1397/12/20
09:47 ق.ظ
فروش یک دستگاه ازمایشگاهی الایزا مدل میکروپلیت ریدر
1397/12/20 تاریخ گذشته
1397/08/15
08:52 ق.ظ
فروش یک سری لوازم سمعی و بصری و اداری و ازمایشگاهی و ادوات کشاورزی و
1397/8/15 اعلام نشده
1397/08/10
11:48 ق.ظ
اجاره محل خدمات ازمایشگاه
اجاره محل خدمات ازمایشگاه... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/8/10 تاریخ گذشته
1397/07/28
15:29 ب.ظ
فروش قطعات و لوازم ازمایشگاهی
1397/7/28 تاریخ گذشته
15:09 ب.ظ
فروش قطعات شیشه ای ازمایشگاهی
1397/7/28 تاریخ گذشته
1397/05/07
19:58 ب.ظ
واگذاری تجهیزات ازمایشگاهی
واگذاری تجهیزات ازمایشگاهی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/5/7 اعلام نشده
1397/04/10
10:53 ق.ظ
واگذاری دستگاه رادیولوژی سقفی و ماموگرافی
1397/4/9 اعلام نشده
1397/03/01
14:18 ب.ظ
1397/02/31
11:41 ق.ظ
فروش دستگاه آزمایشی
فروش دستگاه آزمایشی... پزشکی ، آزمایشگاهی
1397/2/30 تاریخ گذشته
10:59 ق.ظ
فروش-اقلام مازاد لوازم بسته بندی و
1397/2/30 اعلام نشده
10:57 ق.ظ
آگهی فروش اموال شامل:1- یک دستگاه اسپکتر و فتومتر FTRI مدل RXI
1397/2/30 اعلام نشده
1397/02/30
10:50 ق.ظ
فروش دستگاه ازمایشگاهی پژرکتور
1397/2/29 اعلام نشده
1397/02/25
16:11 ب.ظ
فروش سالانه کارپول پرزوکائین ایی و
1397/2/25 تاریخ گذشته
1397/02/20
12:03 ب.ظ
فروش ماشین الات ابزار و لوازم ازمایشگاهی
1397/2/20 اعلام نشده