر روی نمایشگر های
1398/2/9 اعلام نشده
12:55 ب.ظ
واگذاری سازه های تبلیغاتی
واگذاری سازه های تبلیغاتی... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1398/2/9 اعلام نشده
10:04 ق.ظ
واگذاری امتیاز بهره برداری از یک دستگاه تلویزیون
1398/2/9 تاریخ گذشته
09:54 ق.ظ
اجاره بیلبورد های
اجاره بیلبورد های... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1398/2/9 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
واگذاری تعداد 100 عدد بیلبورد
واگذاری تعداد 100 عدد بیلبورد... تبلیغات و چاپ و تکثیر
1398/2/9 اعلام نشده