1397/09/21
12:46 ب.ظ
واگذاری واحد تزریقات و پانسمان و نوار قلب
1397/9/21 مهلت دار
1397/09/20
21:40 ب.ظ
تخریب -تسطیح و حمل ساختمان قدیم
1397/9/20 مهلت دار
1397/09/18
14:14 ب.ظ
واگذاری مشارکتی واحد MRI بیمارستان
1397/9/18 مهلت دار
1397/09/17
13:29 ب.ظ
اجاره محل واحد بهداشت دهان و دندان بیمارستان
1397/9/15 تاریخ گذشته
1397/09/13
19:02 ب.ظ
1397/09/12
11:40 ق.ظ
فروش یک عدد هد انژکتور ام ار ای با مارک مدراد شهرستان
1397/9/12 مهلت دار
1397/09/11
13:56 ب.ظ
واگذاری محل بهداشت حرفه ای مرکز طب کار
1397/9/11 تاریخ گذشته
1397/09/08
10:44 ق.ظ
واگذاری امور منشی گری
واگذاری امور منشی گری... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/9/8 تاریخ گذشته
1397/09/05
14:08 ب.ظ
اجاره محل واحد تصویر برداری به صورت اجاره بهای ماهیانه
1397/9/5 تاریخ گذشته
1397/09/01
10:44 ق.ظ
واگذایر بخش درمان بیمارستان
واگذایر بخش درمان بیمارستان... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/9/1 تاریخ گذشته
10:16 ق.ظ
واگذاری یکساله املاکشامل 1 واحد دندانپزشکی و 5 باب مغازه و 1 قطعه زمین
1397/9/1 تاریخ گذشته
1397/08/29
11:20 ق.ظ
واگذاری بخش تزریقات و پانسمان و نوارقلب بیمارستان
1397/8/29 تاریخ گذشته
1397/08/24
11:14 ق.ظ
راه اندازی کلینیک پزشکی تعداد 2 بلوک با مشارک بخش خصوصی
1397/8/24 تاریخ گذشته
1397/08/20
11:23 ق.ظ
واگذاری محل بهداشت حرفه ای مرکز طب کار به صورت اجاره
1397/8/20 تاریخ گذشته
1397/08/18
23:18 ب.ظ
واگذاری بخش سی تی اسکن بیمارستان
1397/8/15 اعلام نشده
23:17 ب.ظ
واگذاری بخش سی تی اسکن بیمارستان
1397/8/15 اعلام نشده
1397/08/15
08:45 ق.ظ
واگذایر مدیریتی تسهیلات زایمانی
1397/8/15 تاریخ گذشته
1397/08/13
09:49 ق.ظ
فروش املاک در28 ردیف کاربری زراعی
1397/8/13 تاریخ گذشته
1397/08/10
13:25 ب.ظ
واگذاری امور درمان سرپایی درمانگاه و مجوزهای بهره برداری از ان
1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/08/03
09:27 ق.ظ
09:10 ق.ظ
اجاره یک ساله کاربری درمانی
اجاره یک ساله کاربری درمانی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/8/2 تاریخ گذشته
1397/08/01
15:41 ب.ظ
خدمات درمانی درمانگاه سرپایی بیمارستان
1397/8/1 اعلام نشده
1397/07/30
11:07 ق.ظ
واگذاری ازمایشگاه تشخیص طبی با کلیه وسایل
1397/7/30 تاریخ گذشته
10:49 ق.ظ
واگذاری ساختمانی بهداشتی درمانی در 500 مترمربع زیربنا
1397/7/30 اعلام نشده
1397/07/29
16:55 ب.ظ
واگذاری اجاره یک ساله با کاربری درمانی واقع در
1397/7/29 تاریخ گذشته
1397/07/26
16:02 ب.ظ
واگذاری واحد تزریقات و پانسمان و اتاق پزشک عمومی درمانگاه شبانه روزی و
1397/7/26 تاریخ گذشته
1397/07/19
14:57 ب.ظ
واگذاری مراقبت های اولیه سلامت قابل ارائه در مراک
1397/7/19 تاریخ گذشته
1397/07/18
11:24 ق.ظ
واگذاری امور مدیریت و خدمات درمانی
1397/7/18 اعلام نشده
1397/07/16
09:16 ق.ظ
واگذاری خدمات درمانی درمانگاه سرپایی بیمارستان
1397/7/15 اعلام نشده
1397/07/15
09:23 ق.ظ
واگذاری مدیریتی تسهیلات زایمانی
1397/7/15 تاریخ گذشته
1397/07/14
15:11 ب.ظ
واگذاری دندانپزشکی درمانگاه شهید
1397/7/14 اعلام نشده
1397/07/11
15:56 ب.ظ
اجاره محل بخش تصویر برداری و مجوز های
1397/7/11 تاریخ گذشته
15:11 ب.ظ
بهره برداری اجاره از کلینیک پزشکی ورزشی در
1397/7/11 تاریخ گذشته
1397/07/10
13:30 ب.ظ
واگذاری اجاری مرکز بهداشتی درمانی شبنه روزی شهر
1397/7/10 تاریخ گذشته
1397/07/09
12:52 ب.ظ
واگذاری 7 ملک
واگذاری 7 ملک... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/7/9 تاریخ گذشته
1397/07/04
14:30 ب.ظ
بهره برداری از بخش لابراتوار کلینیک
1397/7/4 تاریخ گذشته
14:20 ب.ظ
واگذاری بیمارستان حضرت
واگذاری بیمارستان حضرت... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/7/4 تاریخ گذشته
1397/07/03
17:53 ب.ظ
واگذاری جهت بهره برداری از مرکز
1397/7/3 تاریخ گذشته
09:52 ق.ظ
واگذاری امور تصویر
واگذاری امور تصویر... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/7/3 تاریخ گذشته
09:45 ق.ظ
بهره برداری از بخش های درمانی و پاراکلینیکی
1397/7/2 اعلام نشده
1397/07/02
14:09 ب.ظ
واگذاری خدمات درمان سو مصرف مواد مرکز MMTدولتی شهرستان های
1397/7/2 تاریخ گذشته
1397/07/01
22:16 ب.ظ
واگذاری جهت بهره برداری از مرکز فیزویوتراپی
1397/7/1 تاریخ گذشته
21:03 ب.ظ
واگذاری پزشکی هسته ای
واگذاری پزشکی هسته ای... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/7/1 تاریخ گذشته
1397/06/31
15:14 ب.ظ
واگذاری استیجاری محل سنجش تراکم استخوان
1397/6/31 تاریخ گذشته
14:53 ب.ظ
واگذاری ساختمان درمانگاه فرهنگیان
1397/6/31 تاریخ گذشته
09:35 ق.ظ
پزشکی هسته ای بیمارستان
پزشکی هسته ای بیمارستان... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/6/31 تاریخ گذشته
1397/06/27
12:40 ب.ظ
واگذاری مشارکتی بخش
واگذاری مشارکتی بخش... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/6/27 تاریخ گذشته
12:06 ب.ظ
واگذاری بخش سرپایی داروخانه مرکز اموزشی و
1397/6/26 تاریخ گذشته
11:58 ق.ظ
تجدید واگذاری بخش سرپایی داروخانه مرکز اموزشی و
1397/6/26 تاریخ گذشته