1398/02/26
1398/02/22
11:54 ق.ظ
مزایده واگذاری مشارکتی آزمایشگاه به مدت یکسال
1398/2/21 تاریخ گذشته
1398/02/19
10:38 ق.ظ
واگذاری مشارکتی ازمایشگاه به مدت یک سال بیمارستان
1398/2/19 تاریخ گذشته
1398/02/18
15:08 ب.ظ
اجاره یک دستگاه XRD ازمایشگاهی به مدت یکسال
1398/2/18 تاریخ گذشته
1398/02/16
12:58 ب.ظ
واگذاری یک واحد ازمایشگاه مردانه
1398/2/16 تاریخ گذشته
12:39 ب.ظ
اجاره محل ازمایشگاه بیمارستان
1398/2/16 تاریخ گذشته
1398/02/15
10:25 ق.ظ
واگذاری اجاره محل ازمایشگاهی بیمارستان
1398/2/15 تاریخ گذشته
1398/01/18
15:44 ب.ظ
واگذاری بخش ازمایشگاهی درمانگاه فرهنگیان
1398/1/18 تاریخ گذشته
1397/12/23
09:47 ق.ظ
واگذاری مشارکتی واحد ازمایشگاه و
1397/12/23 تاریخ گذشته
1397/12/22
13:03 ب.ظ
واگذاری مشارکتی واحد ازمایشگاه و پاتولوژی بیمارستان
1397/12/22 تاریخ گذشته
1397/12/19
13:34 ب.ظ
واگذاری اجاره محل ازمایشگاه به همراه مجوزهای
1397/12/19 تاریخ گذشته
1397/12/04
12:49 ب.ظ
واگذاری محل ازمایشگاه کلینیک کسایی
1397/12/4 تاریخ گذشته
1397/11/18
11:19 ق.ظ
واگذاری مشارکتی واحد ازمایشگاه و فیزیوتراپی و دندانپزشکی
1397/11/18 تاریخ گذشته
1397/11/09
15:36 ب.ظ
واگذاری ازمایشگاه تشخیص طبی با کلیه وسایل
1397/11/9 تاریخ گذشته
1397/11/02
22:44 ب.ظ
اجاره محل ازمایشگاه و مجوزهای بهره برداری
1397/11/2 تاریخ گذشته
1397/10/27
09:35 ق.ظ
واگذاری خرید خدمات مدیریت خدمات دارویی بیمارستان ها
1397/10/26 تاریخ گذشته
1397/10/05
22:07 ب.ظ
واگذاری اجاره ازمایشگاه درمانگاه فرهنگیان واقع در
1397/10/5 تاریخ گذشته
1397/09/18
13:04 ب.ظ
واگذاری واحد ازمایشگاه ژنتیک
1397/9/18 تاریخ گذشته
13:04 ب.ظ
واگذاری بخش ازمایشگاهی
واگذاری بخش ازمایشگاهی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/9/18 اعلام نشده
1397/08/26
15:52 ب.ظ
واگذاری محل ازمایشگاه - فیزیوتراپی- الغدیر- بیماران قلبی
1397/8/26 تاریخ گذشته
1397/08/21
12:45 ب.ظ
واگذاری محل ازمایشگاه - محل فیزیوتراپی
1397/8/21 تاریخ گذشته
1397/08/20
20:12 ب.ظ
ارائه خدمات داروئی داروخانه شبانه روزی بیمارستان
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/13
15:00 ب.ظ
واگذاری واحد ازمایشگاه
واگذاری واحد ازمایشگاه... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/03
09:12 ق.ظ
واگذاری ازمایشگاه بیمارستان
واگذاری ازمایشگاه بیمارستان... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
07:51 ق.ظ
واگذاری ازمایشگاه تشخیص طبی
واگذاری ازمایشگاه تشخیص طبی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/7/30 تاریخ گذشته
1397/07/19
14:53 ب.ظ
بهره برداری مشارکتی از مجموعه ازمایشگاه
1397/7/19 تاریخ گذشته
10:21 ق.ظ
ارائه خدمات تامین و توزیع دارو و ملزومات مصرفی بیمارستان
1397/7/18 اعلام نشده
1397/07/17
17:39 ب.ظ
ازمایشگاه بیمارستان
ازمایشگاه بیمارستان... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/7/17 تاریخ گذشته
1397/07/12
10:51 ق.ظ
بهره برداری مشارکتی از مجموعه ازمایشگاه
1397/7/12 تاریخ گذشته
1397/07/07
18:56 ب.ظ
فروش قطعات و لوازم ازمایشگاهی
1397/7/7 تاریخ گذشته
1397/07/02
09:34 ق.ظ
واگذاری اجاره واحد ازمایشگاه
1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/06/31
09:31 ق.ظ
واگذاری اداره واحد
واگذاری اداره واحد... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/18
09:43 ق.ظ
واگذاری واحد ازمایشگاه بیمارستان
1397/6/17 تاریخ گذشته
1397/06/13
11:12 ق.ظ
اجاره محل ازمایشگاه بیمارستان گلدیش
1397/6/13 اعلام نشده
09:03 ق.ظ
اجاره محل ازمایشگاه و مجوزهای
1397/6/12 تاریخ گذشته
1397/05/28
12:15 ب.ظ
واگذاری مشارکتی واحد
واگذاری مشارکتی واحد... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/5/27 تاریخ گذشته
1397/05/24
10:52 ق.ظ
واگذاری اجاری ازمایشگاه بیمارستان
1397/5/24 تاریخ گذشته
1397/05/17
13:48 ب.ظ
بهره برداری مشارکتی از مجموعه ازمایشگاه کشت بافت سازمان
1397/5/17 تاریخ گذشته
1397/05/10
16:13 ب.ظ
بهره برداری از مجموعه ازمایشگاه کشت بافت
1397/5/10 تاریخ گذشته
1397/05/08
12:43 ب.ظ
واگذاری اجاری ازمایشگاه
واگذاری اجاری ازمایشگاه... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/5/8 تاریخ گذشته
1397/04/26
18:29 ب.ظ
نوبت2 - سرمایه گذار - بهره برداری مشارکتی از
1397/4/26 تاریخ گذشته
1397/04/24
18:39 ب.ظ
اجاره واحدهای عینک فروشی و آزمایشگاه
1397/4/24 تاریخ گذشته
1397/04/20
17:57 ب.ظ
واگذاری مجموعه ازمایشگاه کشت
1397/4/20 تاریخ گذشته
1397/04/04
10:23 ق.ظ
واگذاری بوفه و آزمایشگاه بیمارستان
1397/4/4 تاریخ گذشته
1397/04/03
10:57 ق.ظ
واگذاری بوفه و ازمایشگاه
واگذاری بوفه و ازمایشگاه... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/4/3 تاریخ گذشته
1397/03/30
16:57 ب.ظ
اجاره آزمایشگاه ساختمان قدیم شبکه دامپزشکی به متراژ 114 متر
1397/3/30 اعلام نشده
1397/03/21
14:39 ب.ظ
استعلام قیمت واگذاری اجاری ارائه خدمات ازمایشگاه در مرکز
1397/3/21 تاریخ گذشته
1397/03/19
16:22 ب.ظ
واگذاری ازمایشگاه مرکز پزشکی و درمانی مهدیه بصورت مشارکتی
1397/3/19 تاریخ گذشته
16:22 ب.ظ
اجاره محل ازمایشگاه
اجاره محل ازمایشگاه... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/3/19 تاریخ گذشته
1397/03/17
14:35 ب.ظ
اجاره محل ازمایشگاه و مجوز های
1397/3/15 تاریخ گذشته