1397/09/18
13:04 ب.ظ
واگذاری واحد ازمایشگاه ژنتیک
1397/9/18 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
واگذاری بخش ازمایشگاهی
واگذاری بخش ازمایشگاهی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/9/18 اعلام نشده
1397/08/26
15:52 ب.ظ
واگذاری محل ازمایشگاه - فیزیوتراپی- الغدیر- بیماران قلبی
1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/21
12:45 ب.ظ
واگذاری محل ازمایشگاه - محل فیزیوتراپی
1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
20:12 ب.ظ
ارائه خدمات داروئی داروخانه شبانه روزی بیمارستان
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/13
15:00 ب.ظ
واگذاری واحد ازمایشگاه
واگذاری واحد ازمایشگاه... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/03
09:12 ق.ظ
واگذاری ازمایشگاه بیمارستان
واگذاری ازمایشگاه بیمارستان... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
07:51 ق.ظ
واگذاری ازمایشگاه تشخیص طبی
واگذاری ازمایشگاه تشخیص طبی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/19
14:53 ب.ظ
بهره برداری مشارکتی از مجموعه ازمایشگاه
1397/7/19 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
ارائه خدمات تامین و توزیع دارو و ملزومات مصرفی بیمارستان
1397/7/18 اعلام نشده
1397/07/17
17:39 ب.ظ
ازمایشگاه بیمارستان
ازمایشگاه بیمارستان... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/12
10:51 ق.ظ
بهره برداری مشارکتی از مجموعه ازمایشگاه
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/07
18:56 ب.ظ
فروش قطعات و لوازم ازمایشگاهی
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/02
09:34 ق.ظ
واگذاری اجاره واحد ازمایشگاه
1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/31
09:31 ق.ظ
واگذاری اداره واحد
واگذاری اداره واحد... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/18
09:43 ق.ظ
واگذاری واحد ازمایشگاه بیمارستان
1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/13
11:12 ق.ظ
اجاره محل ازمایشگاه بیمارستان گلدیش
1397/6/13 اعلام نشده
09:03 ق.ظ
اجاره محل ازمایشگاه و مجوزهای
1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/05/28
12:15 ب.ظ
واگذاری مشارکتی واحد
واگذاری مشارکتی واحد... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/24
10:52 ق.ظ
واگذاری اجاری ازمایشگاه بیمارستان
1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/17
13:48 ب.ظ
بهره برداری مشارکتی از مجموعه ازمایشگاه کشت بافت سازمان
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/10
16:13 ب.ظ
بهره برداری از مجموعه ازمایشگاه کشت بافت
1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/08
12:43 ب.ظ
واگذاری اجاری ازمایشگاه
واگذاری اجاری ازمایشگاه... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/04/26
18:29 ب.ظ
نوبت2 - سرمایه گذار - بهره برداری مشارکتی از
1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/24
18:39 ب.ظ
اجاره واحدهای عینک فروشی و آزمایشگاه
1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/20
17:57 ب.ظ
واگذاری مجموعه ازمایشگاه کشت
1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/04
10:23 ق.ظ
واگذاری بوفه و آزمایشگاه بیمارستان
1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/04/03
10:57 ق.ظ
واگذاری بوفه و ازمایشگاه
واگذاری بوفه و ازمایشگاه... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/03/30
16:57 ب.ظ
اجاره آزمایشگاه ساختمان قدیم شبکه دامپزشکی به متراژ 114 متر
1397/3/30 اعلام نشده
1397/03/21
14:39 ب.ظ
استعلام قیمت واگذاری اجاری ارائه خدمات ازمایشگاه در مرکز
1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/19
16:22 ب.ظ
واگذاری ازمایشگاه مرکز پزشکی و درمانی مهدیه بصورت مشارکتی
1397/3/19 تاریخ گذشته
16:22 ب.ظ
اجاره محل ازمایشگاه
اجاره محل ازمایشگاه... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/3/19 تاریخ گذشته
1397/03/17
14:35 ب.ظ
اجاره محل ازمایشگاه و مجوز های
1397/3/15 تاریخ گذشته
1397/03/02
16:50 ب.ظ
بهره برداری ازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی
1397/3/2 اعلام نشده
16:50 ب.ظ
بهره برداری ازمایشگاه مرکز بهداشتی
1397/3/2 اعلام نشده
1397/02/31
11:31 ق.ظ
اجاره املاک شامل:ساختمان/اتاق /زمین/سالن ورزشی/دستگاه تابلو تبلیغاتی
1397/2/30 تاریخ گذشته
1397/02/20
10:04 ق.ظ
واگذاری ازمایشگاه کنترل مواد غذایی اشامیدنی
1397/2/19 تاریخ گذشته